| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Finanse > Zamówienia publiczne > Kosztorys ofertowy - jak ocenić wartość 0 zł?

Kosztorys ofertowy - jak ocenić wartość 0 zł?

Wartość 0 zł w kosztorysie ofertowym należy oceniać w konkretnych okolicznościach sprawy, mając na uwadze treść postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz charakter zamówienia. Tak wskazała Krajowa Izba Odwoławcza w jednym ze swoich wyroków.

„0 zł” w kosztorysie ofertowym

Podanie w kosztorysie ofertowym wartości 0 zł w jednej pozycji nie świadczy o tym, że wykonawca nie wywiąże się z realizacji zamówienia. Nie stanowi również przesłanki odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt: 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia). Dopuszczalność wyceny przez wykonawcę pewnego elementu zamówienia (pozycji kosztorysowej) za 0 zł, należy oceniać w konkretnych okolicznościach sprawy, mając na uwadze treść postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) oraz charakter zamówienia- tak orzekła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 21.08.2013r.; sygn. akt: KIO 1902/13.

Zamawiający prowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem była przebudowa i termomodernizacja budynku. Warunkiem koniecznym złożenia poprawnej oferty przetargowej było załączenie kosztorysu ofertowego w wersji drukowanej i elektronicznej z wykazem materiałów, sprzętu, robocizny sporządzonego na podstawie przedmiaru. Zamówienie miało zostać rozliczone obmiarowo, co oznaczało, że wynagrodzenie wykonawcy powinno być obliczane jako iloczyn cen jednostkowych zaoferowanych przez wykonawcę i obmiaru faktycznie wykonanych robót potwierdzonego przez inspektora nadzoru. Wybór oferty najkorzystniejszej stał się przedmiotem odwołania.

Oferent, który znajdował się na pozycji drugiej w rankingu wniósł odwołanie powołując się na fakt, iż wybrana oferta zawiera istotny błąd, polegający na wykazaniu w kosztorysie ofertowym w poz. 319 oraz poz. 270 zestawienia materiałów wartości 0 zł za indywidualne programatory naścienne oraz serwer webowy. Zdaniem odwołującego taki zapis w kosztorysie oznaczał, że oferta była niezgodna z treścią SIWZ. Należało zatem odrzucić ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt: 2 ustawy.

Krajowa Izba Odwoławcza przed wydaniem orzeczenia wskazała, że dopuszczalność wyceny pozycji kosztorysowej na poziomie „0 zł” należy rozpatrywać w konkretnych okolicznościach sprawy.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia to dokument, który pełni niezwykle ważną rolę w postępowaniu o zamówienie publiczne. W szczególności określa warunki udziału w postępowaniu oraz sposób ich oceny jakie wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani spełnić. Dokument ten wyznacza również granice prawne, jakich zamawiający musi przestrzegać oceniając złożone oferty oraz analizując stopień spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

24ivalue.pl - to firma udostępniająca w Polsce system ekspercki 24ivalue

Jest to pierwszy tego rodzaju system w Polsce i na Świecie, który kompleksowo obejmuje trudne obszary księgowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »