reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Temat dnia > Wkład własny przy aplikowaniu o środki z Unii Europejskiej

Wkład własny przy aplikowaniu o środki z Unii Europejskiej

W związku z planowanym ubieganiem się o dotację na termomodernizację szkoły ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Likwidacji przekazała w listopadzie 2007 r. na konto gminy darowiznę z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej w tej szkole.


Czy darowiznę można uznać jako wkład własny gminy przy aplikowaniu o środki z RPO? Czy tę dotację należy traktować jako pomoc publiczną?

Odpowiedź:Tak. Darowiznę na rzecz gminy można przeznaczyć jako wkład własny na realizację tego zadania.

Dofinansowanie w ramach RPO prac związanych z termomodernizacją budynku szkoły nie stanowi pomocy publicznej.

Uzasadnienie: Regionalne Programy Operacyjne to dokumenty, na podstawie których realizuje się strategię rozwoju danego województwa, określa działania przewidziane do realizacji oraz system ich finansowania (art. 15 ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju; dalej: ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju). Szkoła może ubiegać się o dofinansowanie realizowanego przez siebie zadania ze środków RPO, jeśli program przewiduje takie działania.

W takim przypadku szkoła występuje jako beneficjent, ubiegający się o dofinansowanie ze środków publicznych realizowanego przez nią projektu, a zarząd województwa (instytucja zarządzająca) jest podmiotem odpowiedzialnym za przygotowanie i realizację RPO. Natomiast gmina może występować w charakterze instytucji pośredniczącej, której zarząd województwa powierza część zadań związanych z realizacją RPO (art. 6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju).

Zarząd województwa przyjmuje projekt RPO (przewidujący dofinansowanie pochodzące z budżetu państwa) w drodze uchwały, a następnie projekt ten jest skierowany do przyjęcia przez Komisję Europejską. Następnie Rada Ministrów w uchwale określa zakres i warunki dofinansowania danego RPO, a Minister Rozwoju Regionalnego zawiera z zarządem województwa tzw. kontrakt wojewódzki, czyli umowę o dofinansowanie RPO środkami pochodzącymi z budżetu państwa, państwowych funduszy celowych lub ze źródeł zagranicznych. W kontrakcie wojewódzkim określa się m.in. kwotę wkładu własnego jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizacji RPO (art. 20 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju). Zarząd województwa określa również kryteria kwalifikowalności wydatków objętych dofinansowaniem w ramach RPO (art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju).

Przez pomoc publiczną należy rozumieć pomoc przyznawaną przez państwo niektórym przedsiębiorstwom, spełniającą przesłanki określone w art. 87 traktatu ustawiającego Wspólnotę Europejską (art. 1 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej; dalej: ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej). Odbiorcami pomocy publicznej są beneficjenci pomocy, tzn. podmioty prowadzące działalność gospodarczą, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, które otrzymały taką pomoc. Chodzi o działalność gospodarczą, do której mają zastosowanie reguły konkurencji określone w przepisach części trzeciej tytułu VI rozdziału 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (art. 2 pkt 16 i 17 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej).

Szkoła, która realizuje zadania publiczne w zakresie oświaty, nie mieści się w kategorii podmiotów, którym udzielana jest pomoc publiczna.

ZAPAMIĘTAJ!

Jeśli Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Likwidacji przekazała gminie darowiznę na wykonanie prac związanych z termomodernizacją szkoły (wymianę stolarki okiennej), nie ma przeszkód, aby te pieniądze przeznaczyć w budżecie gminy jako jej wkład własny na realizację projektu w ramach RPO, ponieważ darowizna stanowi dochód gminy (art. 54 ust. 1 pkt 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym).

Dorota Strusiewicz-Kotela

Podstawy prawne:

• Ustawa z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. nr 227, poz. 1658; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. nr 216, poz. 1370)

• Ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (j.t. Dz.U. z 2007 r. nr 59, poz. 404; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. nr 93, poz. 585)

• Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591; ost.zm. Dz.U. z 2008 r. nr 223, poz. 1458)

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Samorzad.infor.pl

Zdjęcia


CIT 2020. Komentarz199.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Pałucki Trusiński Hermelin

Kompleksowa obsługa przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama