| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Finanse > Rachunkowość budżetowa > Wynagrodzenie dyrektora niepublicznego przedszkola z dotacji

Wynagrodzenie dyrektora niepublicznego przedszkola z dotacji

Wynagrodzenie dyrektora niepublicznego przedszkola może zostać pokryte z otrzymanej dotacji. Dyrektor sam może ustalić sobie wysokość swojego wynagrodzenia, jednak – jak wskazuje MEN – dla rzetelnego rozliczenia wynagrodzenia zasadne jest ujawnienie jego wysokości.

Z pytaniem o możliwość pokrywania wynagrodzenia dyrektora oraz osób prowadzących spółkę jawną z dotacji udzielonej przedszkolu niepublicznemu zwróciła się do Ministerstwa Edukacji Narodowej Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie.

Jak wskazuje MEN sprawy tego rodzaju określone zostały w art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z póżn. zm.

Przywołany przepis stanowi, iż dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na (…) pokrycie wydatków bieżących szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i placówek, obejmujących każdy wydatek poniesiony na cele działalności szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki, w tym na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej, szkołę, przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub placówkę, jeżeli odpowiednio pełni funkcję dyrektora szkoły, przedszkola lub placówki albo prowadzi zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego.

MEN podkreśla, iż , w ust. 4 przywołanego wyżej art. 90 określono, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji, o których mowa wcześniej oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania, uwzględniając w szczególności podstawę obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania oraz termin i sposób rozliczenia dotacji.

Zobacz również: Wynagrodzenie nauczycieli 2014 - stawki minimalne bez zmian

Z powyższego należy wywieść, że z dotacji otrzymywanej od gminy może być pokryte wynagrodzenie dyrektora niepublicznego przedszkola, który jest jednocześnie organem prowadzącym to przedszkole, a także wynagrodzenie osoby będącej organem prowadzącym dla innej formy wychowania przedszkolnego pod warunkiem, że prowadzi w niej zajęcia. Jak z tego wynika, w przypadku niepublicznego przedszkola dotacja może być przeznaczona na wynagrodzenie jego dyrektora.

Ustawa o systemie oświaty nie przewiduje natomiast pokrywania z dotacji udzielanej przedszkolu niepublicznemu wynagrodzeń osób prowadzących spółkę jawną. W przypadku prowadzenia przez nie zajęć z dziećmi, powinny to robić na podstawie umowy zawartej z dyrektorem przedszkola (jako nauczyciele).

MEN wskazuje, iż jednym z warunków uzyskania wpisu do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych jest podanie informacji na temat kwalifikacji posiadanych przez dyrektora, przewidzianego do zatrudnienia w przedszkolu (art. 82 ust. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty). Nie może być zatem sytuacji, że przedszkole nie ma dyrektora.

„Dyrektor niepublicznego przedszkola, który jest jednocześnie organem prowadzącym to przedszkole sam wyznacza sobie poziom własnego wynagrodzenia.  Biorąc jednak pod uwagę przytoczony wyżej przepis art. 90 ust. 4 oraz fakt, że wypłacana niepublicznym przedszkolu dotacja stanowi środki publiczne, organ dotujący może zażądać informacji o przyznanym sobie przez dyrektora wynagrodzeniu, co nie oznacza, że może kwestionować jego wysokość. Dla rzetelnego rozliczenia otrzymanej dotacji zasadne jest zatem ujawnienie własnego wynagrodzenia” – podkreśla resort edukacji.

Źródło: Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej (znak DKOW.WEPW.5018.42.2014) z dnia 10 lipca 2014 r.

Polecamy serwis: Finanse

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

ChinskiRaport.pl

Serwis umożliwiający weryfikację chińskich firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »