REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Rodzicu! Zepsuł się darmowy laptop syna wart 2950 zł? Kto załatwia naprawę - Ty czy szkoła? Ile dni syn bez komputera? Sprzęt zastępczy?

Rząd opublikował warunki gwarancji darmowych laptopów.
Rząd opublikował warunki gwarancji darmowych laptopów.
KPRM

REKLAMA

REKLAMA

To rodzice, a nie uczniowie będą właścicielami laptopów dla czwartoklasistów. Mają więc wiele pytań o warunki gwarancji dla tego sprzętu. Jak to ma wyglądać? Kto się tym zajmie? Znamy już odpowiedzi na nie.

Zgłoszenia wad laptopa będą dokonywane przez organ prowadzący lub szkołę, do której przekazano sprzęt - rodzic przekazuje więc informacje o usterce szkole, a ta ma załatwić sprawę.

REKLAMA

Czas reakcji na zgłoszenie awarii lub usterki nie powinien być dłuższy niż jeden dzień roboczy. Naprawa powinna być zrealizowana w miejscu użytkowania komputera przenośnego (zestawu) w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia. W przypadku braku możliwości naprawy w tym terminie powinno być zapewnione urządzenie zastępcze o równoważnych parametrach.

Podstawowe warunki gwarancji i rękojmi darmowych laptopów dla uczniów IV klas

Są one następujące:

 1. Usługa gwarancyjna będzie świadczona w szkole, do której został przekazany laptop, a jeśli naprawa w szkole będzie niemożliwa – usługa gwarancyjna będzie świadczona w systemie door-to-door.
 2. Zgłoszenia wad laptopa będą dokonywane przez organ prowadzący lub szkołę, do której przekazano sprzęt - rodzic przekazuje więc informacje o usterce szkole, a ta ma załatwić sprawę.
 3. Jeśli czas usunięcia wady będzie przekraczał 5 dni roboczych lub w momencie zgłoszenia wady będzie wiadome, iż naprawa przekroczy 5 dni roboczych, Wykonawca niezwłocznie dostarczy do szkoły na czas naprawy sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach technicznych
 4. Okres rękojmi wynosi minimum 36 miesięcy, liczony od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego przez strony bez uwag i zastrzeżeń. Jest niezależny od gwarancji również wynoszącej 36 miesięcy. 

Jakie są warunki gwarancji i rękojmi darmowych laptopów dla uczniów IV klas - szczegóły

 1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony Sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, wysokiej jakości i funkcjonalności, wprowadzony do obrotu na terytorium UE, sprawny technicznie – w oryginalnych opakowaniach. Dostarczany Sprzęt posiada wymagane deklaracje i certyfikaty lub równoważne oraz poradniki obsługi w języku polskim dostępne przez cały okres realizacji umowy on-line na stronie producenta lub Wykonawcy lub na dysku twardym dostarczonego Sprzętu.
 2. Wykonawca udziela gwarancji jakości na działanie Sprzętu na warunkach określonych w Umowie. 
 3. Dostarczony w ramach Umowy Sprzęt objęty będzie gwarancją jakości przez okres minimum 36 miesięcy, liczony od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego przez strony bez uwag i zastrzeżeń. Podpisanie Protokołu jakościowego bez uwag i zastrzeżeń zostaje uznane jako Protokół Odbioru Końcowego. 
 4. Wykonawca zobowiązuje się usuwać wszelkie wady, które zostaną zidentyfikowane w trakcie eksploatacji danego Sprzętu zgodnie z instrukcją użytkowania, w okresie objętym gwarancją lub do dostarczenia nowego Sprzętu wolnego od wad na zasadach określonych w umowie, w taki sposób, że przywróci mu pełną funkcjonalność. Gwarancji podlegają wszelkie wady, zmniejszające wartość techniczną lub użytkową urządzeń ujawnione w okresie gwarancyjnym, a także niespełnianie funkcji użytkowych Sprzętu, deklarowanych przez Wykonawcę z wyłączeniem wad spowodowanych przez niewłaściwe użytkowanie sprzętu.
 5. Naprawy Sprzętu będą realizowane przy wykorzystaniu nowych, dedykowanych, oryginalnych nieregenerowanych, nieużywanych części i podzespołów.
 6. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług gwarancyjnych na poniższych zasadach:
  • Usługa gwarancyjna będzie świadczona przez producenta lub podmiot realizujący serwis, posiadający do tego legalnie zdobyte kompetencje i legalny dostęp do dostaw i usług producenta sprzętu niezbędnych do świadczenia usług w ramach gwarancji i rękojmi na terenie RP;
  • Usługa gwarancyjna będzie świadczona w szkole, do której został przekazany Sprzęt, a jeśli naprawa w Szkole będzie niemożliwa – usługa gwarancyjna będzie świadczona w systemie door-to-door. Odbiór Sprzętu nastąpi w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:15 do 16:15, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; 
  • Zgłoszenia będą przyjmowane przez Wykonawcę telefonicznie pod numerem ___________ lub drogą elektroniczną pod adresem: ___________ w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00;
  • Zgłoszenia wad Sprzętu będą dokonywane przez Organ prowadzący lub Szkołę, do której przekazano sprzęt, Wykonawca przystąpi do usuwania awarii nie później niż w ciągu następnego dnia roboczego, licząc od dnia dokonania zgłoszenia przez Organ prowadzący lub szkołę;
  • Wykonawca maksymalnie w terminie 5 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia, dokona skutecznej naprawy;
  • Jeśli czas usunięcia wady będzie przekraczał 5 dni roboczych lub w momencie zgłoszenia wady będzie wiadome, iż naprawa przekroczy 5 dni roboczych, Wykonawca niezwłocznie dostarczy do szkoły na czas naprawy sprzęt zastępczy o nie gorszych parametrach technicznych wraz ze sterownikami umożliwiającymi prawidłowe korzystanie z tego Sprzętu. Ust. 10 stosuje się odpowiednio;
  • dopuszcza się możliwość naprawy Sprzętu w siedzibie szkoły. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania się do wskazówek i zaleceń szkoły dotyczących zasad bezpieczeństwa i ruchu osobowego obowiązujących w siedzibie szkoły;
  • naprawy będą realizowane zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 lub równoważnej.
 7. W przypadku, gdy naprawa Sprzętu potrwa dłużej niż 5 dni roboczych, okres gwarancji będzie wydłużony o czas trwania naprawy. W przypadku, gdy naprawa Sprzętu potrwa dłużej niż 14 dni kalendarzowych, lub gdy ten sam Sprzęt będzie naprawiany więcej niż 3 razy, Organowi prowadzącemu będzie przysługiwać prawo pisemnego żądania (przez upoważnionego przedstawiciela Organu prowadzącego) bez kosztowej wymiany Sprzętu na nowy, taki sam lub o nie gorszych parametrach technicznych, w ramach wynagrodzenia umownego brutto należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. Okres gwarancji liczony jest od dnia podpisania bez uwag i zastrzeżeń, Protokołu Odbioru Końcowego wymienionego Sprzętu.
 8. Wymiana Sprzętu na nowy nastąpi maksymalnie w terminie 5 dni roboczych od doręczenia pisemnego żądania, o których mowa w ust. 7.
 9. Wykonawca dokona odbioru, naprawy oraz zwrotu Sprzętu na własny koszt i ryzyko. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualną utratę lub zniszczenie Sprzętu po odebraniu go do naprawy z siedziby szkoły.
 10. Sprzęt przekazywany do naprawy poza siedzibę szkoły lub zwrócony Wykonawcy w związku z jego wymianą, o ile istnieje techniczna możliwość, zostanie pozbawiony nośników danych np.: dyski, karty pamięci – przez serwis gwarancyjny w siedzibie danej szkoły, a w przypadku pamięci wbudowanych wszystkie dane zostaną usunięte przez szkołę. Analogiczna procedura zostanie zastosowana
  w przypadku Sprzętu zastępczego. 
 11. W przypadku wady dysku lub innego nośnika danych, będzie on wymieniony przez Wykonawcę na nowy – po uprzednim wymontowaniu przez serwis gwarancyjny w siedzibie danej szkoły. Wykonawcy przysługuje prawo sprawdzenia awarii dysku lub nośnika w siedzibie szkoły. Koszty ekspertyzy przeprowadzonej zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 lub równoważnej przez niezależny, profesjonalny podmiot posiadający do tego legalnie zdobyte kompetencje w przypadku sporu co do strony odpowiadającej za wadę, ponosi strona, która zgodnie z ekspertyzą jest odpowiedzialna za wadę lub usterkę.
 12. W przypadku wady dysku lub innego nośnika danych, będzie on wymieniony przez Wykonawcę na nowy – po uprzednim wymontowaniu przez serwis gwarancyjny w siedzibie danej szkoły. Wykonawcy przysługuje prawo sprawdzenia awarii dysku lub nośnika w siedzibie szkoły. Koszty ekspertyzy przeprowadzonej przez podmiot profesjonalny w przypadku sporu co do strony odpowiadającej za wadę lub usterkę, ponosi strona, która zgodnie z ekspertyzą jest odpowiedzialna za wadę lub usterkę
 13. Okres obowiązywania gwarancji będzie automatycznie wydłużany o czas naprawy (jeśli czas usunięcia wady będzie przekraczał 5 dni roboczych) lub wymiany elementu Sprzętu na nowy. Okres gwarancji wymienionego elementu Sprzętu ponownie rozpoczyna swój bieg.
 14. Jeżeli Wykonawca nie dokona naprawy w terminie określonym w ust. 6 pkt 5 lub nie wymieni elementu na nowy w terminie określonym w ust. 8, to Zamawiający może naprawić lub wymienić element na nowy we własnym zakresie, czynności te mogą zostać wykonane przez producenta Sprzętu lub przez podmiot realizujący serwis, posiadający do tego legalnie zdobyte kompetencje
  i legalny dostęp do dostaw i usług producenta sprzętu niezbędnych do świadczenia usług, bez utraty prawa do gwarancji, a Wykonawca będzie zobowiązany pokryć wszelkie koszty Organu prowadzącego, związane z niewykonaniem przez Wykonawcę zobowiązań gwarancyjnych,
  w terminie do 14 Dni otrzymania wezwania od Zamawiającego do zwrotu tych kosztów.
 15. Gwarancja nie może ograniczać praw do:
 • dysponowania zakupionym sprzętem, w razie formalnego przekazania sprzętu gwarancja przechodzi na nowego właściciela;
 • wykonywania na koszt Wykonawcy przeglądów gwarancyjnych przez Wykonawcę zastępczego
  w przypadku niewykonania takiego przeglądu przez Wykonawcę (jeżeli przegląd jest wymagany przez producenta sprzętu).
 1. Strony uzgadniają obowiązywanie rękojmi, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, na warunkach określonych w Kodeksie cywilnym. Okres rękojmi wynosi minimum 36 miesięcy, liczony od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego przez strony bez uwag i zastrzeżeń.

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Znasz portal Diety NFZ? Korzysta z niego już prawie 870 tys. osób

  Portal diety.nfz.gov.pl to baza bezpłatnych przepisów na zdrowe i proste w przygotowaniu dania do samodzielnego przygotowania. Narodowy Fundusz Zdrowia podał, że z planów żywieniowych korzysta już blisko 870 tys. osób. 

  Min. rolnictwa Cz. Siekierski: Różne, nieracjonalne wymogi Zielonego Ładu muszą zostać wycofane

  Minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski w dniu 27 lutego 2024 r. w czasie posiedzenia unijnej Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH), powiedział: – Różne, nieracjonalne wymogi Zielonego Ładu muszą zostać wycofane. Komisja Europejska musi zrozumieć protestujących rolników. Rolnicy mówią: nic o nas, bez nas. List przewodniczącego Norberta Linsa pokazuje, że Parlament Europejski też oczekuje szybkich działań.

  Doradca Prezydenta RP: kontrolę nad polskim szkolnictwem obejmie bezpośrednio UE

  Profesor Andrzej Waśko, doradca prezydenta RP, przewodniczący Rady ds. Rodziny, Edukacji i Wychowania, odnosząc się do "Europejskiego obszaru edukacji" podkreślił, że polityka oświatowa, która dotąd była powierzona kompetencji rządów krajowych, stanie się częścią polityki unijnej. Zwrócił uwagę, że kontrole nad polskim szkolnictwem obejmie bezpośrednio UE.

  Min. Siekierski: KE narzuciła nieracjonalne wymogi Zielonego Ładu; musimy zrozumieć protesty rolników. 27 lutego posiedzenie unijnej rady ministrów w Brukseli. 29 lutego rozmowy z rolnikami w Ministerstwie

  Komisja Europejska narzuciła zbyt duże, nieracjonalne, kosztowne wymogi Zielonego Ładu, które miały służyć środowisku, przeciwdziałać zmianom klimatu, a w rzeczywistości doprowadziły do bankructwa wielu gospodarstw - oświadczył w 26 lutego 2024 r. na konferencji prasowej w Brukseli minister rolnictwa RP Czesław Siekierski. Wcześniej tego samego dnia, jeszcze będąc w Polsce w czasie konferencji prasowej kierownictwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, minister Siekierski powiedział: Musimy zrozumieć protesty rolników i o to będę zabiegał na jutrzejszym posiedzeniu unijnej rady ministrów w Brukseli.

  REKLAMA

  KPO 2024. Polska nie dostanie wszystkich pieniędzy? Ekspert: 43 inwestycje i ich refinansowanie zagrożone. Konieczna rewizja polskiego KPO

  Zdaniem Łukasza Kościjańczuka, eksperta firmy doradczej CRIDO, ok. 43 inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy (z 56 zaplanowanych) może nie zostać zrealizowanych do 31 sierpnia 2026 r, co oznacza, że Polska nie otrzyma refinansowania z UE. Dlatego niezbędna jest rewizja KPO, która - jak oszacował ekspert - może objąć nawet połowę planowanych przedsięwzięć.

  D. Tusk odblokował unijne pieniądze na polskie KPO [137 mld euro, 600 mld zł]. W przyszłym tygodniu dwie ważne decyzje. von der Leyen: Razem będziemy bronić praworządności w całej Europie

  Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz premier Belgii Alexander De Croo w piątek 23 lutego 2023 r. rozmawiali w Warszawie z premierem Tuskiem. Przewodnicząca KE poinformowała po spotkaniu, że w przyszłym tygodniu zapadną dwie decyzje ws. funduszy europejskich dla Polski. Uwolnią one do 137 mld euro z funduszu spójności i Funduszu Odbudowy.

  PFRON: Od 1 marca wnioski o samochody dla osób niepełnosprawnych. Dopłata 80% od 150 000 zł albo 85% od 130 000 zł

  Maksymalna wartość samochodu objęta wsparciem wynosi 300 000 zł (osoba niepełnosprawna jest kierowcą) albo 230 000 zł (opiekun jest kierowcą). Muszą to być samochody dostosowane do potrzeb osób korzystających w poruszaniu się wózkiem inwalidzkim.

  Depresja nie wybiera. Ale na dobrostan psychiczny może wpłynąć dieta albo... pies

  23 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją. To dobra okazja do tego, aby przypomnieć sobie, że ta choroba może dotknąć każdego. Gdzie szukać pomocy? Jak poprawić swój dobrostan psychiczny? 

  REKLAMA

  Uposażenia żołnierzy zawodowych w 2024 roku [Tabela stawek]. Będzie też zmiana dot. dodatków za długoletnią służbę wojskową

  W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z 16 lutego 2024 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych zostały określone te stawki ze skutkiem od 1 stycznia 2024 r. Rozporządzenie weszło w życie 21 lutego 2024 r. Od 1 kwietnia 2024 r. będzie też zmiana dot. dodatków za długoletnią służbę wojskową żołnierzy zawodowych.

  Będzie zakaz sprzedaży elektronicznych papierosów jednorazowych. Już 64% młodzieży miało do czynienia z takimi papierosami

  Aż 64 proc. młodych ludzi miało kontakt z jednorazowymi papierosami elektronicznymi. Czy wkrótce to się skończy? Minister Zdrowia Izabela Leszczyna poinformowała w środę, że może rozpocząć pracę nad zakazem sprzedaży elektronicznych papierosów jednorazowych. 

  REKLAMA