Kategorie

Pensje nauczycieli będą kontrolowane

Artur Radwan
Artur Radwan
inforCMS
Samorządy, które w trakcie roku szkolnego nie zapewnią nauczycielom średnich wynagrodzeń, będą musiały do końca roku wypłacić im dodatek uzupełniający. Z poniesionych na ten cel wydatków muszą sporządzić sprawozdanie. Otrzymają je regionalne izby obrachunkowe, związki zawodowe i dyrektorzy szkół.

Gminy nie mogą już bezkarnie uchylać się od zapewnienia nauczycielom średniego wynagrodzenia określonego w ustawie - Karta Nauczyciela. Ubiegłoroczne kontrole Najwyższej Izby Kontroli i Państwowej Inspekcji Pracy wykazały, że najczęściej średnie wynagrodzenia nie są wypłacane nauczycielom kontraktowym i stażystom. Samorządy nie korzystają też z możliwości ich zwiększenia powyżej poziomu określonego w ustawie. Ostatnia nowelizacja Karty Nauczyciela wprowadziła m.in. zmiany w zakresie zobowiązania samorządów do przestrzegania średniego wynagrodzenia pedagogów. Jeżeli w ciągu roku pensja nauczyciela nie osiągnie średniego wynagrodzenia, gmina będzie musiała do końca roku wypłacić mu wyrównanie w postaci tzw. dodatku uzupełniającego.

Analiza zamiast regulaminu

Reklama

Średnie wynagrodzenie pedagogów składa się z pensji zasadniczej i dodatków. Pensja zasadnicza stanowi 65 proc. średniego wynagrodzenia, a pozostała jej część to dodatki. Są to m.in. dodatki za wysługę lat, motywacyjne, funkcyjne oraz za warunki pracy. Stawki wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli są określane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w rozporządzeniu. W tym roku pensje zasadnicze nie zostały jeszcze określone i uzgodnione. Pozostałe składniki wynagrodzenia nauczycieli są określane przez samorządy w regulaminie wynagradzania. Nowe regulaminy powinny zostać uzgodnione do końca marca tego roku. Przy ich uzgadnianiu uwzględniane są stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokość poszczególnych dodatków.

Regulamin powinien zostać uzgodniony w taki sposób, aby wynagrodzenie nauczycieli składające się z pensji zasadniczej i dodatków odpowiadało co najmniej średnim wynagrodzeniom określonym w ustawie.

Reklama

Organy prowadzące szkoły mogą zwiększać środki na wynagrodzenia nauczycieli, w tym podwyższać minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego. Samorządy mogą upoważnić dyrektorów szkół do przyznawania minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycielom, wyższej od ustalonej w rozporządzeniu lub podwyższonej przez organ prowadzący. Zwiększenie wynagrodzeń pedagogów może się odbywać wyłącznie z puli środków pochodzących z budżetu gminy.

Samorządy nie muszą, jak w poprzednich latach, wydawać co roku nowego regulaminu wynagradzania pedagogów. W zamian do 31 grudnia każdego roku gminy będą sporządzać analizę poniesionych w danym roku wydatków na płace. Ma odnosić się ona do wysokości średnich wynagrodzeń i średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu. Będą też musiały sporządzać sprawozdanie związane z wydatkami na wynagrodzenia nauczycieli do 10 stycznia następnego roku. Sprawozdanie musi zostać przekazane, w terminie siedmiu dni od jego sporządzenia, regionalnym izbom obrachunkowym (RIO), związkom zawodowym i dyrektorom szkół.

Dodatek do pensji

Jeśli analiza wydatków poniesionych na pensje nauczycieli wykaże, że samorządy nie wypłacają nauczycielom średnich wynagrodzeń, będą miały one obowiązek wypłacenia im tzw. dodatku uzupełniającego. Nadzór nad dopełnieniem tego obowiązku sprawuje RIO. To one będą kontrolować, czy nauczyciele otrzymają średnie płace. Z zapowiedzi RIO wynika, że 25 proc. gmin zostanie skontrolowanych już w 2010 roku.

Obowiązek zapewniania średnich płac dla nauczycieli nałożony został przez ustawę z 2000 roku. Jednak nadal są takie gminy, które mają problemy z wypełnieniem tego obowiązku. Mimo prowadzonych różnego rodzaju szkoleń w tym zakresie obawiają się one kar za nieprzestrzeganie przepisów ze strony RIO. Zdaniem niektórych samorządowców nie ma jasnych kryteriów wyliczania średnich wynagrodzeń pedagogów. Uważają, że jeżeli mają odpowiadać przed organem kontrolującym, to powinni mieć zapewnione określone szczegółowe zasady wyliczania tych średnich. Takie zasady mogłyby na przykład zostać określone w rozporządzeniu.

