REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Rodzicu! Zepsuł się darmowy laptop syna wart 2950 zł? Kto załatwia naprawę - Ty czy szkoła? Ile dni syn bez komputera? Sprzęt zastępczy?

Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
Rząd opublikował warunki gwarancji darmowych laptopów.
KPRM

REKLAMA

REKLAMA

To rodzice, a nie uczniowie będą właścicielami laptopów dla czwartoklasistów. Mają więc wiele pytań o warunki gwarancji dla tego sprzętu. Jak to ma wyglądać? Kto się tym zajmie? Znamy już odpowiedzi na nie.

Zgłoszenia wad laptopa będą dokonywane przez organ prowadzący lub szkołę, do której przekazano sprzęt - rodzic przekazuje więc informacje o usterce szkole, a ta ma załatwić sprawę.

REKLAMA

Czas reakcji na zgłoszenie awarii lub usterki nie powinien być dłuższy niż jeden dzień roboczy. Naprawa powinna być zrealizowana w miejscu użytkowania komputera przenośnego (zestawu) w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia. W przypadku braku możliwości naprawy w tym terminie powinno być zapewnione urządzenie zastępcze o równoważnych parametrach.

Podstawowe warunki gwarancji i rękojmi darmowych laptopów dla uczniów IV klas

Są one następujące:

 1. Usługa gwarancyjna będzie świadczona w szkole, do której został przekazany laptop, a jeśli naprawa w szkole będzie niemożliwa – usługa gwarancyjna będzie świadczona w systemie door-to-door.
 2. Zgłoszenia wad laptopa będą dokonywane przez organ prowadzący lub szkołę, do której przekazano sprzęt - rodzic przekazuje więc informacje o usterce szkole, a ta ma załatwić sprawę.
 3. Jeśli czas usunięcia wady będzie przekraczał 5 dni roboczych lub w momencie zgłoszenia wady będzie wiadome, iż naprawa przekroczy 5 dni roboczych, Wykonawca niezwłocznie dostarczy do szkoły na czas naprawy sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach technicznych
 4. Okres rękojmi wynosi minimum 36 miesięcy, liczony od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego przez strony bez uwag i zastrzeżeń. Jest niezależny od gwarancji również wynoszącej 36 miesięcy. 

Jakie są warunki gwarancji i rękojmi darmowych laptopów dla uczniów IV klas - szczegóły

 1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony Sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, wysokiej jakości i funkcjonalności, wprowadzony do obrotu na terytorium UE, sprawny technicznie – w oryginalnych opakowaniach. Dostarczany Sprzęt posiada wymagane deklaracje i certyfikaty lub równoważne oraz poradniki obsługi w języku polskim dostępne przez cały okres realizacji umowy on-line na stronie producenta lub Wykonawcy lub na dysku twardym dostarczonego Sprzętu.
 2. Wykonawca udziela gwarancji jakości na działanie Sprzętu na warunkach określonych w Umowie. 
 3. Dostarczony w ramach Umowy Sprzęt objęty będzie gwarancją jakości przez okres minimum 36 miesięcy, liczony od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego przez strony bez uwag i zastrzeżeń. Podpisanie Protokołu jakościowego bez uwag i zastrzeżeń zostaje uznane jako Protokół Odbioru Końcowego. 
 4. Wykonawca zobowiązuje się usuwać wszelkie wady, które zostaną zidentyfikowane w trakcie eksploatacji danego Sprzętu zgodnie z instrukcją użytkowania, w okresie objętym gwarancją lub do dostarczenia nowego Sprzętu wolnego od wad na zasadach określonych w umowie, w taki sposób, że przywróci mu pełną funkcjonalność. Gwarancji podlegają wszelkie wady, zmniejszające wartość techniczną lub użytkową urządzeń ujawnione w okresie gwarancyjnym, a także niespełnianie funkcji użytkowych Sprzętu, deklarowanych przez Wykonawcę z wyłączeniem wad spowodowanych przez niewłaściwe użytkowanie sprzętu.
 5. Naprawy Sprzętu będą realizowane przy wykorzystaniu nowych, dedykowanych, oryginalnych nieregenerowanych, nieużywanych części i podzespołów.
 6. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług gwarancyjnych na poniższych zasadach:
  • Usługa gwarancyjna będzie świadczona przez producenta lub podmiot realizujący serwis, posiadający do tego legalnie zdobyte kompetencje i legalny dostęp do dostaw i usług producenta sprzętu niezbędnych do świadczenia usług w ramach gwarancji i rękojmi na terenie RP;
  • Usługa gwarancyjna będzie świadczona w szkole, do której został przekazany Sprzęt, a jeśli naprawa w Szkole będzie niemożliwa – usługa gwarancyjna będzie świadczona w systemie door-to-door. Odbiór Sprzętu nastąpi w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:15 do 16:15, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 
  • Zgłoszenia będą przyjmowane przez Wykonawcę telefonicznie pod numerem ___________ lub drogą elektroniczną pod adresem: ___________ w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00;
  • Zgłoszenia wad Sprzętu będą dokonywane przez Organ prowadzący lub Szkołę, do której przekazano sprzęt, Wykonawca przystąpi do usuwania awarii nie później niż w ciągu następnego dnia roboczego, licząc od dnia dokonania zgłoszenia przez Organ prowadzący lub szkołę;
  • Wykonawca maksymalnie w terminie 5 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia, dokona skutecznej naprawy;
  • Jeśli czas usunięcia wady będzie przekraczał 5 dni roboczych lub w momencie zgłoszenia wady będzie wiadome, iż naprawa przekroczy 5 dni roboczych, Wykonawca niezwłocznie dostarczy do szkoły na czas naprawy sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach technicznych wraz ze sterownikami umożliwiającymi prawidłowe korzystanie z tego Sprzętu. Ust. 10 stosuje się odpowiednio;
  • dopuszcza się możliwość naprawy Sprzętu w siedzibie szkoły. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania się do wskazówek i zaleceń szkoły dotyczących zasad bezpieczeństwa i ruchu osobowego obowiązujących w siedzibie szkoły;
  • naprawy będą realizowane zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 lub równoważnej.
 7. W przypadku, gdy naprawa Sprzętu potrwa dłużej niż 5 dni roboczych, okres gwarancji będzie wydłużony o czas trwania naprawy. W przypadku, gdy naprawa Sprzętu potrwa dłużej niż 14 dni kalendarzowych, lub gdy ten sam Sprzęt będzie naprawiany więcej niż 3 razy, Organowi prowadzącemu będzie przysługiwać prawo pisemnego żądania (przez upoważnionego przedstawiciela Organu prowadzącego) bez kosztowej wymiany Sprzętu na nowy, taki sam lub o nie gorszych parametrach technicznych, w ramach wynagrodzenia umownego brutto należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania bez uwag i zastrzeżeń, Protokołu Odbioru Końcowego wymienionego Sprzętu.
 8. Wymiana Sprzętu na nowy nastąpi maksymalnie w terminie 5 dni roboczych od doręczenia pisemnego żądania, o których mowa w ust. 7.
 9. Wykonawca dokona odbioru, naprawy oraz zwrotu Sprzętu na własny koszt i ryzyko. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualną utratę lub zniszczenie Sprzętu po odebraniu go do naprawy z siedziby szkoły.
 10. Sprzęt przekazywany do naprawy poza siedzibę szkoły lub zwrócony Wykonawcy w związku z jego wymianą, o ile istnieje techniczna możliwość, zostanie pozbawiony nośników danych np.: dyski, karty pamięci – przez serwis gwarancyjny w siedzibie danej szkoły, a w przypadku pamięci wbudowanych wszystkie dane zostaną usunięte przez szkołę. Analogiczna procedura zostanie zastosowana
  w przypadku Sprzętu zastępczego. 
 11. W przypadku wady dysku lub innego nośnika danych, będzie on wymieniony przez Wykonawcę na nowy – po uprzednim wymontowaniu przez serwis gwarancyjny w siedzibie danej szkoły. Wykonawcy przysługuje prawo sprawdzenia awarii dysku lub nośnika w siedzibie szkoły. Koszty ekspertyzy przeprowadzonej zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 lub równoważnej przez niezależny, profesjonalny podmiot posiadający do tego legalnie zdobyte kompetencje w przypadku sporu co do strony odpowiadającej za wadę, ponosi strona, która zgodnie z ekspertyzą jest odpowiedzialna za wadę lub usterkę.
 12. W przypadku wady dysku lub innego nośnika danych, będzie on wymieniony przez Wykonawcę na nowy – po uprzednim wymontowaniu przez serwis gwarancyjny w siedzibie danej szkoły. Wykonawcy przysługuje prawo sprawdzenia awarii dysku lub nośnika w siedzibie szkoły. Koszty ekspertyzy przeprowadzonej przez podmiot profesjonalny w przypadku sporu co do strony odpowiadającej za wadę lub usterkę, ponosi strona, która zgodnie z ekspertyzą jest odpowiedzialna za wadę lub usterkę
 13. Okres obowiązywania gwarancji będzie automatycznie wydłużany o czas naprawy (jeśli czas usunięcia wady będzie przekraczał 5 dni roboczych) lub wymiany elementu Sprzętu na nowy. Okres gwarancji wymienionego elementu Sprzętu ponownie rozpoczyna swój bieg.
 14. Jeżeli Wykonawca nie dokona naprawy w terminie określonym w ust. 6 pkt 5 lub nie wymieni elementu na nowy w terminie określonym w ust. 8, to Zamawiający może naprawić lub wymienić element na nowy we własnym zakresie, czynności te mogą zostać wykonane przez producenta Sprzętu lub przez podmiot realizujący serwis, posiadający do tego legalnie zdobyte kompetencje
  i legalny dostęp do dostaw i usług producenta sprzętu niezbędnych do świadczenia usług, bez utraty prawa do gwarancji, a Wykonawca będzie zobowiązany pokryć wszelkie koszty Organu prowadzącego, związane z niewykonaniem przez Wykonawcę zobowiązań gwarancyjnych,
  w terminie do 14 Dni otrzymania wezwania od Zamawiającego do zwrotu tych kosztów.
 15. Gwarancja nie może ograniczać praw do:
 • dysponowania zakupionym sprzętem, w razie formalnego przekazania sprzętu gwarancja przechodzi na nowego właściciela;
 • wykonywania na koszt Wykonawcy przeglądów gwarancyjnych przez Wykonawcę zastępczego
  w przypadku niewykonania takiego przeglądu przez Wykonawcę (jeżeli przegląd jest wymagany przez producenta sprzętu).
 1. Strony uzgadniają obowiązywanie rękojmi, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym. Okres rękojmi wynosi minimum 36 miesięcy, liczony od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego przez strony bez uwag i zastrzeżeń.

