| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Wiadomości > Nadzór wojewody nad przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

Nadzór wojewody nad przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

Inspektorzy wojewódzcy skontrolują samorządowe jednostki realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zgodnie z art. 7 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, do zadań wojewody należy:

5) nadzór nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowanych przez samorząd gminny, powiatowy i województwa;

6) kontrola realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonywanych przez podmioty niepubliczne na podstawie umów z organami administracji rządowej i samorządowej.

W projekcie rozporządzenia wykonawczego do ustawy przewidziano kilka rodzajów kontroli:

- kompleksowe - przeprowadzane nie rzadziej niż raz na trzy lata

- problemowe - przeprowadzane systematycznie według planu kontroli

- doraźne - przeprowadzane w każdym czasie na podstawie informacji o nieprawidłowościach w jednostce

- sprawdzające - w celu zbadania realizacji zaleceń pokontrolnych

O przedmiocie i terminie rozpoczęcia kontroli zarządzający kontrolę zawiadomi organ założycielski oraz kierownika jednostki kontrolowanej na 7 dni przed rozpoczęciem kontroli. Z kontroli sporządzony zostanie protokół, który może zostać opatrzony klauzulą tajności. Jeśli kierownik jednostki nie zaaprobuje wyników kontroli – będzie mógł w formie pisemnej zgłosić swoje zastrzeżenia dyrektorowi właściwego wydziału urzędu wojewódzkiego

Projekt określa wymagania względem osoby inspektora biorącego udział w czynnościach kontrolnych. Powinien on mianowicie posiadać dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich o profilu określonym w rozporządzeniu, oraz co najmniej 3 letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Alternatywnie dla wymaganego stażu, pracy inspektor może posiadać zaświadczenie o ukończeniu odpowiednich szkoleń  w wymiarze 100 godzin.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (projekt z 3 stycznia 2011 r.) znajduje się w fazie konsultacji społecznych.

Czytaj także: Większe wsparcie dla ofiar przemocy w rodzinie>>

samorzad.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Pruszyńska

Aplikantka radcowska w kancelarii e|n|w|c

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »