REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Internetowe zbiórki na rzecz pomocy dla Ukrainy a podatek dochodowy

Roksana Basty
Starszy konsultant podatkowy w Kancelarii Doradztwa Podatkowego dr Eweliny Skwierczyńskiej TAX-ES we Wrocławiu https://tax-es.pl
TAX-ES Kancelaria doradztwa podatkowego
Świadczymy specjalistyczne usługi doradztwa podatkowego dla klientów biznesowych oraz dla jednostek sektora finansów publicznych.
Internetowe zbiórki na rzecz pomocy dla Ukrainy a podatek dochodowy
Internetowe zbiórki na rzecz pomocy dla Ukrainy a podatek dochodowy
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Skutki podatkowe organizowania zbiórek w Internecie na zasadach tzw. crowdfundingu dotacyjnego nie są zerojedynkowe z uwagi na brak w polskim ustawodawstwie przepisów podatkowych odnoszących się do tego zagadnienia. Stąd podatnikom, pragnącym pomagać w formie internetowych zbiórek, dostarcza w codziennym życiu wielu kłopotów interpretacyjnych. Problem ten unaocznił się podczas organizowania takich zbiórek na rzecz pomocy Ukrainie. Z jakimi konsekwencjami podatkowymi, muszą zmierzyć się podatnicy je organizujący?

Internetowe zbiórki a przychód

REKLAMA

Co do zasady, bez względu na cel zbiórki (każde otrzymane środki pieniężne) stanowią przychód do opodatkowania. Powyższe wynika z dyspozycji art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, zgodnie z którym to przepisem przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. W literaturze podkreśla się, że otrzymane świadczenie może być uznane za przychód, jeżeli ma ono charakter określony co do wysokości, definitywny, ostateczny oraz pewny w tym znaczeniu, że podatnik uzyskuje swobodę dysponowania określonym świadczeniem (zob. A. Mariański [w:] A. Krajewska, A. Nowak-Piechota, M. Wilk, J. Żurawiński, A. Mariański, Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, wyd. IV, Warszawa 2016).

REKLAMA

A to oznacza, że zebrane środki pieniężne stanowić będą przychód u organizatora zbiórki w momencie ich otrzymania. Należy mieć na względzie każdorazowo charakter organizowanych zbiórek. Bowiem w przypadku bezzwrotności datków mamy do czynienia ze spełnieniem definicji przychodu podatkowego. Powyższe potwierdza przykładowo interpretacja indywidualna IS w Warszawie z dnia 7 sierpnia 2015 r., Nr IPPB6/4510-32/15-4/AZ.

W związku z tym na podatniku ciąży konieczność uwzględnienia otrzymanych w wyniku zorganizowania zbiórki na realizację założonego wsparcia Ukrainie środki pieniężne w podstawie opodatkowania. Przy czym podkreślić należy, że ze względu na wyjątkową sytuację ustanowiono szczególne przepisy, tj. ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy. Jednakże ustawa nie przewiduje żadnych szczególnych rozwiązań w tym zakresie.

Internetowe zbiórki a koszt uzyskania przychodu

Natomiast odnosząc się do kwestii przekazania zebranych środków pomocowych, uwypuklić należy, że organizator zbiórki będzie miał możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków poniesionych na nabycie rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn przekazanych w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy:

 1. organizacjom pozarządowym niebędącymi jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi,
 2. organizacjom pozarządowym niedziałającym w celu osiągnięcia zysku,
 3. osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 4. stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego,
 5. spółdzielniom socjalnym,
 6. spółkom akcyjnym i spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubom sportowym będącymi spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 1495 i 2251), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,
 7. jednostkom samorządu terytorialnego,
 8. Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych,
 9. podmiotom wykonującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Ukrainy działalność leczniczą lub działalność z zakresu ratownictwa medycznego
 • o ile koszty wytworzenia lub cena nabycia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne.

Powyższe wynika z dyspozycji art. 74 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Odliczenia od podatku dochodowego określonych darowizn

REKLAMA

Jednocześnie należy mieć na względzie, że ustawodawca przewidział możliwość odliczenia od podatku dochodowego określonych darowizn przekazanych w formie pieniężnej i rzeczowej. Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22, art. 24a, art. 24b, art. 24ca, art. 24d i art. 24f, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 7 albo art. 7a, po odliczeniu darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o którym mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom, określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele - łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1.

Z kolei w myśl art. 18 ust. 1k ustawy o CIT odliczenia darowizn, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się w przypadku, gdy podatnik zaliczył wartość przekazanej darowizny do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 14. Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem wpłat na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej, z tym że kosztem uzyskania przychodów są koszty wytworzenia lub cena nabycia produktów spożywczych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku od towarów i usług, przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje.

Uprawnienia organizatora zbiórki co do odliczenia darowizn

W związku z tym organizator zbiórki (podatnik) przekazując darowiznę na rzecz organizacji ww. w punktach 1-6 jest uprawniony do dokonania odliczenia od podatku dochodowego takich darowizn łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu. Bowiem darowizny przekazywane w analizowanym przypadku nie podlegają literalnie wyłączeniu wedle przepisu art. 18 ust. 1k w związku z art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o CIT. Przy czym dla odliczenia darowizny koniecznym jest dysponowanie przez podatnika dokumentem potwierdzającym przekazanie darowizny, tj. w przypadku darowizny pieniężnej wystarczającym jest wpłata na rachunek płatniczy obdarowanego, zaś w przypadku darowizny rzeczowej należy posiadać dokumenty, z których wynika wartość darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.

Podsumowując,

 1. zebrane środki pieniężne przez organizatora zbiórki będą stanowiły przychód do opodatkowania w momencie ich otrzymania.
 2. możliwe będzie zaliczenie do kosztów podatkowych organizatora zbiórki poniesionych wydatków na nabycie rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizny przekazanych w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy, pod warunkiem, że zostaną spełnione kumulatywnie dwie przesłanki:
 • koszty nabycia tych rzeczy nie zostały zaliczone do kosztów podatkowych (w tym odpisów amortyzacyjnych);
 • pomoc zostanie przekazana za pomocą określonych podmiotów w art. 57 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, tj. poniżej wymienionym w pkt od 1 do 9.

Zatem powyższe działania są neutralne podatkowo dla organizatora zbiórki.

WAŻNE! Dopuszczalne jest odliczenie od podatku dochodowego przekazanie takiej rzeczowej darowizny łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu. Przy czym należy mieć na względzie, że dla możliwości odliczenia darowizny koniecznym jest dysponowanie przez podatnika odpowiednim dokumentem potwierdzającym przekazanie darowizny.

Roksana Basty – Starszy konsultant podatkowy w Kancelarii Doradztwa Podatkowego dr Eweliny Skwierczyńskiej TAX-ES we Wrocławiu

https://tax-es.pl/

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.; ustawa o CIT);

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.; dalej: ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy);

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.; ustawa).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  A. Holland: PO naciskała, bym nie puszczała "Zielonej granicy" przed wyborami. Trzaskowski odpowiada ...

  Agnieszka Holland podczas spotkania z widzami w niedzielę 24 września 2023 r. miała powiedzieć - wg. relacji "Gazety Żoliborza", że Platforma Obywatelska wywierała na nią naciski, aby nie puszczała filmu "Zielona granica" przed wyborami. "Nigdy nie rozmawiałem z Agnieszką Holland na ten temat - zastrzegł, w poniedziałek w Polsat News wiceprzewodniczący PO Rafał Trzaskowski.

  „Laptop dla czwartoklasisty”. Uczeń oddaje stary darmowy laptop i otrzymuje nowy. Też darmowy [Wyjaśnienia Ministra Cyfryzacji]

  Czwartoklasista oddaje komputer, by otrzymać drugi z programu „Laptop dla czwartoklasisty”. 

  180 zł za dzień służby żołnierza przy granicy. 112,5 zł za dzień służby spoza sfery przygranicznej [zmiany od 24 sierpnia 2023 r.]

  Dietę 250% otrzymają żołnierze Wojsk Obrony Przeciwlotniczej i Wojsk Radiotechnicznych zabezpieczający lub pełniący dyżurną zmianę bojową (DZB) na rzecz wschodniej granicy. Muszą zostać skierowani w podróż służbową w celu ochrony granicy państwowej. Wypłata diety nie wymaga służby bezpośrednio w strefie przygranicznej (o co trudno w przypadku formacji przeciwlotniczych, przeciwrakietowych i radiolokacyjnych).

  2024 r.: 2 wzory dla umów o pracę: rozwiązanie umowy za porozumieniem, wypowiedzenie umowy na czas określony [Aktualne okresy wypowiedzenia]

  Wzór rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron. Wzór wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony. [Aktualne okresy wypowiedzenia]

  REKLAMA

  Premier Saksonii o migracji: sytuacja jest dramatyczna, kontrole na granicy z Polską i Czechami są konieczne

  W debacie na temat polityki migracyjnej premier Saksonii Michael Kretschmer (CDU) opowiedział się za szybkimi i zdecydowanymi środkami. Podkreślił, że „sytuacja jest dramatyczna", a stacjonarne kontrole na granicach z Polską i Czechami są koniecznie, by opanować sytuację – informuje portal Tagesschau.

  Bon 2500 zł na laptop od rządu. Czy nauczyciel ma obowiązek przynosić laptop do szkoły?

  Nauczyciele zgłaszają wątpliwości, czy korzystając z bonu 2500 zł na zakup laptopa, będą musieli ten komputer przynosić do szkoły i raportować dyrekcji szkoły, czy wykorzystują go na lekcjach.

  Dwa nowe przywileje zwolnionych pracowników kłopotem dla pracodawców [Nowelizacja przepisów]

  Przywileje ma tylko pracownik, który zaskarżył zwolnienie z pracy do sądu pracy. Polegają na przywróceniu do pracy bez czekania na prawomocny wyrok sądu. Inaczej mówiąc na czas procesu z pracodawcą pracownik dalej pracuje. Jak to zrobić?

  Jakie są prognozy na pierwszy tydzień jesieni?

  Jesień już w kalendarzu, ale czy w prognozach pogody też? Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej sprawdzają, jaka będzie pogoda w najbliższych dniach. 

  REKLAMA

  Język angielski to nie wszystko. Jakie języki obce są najchętniej wybierane przez uczniów?

  Jaki język obcy jest najpopularniejszy w polskich szkołach średnich? Jaki lektorat najchętniej wybierają studenci? W jakich krajach dzieci nie uczą się angielskiego? 

  Minister kultury: Będą darmowe bilety do muzeów dla młodzieży i emerytów

  Minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński poinformował o wprowadzeniu darmowego biletu do instytucji kultury dla młodzieży i emerytów

  REKLAMA