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code
Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
To było takie proste? Bloomberg: Polska zagroziła blokadą chińskiego eksportu do UE. Teraz spokojniej na granicy z Białorusią

Prezydent Andrzej Duda podczas niedawnej wizyty w Pekinie zagroził Chinom zablokowaniem kluczowego kolejowego szlaku transportowego do UE, by osłabić kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej – napisała 24 lipca 2024 r. agencja Bloomberga. To może być przyczyna spadku nielegalnych przekroczeń tej granicy w ostatnich tygodniach.

Barszcz Sosnowskiego groźny nie tylko po dotknięciu

Barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) to jedna z roślin groźnych dla zdrowia. Warto wiedzieć, że nie tylko dotykanie jej jest ryzykowne. Niebezpieczne może być przebywanie w jej otoczeniu. Co zrobić, gdy już dojdzie do oparzenia?

Rządowi brakuje pieniędzy na służby: Policję, SG, PSP i SOP. Co z programem modernizacyjnym?

Cały czas mamy sytuację niepełnego pokrycia w budżecie wydatków na służby (chodzi o Policję, Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną i Służbę Ochrony Państwa) - poinformował 23 lipca 2024 r. podczas sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Dodał, że w najbliższym czasie przedstawione zostaną propozycje na kolejne lata.

Przeszło 854 mln zł na Sejm w 2025 r. Podwyżki dla posłów i wszystkich pracowników Kancelarii Sejmu. Wzrosną też ryczałty na biura poselskie

Budżet Kancelarii Sejmu na 2025 r. ma wynieść 854 mln 258 tys. zł - to ponad 80 mln więcej niż w 2024 roku. W dniu 23 lipca 2024 r. sejmowa komisja regulaminowa, spraw poselskich i immunitetowych pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Kancelarii Sejmu na 2025 rok. Szef Kancelarii Sejmu Jacek Cichocki poinformował, że w 2025 roku nastąpi wzrost wynagrodzeń wszystkich pracowników Kancelarii Sejmu a także posłów.

REKLAMA

Zmiany w finansowaniu ochotniczych straży pożarnych. Znamy plany ministerstwa

Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz przekazał, że w resorcie trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia ws. przyznawania rekompensaty pieniężnej oraz wyrównania do wysokości rekompensaty wypłacanej strażakowi ratownikowi ochotniczej straży pożarnej.

Zmiany w wynagradzaniu pracowników samorządowych wchodzą w życie 1 sierpnia 2024 r. Pensje od 4000 zł do 6200 zł

1 sierpnia wejdzie w życie znowelizowane rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Ale na wyższe pensje można liczyć przy pensjach należnych od 1 lipca. 

Polaków ubywa, takie są fakty. Dane GUS pokazują co się dzieje, jest coraz gorzej

Polaków jest coraz mniej. W porównaniu z poprzednim rokiem liczba ludności w Polsce zmniejszyła się o prawie 130 tys. osób. Spadek liczby ludności zanotowano w 14 województwach i w 270 powiatach. Takie dane podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Tragiczne dane z weekendu - wypadki i utonięcia

Statystyki z minionego weekendu są zatrważające. W niedzielę w pięciu wypadkach śmiertelnych zginęło 5 osób, łącznie w weekend zginęło 11 osób. 17 osób utonęło.

REKLAMA

Nie żartuj, że masz bombę w walizce, nie zostawiaj bagażu bez opieki. Mandaty są surowe

Pozostawienie na lotnisku bagaży bez opieki staje się plagą. Straż Graniczna od początku czerwca interweniowała już 125 razy. Nałożono mandaty na łączna kwotę 11 tys. zł.

Globalna awaria systemów Microsoft. Czy mamy się czym martwić w Polsce?

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski uspokaja, że obecnie w Polsce systemy infrastruktury informatycznej działają płynnie. 

REKLAMA