reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Leksykon

Rękojmia

Aktualizacja: 30.04.2010

Rękojmia to odpowiedzialność sprzedającego względem kupującego za wady fizyczne oraz prawne sprzedawanej rzeczy. »

Zastaw

Aktualizacja: 30.04.2010

Zastaw to ograniczone prawo rzeczowe, ustanawiane w celu zabezpieczenia wierzytelności. »

Data pewna

Aktualizacja: 30.04.2010

Data pewna stanowi jedną ze szczególnych form czynności prawnych. Polega ona na urzędowym poświadczeniu dnia dokonania czynności. »

Miejsce zamieszkania osoby fizycznej

Aktualizacja: 30.04.2010

Miejsce zamieszkania osoby fizycznej to miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 KC). »

Zdolność procesowa

Aktualizacja: 30.04.2010

Zdolność procesowa to zdolność podmiotu procesu sądowego (postępowania sądowego) do samodzielnego podejmowania czynności procesowych, takich jak np. wytaczanie powództwa i zaskarżanie orzeczeń sądowych, składanie wszelkiego rodzaju oświadczeń i wniosków. »

Zdolność sądowa

Aktualizacja: 30.04.2010

Zdolność sądowa jest to zdolność do występowania w cywilnym procesie sądowym w charakterze strony. »

Wartość przedmiotu sporu

Aktualizacja: 30.04.2010

Wartość przedmiotu sporu jest to suma pieniędzy o którą toczy się spór. W sprawach o roszczenia pieniężne wartość przedmiotu sporu stanowi podana w pozwie kwota pieniężna. »

Ugoda sądowa

Aktualizacja: 16.03.2010

Ugoda Sądowa to ugoda zawarta w toku postępowania sądowego i obejmująca przedmiot tego postępowania. Ugoda sądowa pozostaje ugodą w rozumieniu prawa materialnego. »

Pismo procesowe

Aktualizacja: 16.03.2010

Pismo procesowe to dokument obejmujący wnioski i oświadczenia stron postępowania składane poza rozprawą w postępowaniu cywilnym. »

Immisje

Aktualizacja: 16.03.2010

Immisje - działanie właściciela nieruchomości na własnym gruncie, którego skutki odczuwalne są na gruncie sąsiedzkim. »

Gospodarstwo rolne

Aktualizacja: 16.03.2010

Gospodarstwo rolne  to grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą oraz prawami i obowiązkami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. »

Wadium

Aktualizacja: 16.03.2010

Wadium - jest to określona suma pieniędzy składana w poczet zabezpieczenia dotrzymania warunków danej umowy. »

Przypozwanie

Aktualizacja: 16.03.2010

Przypozwanie - polega na zawiadomieniu osoby trzeciej o toczącym się postępowaniu i wezwaniu jej do udziału w sprawie przez stronę, której w razie niekorzystnego dla niej rozstrzygnięcia przysługiwałoby roszczenie przeciwko tej osobie trzeciej, albo przeciwko której ta osoba trzecia mogłaby wystąpić z roszczeniem. »

Pożyczka

Aktualizacja: 16.03.2010

Pożyczka - operacja polegająca na udzieleniu przez osobę fizyczną lub instytucję określonej kwoty środków pieniężnych lub określonych przedmiotów do dyspozycji pożyczkobiorcy, na czas oznaczony lub nieoznaczony. »

Prawo odkupu

Aktualizacja: 16.03.2010

Prawo odkupu - jest to prawo sprzedawcy rzeczy do nabycia jej z powrotem od kupującego. »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Zespół Doradców Podatkowych Jacek Czernecki Spółka z o.o.

Spółka Doradztwa Podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama