reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Temat dnia

Gminy popełniają mniej błędów w uchwałach

Aktualizacja: 12.01.2010

Gminy w podejmowanych uchwałach błędnie ustalają stawki podatków lokalnych oraz wprowadzają zwolnienia podmiotowe. Błędów zdarza się jednak coraz mniej. »

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych

Aktualizacja: 12.01.2010

Obieg i kontrola dokumentów finansowo-księgowych we wszystkich jednostkach sfery finansów publicznych jest jednym z najważniejszych elementów ich prawidłowego funkcjonowania. Brak prawidłowo opracowanego obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych mógłby doprowadzić do nierzetelności zapisów w księgach rachunkowych czy nadużyć finansowych.   »

Skarga na decyzje nieprzyznające pieniędzy z UE

Aktualizacja: 12.01.2010

Jednostki samorządu terytorialnego, które nie otrzymają dotacji, po zakończeniu procedury odwoławczej w ramach systemu realizacji danego programu operacyjnego będą mogły złożyć skargę do sądu administracyjnego. Sąd w krótkim czasie będzie musiał wydać ostateczne rozstrzygnięcie. »

Niektóre świadczenia dla służb mundurowych a podatek dochodowy

Aktualizacja: 12.01.2010

Wypłata niektórych świadczeń dla przedstawicieli służb mundurowych wywołuje skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie zawsze jednak wystąpi obowiązek odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy. Niektóre świadczenia będą bowiem korzystały ze zwolnień przedmiotowych. »

Jakie środki przekaże w 2009 r. budżet państwa do samorządów

Aktualizacja: 12.01.2010

Przygotowywany w parlamencie projekt budżetu państwa na rok 2009 zawiera kwotowe odniesienia do budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Dzieli on je - zgodnie z wymogami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - na dotacje, subwencje oraz wielkości udziałów w podatkach PIT i CIT. »

Gmina może swobodnie decydować o gruntach

Aktualizacja: 12.01.2010

Nieodpłatne rozporządzenie mieniem komunalnym musi uwzględniać potrzeby lokalnej społeczności. Gmina nie musi przekazywać terenów ogródków rodzinnych tylko Polskiemu Związkowi Działkowców. Zgoda PZD na wywłaszczenie ogródków rodzinnych nie jest potrzebn. »

40 proc. nauczycieli nie może już awansować

Aktualizacja: 12.01.2010

System awansowania nauczycieli powoduje, że wielu pedagogów nie podnosi kwalifikacji. Nie wszyscy nauczyciele potrafią posługiwać się komputerem, mimo że jest to warunek konieczny, aby wykonywać ten zawód. Dyrektorzy szkół mają problemy z egzekwowaniem od nauczycieli mianowanych i dyplomowanych poprawy jakości kształcenia. »

Więcej środków dla osób niepełnosprawnych

Aktualizacja: 12.01.2010

Będą przekazywane większe środki finansowe samorządom wojewódzkim i powiatowym z przeznaczeniem na aktywność zawodową osób niepełnosprawnych. Zwiększa się kwota przeznaczona na osobę niepełnosprawną zatrudnioną w zakładzie aktywności zawodowej. »

W sporze z wojewodą warto odwołać się do sądu

Aktualizacja: 12.01.2010

Tyscy radni wygrali w sądzie batalię o zdrową żywność, sprzedawaną w szkolnych sklepikach. Jednak meritum sprawy wcale nie dotyczy zasad zdrowego żywienia, ale swobody uchwałodawczej, jaką ma rada gminy. »

Ustalenie miesięcznej wysokości wynagrodzenia dyrektora jednostki samorządowej

Aktualizacja: 12.01.2010

Czy według rozporządzenia Rady Ministrów z 22 kwietnia 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego wynagrodzenie zasadnicze dyrektora powinno wynosić 5000 zł, a dodatek funkcyjny 2000 zł? »

Powiatowe i gminne drogi za unijne pieniądze

Aktualizacja: 12.01.2010

Powiaty mogą otrzymać dotacje na duże inwestycje drogowe w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Mniejsze gminne projekty drogowe wspierane są w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Zabezpieczeniem właściwego wykonania inwestycji dla jst są gwarancje dobrego wykonania kontraktu, udzielane z Funduszu Poręczeń Unijnych wykonawcom tych robót. »

Jak prowadzić politykę podatkową w gminie

Aktualizacja: 12.01.2010

Na co zwrócić uwagę przy uchwalaniu stawek podatkowych? Jak właściwie ustalić stawkę podatku lokalnego? W jaki sposób polityka podatkowa wpływa na przyciąganie inwestorów i tworzenie nowych miejsc pracy? »

Jak gminy ustalają wysokość podatków lokalnych

Aktualizacja: 12.01.2010

Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego. »

Fundusze unijne będą lepiej wykorzystywane

Aktualizacja: 12.01.2010

Ujednolicenie przepisów dotyczących dotacji rozwojowych, zakaz zmiany zasad konkursu w trakcie jego trwania, oraz wprowadzenie procedury odwoławczej mają przyśpieszyć efektywne wydatkowanie środków europejskich. »

W urzędzie warto zatrudniać niepełnosprawnych

Aktualizacja: 12.01.2010

Samorządy, które zatrudniają niepełnosprawnych, nie muszą płacić kar na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ponadto, tak jak inni pracodawcy, mogą ubiegać się o zwrot niektórych kosztów wynikających z zatrudniania inwalidów. »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Nowodworski Estates

Biuro Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama