REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

25 odpowiedzi na pytania o darmowe laptopy. Parametry sprzętu. Można instalować oprogramowanie? Co z gwarancją? Jest monitoring?

25 odpowiedzi na pytania o darmowe laptopy. Parametry sprzętu. Można instalować oprogramowanie? Co z gwarancją? Jest monitoring?
25 odpowiedzi na pytania o darmowe laptopy. Parametry sprzętu. Można instalować oprogramowanie? Co z gwarancją? Jest monitoring?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ministerstwo Cyfryzacji odpowiedziało na 25 pytań o program "Laptop dla IV klas".

Dotyczą napraw tych komputerów, problemu zmiany szkoły w trakcie roku szkolnego, instalacji oprogramowania.

REKLAMA

Kto może zostać objęty wsparciem?

Wsparciem zostaną objęci wszyscy uczniowie klas IV publicznych i niepublicznych szkół podstawowych.

Co muszą zrobić rodzice, aby dostać laptopy?

REKLAMA

Przekazanie laptopa uczniowi klasy objętej wsparciem nastąpi na podstawie umowy zawartej przez Organ Prowadzący Szkołę z rodzicem ucznia. Wzór umowy zostanie określony w procedowanym rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji w sprawie określenia wzoru umowy przekazania komputerów przenośnych typu laptop Organom Prowadzącym Szkołę. Rozporządzenie zostanie opublikowane w sierpniu. Po podpisaniu ww. umowy, laptop staje się własnością rodzica i bierze on odpowiedzialność za otrzymany laptop.

W sytuacji, w której rodzic nie wyrazi chęci przyjęcia laptopa na własność, laptop staje się własnością Organu Prowadzącego Szkołę, a rodzic będzie mógł otrzymać laptop dla swojego dziecka na podstawie umowy użyczenia.

Laptopy otrzymają wszyscy uczniowie klas IV szkół podstawowych objęci obowiązkiem szkolnym według polskiego systemu oświaty. Jeśli uczeń posiada już sprzęt przekazany w ramach innego programu, będzie mógł zdecydować, który sprzęt będzie wykorzystywał. Uczeń będzie mógł posiadać tylko jeden laptop zakupiony z programów finansowanych ze środków publicznych. Sprzęt, z którego uczeń zrezygnuje, wróci do donatora sprzętu, a ten będzie mógł zdecydować co do jego dalszego wykorzystania.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Czy laptopy przysługują też dzieciom emigrantów (bez polskiego obywatelstwa), dzieci w domach dziecka i rodzinach zastępczych, pobierającym indywidualnie nauczanie (np. z powodu choroby i niepełnosprawności) - jak wygląda procedura w tych sytuacjach?

Kiedy komputery zostaną zakupione?

Laptopy są kupowane w przetargu centralnym i zostaną dostarczone przez Wykonawców przetargu bezpośrednio do Organów Prowadzących Szkoły . Obecnie trwa podpisanie umów pomiędzy Centrum Obsługi Administracji Rządowej, który realizuje przetarg w imieniu Ministra Cyfryzacji, a Organami Prowadzącymi Szkoły. Na mocy tych umów komputery zostaną przekazane Organom Prowadzącym Szkoły, a następnie uczniom.

Czy czwartoklasiści, którzy otrzymali komputery w ramach programu dla dzieci byłych pracowników PGR otrzymają drugi komputer?

Zgodnie z zapisami ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, co roku uczniowie rozpoczynający IV klasę szkoły podstawowej będą otrzymywali laptopy. Jeśli uczeń posiada już sprzęt przekazany w ramach innego programu, będzie mógł zdecydować, który sprzęt będzie wykorzystywał. Uczeń będzie mógł posiadać tylko jednego laptopa zakupionego z programu finansowanego ze środków publicznych. Sprzęt, z którego uczeń zrezygnuje, zwrotowi do podmiotu, od którego uczeń go otrzymał, a ten będzie mógł zdecydować co do jego dalszego wykorzystania.

Czy muszę zgłosić swoje dziecko do programu?

Nie, każdy uczeń rozpoczynający IV klasę szkoły podstawowej otrzyma laptopa za pośrednictwem Organu Prowadzącego Szkołę. Laptopy trafią do szkół na podstawie przetargu realizowanego na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji. Przekazanie laptopa będzie następowało na podstawie umowy zawieranej między Organem Prowadzącym Szkołę a rodzicami ucznia. W przypadku zmiany klasy lub szkoły, rodzic ucznia będzie musiał złożyć oświadczenie do Organu Prowadzącego Szkołę, że uczeń nie otrzymał laptopa w innej szkole lub klasie objętej wsparciem.

Co w sytuacji, kiedy uczeń dostał laptopa, ale zmienia szkołę w trakcie roku?

Ideą jest, aby laptop podążał za uczniem w procesie edukacji. W przypadku zmiany klasy lub szkoły przez ucznia, laptop stanowiący własność jego rodziców, nie podlega zwrotowi do Organu Prowadzącego Szkołę.

Rodzic ucznia klasy objętej wsparciem składa oświadczenie do Organu Prowadzącego Szkołę, że uczeń nie otrzymał laptopa w innej szkole lub klasie objętej wsparciem.

Czy laptopy staną się własnością ucznia?

Chcemy, aby po dostarczeniu laptopów Organom Prowadzącym Szkoły, docelowo przeszły one na własność ucznia (rodzica). Będzie to następowało na podstawie umowy zawieranej między Organem Prowadzącym Szkołę a rodzicami ucznia. Wzór umowy zostanie określony w rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji. W sytuacji, w której rodzic nie wyrazi chęci przyjęcia laptopa na własność, laptop stanie się własnością Organu Prowadzącego Szkołę, a rodzic będzie mógł otrzymać laptopa dla swojego dziecka na podstawie umowy użyczenia.

Czy laptop będzie zawierał wszystkie niezbędne programy, w tym te do edukacji?

Laptopy będą miały zainstalowany system operacyjny. Instalacja dodatkowego oprogramowania, zgodnego z potrzebami uczniów, w tym umożliwiającego prawidłową realizację podstawy programowej, ale także zgodnego z już wykorzystywanymi rozwiązaniami stosowanymi w danej szkole, będzie decyzją rodziców i szkoły. Uczniowie i szkoły będą mogli korzystać z pakietu otwartego oprogramowania lub będą mogli skorzystać z preferencyjnych warunków dla edukacji na zakup oprogramowania oferowanego przez rynkowe podmioty.

Gdzie z założenia, uczniowie mają korzystać z laptopów? W domu? W szkole (np. podczas lekcji)?

Komputer ma być osobistym narzędziem ucznia i ma służyć do celów edukacyjnych, jak też rozwijania jego pasji i zainteresowań. W praktyce oznaczać to będzie, że uczeń będzie mógł korzystać z niego w szkole, w domu i wszędzie tam, gdzie będzie mu to potrzebne.

Dlaczego uczniowie klas IV?

 • W klasie czwartej uczeń przechodzi na nauczanie w ramach wyodrębnionych zajęć.
 • Rozpoczyna się realizacja zajęć z informatyki (zamiast realizowanej w klasach I-III edukacji informatycznej).
 • Rozpoczyna się aktywna realizacja podstawy programowej z wykorzystaniem sprzętu komputerowego z każdego przedmiotu.
 • Nauczyciele będą mogli ustandaryzować scenariusze lekcji wykorzystując równy dostęp do sprzętu tej samej jakości wszystkich uczniów klas IV.
 • Od IV klasy realizowane jest rozwijanie umiejętności cyfrowych uczniów w ramach podstawy programowej na różnych zajęciach, lekcjach przedmiotowych.

Dlaczego nie klasy I-III?

W klasach I-III szkoły podstawowej, zalecane jest prowadzenie procesu kształcenia bez konieczności częstego wykorzystywania przez uczniów pracy na komputerze, na tym etapie kształtowana jest wśród uczniów odpowiednia higiena cyfrowa.

Kiedy laptopy zostaną przekazane szkołom?

Pierwsze laptopy trafią do szkół we wrześniu br.

Kiedy laptopy zostaną przekazane rodzicom/dzieciom?

Pierwsze laptopy trafią do szkół we wrześniu br. Od organizacji pracy Organów Prowadzących Szkół i samych szkół zależy sposób przekazywania laptopów rodzicom.

Jaki jest mechanizm zakupu? Jak laptopy trafią do szkół?

Zakupione komputery zostaną dostarczone przez Wykonawców przetargu bezpośrednio do Organów Prowadzących Szkoły . Planowane jest podpisanie umów pomiędzy Centrum Obsługi Administracji Rządowej, który realizuje przetarg w imieniu Ministra Cyfryzacji, a Organami Prowadzącymi Szkoły. Na mocy tych umów komputery zostaną przekazane Organom Prowadzącym Szkoły, a następnie uczniom.

Czy planowany jest zakup laptopów dla innych klas?

Sprzęt czwartoklasisty będzie towarzyszył uczniowi przez następne lata szkolne. Planowane są zakupy dla każdego kolejnego rocznika rozpoczynającego czwartą klasę.

Celem jest, aby w przyszłości każdy uczeń w Polsce, poczynając od IV klasy szkoły podstawowej, był wyposażony w laptopa, który będzie służył mu w kolejnych etapach edukacji.

Czy wszyscy uczniowie dostaną takie same laptopy? Czy będzie jeden dostawca czy więcej?

Uczniowie otrzymują jeden z sześciu modeli laptopów. Producenci tego sprzętu są różni, ale wszystkie laptopy, bez względu na model i producenta, spełniają określone wymagania techniczne.

REKLAMA

Wymagania techniczne dotyczące laptopów to co najmniej 8 GB pamięci RAM z możliwością rozbudowy do 16 GB oraz dysk typu SSD o minimalnej pojemności 256 GB. Laptopy muszą mieć matową matrycę (ekran) o przekątnej co najmniej 13 cali, wbudowaną kamerę HD i zasilacz USB-C. Komputery muszą mieć zainstalowany przez producenta legalny system operacyjny. Maksymalna waga komputera nie może przekraczać 2,5 kg (bez zasilacza). Firma dostarczająca komputery musi udzielić na nie minimum trzyletniej gwarancji.

Sprzęt komputerowy dostarczany do szkół po 31 sierpnia 2023 roku musi spełniać minimalne wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z 28 grudnia 2022 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania.

Kto dostarczy laptopy dla uczniów?

Wykonawcy wyłonieni w ramach przetargów. W tym roku, w imieniu Ministra Cyfryzacji, przetarg realizuje Centrum Obsługi Administracji Rządowej.

Skąd pochodzą pieniądze na realizację zapisów ustawy?

Czy program dotyczy tylko uczniów polskich, czy wszystkich zapisanych do szkół (a więc np. uczniów ukraińskich)?

Wsparcie będzie dotyczyło wszystkich uczniów klas IV szkół podstawowych objętych obowiązkiem szkolnym według polskiego systemu oświaty. Dzięki tej inwestycji każdy uczeń IV klasy szkoły podstawowej otrzyma laptopa.

Jeśli uczeń posiada już sprzęt przekazany w ramach innego programu, będzie mógł zdecydować, który sprzęt będzie wykorzystywał. Uczeń będzie mógł posiadać tylko jeden laptop zakupiony z programów finansowanych ze środków publicznych. Sprzęt, z którego uczeń zrezygnuje, wróci do donatora sprzętu, a ten będzie mógł zdecydować co do jego dalszego wykorzystania.

Czy planowany jest mechanizm przeciwdziałający dalszej odsprzedaży laptopów?

Beneficjenci nie będą mogli podjąć żadnych czynności rozporządzających (np. sprzedaży, zastawowi itp.) sprzętu przez okres 5 lat od dnia przyjęcia laptopa na własność. W tym celu w ramach umów przekazania sprzętu zaplanowano odpowiednie zapisy zobowiązujące do zakazu wykonywania ww. czynności. Ponadto, w laptopach dla uczniów przewidziano specjalne oznaczenia, które minimalizują ryzyko takich sytuacji.

Planowane jest wdrożenie rozwiązań prewencyjnych uniemożliwiających legalną sprzedaż laptopa:

 • formalne – w umowie przekazania komputera przenośnego dla ucznia planowane są zapisy obligujące rodzica ucznia do odpowiedzialności za sprzęt,
 • fizyczne – na obudowie komputera znajdą się trwale naniesione oznaczenia projektu, w ramach którego sprzęt został zakupiony, co jednoznacznie wskaże jego pochodzenie,
 • systemowe – stworzona zostanie centralna baza numerów seryjnych sprzętu, która umożliwi weryfikację sprzętu.

Jakie są dokładne warunki gwarancji?

Sprzęt będzie posiadał 36-miesięczną gwarancję, która zapewni możliwość naprawy sprzętu (na czas naprawy uczeń otrzyma sprzęt zastępczy).

Czas reakcji na zgłoszenie awarii lub usterki nie powinien być dłuższy niż jeden dzień roboczy. Naprawa powinna być zrealizowana w miejscu użytkowania komputera przenośnego (zestawu) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia. W przypadku braku możliwości naprawy w tym terminie powinno być zapewnione urządzenie zastępcze o równoważnych parametrach.

Więcej o warunkach gwarancji w poniższym artykule:

Czy laptop jest ubezpieczony np. od kradzieży?

W przetargu kupowane są tylko komputery wraz z systemem operacyjnym oraz 36-miesięczną gwarancją. Dodatkowe ubezpieczenia, oprogramowanie czy zabezpieczenia techniczne pozostają w obszarze działań właścicieli sprzętu, a są nimi albo Organ Prowadzący Szkołę, albo rodzic. To od nich będzie zależało, czy laptop będzie miał takie ubezpieczenie, jednak jeśli rodzic się na nie zdecyduje – będzie musiał pokryć koszt we własnym zakresie.

Jakie środki zostaną podjęte, aby zagwarantować bezpieczeństwo danych i prywatność ucznia?

Uczeń otrzyma laptopa z zainstalowanym systemem operacyjnym. Instalacja dodatkowego oprogramowania zgodnego z potrzebami uczniów, w tym umożliwiającego prawidłową realizację podstawy programowej, zabezpieczającego komputer przed wirusami, ale także kompatybilnego z już wykorzystywanymi rozwiązaniami stosowanymi w danej szkole, jest decyzją rodziców i szkoły.

Uczniowie i szkoły będą mogli korzystać z szerokiego pakietu otwartego oprogramowania lub będą mogli skorzystać z preferencyjnych warunków dla edukacji oferowanych przez rynkowe podmioty – mowa o programach graficznych, tekstowych, edukacyjnych, umożliwiających komunikację. Oczywiście zdarza się, że te programy w warunkach licencyjnych, które użytkownik musi zaakceptować przed uruchomieniem programu, mają zapisy o tym, że część danych jest przekazywana do producentów. Wówczas decyzja o korzystaniu przez ucznia z takiego programu będzie należała do ucznia i rodzica.

Zakupiony przez Ministra Cyfryzacji sprzęt jest przekazywany wprost od producenta z fabrycznie zainstalowanym systemem operacyjnym. Oznacza to, że pracownicy ministerstwa ani inni urzędnicy odpowiedzialni za przetarg nie będą wgrywali na sprzęt żadnego oprogramowania. Zatem nie znajdzie się na laptopach żadna aplikacja, żaden program, żadna wtyczka, która przekazywałaby do Ministerstwa Cyfryzacji jakiekolwiek dane – np. o odwiedzanych przez uczniów stronach www, o czasie spędzonym przed komputerem itp.

Czy laptop będzie miał zapewniony dostęp do internetu, czy koszty dostępu do internetu będą pokrywane?

Przekazany sprzęt będzie służył przede wszystkim do realizacji zapisów podstawy programowej oraz innych celów edukacyjnych. Dzięki wyposażeniu szkół w szerokopasmowy internet w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, uczniowie na terenie szkoły mają zapewniony dostęp do internetu. Każda szkoła może przystąpić do programu. Planowane są również nowe inwestycje związane z rozwojem infrastruktury LAN w szkołach. Zakupiony w ramach projektu sprzęt będzie także umożliwiał pracę w trybie offline.

Czy uczeń może modyfikować otrzymany sprzęt (np. dołożenie pamięci RAM)?

Instalacja dodatkowego oprogramowania, zgodnego z potrzebami uczniów, w tym umożliwiającego prawidłową realizację podstawy programowej, ale także kompatybilnego z już wykorzystywanymi rozwiązaniami stosowanymi w danej szkole, jest decyzją rodziców i szkoły. Analogicznie modyfikacje sprzętu są decyzją rodziców i szkoły. Należy mieć na uwadze, aby wprowadzane modyfikacje nie wpływały na warunki gwarancji, jaką objęty jest laptop.

Czy Organ prowadzący / szkoła będzie monitorować wykorzystanie laptopów przez uczniów pod kątem celów edukacyjnych?

Minister Cyfryzacji nie narzuca konkretnych rozwiązań w tym zakresie. Warunki korzystania z laptopów na terenie szkoły wynikają z wewnętrznych regulacji szkoły, które mogą obejmować kwestię monitorowania wykorzystania laptopów przez uczniów.

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Zakaz sprzedaży e-papierosów jednorazowych. I. Leszczyna: Zielone światło od Donalda Tuska dla zmiany przepisów

  W dniu 21 lutego 2024 r. Minister Zdrowia Izabela Leszczyna poinformowała, że może już rozpocząć pracę nad zakazem sprzedaży elektronicznych papierosów jednorazowych. Dodała, że chciałaby jak najszybszej ścieżki, bo aż 64 procent młodych ludzi miało z nimi kontakt.

  Te województwa otrzymają milionowe dofinansowania dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów

  W województwie świętokrzyskim samorządy mogą otrzymać ponad 52 mln na opiekę dla osób niesamodzielnych. W małopolskim blisko 21 mln zł na wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych. Co trzeba zrobić? 

  Z jakimi objawami jechać na SOR, a kiedy skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

  Pacjenci często zastanawiają się, z jakimi objawami mogą jechać na SOR, a kiedy zgłosić się na NiŚOZ. W artykule postaramy się rozwiać te wątpliwości. 

  Rok 2023 był rekordowy pod względem skali strat gospodarczych spowodowanych przez katastrofy naturalne

  W 2023 r. 398 globalnych katastrof naturalnych wyrządziło szkody w wysokości 380 mld dolarów. Najbardziej kosztowne okazały się silne trzęsienia ziemi i gwałtowne burze. Ubiegły rok był najgorętszym rokiem w historii z „bezprecedensowymi anomaliami cieplnymi” i rekordowymi wartościami odnotowanymi w 24 krajach i terytoriach. 

  REKLAMA

  Opłacalność cen dla rolników tematem dzisiejszego posiedzenia Rady ds. rolnictwa

  Opłacalność cen dla rolników tematem dzisiejszego posiedzenia Rady ds. rolnictwa. "Czy można rolnikom zapewnić opłacalne ceny, czy Krajowa Grupa Spożywcza będzie pomagała w stabilizacji rynków rolnych" - to pytania, na które ma odpowiedzieć dzisiejsze posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich - poinformował jej przewodniczący Jan Krzysztof Ardanowski.

  Zmiany w KRS 2024 - rząd Tuska przyjął projekt nowelizacji

  Na posiedzeniu 20 lutego 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (KRS), przygot4owany przez Ministra Sprawiedliwości. 

  Podwyżki dla nauczycieli w 2024 roku - rozporządzenie podpisane i opublikowane. Wchodzi w życie 22 lutego ze skutkiem od 1 stycznia

  W dniu 20 lutego 2024 r. Minister Edukacji oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisały rozporządzenie określające minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Już 21 lutego rozporządzenie to zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Wynagrodzenie nauczycieli początkujących rośnie o 33%, a w przypadku nauczycieli mianowanych i dyplomowanych wzrost wynosi 30%. Podpisane rozporządzenie skierowano do publikacji w Dzienniku Ustaw. Wzrost wynagrodzeń jest możliwy z powodu zwiększenia subwencji oświatowej.

  Ile jest osób w kryzysie bezdomności w Polsce? W nocy z 28 na 29 odbędzie się liczenie

  Ile jest w Polsce osób w kryzysie bezdomności? Dokładne szacunki nie są znane. Ostatnie badanie miało miejsce w 2019 r. W tym roku, w nocy z 28 na 29 lutego w całej Polsce zostanie przeprowadzone liczenie osób w kryzysie bezdomności. 

  REKLAMA

  Podwyżki w budżetówce 2024. Komu +10%,+20% a nawet +47%? Wyższe kwoty wynagrodzenia zasadniczego w kategoriach zaszeregowania [projekt rozporządzenia]

  W dniu 20 lutego 2024 r. został opublikowany projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniający rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych. Jakie podwyżki wynikają z tego projektu? O ile wzrosną wynagrodzenia?

  Protest rolników. Warszawa będzie zablokowana 27 lutego, tzw. "Gwiaździsty marsz na Warszawę"

  Protest rolników. Warszawa będzie zablokowana w dniu 27 lutego 2024 roku, odbędzie się tzw. "Gwiaździsty marsz na Warszawę". Tak zapowiadają strajkujący rolnicy, którzy chcą m.in. żeby rząd zadeklarował wycofanie się z Zielonego Ładu.

  REKLAMA