Kategorie

Fundusz sołecki – wydatkowanie środków zgodne z RIO

Ustawa z 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim nie określa w zasadzie reguł wydatkowania środków wydzielonych w budżecie gminy jako środki funduszu sołeckiego. Poniższe stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z pewnością rozwieje pojawiające się wątpliwości.

Środki przekazane sołectwom w ramach funduszu sołeckiego, są częścią finansów publicznych i jako takie podlegają obowiązującym przepisom prawa.

W zakresie funduszu sołeckiego zastosowanie mają przede wszystkim:

• ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
• ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
• ustawa z 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim,
• rozporządzenie Ministra Finansów z 25 stycznia 2010 r. w sprawie trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

Odnosząc się szczegółowo do wątpliwości przejawianych przez gminy, Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie stwierdziła, iż:

Fundusz sołecki – prawidłowy tryb wnioskowania

Reklama

Ustawa z 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim nie przewiduje innego trybu wnioskowania w zakresie ustalania listy przedsięwzięć finansowanych ze środków zgromadzonych w ramach funduszu sołeckiego, niż tryb określony szczegółowo w art. 4 wymienionej ustawy. W związku z powyższym, składanie przez sołtysów jakichkolwiek wniosków po dniu 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy nie znajduje uzasadnienia i podstawy prawnej w obowiązujących przepisach – niezależnie od tego, czy wnioski te dotyczą propozycji zmian w strukturze wydatków przeznaczonych na finansowanie poszczególnych przedsięwzięć, czy też wnioski te mają na celu określenie przedsięwzięć nowych, nieujętych wcześniej we wniosku złożonym w ustawowym terminie.

Próba stosowania w takim przypadku analogii do trybu przewidzianego w ustawie o funduszu sołeckim pozbawiona jest zatem podstaw i wykracza poza ramy określone w ustawie, co oznacza iż wnioski złożone po dniu 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy należy uznać za bezprzedmiotowe w rozumieniu ustawy o funduszu sołeckim i niewiążące dla organów gminy – w przeciwieństwie do wniosków złożonych w terminie ustawowym, które to powinny być jedynymi wnioskami dopuszczonymi do obiegu.

Reklama

Zachowanie przez sołectwa i organy gminy wyraźnie określonego w ustawie o funduszu sołeckim trybu wskazania i przyjęcia do realizacji przedsięwzięć jest koniecznym warunkiem, aby uznać iż wydatki poniesione na ich realizację powinny być finansowane z funduszu sołeckiego i mogą być w konsekwencji przedmiotem częściowego zwrotu w postaci dotacji celowej z budżetu państwa.

Zgodnie z dotychczasowym stanowiskiem Izby możliwe są zmiany w zakresie wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację poszczególnych przedsięwzięć. Zmiana skutkująca jednak zwiększeniem wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć ponad ogólną kwotę szacunkowych kosztów określonych we wniosku sołectwa złożonym w ustawowym terminie nie daje podstaw do ujęcia kwoty zwiększenia we wniosku o zwrot z budżetu państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego, kierowanym na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy o funduszu sołeckim do właściwego wojewody. Niezależnie od tego, czy wprowadzone zmiany oznaczają zróżnicowanie wydatków i realizację wszystkich spośród wymienionych przedsięwzięć, czy też wiążą się z rezygnacją z realizacji przynajmniej jednego z przedsięwzięć i przeznaczenia wygospodarowanych w ten sposób środków na realizację pozostałych przedsięwzięć ujętych we wniosku.

Zobacz serwis: Rachunkowość budżetowa

Określenie przedsięwzięcia finansowanego z funduszu sołeckiego

Określenie przedsięwzięcia powinno być przede wszystkim zbieżne z treścią i wymogami ujętymi w art. 1 ust. 3 ustawy o funduszu sołeckim. Właściwe jest również przyjęcie nazwy przedsięwzięcia i zdefiniowanie go na tyle precyzyjnie, aby określone zostały jego charakter i istota, a jednocześnie nie została ograniczona swoboda w zakresie możliwości dokonania zmian metod i środków wykorzystanych do jego realizacji (chyba, że taki jest zamiar wnioskujących).

Należy uznać, że im bardziej precyzyjnie zostanie określona nazwa przedsięwzięcia, tym bardziej ograniczona zostanie możliwość i swoboda dokonania zmian w zakresie trybu jego realizacji.

Dlatego ważne jest, aby określając przedsięwzięcia nie stosować w miarę możliwości określeń wyłączających i zawężających środki lub metody ich realizacji (chyba że taki jest zamiar wnioskujących). Za właściwe i dopuszczalne należy zatem uznać przedsięwzięcia zdefiniowane jako np. Wykoszenie terenów zielonych, Utrzymanie świetlicy wiejskiej lub Organizacja imprez okolicznościowych.

W ostatnim z wymienionych przypadków, jeżeli intencją mieszkańców sołectwa nie jest realizacja ściśle określonych imprez, to należy unikać zawierania w nazwie przedsięwzięcia nazw konkretnych imprez lub wskazywania ich w formie katalogu zamkniętego, co zamyka w praktyce możliwość realizacji innych imprez niż wymienione w nazwie przedsięwzięcia wskazanego we wniosku. Jeżeli mają być to różne, bliżej nieokreślone imprezy to wskazane jest niepodawanie ich w formie katalogu zamkniętego lub wykorzystanie zwrotów typu “np., itp.”. Jeśli zaś wyłącznym zamiarem jest np. Organizacja turnieju szachowego, to taką nazwę przedsięwzięcia można oczywiście wpisać we wniosku – należy jednak pamiętać, że realizacja innej imprezy spowoduje zakwestionowanie wydatku poniesionego na ten cel.

Treść zawarta w kolejnych elementach wniosku - uszczegółowienie kosztów podane w oszacowaniu lub dodatkowe informacje zawarte w uzasadnieniu - nie wyklucza możliwości zmian – o ile nie prowadzą one do zasadniczej zmiany istoty przedsięwzięcia.

Zobacz również Forum.

Działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej

W ustawie o funduszu sołeckim, poza ustaleniami zawartymi w art. 1 ust. 4 ustawy, brak również jakichkolwiek uregulowań dotyczących trybu dokonywania wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej.

Ustawowo przewidziano taką możliwość, jednak nie sprecyzowano żadnych wskazówek określających sposób postępowania w przypadku przeznaczenia na ten cel środków funduszu sołeckiego. Kwestia zwrotu części wydatków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa w formie dotacji celowej również nie jest uregulowana ustawowo lub w rozporządzeniu wykonawczym.

Należy przypuszczać, iż przeznaczenie środków funduszu sołeckiego na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej nie wymaga wprowadzenia na danym obszarze stanu klęski żywiołowej jako takiego.

Ustawa o funduszu sołeckim odsyła co prawda do ustawy z 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, jednak nie zawiera wyraźnego i jednoznacznego zapisu uzależniającego wykorzystanie środków funduszu na ten cel od wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. Jednocześnie trudno sobie wyobrazić w takiej sytuacji (gdy konieczne jest zazwyczaj podjęcie natychmiastowych działań) zachowania wymogu składania wniosków do dnia 30 września roku poprzedzający rok budżetowy, a składanie ich w trakcie roku budżetowego – zgodnie z tym co napisano powyżej – nie ma podstawy prawnej.

Pomimo, iż ustawa o funduszu sołeckim rozróżnia możliwość wydatkowania środków zgromadzonych w ramach funduszu sołeckiego na „realizację
przedsięwzięć zgłoszonych we wniosku” (art. 1 ust. 3 ustawy) i „działań zmierzających do usunięcia skutków klęski żywiołowej” (art. 1 ust. 4 ustawy), to zarówno treść ustawy, jak i treść rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego nie zawiera zapisów wskazujących na konieczność wyłączenia w trakcie ubiegania się o zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu tych wydatków, które zostały poniesione na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej. W art. 2 ust. 4 ustawy o funduszu sołeckim ustawodawca wskazał wyłącznie, iż gmina otrzymuje zwrot „części wydatków wykonanych w ramach funduszu” i nie powiązał możliwości tego zwrotu od przeznaczenia lub podziału wykonanych wydatków.

Źródło: RIO w Szczecinie

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  2 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Dobry Start - pieniądze wypłacane przez ZUS

  ZUS wypłaca już pieniądze w ramach programu Dobry Start. Kto najszybciej otrzymał świadczenie? Jaki błąd uniemożliwia przelanie pieniędzy?

  Dodatek specjalny za część miesiąca

  Dodatek specjalny za część miesiąca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - jak obliczyć w przypadku absencji z innego powodu niż choroba?

  Kiedy gmina może wprowadzić uchwałę ograniczenia emisji hałasu

  Uchwały o ograniczeniu emisji hałasu nie można uchwalić tylko na podstawie skarg mieszkańców. Niezbędne są badania określające poziom hałasu. Przy czym wprowadzenia ograniczeń nie uzasadnia incydentalne naruszenie norm emisji hałasu.

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień w oparciu o urzędy wojewódzkie to nowe programy, których uruchomienie zapowiada rząd.

  Premia dla lekarza POZ za szczepienie

  Lekarz POZ otrzyma premię finansową za zwiększenie tempa szczepień i liczby zaszczepionych pacjentów w poradni.

  Nadzór nad dyrektorami - planowane zmiany

  Projektowane przepisy, mające zwiększyć kontrolę nad szkołami, zostały złagodzone. Co z dyrektorami?

  Powodzie - czy możemy przygotować się na nadchodzące zalania?

  W momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej praktyczne możliwości zabezpieczenia przed jej skutkami są bardzo ograniczone. Jakie mamy możliwości ograniczenia zagrożenia powodziowego?

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym przewiduje przygotowany przez MRiPS projekt nowelizacji. Co się zmieni?

  Społeczne Agencje Najmu - korzyści podatkowe dla właścicieli

  Od 23 lipca 2021 r. obowiązują przepisy pozwalające tworzyć tzw. Społeczne Agencje Najmu (SAN). Ich zadaniem jest dzierżawa lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowanie ich osobom fizycznym wskazanym przez gminę. Właściciele takich mieszkań i budynków będą korzystać ze zwolnień podatkowych w podatku dochodowym i VAT.

  Zasady odwołania od wyników egzaminu maturalnego 2021

  Odwołania od wyników egzaminu maturalnego. Niecałe trzy tygodnie temu maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Niektórzy mają wątpliwości, czy ich praca została poprawnie sprawdzona, i wnioskują o wgląd do niej oraz wyższe noty.

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli - zgodnie z projektem nowelizacji prawa oświatowego autorstwa MEiN ministerstwo co kwartał będzie przekazywało do ZUS szczegółowe informacje dotyczące nauczycieli przebywających m.in. na zwolnieniach lekarskich, urlopach zdrowotnych oraz macierzyńskich.

  Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września 2021 r.

  Nauka stacjonarna w szkołach - minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że trwają przygotowania do powrotu uczniów do szkół od 1 września 2021 r.

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot?

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot zapowiedziany w Polskim Ładzie? Co obejmie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - możliwość zwiększenia liczby godzin

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - większa liczba dzieci będzie mogła skorzystać z dodatkowych lekcji. MEiN przygotowało zmianę przepisów w tym zakresie.

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? - wytyczne dla uczelni

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne dla uczelni.

  Compliance - cykl Deminga

  Compliance - każdy system powinien działać w cyklu Deminga i zawsze należy monitorować ryzyka. Niestety często brakuje na to zasobów lub woli najwyższego kierownictwa.

  Transakcja zakupu nieruchomości na rzecz gminy

  Zakup nieruchomości na rzecz gminy. W ramach działalności gospodarczej gmina może nabywać prawa do nieruchomości na wolnym rynku - w trybie czynności cywilnoprawnych. W takich transakcjach istotne są kompetencje organów gminy. Wójt jest uprawniony do dokonywania czynności związanych z nabyciem nieruchomości. Działa jednak z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki i w ramach wytyczonych przez radę gminy.

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - co zawiera?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) już działa. Wyjaśniamy, jakie informacje zawiera ten ważny rejestr. Warto również wspomnieć o obowiązkach właścicieli budynków związanych z CEEB.

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania?

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania? Wciąż można zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień i wziąć udział w kolejnych losowaniach nagród.

  Wakacje 2021 w Europie - zasady podróżowania, paszport covidowy, testy

  Wakacje 2021 w Europie w czasach koronawirusa - jakie zasady obowiązują podróżnych? W większości krajów trzeba pokazać paszport covidowy lub wynik testu na COVID-19.

  Aspekty środowiskowe w nowym prawie zamówień publicznych

  Zrównoważone zamówienia to taki sposób organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, który uwzględnia aspekty środowiskowe lub społeczne, co przekłada się na charakter udzielanego zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W pojęciu tym mieszczą się więc zarówno tzw. „zielone”, jak również społeczne zamówienia publiczne.

  Cyfryzacja usług a cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym

  W ostatnich latach można obserwować postępującą cyfryzację usług, również w sektorze publicznym. O ile załatwianie spraw urzędowych online jest dla obywateli ogromną wygodą, o tyle zasadne w tym kontekście jest pytanie – jak właściwie zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych?

  Karta Lokalizacji Podróżnego - jak wypełnić?

  Kartę Lokalizacji Podróżnego musi wypełnić każdy przylatujący do Polski. Czym jest? Jak wypełnić Kartę Lokalizacji Pasażera?

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej od soboty zastąpi karty papierowe. Kto musi wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego?

  Loteria szczepionkowa - ochrona danych uczestników

  Loteria szczepionkowa - jak chronione są dane osobowe uczestników Loterii Narodowego Programu Szczepień? Czy dane medyczne są bezpieczne?