reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Temat dnia

Gmina może zabrać udzieloną bonifikatę

Aktualizacja: 12.01.2010

O obowiązku zwrotu udzielonej przez gminę bonifikaty decyduje data wtórnej sprzedaży lokalu, a nie data jego nabycia. Zasada ta nie dotyczy jednak przypadków, gdzie w akcie notarialnym zawarto zapisy o obowiązku zwrotu bonifikaty na starych zasadach. »

Konsekwencje odmowy udzielenia kontrasygnaty przez skarbnika

Aktualizacja: 12.01.2010

Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy. Ma on prawo odmówić, gdy podpisywane zobowiązanie przekracza kwoty zapisane w budżecie.  »

Bez planu zagospodarowania gmina nie pobierze podatku

Aktualizacja: 12.01.2010

Samorządy nie będą mogły pobierać podatku od nieruchomości, dla której nie zostanie uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. »

Żeby zmienić konstytucję potrzebny jest konsensus

Aktualizacja: 12.01.2010

Ustawa zasadnicza wystarczająco określa uprawnienia i obowiązki prezydenta i premiera, twierdzą eksperci. Zmiany konstytucji nie można dokonywać pod wpływem wydarzeń politycznych. Za politykę zagraniczną odpowiedzialny jest rząd, ale musi konsultować się z głową państwa. »

Jak otrzymać wsparcie na dożywianie dzieci w szkołach

Aktualizacja: 25.03.2010

Dożywianie dzieci jest zadaniem należącym do kompetencji gminy. Samorządy mogą otrzymać dotacje na ten cel z budżetu państwa. Można także za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego zorganizować bezpłatne dostawy mleka do szkół. Od przyszłego roku ruszy unijny program dostawy owoców i warzyw dla dzieci w wieku do dziesięciu lat. »

Gospodarka finansowa w trakcie wykonywania budżetu samorządu terytorialnego

Aktualizacja: 12.01.2010

Przy wykonywaniu budżetu zarząd jednostki samorządowej może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków polegających np. na zmianach planu dochodów i wydatków, związanych z uzyskaniem dotacji celowych. »

Czy możliwe jest wsparcie środkami budżetu lotnisk budowanych przez samorządy

Aktualizacja: 12.01.2010

Kto ma decydujący głos w określeniu lokalizacji lotnisk regionalnych? Na jakie formy wsparcia mogą liczyć inicjatywy związane z powstawaniem lotnisk regionalnych? Jakie wymogi bezpieczeństwa powinny spełniać lotniska regionalne? »

Budowa lotnisk przez jednostki samorządu terytorialnego

Aktualizacja: 12.01.2010

Szybszy rozwój regionalnej i lokalnej sieci lotnisk w Polsce ma być łatwiejszy dzięki przekazaniu części lotnisk wojskowych samorządom. »

Jakie korzyści dla wsi i straty dla gmin przyniesie fundusz sołecki

Aktualizacja: 25.03.2010

Od 2009 r. sołtys i rada sołecka, zgodnie z projektem ustawy o funduszu sołeckim, ma dysponować środkami publicznymi. Powołanie funduszy sołeckich ma spowodować dopływ środków do zapóźnionych w rozwoju wsi. Z drugiej strony odbierze pieniądze gminom, zmniejszając ich możliwości inwestycyjne. »

O pomocy regionalnej decyduje rada gminy

Aktualizacja: 12.01.2010

To rada gminy w uchwale decyduje o pomocy inwestycyjnej w formie zwolnienia, np. od podatku od nieruchomości. Jednym z warunków skorzystania z takiej pomocy jest zgłoszenie zamiaru korzystania z niej, przed rozpoczęciem inwestycji, właściwemu organowi podatkowemu, w trybie i formie określonych uchwałą rady gminy. »

Oceny działania audytu wewnętrznego

Aktualizacja: 12.01.2010

Bieżący monitoring audytu wewnętrznego polega na codziennym nadzorze, przeglądzie i pomiarze skuteczności oraz jakości jego działania. Ważny jest również przegląd okresowy, przeprowadzany np. przez inną osobę - w ramach jednostki - posiadającą wystarczającą znajomość praktyki audytu wewnętrznego. »

Nadzwyczajne środki zaskarżenia decyzji w postępowaniu administracyjnym

Aktualizacja: 12.01.2010

Przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, jak również ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, przewidują specjalne procesy kontroli i np. unieważnienia prawomocnej i ostatecznej decyzji. Ich głównym celem jest wyeliminowanie z obrotu prawnego decyzji niezgodnych z prawem. »

Rząd przeznaczy ponad 50 mln zł na wyprawki szkolne

Aktualizacja: 12.01.2010

Rodziny, w których dochód na jedną osobę nie przekracza 351 zł, mogą ubiegać się o środki na zakup podręczników. »

Kompetencje wójtów w zakresie stosowania ulg i zwolnień podatkowych

Aktualizacja: 12.01.2010

Wójt może udzielać zwolnień i ulg podatkowych, odraczać terminy płatności podatków, rozkładać zobowiązania na raty, a także umarzać zaległości. Niektóre z tych ulg mają charakter fakultatywny  inne zaś są obligatoryjne. »

Dotacje unijne dla gmin na aktywne formy zwalczania bezrobocia

Aktualizacja: 12.01.2010

Gminy dzięki unijnym funduszom z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 mogą wspierać projekty polegające na organizacji szkoleń, dokształcaniu oraz kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe, które mają aktywizować osoby bezrobotne i zagrożone wykluczeniem społecznym. Dofinansowanie może wynieść nawet 100 proc. kosztów takich przedsięwzięć. »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Compliance 2021

reklama

Eksperci portalu infor.pl

dr Radek Rafał Wasilewski

doktor nauk prawnych, radca prawny prowadzący w Szczecinie kancelarię prawną Kancelaria Radcy Prawnego dr Radek Rafał Wasilewski (www.radcawasilewski.pl)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama