REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Klienci

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

Organizowanie zbiórki publicznej

Jeśli chcemy zorganizować zbiórkę publiczną, musimy wówczas ubiegać się o pozwolenie urzędu gminy. Prowadzenie zbiórki bez zezwolenia stanowi wykroczenie.

Co warto wiedzieć o biurze rzeczy znalezionych

Każde większe miasto ma biuro rzeczy znalezionych, do którego można przynieść znalezione przedmioty. Biuro takie daje nam również ewentualną możliwość odnalezienia zgubionej przez nas rzeczy.

Meldowanie dziecka

Wbrew temu co się powszechnie uważa w Polsce nadal funkcjonuje obowiązek meldunkowy. Wynika on wprost z art. 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Ustawa ta określa kto, kiedy i gdzie musi się zameldować oraz jak wygląda procedura meldunkowa.

Niższe opłaty dla OFE

Otwarte Fundusze Emerytalne od 1 stycznia 2010 roku będą mogły pobierać niższe opłaty od składki emerytalnej niż dotychczas.

REKLAMA

Dowody osobiste za darmo

Nowelizacja ustawy o ewidencji ludności i dowodów osobistych znosi opłatę za dowód osobisty.

Jak zorganizować konferencję prasową

Konferencja prasowa jest jednym z instrumentów public relations. Jej celem jest przekazanie mediom ważnych i aktualnych informacji.

Niepełnosprawni mogą wchodzić z psem do urzędów

Osoba niepełnosprawna może wejść z psem przewodnikiem do banku, urzędu, szkoły czy restauracji. Może też skorzystać ze wszystkich środków transportu.

Rzecznik prasowy w urzędzie

Rzecznik prasowy w urzędzie pełni podwójną rolę. Przekazuje informacje mieszkańcom i dziennikarzom, a ponadto szuka danych dla wójta, burmistrza lub prezydenta. Żeby dobrze wypełniać obowiązki rzecznika prasowego, trzeba wykazać się odpowiednimi cechami charakteru i wykształceniem.

REKLAMA

Współpraca organizacji pozarządowych z urzędami

Praktyka urzędów wskazuje, iż organizacje pozarządowe przy okazji załatwiania spraw popełniają wiele błędów z powodu nieznajomości procedur, braku wymaganych dokumentów, braku podpisów czy też niewłaściwej reprezentacji organizacji. Błędy te mogą uniemożliwić dalszy bieg sprawy.

Informacje o gruntach i budynkach

Wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego wydaje się nieodpłatnie na żądanie m.in. organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, w związku z ich działaniami dotyczącymi praw do nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.

Opłata skarbowa od pełnomocnictwa i prokury

Na podstawie ustawy o opłacie skarbowej, opłacie tej podlega „złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury”. Czy wobec takiego unormowania należy rozumieć, że ustne udzielenie pełnomocnictwa do protokołu nie rodzi obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej?

Kiedy należy wymienić dowód osobisty

Dowód osobisty będzie unieważniony z urzędu nie tylko w razie zmiany danych, ale także w przypadku jego zniszczenia lub utraty.

Czy udostępnianie dokumentów przez urząd zawsze jest bezpłatne

W jakich okolicznościach można pobierać opłaty? Czy prawo stanowi, jak wysokie mogą być stawki opłat? Kto odpowiada za udostępnianie informacji publicznej?

Pisma administracyjne w formie elektronicznej

Jednostka samorządu terytorialnego może świadczyć usługi certyfikacyjne na zasadach niezarobkowych także dla członków wspólnoty samorządowej. Ustawa o podpisie elektronicznym nie zakazuje również gminom pełnienia funkcji punktów rejestracji dla potrzeb samorządowych centrów certyfikacji.

Sporządzenie notatek obejmuje także zrobienie ksero

Operat szacunkowy jest dokumentem urzędowym. Strona ma prawo przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek i odpisów. W ramach wglądu do akt prezydent miasta ma obowiązek udostępnić ksero lub sam dokument w celu wykonania jego kserokopii.

Jak zaoszczędzić na oprogramowaniu i nie pogorszyć jakości usług administracji

W jaki sposób nie obniżyć jakości użytkowanego w urzędzie oprogramowania i jednocześnie osiągnąć oszczędności? Czy można obniżyć koszty nie przestawiając się na aplikacje open source?

Informatyzacja urzędów

Dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania, instytucje publiczne i samorządowe korzystają ze specjalnych systemów komputerowych. Jeden z najlepszych takich pakietów w Polsce oferuje spółka REKORD z Bielska-Białej (woj. śląskie). Za swój Zintegrowany System Informatyczny RATUSZ otrzymała Złote Godło w konkursie Forum Jakości QI 2008.

Brak e-dokumentów uniemożliwia elektroniczne załatwianie spraw

Brak opublikowanych wzorów dokumentów elektronicznych uniemożliwia systemowi ePUAP spełnienie swojego celu - przyjmowania przez samorządy i urzędy centralne podań oraz wniosków od obywateli w formie elektronicznej. Na kilka tysięcy wzorów w Centralnym Repozytorium Dokumentów (CRD) zostało opublikowanych na razie pięć. Urzędy centralne bardzo powoli pracują nad formularzami, samorządy natomiast często nawet nie mają świadomości o tym obowiązku. 

Zintegrowany system informatyczny poprawia pracę urzędów publicznych

Zdalne usługi dla obywateli są możliwe pod warunkiem wewnętrznego uporządkowania urzędu (wewnętrzny system zarządzania dokumentacją) i informatyzacji jego funkcji. W przypadku niespełnienia tego warunku urząd może jedynie świadczyć usługi informacyjne (BIP).

Oświadczenia obywateli zamiast zaświadczeń urzędów

Obowiązywać będzie pisemne lub ustne oświadczenie petenta o stanie prawnym. Wprowadzone zostanie domniemanie zgody organu administracji. Urzędy powinny przyjmować, że obywatel jest uczciwy - twierdzą eksperci.

Jak konsultować z mieszkańcami zmiany granic gminy

Kto określa zasady przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany obszaru gminy? Jak powinna być sformułowana opinia rady gminy w sprawie zmian granic? Jakie są zasady postępowania z mieniem przekazywanym w związku ze zmianami obszarów gmin?

Jakie możliwości administracji publicznej daje platforma e-PUAP

Jakie warunki sprzętowe, software'owe i personalne musi spełnić urząd, aby móc w pełni korzystać z e-PUAP? Jakie warunki musi spełnić użytkownik - klient urzędu, by móc korzystać z usług urzędu za pośrednictwem tej platformy?

Dokumentów poświadczających prawo własności można szukać w archiwach i bibliotekach

  Gdzie można poszukiwać dokumentów w czasie regulowania stanu prawnego nieruchomości?

Zasady udostępniania informacji przetworzonej

Zagwarantowany jest bardzo szeroki dostęp do informacji publicznej. Są jednak pewne ograniczenia. Jedno z nich dotyczy udostępnienia informacji przetworzonej. Udostępnienie takiej informacji wiąże się z koniecznością przeprowadzenia odpowiednich analiz, zestawień, wyciągów i usuwania danych chronionych prawem.

Za mało parkingów dla niepełnosprawnych

Tylko połowa ministerstw i urzędów centralnych posiada parkingi z miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych.

E-deklaracje może przesłać pełnomocnik

Osoby fizyczne mogą przesłać PIT drogą elektroniczną sami lub upoważnić do tego doradcę podatkowego. W obu przypadkach muszą uzyskać najpierw zaświadczenie ZAS-E.

Za paszport małoletni zapłacą 50 proc. mniej

Obecność dziecka przy składaniu wniosku o wydanie dla niego paszportu nie będzie już wymagana.

Jak stworzyć i prowadzić stronę internetową urzędu

BIP to system przekazywania obywatelom informacji za pomocą serwisów www. Natomiast internetowa witryna urzędu to coś więcej - ma przede wszystkim ułatwiać komunikację urzędu z obywatelami.

Jak przygotować urząd administracji samorządowej do informatyzacji

Jakie warunki trzeba spełnić, by rozpocząć informatyzację obejmującą dostęp do dokumentów na serwerze, elektroniczny obieg dokumentów, elektroniczną skrzynkę podawczą? Jakim sprzętem trzeba dysponować? Jakie przygotowanie muszą przejść urzędnicy, aby efektywnie użytkować wspomniane systemy?

Państwo ponosi odpowiedzialność za zaniedbania urzędników

Do państw, które zobowiązały się do przestrzegania Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, należy zorganizowanie swoich służb i przygotowanie urzędników w sposób umożliwiający spełnienie jej wymagań. Tym bardziej dotyczy to dziedziny tak intymnej i wrażliwej, jak sposób postępowania ze zwłokami osoby bliskiej, kiedy wymagany jest szczególnie duży stopień staranności i ostrożności.

E-podpis zabezpiecza przed fałszerzami

Podpis elektroniczny jest traktowany w obrocie prawnym tak, jak własnoręczny. Wiadomości opatrzone e-podpisem mogą odczytać tylko ich odbiorcy. E-dokumentów nie można podrobić i zmienić daty ich nadania.

Jak można wyłączyć urzędnika z prowadzenia sprawy

W urzędzie skarbowym toczy się postępowanie w sprawie podatku od spadków. Chodzi o spadek, jaki odziedziczyłem po moim stryju. Sprawę prowadzi mój sąsiad. Nie przepadamy za sobą i wydaje mi się, że nie jest obiektywny. Czy mogę wnieść o to, żeby odsunięto go od mojej sprawy?

Złożenie e-podpisu nie jest drogie

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o podpisie elektronicznym 1 maja 2008 r. zaczniemy składać podania i wnioski w formie elektronicznej. Do tego czasu administracja ma się przygotować do przyjmowania podań, wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej. W jakie narzędzia musi się wyposażyć przeciętny Kowalski, żeby móc skorzystać z nowych udogodnień, i ile będzie go to kosztować?

Nowe logo BIP trzeba zamieścić na wszystkich witrynach

Redakcja strony głównej BIP w ciągu trzech miesięcy udostępni wytyczne stosowania nowego logo Biuletynu Informacji Publicznej. Po udostępnieniu wytycznych wprowadzona zostanie kilkumiesięczna karencja na dostosowanie samorządowych stron podmiotowych do nowego logotypu.

Legitymacja sposobem na wykorzystanie e-podpisu

Legitymacja doradcy podatkowego umożliwia wgranie e-podpisu. Jeśli klient upoważni doradcę, może on podpisać e-deklarację. Doradcy, których certyfikaty straciły ważność, mogą je zaktualizować.

Do złożenia e-podpisu niezbędny jest certyfikat

Co jest potrzebne do złożenia podpisu elektronicznego?

Zamiast dowodu PESEL i NIP

Jeszcze tylko do końca marca będą ważne książeczkowe dowody osobiste. Po otrzymaniu nowych dokumentów mamy obowiązek powiadomienia wielu podmiotów o jego numerze i serii. Wymiana starego dowodu to dopiero początek formalności, jakich musi dokonać obywatel.

Samorządy przygotowują się do e-podpisu

Wszystkie urzędy administracji publicznej muszą do 1 maja 2008 r. umożliwić obywatelom wnoszenie podań i innych dokumentów w postaci elektronicznej. Część z nich, w większości duże miasta, zdąży z przygotowaniami, jednak opóźnienia we wdrażaniu systemu widać w większości miejscowości. Dla nich rozwiązaniem może być skrzynka podawcza na platformie ePUAP.

Urząd odpowiada wyłącznie za swoją opieszałość

Gmina nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia, jeżeli wnioskodawca swoją bezczynnością powoduje niemożność załatwienia sprawy w terminie określonym przepisami prawa - uznał Sąd Najwyższy.

Jak należy postępować z danymi zgromadzonymi przy rejestracji pojazdów

Czy starosta jest administratorem danych gromadzonych w związku z wykonywaniem zadań publicznych dotyczących rejestracji pojazdów i wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami i czy można się do niego zwracać o uzyskanie tych informacji?

Urząd musi tłumaczyć dokumenty

  Organy podatkowe, które skierowały wezwanie o uzupełnienie braków formalnych do holenderskiej spółki, powinny zadbać o tłumaczenie dokumentu.

Sądy otwarte dla mediów

Powstaje zbiór jednolitych zasad regulujących kontakty dziennikarzy z sądami. W sądach zostaną powołane biura prasowe zajmujące się obsługą dziennikarzy. Ujednolicone zasady dostępu dziennikarzy do informacji sądowych ułatwią pracę mediom.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze i wdrożeniu EOD w urzędzie gminy?

 

Budowa e-urzędów przebiega powoli i z oporami

Już od 1 maja 2008 r. administracja będzie zobowiązana przyjmować dokumenty elektroniczne opatrzone e-podpisem. Nie ma jednak pewności, że tak się stanie - urzędy nie są gotowe, a ich klienci wykazują małe zainteresowanie załatwianiem spraw urzędowych on line.

E-dostęp do akt zlikwiduje kolejki w sekretariatach

W 2008 roku pierwsze sądy uruchomią całodobowy e-dostęp do informacji o stanie spraw. Od siedmiu lat nie ma rozporządzenia o wnoszeniu elektronicznych pism procesowych. Za pięć lat wszystkie wydziały sądów powszechnych zostaną całkowicie zinformatyzowane.  

Na wydanie zaświadczenia urząd ma siedem dni

Podatnik może składać do urzędu skarbowego wnioski i podania oraz żądać stwierdzenia nadpłaty, wydania interpretacji lub określonych zaświadczeń.

Czy pismo do urzędu można wysłać pocztą elektroniczną?

Jak prawidłowo powołać członków komisji w gminach i miastach

Jakie są zasady powoływania obwodowych komisji wyborczych? W jakim trybie przeprowadzane jest losowanie członków obwodowych komisji wyborczych?

Jak gmina i powiat powinny kontaktować się i współpracować z mieszkańcami

Jakie najczęściej stosowane są formy wymiany informacji między urzędem i obywatelami? Jakie korzyści ma jednostka samorządu terytorialnego z dobrego poinformowania obywateli o podejmowanych przez władze lokalne działaniach?

Kiedy wójt nie może dogadać się z mieszkańcami

Konflikty między radą gminy, wójtem i mieszkańcami są częstym zjawiskiem w polskiej rzeczywistości. Mieszkańcy oskarżają organy gminy i urzędników o korupcję i działanie na szkodę społeczności lokalnej. Natomiast urzędnicy twierdzą, że są to jedynie pomówienia i odwet osób niezadowolonych z niekorzystnego dla nich rozstrzygnięcia określonej sprawy. W celu zapobiegania i łagodzenia takich konfliktów wprowadzano do ustawodawstwa przepisy umożliwiające mieszkańcom kontrolę władz samorządowych, a jednocześnie chroniące te organy przed działaniami osób, które z powodu swoich partykularnych interesów mogłyby destabilizować ich funkcjonowanie.

REKLAMA