reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Leksykon

Oszacowanie

Aktualizacja: 25.08.2010

Zbiór metod służących określeniu podstawy opodatkowania w wysokości możliwie zbliżonej do rzeczywistej. »

Inkasent

Aktualizacja: 25.08.2010

Podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej), obowiązany do dokonania przede wszystkim dwóch czynności: pobrania podatku od podatnika i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. »

Płatnik

Aktualizacja: 25.08.2010

Podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej) pośredniczący pomiędzy organem a podatnikiem, obowiązany na podstawie przepisów prawa podatkowego przede wszystkim do dokonania trzech czynności: obliczenia podatku za podatnika, pobrania go od niego (ze środków, które co do zasady płatnik podatnikowi winien jest przekazać) i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. »

Podatek

Aktualizacja: 25.08.2010

Publicznoprawne, nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (województwa, powiatu lub gminy), wynikające z ustawy podatkowej. »

Obowiązek podatkowy

Aktualizacja: 25.08.2010

Ustawodawca definiuje obowiązek podatkowy jako wynikającą z ustaw podatkowych nieskonkretyzowaną powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach. »

Zobowiązanie podatkowe

Aktualizacja: 25.08.2010

Zobowiązanie podatkowe to forma konkretyzacji obowiązku podatkowego - wynikające z tego obowiązku zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (województwa, powiatu albo gminy) podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego. »

Weksel

Aktualizacja: 30.06.2010

Weksel to sporządzony w przewidzianej prawem formie dokument, zobowiązujący wystawcę lub wskazaną przez niego osobę do bezwarunkowego zapłacenia w oznaczonym czasie i do rąk określonej osoby wymienionej w tym dokumencie kwoty pieniężnej. »

Postępowanie administracyjne

Aktualizacja: 30.06.2010

Postępowanie administracyjne jest to tok czynności organu administracyjnego i stron, zmierzających do wydania aktu administracyjnego. Inaczej mówiąc tryb i formy postępowania. »

Zobowiązanie solidarne

Aktualizacja: 30.06.2010

Zobowiązanie solidarne charakteryzuje się tym, że:•  po stronie uprawnionej lub zobowiązanej występuje więcej niż jedna osoba • przedmiotem zobowiązania jest tylko jedno świadczenie, którego spełnienie powoduje zgaśnięcie całego zobowiązania solidarnego »

Postępowanie rejestrowe

Aktualizacja: 30.06.2010

Postępowanie rejestrowe - jedno z sądowych postępowań nieprocesowych w procedurze cywilnej. »

Umowa hotelowa

Aktualizacja: 30.06.2010

Pomiędzy gościem hotelowym a przedsiębiorstwem hotelarskim dochodzi do skutku specjalnego rodzaju umowy. Jest to umowa mieszana, łącząca w sobie składniki najmu, przechowania, a także sprzedaży, umowy zlecenia i umowy o dzieło. Przez umowę hotelową, hotel zobowiązuje się dać gościowi używanie pokoju, apartamentu lub miejsca w hotelu oraz spełniać ewentualne dodatkowe usługi i świadczenia, a także czuwać nad wniesionymi przez gościa rzeczami, w zamian za umówioną zapłatę. »

Dobrodziejstwo inwentarza

Aktualizacja: 30.06.2010

Dobrodziejstwo inwentarza to sposób przyjęcia spadku, polegający na ograniczeniu odpowiedzialności za długi spadkowe do wysokości określonego inwentarza stanu czynnego spadku. »

Zlecenie

Aktualizacja: 30.04.2010

Zlecenie to  umowa cywilnoprawna uregulowana w kodeksie cywilnym (art. 734-751). Przedmiotem umowy zlecenia jest wykonanie określonej czynności prawnej (odpłatnie lub nieodpłatnie). »

Kontraktacja

Aktualizacja: 30.04.2010

Kontraktacja to forma skupu produktów rolnych oparta na dobrowolnych i planowych umowach między odbiorcą (państwem, organizacją, przedsiębiorstwem) i dostawcą. »

Dostawa

Aktualizacja: 30.04.2010

Dostawa to przemieszczenie ("przepływ") ściśle określone partii dóbr od dostawcy do odbiorcy. »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kampanie SEO

Kampanie SEO to agencja marketingowa z ponad 10-letnim doświadczeniem, którą tworzą doświadczeni i kreatywni eksperci.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama