| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Klienci

Kiedy można wejść na prywatny grunt?

Aktualizacja: 17.09.2010

Czy pracownicy Zakładu Energetycznego mogą wejść na grunt celem wykonania prac naprawczych i konserwujących przy urządzeniach przesyłowych w sytuacji gdy nieruchomość nie jest obciążona służebnością przesyłu? »

Wspólnota mieszkaniowa a odpowiedzialność za zobowiązania

Aktualizacja: 30.09.2010

Wspólnotę mieszkaniową tworzy ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. Zobacz jakie są jej zadania i odpowiedzialność za zaciągnięte zobowiązania. »

Nowy dostęp do prawa Unii Europejskiej

Aktualizacja: 20.08.2010

Nowy europejski portal e-justice ma ułatwić obywatelom Unii Europejskiej dostęp do wymiaru sprawiedliwości i ma zawierać 27 porządków prawnych w 22 oficjalnych językach Unii Europejskiej. »

Pomoc dla rolników poszkodowanych przez powodzie i inne klęski żywiołowe

Aktualizacja: 20.08.2010

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadziło szereg różnego rodzaju form pomocy dla rolników dotkniętych przez tegoroczne powodzie, obsunięcia ziemi i huragany. »

Pieniądze dla rolników prowadzących dodatkową działalność gospodarczą

Aktualizacja: 12.08.2010

W dniu 24 sierpnia 2010 roku rusza nabór wniosków o wsparcie finansowe dla rolników prowadzących dodatkową działalność gospodarczą. »

Wsparcie dla młodych rolników

Aktualizacja: 12.08.2010

Dobre wiadomości dla "młodych rolników". Od 17 sierpnia 2010 roku mogą oni składać w ARiMR wnioski o wsparcie. »

Jaki jest zakres ochrony wizerunku osoby?

Aktualizacja: 03.08.2010

Wizerunek osoby – a więc jej wygląd, podlega szczególnej ochronie prawnej. Wizerunek stanowi bowiem dobro osobiste, które chroni nie tylko kodeks cywilny, ale również ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. »

Zmiana treści służebności gruntowej

Aktualizacja: 08.07.2010

Obciążenie nieruchomości służebnością gruntową – a więc prawem, które zezwala właścicielowi innej nieruchomości na korzystanie z naszej nieruchomości w określonym zakresie – nie oznacza jeszcze, że nasza nieruchomość będzie dożywotnio obciążona takim prawem. Ustawodawca przewidział bowiem okoliczności, które mogą spowodować zmianę treści służebności gruntowej. »

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Aktualizacja: 25.03.2012

Na terenie naszego kraju funkcjonuje instytucja mająca za zadanie wypłacanie odszkodowań poszkodowanym i uprawnionym w sytuacjach, gdy szkodę spowoduje sprawca niezidentyfikowany lub nieubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, tj. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. »

Skutki przyczynienia się poszkodowanego do powstania szkody

Aktualizacja: 07.04.2010

Na zakres odpowiedzialności zobowiązanego do naprawienia szkody wpływ wywiera zachowanie się poszkodowanego, którym przyczynił się on do jej powstania lub zwiększenia. Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza stopnia winy obu stron. »

Spis inwentarza

Aktualizacja: 26.03.2010

Spis inwentarza to czynności zmierzająca do spisania przedmiotów wchodzących w skład spadku oraz ustalenia ich wartości. »

Prawo do grobu

Aktualizacja: 23.03.2010

Grób to nie tylko miejsce spoczynku bliskiej nam osoby. Prawo do grobu może być również przedmiotem sporu sądowego. Sporny charakter tego prawa przysporzył orzecznictwu sądów wielu problemów z rozstrzygnięciem sporu co do miejsca pochówku. »

Dziura w drodze - odpowiedzialność zarządcy

Aktualizacja: 18.03.2010

Dochodzenie odszkodowania od zarządcy drogi w wyniku uszkodzenia pojazdu na dziurze to temat medialnie modny. Większość poradników prasowych jednak znacząco upraszcza ten temat wskazując, że w zasadzie wykazanie wysokości szkody rozwiązuje problem. »

Skarga konstytucyjna

Aktualizacja: 15.03.2010

Skarga konstytucyjna to środek prawny przewidziany w polskim prawie jako impuls do usuwania z systemu prawa norm prawnych niezgodnych z Konstytucją. Jest to jednak szczególny środek przysługujący każdemu, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone. »

Skarga do Międzynarodowego Trybunału Praw Człowieka

Aktualizacja: 15.03.2010

Każdy obywatel Polski, w oparciu o Europejską Konwencję Praw Człowieka, ma możliwość złożenia indywidualnej skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, który powstał w 1998 roku, zastępując dotychczasową działalność Europejskiej Komisji Praw Człowieka. »

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »