reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Finanse > Zamówienia publiczne > Uchylenie się od podpisania umowy w prawie zamówień publicznych

Uchylenie się od podpisania umowy w prawie zamówień publicznych


Stosując odpowiednio wykładnię prawa należy zastanowić się co oznacza pojęcie „uchylenie się od zawarcia umowy”. Otóż takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z 9 maja 2001 r. (sygn. akt II CKN 440/00; OSNC 2001/12/85), w którym stwierdzono, iż „za uchylenie się od zawarcia umowy należy rozumieć tylko bezpodstawną odmowę jej zawarcia.

Zamawiający po zbadaniu ofert wybiera ofertę najkorzystniejszą. Wybór swój opiera na podstawie kryteriów określonych uprzednio przez siebie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ). Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przygotowuje „zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty”. Wszystkie znamiona, które winny być zawarte w takim zawiadomieniu określa art. 92 ustawy Pzp. Jednak co zrobić, gdy wykonawca uchyli się od podpisania umowy?

Ustawodawca przewidział taką okoliczność w art. 94 ust. 3 ustawy Pzp. W związku z tym, jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, to właśnie zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, jednak już bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. Natomiast jeżeli w danym postępowaniu mamy tylko jedną ofertę, to wtedy zamawiający korzysta z art. 93 ust. 1 ustawy Pzp, a więc unieważnia postępowanie – nie złożono żadnej oferty. Największą konsekwencją dla wykonawcy, który uchyla się od zawarcia umowy, a w postępowaniu wymagane było złożenie wadium, jest jego utrata (art. 46 ust. 5 ustawy Pzp).

Zobacz również Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych

„Uchylenie się od zawarcia umowy” - definicja

Stosując odpowiednio wykładnię prawa należy zastanowić się co oznacza pojęcie „uchylenie się od zawarcia umowy”. Otóż takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z 9 maja 2001 r. (sygn. akt II CKN 440/00; OSNC 2001/12/85), w którym stwierdzono, iż „za uchylenie się od zawarcia umowy należy rozumieć tylko bezpodstawną odmowę jej zawarcia. Za odmowę podpisania umowy uznać można tylko oświadczenie woli wykonawcy zawierające negatywne stanowisko w przedmiocie zaproszenia go przez zamawiającego ewentualnie takie działanie skarżącego, z którego wynikałaby dla zamawiającego informacja, iż takiego rodzaju oświadczenie woli skarżący rzeczywiście złożył. Odmowa podpisania umowy jest tożsama ze stanowiskiem podjętym świadomie przez wykonawcę i przekazanym do wiadomości zamawiającego. (…) Brak stawiennictwa w siedzibie zamawiającego pracownika wykonawcy, spowodowany zaniedbaniem przez niego obowiązków, nie jest tożsamy z uchyleniem się”.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że ponowny wybór oferty jest zgodny z definicję „najkorzystniejszej oferty” zawartą w art. 2 pkt. 5) ustawy Pzp, tj. - „należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, albo ofertę z najniższą ceną, a w przypadku zamówień publicznych w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący – ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego”.

Wybór – i co dalej?

Istotne znaczenie w takiej sytuacji ma fakt przygotowania ponownego „nowego” zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty i rozesłania go wszystkim Wykonawcom. Jeżeli jednak w SIWZ żądało się wpłacenia wadium, a wadium z nowym Wykonawcą zostało zwrócone (art. 46 ust. 1 ustawy Pzp), to należy żądać ponownego wpłacenia wadium przez Wykonawcę, którego wybrano. Podkreślić należy, że z art. 94 ust.3 ustawy Pzp można korzystać wielokrotnie. Nie ma tutaj żadnego „limitu”.

Rezultat – podpisanie umowy bądź unieważnienie postępowania.

Polecamy serwis: Zamówienia publiczne

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Przemysław Dybała

Doradca podatkowy nr 11590

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama