Kategorie

Aukcja elektroniczna to nie oferta dodatkowa

Ślązak, Zapiór i Partnerzy – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. p.
Ekspert we wszystkich dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
Justyna Kyć
Aukcja elektroniczna, zamówienia publiczne.
inforCMS
Aukcji elektronicznej nie można utożsamiać ofertą dodatkową. W szczególności, oferty składane w toku aukcji elektronicznej nie są ofertami w rozumieniu p.z.p., a „postąpieniami”.

Aukcja elektroniczna a oferta dodatkowa

Aukcja elektroniczna przewidziana przez przepisy p.z.p. nie stanowi odrębnego trybu udzielania zamówienia. Jest swego rodzaju dogrywką, dodatkowym sposobem oceny ofert złożonych w danym postępowaniu, której celem jest dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty. Musi ją zatem poprzedzić przeprowadzenie postępowania w tradycyjnej formie papierowej.

Cechą charakterystyczną postępowań, w których znajduje zastosowanie aukcja, jest to, że ocena ofert nie kończy się na ocenie dokonanej w tradycyjny sposób, przez komisję przetargową na podstawie złożonych w terminie ofert wykonawców. Ta ocena jest pierwszym etapem, po którym wykonawcy mogą w trakcie aukcji poprawić swoje oferty w tych aspektach, które są przedmiotem oceny w aukcji, a zamawiający uwzględni to w całościowej ocenie oferty.

Zobacz również: Kosztorys ofertowy - jak ocenić wartość 0 zł?

Reklama

Zgodnie ze stanowiskiem KIO wyrażonym w wyroku z dnia 4 września 2013 r., sygn. akt KIO 2055/13 „oferty” złożone w toku aukcji to w istocie postąpienia – fragmenty oferty złożonej w terminie składania ofert, którymi wykonawcy konkurują w trakcie aukcji. Tym samym nadal jest to oferta, która została przez wykonawcę złożona w dniu składania ofert uzupełniona o nowe elementy zmienione w toku aukcji elektronicznej.

W tym kontekście istotnym jest dokonanie analizy charakteru prawnego oferty dodatkowej, o której mowa w art. 91 ust. 5 p.z.p. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez niego określonym ofert dodatkowych. Zaznaczyć przy tym należy, że przy wyborze najkorzystniejszej oferty na tym etapie postępowania, ocenie podlegać mogą wyłącznie oferty dodatkowe.

Reklama

Treść ofert dodatkowych może zawierać jedynie zmianę cen i nie może dotyczyć innych elementów oferty. Zmiana cen może być natomiast wyłącznie ich obniżeniem w stosunku do oferty pierwotnej. Po złożeniu ofert dodatkowych zamawiający wybiera tę, która finalnie zawiera niższą cenę. Do rozstrzygnięcia postępowania niezbędne jest złożenie prawidłowej oferty dodatkowej przez co najmniej jednego wykonawcę. Składanie ofert dodatkowych jest czynnością jednorazową, a więc w przypadku ponownego "remisu", zamawiający, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 5) p.z.p., musi unieważnić postępowanie.

Z porównania charakteru prawnego obu instytucji, tj. ofert składanych w aukcji elektronicznej i ofert dodatkowych wynika, że nie można ich utożsamiać. W szczególności, oferty składane w toku aukcji elektronicznej nie są ofertami w rozumieniu p.z.p., a „postąpieniami”. Tak też wynika z cyt. powyżej wyroku KIO, zgodnie z którym „Oferty w toku aukcji – postąpienia to fragmenty oferty złożonej w terminie składania ofert, którymi wykonawcy konkurują w trakcie aukcji. Oferta pierwotna nie wygasa, jest wiążąca w tej części, która nie jest przedmiotem postąpień. Taki wniosek należy wyprowadzić przede wszystkim z art. 91c ust. 4 p.z.p.”, a „Oferta wybrana, o której mowa w art. 80 ust. 2 p.z.p., to oferta pierwotna zmieniona o wartości ustalone w wyniku aukcji – nadal jest to oferta, która została przez wykonawcę złożona w dniu składania ofert uzupełniona o nowe elementy zmienione zgodnie z wolą ustawodawcy w toku aukcji elektronicznej.” Oferta dodatkowa jest z kolei nową ofertą, złożoną na wezwanie zamawiającego. Po złożeniu oferty dodatkowej, w postępowaniu o udzielenie zamówienia ocenie podlega wyłącznie ta oferta, a nie oferta pierwotna.

W konsekwencji uznać należy, iż nie jest uzasadnione potraktowanie aukcji elektronicznej, nawet z etapem „dogrywki”, jako wezwania wykonawców, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty do złożenia oferty dodatkowej. W szczególności rozwiązania takiego nie przewidują same przepisy ustawy. Gdyby bowiem wolą ustawodawcy było uznanie etapu „dogrywki” aukcji elektronicznej za wezwanie wykonawców do złożenia oferty dodatkowej, należy przypuszczać, że ustawodawca przewidziałby takie rozwiązanie wprost w przepisach ustawy.

Podkreślenia wymaga również to, że ustawodawca nie wprowadził po stronie zamawiającego żadnej uznaniowości, nakładając na niego obowiązek wezwania do złożenia ofert dodatkowych w sytuacji, gdy więcej niż jeden wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę, a jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

Należy sobie również zadać pytanie co w sytuacji, gdy w wyniku wezwania do złożenia ofert dodatkowych zostanie złożona więcej niż jedna oferta o najkorzystniejszej cenie. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 5) p.z.p. zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5 p.z.p. , zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie.

Przesłanka unieważnienia postępowania zapisana w art. 93 ust. 1 pkt 5) p.z.p. jest konsekwencją przepisu art. 91 ust. 5 p.z.p., zgodnie z którym, jeśli cena stanowiła jedyne kryterium oceny oferty, a co najmniej dwóch wykonawców zaproponowało wykonanie zamówienia za taką samą cenę, mogą oni złożyć dodatkowe, korzystniejsze propozycje cenowe. Mogą to jednak uczynić tylko raz. Jeśli złożone propozycje ponownie są identyczne, zamawiający nie może ich wezwać do kolejnego zaproponowania nowych cen i musi unieważnić postępowanie.

Przepis jest podstawą unieważnienia postępowania również wtedy, gdy dodatkową ofertę, ale z ceną taką samą jak cena poprzednich ofert, złoży tylko jeden wykonawca.

Przepis nie daje jednak odpowiedzi, jak powinien zachować się zamawiający, gdy żaden z wykonawców wezwanych do złożenia dodatkowych ofert nie złoży jej.

Przesłanka unieważnienia, która nie może być interpretowana rozszerzająco, mówi wprost o porównaniu złożonych ofert dodatkowych. Ich brak, nie pozwalając na skorzystanie z przesłanki, uniemożliwia w dalszym ciągu wybór oferty najkorzystniejszej - takie bowiem w świetle jedynego kryterium cenowego są dwie. Nie znajdzie w takiej sytuacji zastosowania przesłanka z art. 93 ust. 1 pkt 7 p.z.p., gdyż wada jest co prawda niemożliwa do usunięcia, ale gdyby umowa została z którymkolwiek wykonawców zawarta, nie podlegałaby unieważnieniu w świetle zamkniętego katalogu przesłanek unieważniania umów zawartego w art. 146 p.z.p. W takiej sytuacji wyłącznie inne okoliczności, np. upływ terminu związania ofertami mogą spowodować, że postępowanie zostanie unieważnione na podstawie innej przesłanki.

Polecamy serwis: Zamówienia publiczne

Źródło: Własne
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  19 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Do kiedy Spis Powszechny?

  Spis Powszechny – do kiedy trwa? Do kiedy można się spisać przez Internet? Czy każdy domownik musi się spisać osobno? Jakie kary grożą za brak udziału w spisie ludności i mieszkań w 2021 roku?

  Nieskuteczność systemów Compliance, systemów Whistleblowingu lub ochrony danych osobowych - przyczyny

  Nieskuteczność systemów. Czy da się zlikwidować ryzyko compliance lub ryzyko naruszenia danych osobowych? Jakie są powody pozorności lub nieskuteczności systemów?

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich. Dzięki wsparciu NFOŚiGW, w wysokości prawie 40 mln zł, autobusy elektryczne będą woziły dzieci do szkół w kolejnych 16 gminach.

  Czyste Powietrze - zmiany w programie, koniec dotacji na piece węglowe

  Czyste Powietrze - co się zmieni w programie? Do kiedy można jeszcze uzyskać dotację na piece węglowe?

  Pakiet psychologiczny – rekomendacje dla uczelni dotyczące pomocy studentom

  Pakiet psychologiczny. Na podstawie przekazanych przez uczelnie informacji na temat udzielanego w okresie epidemii wsparcia studentom, Ministerstwo Edukacji i Nauki opracowało poniższe zalecenia w zakresie zwiększenia pomocy psychologicznej.

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021. Nauczyciel to zawód często oceniany. Ale czy doceniany? W raporcie zbadano, co myślą o nauczycielach rodzice, uczniowie, a także oni sami o swojej pracy.

  Domowa Opieka Medyczna - Pulsoksymetr i PulsoCare

  Domowa Opieka Medyczna to program mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów. Program wykorzystuje pulsoksymetr jako narzędzie diagnostyczne i aplikację PulsoCare do przekazywania i monitoringu danych.

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła. W jakim terminie gmina powinna wprowadzić dane do ewidencji? Ile czasu ma urzędnik na wprowadzenie danych z deklaracji do systemu? Czy każdy pracownik urzędu może wprowadzać dane do CEEB? Czy przewidziano finansowanie dla gmin?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, deklaracja

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, jak złożyć deklarację źródeł ciepła? Przedstawiamy najważniejsze informacje o nowym obowiązku, który będzie spoczywał na właścicielach i zarządcach budynków.

  CEEB - jakie kary za brak zgłoszenia do ewidencji źródeł ciepła?

  CEEB - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków rusza już 1 lipca 2021 roku. Oznacza to nowy obowiązek dla milionów Polaków, którzy będą musieli zgłosić, czym ogrzewają swoje domy. Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach - NFZ przyjmuje wnioski

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach. Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmują od wtorku wnioski od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Nabór jest otwarty i ciągły, nie ma konkretnej daty jego zakończenia.

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć?

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć? Już ponad 3 miliony Polaków korzysta z naszej aplikacji mObywatel, czyli cyfrowego portfela na dokumenty. Wkrótce trafi do niej Unijny Certyfikat COVID.

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały. 17 czerwca 2021 roku wejdą ważne zmiany dotyczące profilu zaufanego, szczególnie jego tymczasowej wersji. Co się zmieni?

  Kiedy wyniki matur 2021?

  Wyniki matur 2021 – kiedy? Jak i gdzie je sprawdzić? Przedstawiamy ważne informacje dla tysięcy tegorocznych maturzystów.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zapowiedziane w programie Polski Ład. Z jakich badań będzie można skorzystać?

  Polski Ład: nowe miejsca pracy i infrastruktura mają rozwiązać problemy gmin

  Polski Ład to całościowe spojrzenie na problemy powiatów i gmin w całej Polsce. W ramach Polskiego Ładu budowane będą m.in. obiekty sportowe oraz infrastruktura drogowa, energetyczna, internetowa, kolejowa, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego i poprawią jakość życia - mówił premier Mateusz Morawiecki.

  Konrad Fijołek prezydentem Rzeszowa - wyniki wyborów

  Konrad Fijołek nowym prezydentem Rzeszowa - znamy już oficjalne wyniki wyborów. Kandydat popierany przez opozycję: PO, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050 wygrał w pierwszej turze. Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci?

  Kurator oświaty - jakie ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Kurator oświaty. Ministerstwo Edukacji i Nauki proponuje rozwiązania wzmacniające rolę kuratora oświaty. Jakie kurator ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.

  Dopłaty z gmin za odpady, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody

  Dopłaty z gmin, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody - szykują się spore zmiany w gospodarce odpadami. Co zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

  Komunikacja w Compliance

  Komunikacja w Compliance. W najbliższym czasie sektor publiczny, ale i sektor prywatny (zwłaszcza duże i średnie przedsiębiorstwa) czeka wdrażanie systemów Compliance. Kluczem do udanego wdrożenia, a potem utrzymania systemów Compliance jest komunikacja.

  Leśna szkoła z klimatem - ruszają ekolekcje

  Leśna szkoła z klimatem to program opracowany we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, który służy inspirowaniu uczniów i nauczycieli do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu. W program zaangażowane są też Lasy Państwowe, które m.in. przygotowują służące grom plenerowym ścieżki i organizują prelekcje.

  Dzień Ojca - gra miejska "Przygoda z Tatą"

  Dzień Ojca - MRiPS zaprasza do zapisów na grę miejską "Przygoda z Tatą". Gra odbędzie się w Warszawie.

  Praca zdalna urzędników - ekwiwalent

  Praca zdalna urzędników - po zmianie przepisów pracodawca będzie musiał zagwarantować ekwiwalent. Czy wygasi to pracę zdalną urzędników?