REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Internetowe zbiórki na rzecz pomocy dla Ukrainy a podatek dochodowy

Roksana Basty
Starszy konsultant podatkowy w Kancelarii Doradztwa Podatkowego dr Eweliny Skwierczyńskiej TAX-ES we Wrocławiu https://tax-es.pl
TAX-ES Kancelaria doradztwa podatkowego
Świadczymy specjalistyczne usługi doradztwa podatkowego dla klientów biznesowych oraz dla jednostek sektora finansów publicznych.
Internetowe zbiórki na rzecz pomocy dla Ukrainy a podatek dochodowy
Internetowe zbiórki na rzecz pomocy dla Ukrainy a podatek dochodowy
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Skutki podatkowe organizowania zbiórek w Internecie na zasadach tzw. crowdfundingu dotacyjnego nie są zerojedynkowe z uwagi na brak w polskim ustawodawstwie przepisów podatkowych odnoszących się do tego zagadnienia. Stąd podatnikom, pragnącym pomagać w formie internetowych zbiórek, dostarcza w codziennym życiu wielu kłopotów interpretacyjnych. Problem ten unaocznił się podczas organizowania takich zbiórek na rzecz pomocy Ukrainie. Z jakimi konsekwencjami podatkowymi, muszą zmierzyć się podatnicy je organizujący?

Internetowe zbiórki a przychód

REKLAMA

Co do zasady, bez względu na cel zbiórki (każde otrzymane środki pieniężne) stanowią przychód do opodatkowania. Powyższe wynika z dyspozycji art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, zgodnie z którym to przepisem przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. W literaturze podkreśla się, że otrzymane świadczenie może być uznane za przychód, jeżeli ma ono charakter określony co do wysokości, definitywny, ostateczny oraz pewny w tym znaczeniu, że podatnik uzyskuje swobodę dysponowania określonym świadczeniem (zob. A. Mariański [w:] A. Krajewska, A. Nowak-Piechota, M. Wilk, J. Żurawiński, A. Mariański, Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz, wyd. IV, Warszawa 2016).

REKLAMA

A to oznacza, że zebrane środki pieniężne stanowić będą przychód u organizatora zbiórki w momencie ich otrzymania. Należy mieć na względzie każdorazowo charakter organizowanych zbiórek. Bowiem w przypadku bezzwrotności datków mamy do czynienia ze spełnieniem definicji przychodu podatkowego. Powyższe potwierdza przykładowo interpretacja indywidualna IS w Warszawie z dnia 7 sierpnia 2015 r., Nr IPPB6/4510-32/15-4/AZ.

W związku z tym na podatniku ciąży konieczność uwzględnienia otrzymanych w wyniku zorganizowania zbiórki na realizację założonego wsparcia Ukrainie środki pieniężne w podstawie opodatkowania. Przy czym podkreślić należy, że ze względu na wyjątkową sytuację ustanowiono szczególne przepisy, tj. ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy. Jednakże ustawa nie przewiduje żadnych szczególnych rozwiązań w tym zakresie.

Internetowe zbiórki a koszt uzyskania przychodu

Natomiast odnosząc się do kwestii przekazania zebranych środków pomocowych, uwypuklić należy, że organizator zbiórki będzie miał możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków poniesionych na nabycie rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizn przekazanych w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy:

 1. organizacjom pozarządowym niebędącymi jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi,
 2. organizacjom pozarządowym niedziałającym w celu osiągnięcia zysku,
 3. osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 4. stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego,
 5. spółdzielniom socjalnym,
 6. spółkom akcyjnym i spółkom z ograniczoną odpowiedzialnością oraz klubom sportowym będącymi spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 1495 i 2251), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,
 7. jednostkom samorządu terytorialnego,
 8. Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych,
 9. podmiotom wykonującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Ukrainy działalność leczniczą lub działalność z zakresu ratownictwa medycznego
 • o ile koszty wytworzenia lub cena nabycia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne.

Powyższe wynika z dyspozycji art. 74 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Odliczenia od podatku dochodowego określonych darowizn

REKLAMA

Jednocześnie należy mieć na względzie, że ustawodawca przewidział możliwość odliczenia od podatku dochodowego określonych darowizn przekazanych w formie pieniężnej i rzeczowej. Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22, art. 24a, art. 24b, art. 24ca, art. 24d i art. 24f, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 7 albo art. 7a, po odliczeniu darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o którym mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom, określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele - łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1.

Z kolei w myśl art. 18 ust. 1k ustawy o CIT odliczenia darowizn, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się w przypadku, gdy podatnik zaliczył wartość przekazanej darowizny do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 14. Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem wpłat na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej, z tym że kosztem uzyskania przychodów są koszty wytworzenia lub cena nabycia produktów spożywczych, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku od towarów i usług, przekazanych na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje.

Uprawnienia organizatora zbiórki co do odliczenia darowizn

W związku z tym organizator zbiórki (podatnik) przekazując darowiznę na rzecz organizacji ww. w punktach 1-6 jest uprawniony do dokonania odliczenia od podatku dochodowego takich darowizn łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu. Bowiem darowizny przekazywane w analizowanym przypadku nie podlegają literalnie wyłączeniu wedle przepisu art. 18 ust. 1k w związku z art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o CIT. Przy czym dla odliczenia darowizny koniecznym jest dysponowanie przez podatnika dokumentem potwierdzającym przekazanie darowizny, tj. w przypadku darowizny pieniężnej wystarczającym jest wpłata na rachunek płatniczy obdarowanego, zaś w przypadku darowizny rzeczowej należy posiadać dokumenty, z których wynika wartość darowizny oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.

Podsumowując,

 1. zebrane środki pieniężne przez organizatora zbiórki będą stanowiły przychód do opodatkowania w momencie ich otrzymania.
 2. możliwe będzie zaliczenie do kosztów podatkowych organizatora zbiórki poniesionych wydatków na nabycie rzeczy lub praw będących przedmiotem darowizny przekazanych w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy, pod warunkiem, że zostaną spełnione kumulatywnie dwie przesłanki:
 • koszty nabycia tych rzeczy nie zostały zaliczone do kosztów podatkowych (w tym odpisów amortyzacyjnych);
 • pomoc zostanie przekazana za pomocą określonych podmiotów w art. 57 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, tj. poniżej wymienionym w pkt od 1 do 9.

Zatem powyższe działania są neutralne podatkowo dla organizatora zbiórki.

WAŻNE! Dopuszczalne jest odliczenie od podatku dochodowego przekazanie takiej rzeczowej darowizny łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu. Przy czym należy mieć na względzie, że dla możliwości odliczenia darowizny koniecznym jest dysponowanie przez podatnika odpowiednim dokumentem potwierdzającym przekazanie darowizny.

Roksana Basty – Starszy konsultant podatkowy w Kancelarii Doradztwa Podatkowego dr Eweliny Skwierczyńskiej TAX-ES we Wrocławiu

https://tax-es.pl/

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.; ustawa o CIT);

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.; dalej: ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy);

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.; ustawa).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  D. Tusk odblokował unijne pieniądze na polskie KPO [137 mld euro, 600 mld zł]. W przyszłym tygodniu dwie ważne decyzje. von der Leyen: Razem będziemy bronić praworządności w całej Europie

  Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz premier Belgii Alexander De Croo w piątek 23 lutego 2023 r. rozmawiali w Warszawie z premierem Tuskiem. Przewodnicząca KE poinformowała po spotkaniu, że w przyszłym tygodniu zapadną dwie decyzje ws. funduszy europejskich dla Polski. Uwolnią one do 137 mld euro z funduszu spójności i Funduszu Odbudowy.

  PFRON: Od 1 marca wnioski o samochody dla osób niepełnosprawnych. Dopłata 80% od 150 000 zł albo 85% od 130 000 zł

  Maksymalna wartość samochodu objęta wsparciem wynosi 300 000 zł (osoba niepełnosprawna jest kierowcą) albo 230 000 zł (opiekun jest kierowcą). Muszą to być samochody dostosowane do potrzeb osób korzystających w poruszaniu się wózkiem inwalidzkim.

  Depresja nie wybiera. Ale na dobrostan psychiczny może wpłynąć dieta albo... pies

  23 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją. To dobra okazja do tego, aby przypomnieć sobie, że ta choroba może dotknąć każdego. Gdzie szukać pomocy? Jak poprawić swój dobrostan psychiczny? 

  Stawki uposażenia żołnierzy zawodowych w 2024 roku [Tabela]. Podwyżka z wyrównaniem od 1 stycznia. Rozporządzenie już obowiązuje. Będzie też zmiana dot. dodatków za długoletnią służbę wojskową

  W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z 16 lutego 2024 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych zostały określone te stawki ze skutkiem od 1 stycznia 2024 r. Rozporządzenie weszło w życie 21 lutego 2024 r. Od 1 kwietnia 2024 r. będzie też zmiana dot. dodatków za długoletnią służbę wojskową żołnierzy zawodowych.

  REKLAMA

  Będzie zakaz sprzedaży elektronicznych papierosów jednorazowych. Już 64% młodzieży miało do czynienia z takimi papierosami

  Aż 64 proc. młodych ludzi miało kontakt z jednorazowymi papierosami elektronicznymi. Czy wkrótce to się skończy? Minister Zdrowia Izabela Leszczyna poinformowała w środę, że może rozpocząć pracę nad zakazem sprzedaży elektronicznych papierosów jednorazowych. 

  Zakaz sprzedaży e-papierosów jednorazowych. I.Leszczyna: Zielone światło od Donalda Tuska dla zmiany przepisów

  W dniu 21 lutego 2024 r. Minister Zdrowia Izabela Leszczyna poinformowała, że może już rozpocząć pracę nad zakazem sprzedaży elektronicznych papierosów jednorazowych. Dodała, że chciałaby jak najszybszej ścieżki, bo aż 64 procent młodych ludzi miało z nimi kontakt.

  Te województwa otrzymają milionowe dofinansowania dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów

  W województwie świętokrzyskim samorządy mogą otrzymać ponad 52 mln na opiekę dla osób niesamodzielnych. W małopolskim blisko 21 mln zł na wsparcie opiekunów osób niepełnosprawnych. Co trzeba zrobić? 

  Z jakimi objawami jechać na SOR, a kiedy skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

  Pacjenci często zastanawiają się, z jakimi objawami mogą jechać na SOR, a kiedy zgłosić się na NiŚOZ. W artykule postaramy się rozwiać te wątpliwości. 

  REKLAMA

  Rok 2023 był rekordowy pod względem skali strat gospodarczych spowodowanych przez katastrofy naturalne

  W 2023 r. 398 globalnych katastrof naturalnych wyrządziło szkody w wysokości 380 mld dolarów. Najbardziej kosztowne okazały się silne trzęsienia ziemi i gwałtowne burze. Ubiegły rok był najgorętszym rokiem w historii z „bezprecedensowymi anomaliami cieplnymi” i rekordowymi wartościami odnotowanymi w 24 krajach i terytoriach. 

  Opłacalność cen dla rolników tematem dzisiejszego posiedzenia Rady ds. rolnictwa

  Opłacalność cen dla rolników tematem dzisiejszego posiedzenia Rady ds. rolnictwa. "Czy można rolnikom zapewnić opłacalne ceny, czy Krajowa Grupa Spożywcza będzie pomagała w stabilizacji rynków rolnych" - to pytania, na które ma odpowiedzieć dzisiejsze posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich - poinformował jej przewodniczący Jan Krzysztof Ardanowski.

  REKLAMA