Ministerstwo wyjaśni

Resort edukacji w wyjaśnieniach przekazanych Gazecie Prawnej nie dostrzega potrzeby dokonywania zmian przepisów lub wydawania szczegółowych zasad wyliczania średnich wynagrodzeń dla nauczycieli. Tłumaczy jedynie, że ustawodawca nakłada na samorząd terytorialny obowiązek ustalenia wysokości płac nauczycieli w określony sposób, tj. w taki, aby za pośrednictwem dodatków osiągnąć co najmniej średnie wynagrodzenie.

Ministerstwo, odnosząc się szczegółowo do sposobu dokonania ustalania pensji pedagogów, wskazuje, że nie istnieje i nie może istnieć uniwersalna formuła obliczania średniego wynagrodzenia. Obliczenie to jest bowiem skutkiem faktycznie ponoszonych wydatków na konkretne, określone i zdefiniowane składniki płacy nauczyciela.

Jedynym rozwiązaniem dla samorządów, które wciąż mają problemy z wyliczeniem i zapewnieniem nauczycielom wynagrodzenia na poziomie gwarantowanym przez ustawę, jest wystąpienie do resortu edukacji o wydanie interpretacji w tym zakresie.

Problem z zapewnieniem wynagrodzeń dla nauczycieli dostrzegają też prawnicy. Według nich, jeżeli dodatek uzupełniający nie zostanie wypłacony w terminie lub zostanie wypłacony w zaniżonej wysokości, odpowiedzialność za to będą ponosić bezpośrednio dyrektorzy szkół, a nie samorządy. Tłumaczą, że w przypadku braku wypłaty dodatku lub wypłaty w niższej wysokości poszkodowany nauczyciel powinien dochodzić swoich praw w sądzie pracy, pozywając dyrektora szkoły jako ich pracodawcę.

Podwyżki w kwietniu

Od stycznia średnie wynagrodzenie nauczyciela stażysty ma stanowić 100 proc. kwoty bazowej, nauczyciela kontraktowego 111 proc., mianowanego 144 proc., a dyplomowanego 184 proc. W tym roku została podwyższona także tzw. kwota bazowa, od której zależy wysokość płac pedagogów. Wzrośnie ona dwa razy po 5 proc. - w styczniu i we wrześniu i wyniesie odpowiednio 2177,86 zł, a później - 2286,75 zł.

Podwyżki dla nauczycieli powinny zostać wypłacone przez samorządy nie później niż w ciągu trzech miesięcy po ogłoszeniu ustawy budżetowej, z wyrównaniem od 1 stycznia 2009 r. Wyrównanie samorządy powinny więc wypłacić do 23 kwietnia 2009 r.

Regulamin, analiza i sprawozdanie

Terminy ważne dla samorządów:

• do 31 marca musi uzgodnić nowy regulamin wynagradzania nauczycieli,

• do 31 grudnia każdego roku przeprowadza powinna być analiza poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli,

• do 10 stycznia roku następnego sporządzone powinno być sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach,

• do 7 dni od dnia sporządzenia sprawozdania trzeba je przekazać regionalnej izbie obrachunkowej, związkom zawodowym i dyrektorom szkół.

ARTUR RADWAN

artur.radwan@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 1 pkt 3 i 4 ustawy z 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2009 r. nr 1, poz. 1).

• Ustawa z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz.U. z 2001 r. nr 55, poz. 577 ze zm.).

 

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  21 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Do kiedy Spis Powszechny?

  Spis Powszechny – do kiedy trwa? Do kiedy można się spisać przez Internet? Czy każdy domownik musi się spisać osobno? Jakie kary grożą za brak udziału w spisie ludności i mieszkań w 2021 roku?

  Nieskuteczność systemów Compliance, systemów Whistleblowingu lub ochrony danych osobowych - przyczyny

  Nieskuteczność systemów. Czy da się zlikwidować ryzyko compliance lub ryzyko naruszenia danych osobowych? Jakie są powody pozorności lub nieskuteczności systemów?

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich. Dzięki wsparciu NFOŚiGW, w wysokości prawie 40 mln zł, autobusy elektryczne będą woziły dzieci do szkół w kolejnych 16 gminach.

  Czyste Powietrze - zmiany w programie, koniec dotacji na piece węglowe

  Czyste Powietrze - co się zmieni w programie? Do kiedy można jeszcze uzyskać dotację na piece węglowe?

  Pakiet psychologiczny – rekomendacje dla uczelni dotyczące pomocy studentom

  Pakiet psychologiczny. Na podstawie przekazanych przez uczelnie informacji na temat udzielanego w okresie epidemii wsparcia studentom, Ministerstwo Edukacji i Nauki opracowało poniższe zalecenia w zakresie zwiększenia pomocy psychologicznej.

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021. Nauczyciel to zawód często oceniany. Ale czy doceniany? W raporcie zbadano, co myślą o nauczycielach rodzice, uczniowie, a także oni sami o swojej pracy.

  Domowa Opieka Medyczna - Pulsoksymetr i PulsoCare

  Domowa Opieka Medyczna to program mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów. Program wykorzystuje pulsoksymetr jako narzędzie diagnostyczne i aplikację PulsoCare do przekazywania i monitoringu danych.

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła. W jakim terminie gmina powinna wprowadzić dane do ewidencji? Ile czasu ma urzędnik na wprowadzenie danych z deklaracji do systemu? Czy każdy pracownik urzędu może wprowadzać dane do CEEB? Czy przewidziano finansowanie dla gmin?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, deklaracja

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, jak złożyć deklarację źródeł ciepła? Przedstawiamy najważniejsze informacje o nowym obowiązku, który będzie spoczywał na właścicielach i zarządcach budynków.

  CEEB - jakie kary za brak zgłoszenia do ewidencji źródeł ciepła?

  CEEB - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków rusza już 1 lipca 2021 roku. Oznacza to nowy obowiązek dla milionów Polaków, którzy będą musieli zgłosić, czym ogrzewają swoje domy. Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach - NFZ przyjmuje wnioski

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach. Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmują od wtorku wnioski od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Nabór jest otwarty i ciągły, nie ma konkretnej daty jego zakończenia.

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć?

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć? Już ponad 3 miliony Polaków korzysta z naszej aplikacji mObywatel, czyli cyfrowego portfela na dokumenty. Wkrótce trafi do niej Unijny Certyfikat COVID.

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały. 17 czerwca 2021 roku wejdą ważne zmiany dotyczące profilu zaufanego, szczególnie jego tymczasowej wersji. Co się zmieni?

  Kiedy wyniki matur 2021?

  Wyniki matur 2021 – kiedy? Jak i gdzie je sprawdzić? Przedstawiamy ważne informacje dla tysięcy tegorocznych maturzystów.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zapowiedziane w programie Polski Ład. Z jakich badań będzie można skorzystać?

  Polski Ład: nowe miejsca pracy i infrastruktura mają rozwiązać problemy gmin

  Polski Ład to całościowe spojrzenie na problemy powiatów i gmin w całej Polsce. W ramach Polskiego Ładu budowane będą m.in. obiekty sportowe oraz infrastruktura drogowa, energetyczna, internetowa, kolejowa, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego i poprawią jakość życia - mówił premier Mateusz Morawiecki.

  Konrad Fijołek prezydentem Rzeszowa - wyniki wyborów

  Konrad Fijołek nowym prezydentem Rzeszowa - znamy już oficjalne wyniki wyborów. Kandydat popierany przez opozycję: PO, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050 wygrał w pierwszej turze. Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci?

  Kurator oświaty - jakie ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Kurator oświaty. Ministerstwo Edukacji i Nauki proponuje rozwiązania wzmacniające rolę kuratora oświaty. Jakie kurator ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.

  Dopłaty z gmin za odpady, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody

  Dopłaty z gmin, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody - szykują się spore zmiany w gospodarce odpadami. Co zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

  Komunikacja w Compliance

  Komunikacja w Compliance. W najbliższym czasie sektor publiczny, ale i sektor prywatny (zwłaszcza duże i średnie przedsiębiorstwa) czeka wdrażanie systemów Compliance. Kluczem do udanego wdrożenia, a potem utrzymania systemów Compliance jest komunikacja.

  Leśna szkoła z klimatem - ruszają ekolekcje

  Leśna szkoła z klimatem to program opracowany we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, który służy inspirowaniu uczniów i nauczycieli do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu. W program zaangażowane są też Lasy Państwowe, które m.in. przygotowują służące grom plenerowym ścieżki i organizują prelekcje.

  Dzień Ojca - gra miejska "Przygoda z Tatą"

  Dzień Ojca - MRiPS zaprasza do zapisów na grę miejską "Przygoda z Tatą". Gra odbędzie się w Warszawie.

  Praca zdalna urzędników - ekwiwalent

  Praca zdalna urzędników - po zmianie przepisów pracodawca będzie musiał zagwarantować ekwiwalent. Czy wygasi to pracę zdalną urzędników?