reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Temat dnia > Dofinansowanie do szkolenia urzędników i mieszkańców gminy

Dofinansowanie do szkolenia urzędników i mieszkańców gminy

Program Operacyjny Kapitał Ludzki ruszy już w I kwartale tego roku. Dzięki niemu wspierane finansowo będą m.in. projekty podnoszące kwalifikacje urzędników samorządowych. Dofinansowanie będzie można otrzymać także na usprawnienie funkcjonowania urzędów na szczeblu gminy, powiatu i województwa.

Wysokość dofinansowania

O dofinansowanie projektów szkoleniowych w ramach Działania 5.2 Priorytetu V mogą ubiegać się głównie jednostki samorządu terytorialnego. Minimalna wartość pojedynczego projektu wynosi 800 tys. zł, a maksymalna 9 mln zł. Wkład własny to tylko 5 proc. kosztów kwalifikowanych projektu. Preferowane będą projekty, w ramach których odbiorcami pomocy w 80 proc. będą pracownicy urzędów gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. Gdy do tych gmin będzie adresowany projekt, to wykonawca otrzyma premię punktową w wysokości 9 pkt. Maksymalna wysokość, jaką może otrzymać dany projekt, wynosi 120 pkt.

Preferowane będą również projekty realizowane w partnerstwie, gdy liderem albo partnerem będzie urząd gminy, a np. wykonawcą jest instytucja szkoleniowa, szkoła lub jednostka naukowa.

Grupą docelową takich szkoleń muszą być pracownicy urzędów gminnych, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich. Beneficjent i wykonawca projektu musi dysponować potencjałem pozwalającym na planowaną i terminową realizację projektu.

Adresowanie tego typu projektów w większej części do samorządów wiejskich ma w założeniach umożliwić wyrównywanie dysproporcji w zakresie oferty szkoleniowej kierowanej do pracowników urzędów, a także ma wpłynąć na podniesienie atrakcyjności tych urzędów, jako atrakcyjnych miejsc pracy.

W przypadku projektów z zakresu: - Wzmacnianie zdolności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie stanowienia aktów prawa lokalnego i aktów administracyjnych, wartość projektu musi się wahać w granicach od 500 tys. zł do 5 mln zł. Wkład własny beneficjenta to minimum 5 proc. kosztów kwalifikowanych. Projekt powinien być kierowany do pracowników jednostek samorządowych. Podobnie jak w poprzednim przypadku, preferowane będą projekty:

• w których odbiorcami w 80 proc. będą pracownicy urzędów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich,

• realizowane w partnerstwie z jednostkami samorządowymi lub gdy samorządy będą liderami projektu.

Preferowanie odbiorców bezpośrednich wśród pracowników urzędów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich spowodowane jest według MSWiA tym, że urzędnicy ci mają ograniczony dostęp do profesjonalnych usług szkoleniowych, w tym w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego i aktów prawa administracyjnego.

Wsparcie w formie dofinansowania w granicach aż do 97,5 proc. kosztów kwalifikowanych otrzymają projektodawcy z zakresu: wdrażania usprawnień zarządczych w administracji publicznej, w tym w zakresie:

• zarządzania jakością - np. norma ISO,

• oceny poziomu funkcjonowania urzędu - np. Powszechny Model Samooceny (CAF),

• wybranych aspektów funkcjonowania urzędu - np. komunikacja i obieg wewnętrzny dokumentów,

• zarządzania ryzykiem,

• planowania strategicznego.

Wartość projektu powinna wynosić od 900 tys. zł do 9 mln zł. Wkład własny beneficjenta to tylko 2,5 proc. Projektodawca musi objąć np. szkoleniem co najmniej dziesięć urzędów. Muszą to być urzędy gminne, starostwa powiatowe i lub urzędy marszałkowskie. Bezpośrednimi beneficjentami tej pomocy muszą być pracownicy tych urzędów.

Preferowane będą projekty dotyczące wdrażania systemu jakości zgodnego z normami ISO i za to projektodawca otrzymuje jako premię punktową 6 pkt. Preferowane będą przedsięwzięcia dotyczące poprawy metod i narzędzi komunikacji wewnętrznej (8 pkt) oraz projekty dotyczące wprowadzenia metod mierzenia satysfakcji klientów i pracowników urzędu (6 pkt).

Inne projekty

Za unijne pieniądze z PO KL zakładać będzie można instytucje poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Podmioty, które chcą zajmować się tymi sprawami, muszą się wykazać, że posiadają fachową kadrę lub że będą korzystać z pomocy innych prawników i ekspertów. Preferowane będą projekty realizowane we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Projekt musi obejmować zasięgiem cały powiat, a poradnia powinna funkcjonować przez co najmniej 36 miesięcy. Gmina albo starostwo powiatowe mogą brać aktywny udział w tworzeniu i wdrażaniu programów z zakresu poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Może też być inicjatorem powołania poradni.

W ramach działania 5,4 o nazwie Rozwój potencjału trzeciego sektora, wsparcie otrzymają projekty dotyczące np. monitorowania i ewaluacji współpracy pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi. Wzmacniane będą kompetencje kadr administracji publicznej mających na celu usprawnienie współpracy z instytucjami spoza sektora rządowego.

Natomiast w ramach Działania 5.5 Rozwój dialogu społecznego, organizowane i tworzone będą opracowania w formie analiz, studiów, ekspertyz z zakresu kondycji dialogu społecznego oraz perspektyw i barier jego rozwoju na terenie gminy, powiatu, województwa.

W ramach V Priorytetu będzie prowadzone i realizowane zadanie polegające na tym, aby w 2012 roku jednostki samorządu terytorialnego wdrożyły w całości budżet zadaniowy i zrezygnowały z budżetu tradycyjnego. Nowej procedurze tworzenia budżetów towarzyszyć będzie wdrożenie mechanizmów koordynacji i integracji dokumentów strategicznych.

Będą realizowane zadania tworzenia mechanizmów wzmacniających przejrzystość funkcjonowania urzędu. W zakresie poprawy standardów zarządzania objętych zostanie odpowiednimi szkoleniami i kursami 1426 urzędów administracji samorządowej wszystkich szczebli. Opracowane zostaną standardy kompetencyjne dla urzędników. Wspierane będą projekty poprawiające jakość usług publicznych świadczonych przez urzędy administracji publicznej.

 

 

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

GP

Zdjęcia


Czas pracy 2020. Planowanie, rozliczanie i ewidencja59.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Richter

międzynarodowy specjalista z obszaru HR i komunikacji międzykulturowej z ponad z 10-letnim stażem

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama