REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Klienci

Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail

NIK sprawdziła Parki Narodowe

Dyrektorzy parków narodowych nie zadbali o uregulowanie stanu prawnego zarządzanych przez siebie terytoriów. Rozbieżności dotyczą m.in. określenia powierzchni terenów objętych ochroną. Bałagan w statusach prawnych gruntów może grozić niespodziewanymi roszczeniami wobec Skarbu Państwa.

Ceny leków wkrótce wzrosną?

Z analizy przeprowadzonej przez Case-Doradcy na zlecenia PKPP Lewiatan wynika, że jeśli ustawa refundacyjna wejdzie w życie w kształcie zaproponowanym w projekcie, dopłaty pacjentów do leków wzrosną w 2012 r. o 18%.

Projekt ustawy o państwowych instytucjach filmowych przyjęty

Rada Ministrów przyjęła Projekt ustawy o zmianie ustawy o państwowych instytucjach filmowych, przedłożony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Odliczenia od podatku- internet i bilety

Zbliża się czas rozliczeń podatkowych, czas więc zastanowić się, jakie odliczenia nam przysługują i są dla nas najkorzystniejsze. Od podatku można sobie odliczyć np. kwotę wydatkowaną na korzystanie z sieci Internet w miejscu zamieszkania.

REKLAMA

Solaria pod lupą UOKiK


Większość sprawdzanych urządzeń do opalania stwarzała zagrożenie dla użytkowników-wynika z raportu UOKiK, opracowanego na podstawie badań przeprowadzonych przez Inspekcję Handlową.

Nowe regulacje dotyczące faktur VAT

W styczniu 2011 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2010 roku, które przewiduje m.in. możliwość przechowywania faktur formie elektronicznej poza terytorium kraju.

Własność urządzeń przesyłowych

Zgodnie z art. 49 kc urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne nie należą do części składowych nieruchomości, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa.

Spełnienie świadczenia przez osobę trzecią

Pomimo tego, że najczęściej dane zobowiązanie jest stosunkiem pomiędzy dwoma konkretnymi osobami – kodeks cywilny reguluje sytuację, w których osoba trzecia może spełnić świadczenie zamiast dłużnika. Istotne jest bowiem to, aby wierzyciel otrzymał swoje świadczenie – nie zaś kto je spełnia.

REKLAMA

Gospodarstwo rolne a grunty rolne

Pomimo tego, że w języku potocznym pojęcia te są stosowane zamiennie – na gruncie prawa cywilnego nie można postawić pomiędzy nimi znaku równości.

Najem okazjonalny pomaga pozbyć się uciążliwego lokatora

Wprowadzenie nowej formy najmu – najmu okazjonalnego służy zwiększeniu ochrony praw właściciela. Przed nowelizacją właściciel był praktycznie bezsilny w walce z lokatorami, którzy mimo rozwiązania stosunku najmu nie chcą wyprowadzić się z mieszkania stanowiącego własność wynajmującego.

Koniec z paleniem w miejscach publicznych

W dniu 15 listopada 2010 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych wprowadzająca całkowity zakaz palenia w większości miejsc publicznych. Nowelizacja ma na celu rozszerzenie obszarów objętych zakazem palenia tytoniu na większość miejsc publicznych oraz wprowadza jednolite sankcji za ich nieprzestrzeganie, a także dotyczy zakazu reklamy wyrobów tytoniowych.

Poradnik Praw Pacjenta

Podnoszenie wiedzy pacjentów z zakresu przysługujących im praw pozwala na podnoszenie standardów świadczenia opieki zdrowotnej. Im pacjent będzie lepiej poinformowany, tym chętniej będzie współpracował z personelem medycznym.

Charakterystyka służebności osobistych

Służebności osobiste to rodzaj ograniczonych praw rzeczowych polegający na obciążeniu nieruchomości na rzecz oznaczonej osoby fizycznej prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej. Związek służebności osobistych z przepisami regulującymi służebności gruntowe jest więc bardzo ścisły.

Ochrona danych osobowych w UE

Komisja Europejska przedstawia strategię poprawy skuteczności unijnych przepisów dotyczących ochrony danych.

Czym tak naprawdę jest umowa dożywocia?

Wiele osób słyszało zapewne kiedyś o umowie dożywocia, lecz tak naprawdę czemu i komu ma służyć? Jakie skutki odnosi wobec osób ją zawierających? Poniższy artykuł charakteryzuje występującą w prawie polskim możliwość przeniesienia własności nieruchomości w zamian za określone świadczenia.

Administrator hipoteki-nowa instytucja

Zupełnie nowa instytucja, która będzie obowiązywać od 20 lutego 2011 r. w nowym brzmieniu Ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Wyodrębnienie lokalu krok po kroku

Wniosek lokatora i podjęcie uchwały w przedmiocie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali spółdzielni mieszkaniowej.

Sposoby na chaos w dokumentach

Bałagan w dokumentach nie tylko utrudnia pracę i pochłania czas. Postronni obserwatorzy uważają, że osoba pracująca w takich warunkach jest niezorganizowana, niekompetentna, nie potrafi wyznaczyć sobie priorytetów, więc lepiej nie powierzać jej zadań wymagających dotrzymania terminów.

Dopłaty dla rolników z obszarów zagrożonych

Pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa bardzo sprawnie obsługują wnioski o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (tzw. dopłaty ONW).

Nowa linia kredytowa na działalność rolniczą

Od dni 1 października 2010 roku można składać w Bankach współpracujących z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału kredytu.

Kiedy można wejść na prywatny grunt?

Czy pracownicy Zakładu Energetycznego mogą wejść na grunt celem wykonania prac naprawczych i konserwujących przy urządzeniach przesyłowych w sytuacji gdy nieruchomość nie jest obciążona służebnością przesyłu?

Powodzianie dostaną pieniądze

W dniu 30 września 2010 roku rozpocznie się nabór wniosków o udzielenie wsparcia na odbudowę gospodarstw zniszczonych przez powodzie

Niezbędnik czynności kancelaryjnych

W procedurach biurowych ważną pozycję stanowią czynności kancelaryjne, które są uregulowane wewnętrznymi przepisami, zawartymi w formie instrukcji kancelaryjnej.

Biuro rady - odpowiednik sekretariatu

W każdym urzędzie należącym do administracji samorządowej znajdziemy bliską sekretariatowi komórkę organizacyjną zwaną biurem rady, powołaną przez wójta (w rozumieniu: wójt, burmistrz, prezydent) na mocy regulaminu organizacyjnego.

Adresowanie kopert

Chciałabym prosić o informację dotyczącą prowadzenia korespondencji biurowej. Nigdzie nie znalazłam wskazówek dotyczących adresowania kopert. Wzór rozmieszczenia adresu oczywiście ustala Poczta Polska, mam jednak wątpliwości co do treści. Spotkałam się z dwiema szkołami:1. Umieszczać dane o tytule zawodowym i naukowym adresata – „bo tak jest uprzejmie”;2. Nie umieszczać – „pisze pani do osoby, nie stanowiska, adres ma być przejrzysty, więc długa tytulatura powinna zostać skrócona, ponadto nie każdy chce, aby goniec/listonosz znał jego funkcję zawodową”.Jaki standard zastosować, aby korespondencja mojej firmy była w każdym drobiazgu profesjonalna?Maja, e-mail

Wspólnota mieszkaniowa a odpowiedzialność za zobowiązania


Wspólnotę mieszkaniową tworzy ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. Zobacz jakie są jej zadania i odpowiedzialność za zaciągnięte zobowiązania.

Nowy dostęp do prawa Unii Europejskiej

Nowy europejski portal e-justice ma ułatwić obywatelom Unii Europejskiej dostęp do wymiaru sprawiedliwości i ma zawierać 27 porządków prawnych w 22 oficjalnych językach Unii Europejskiej.

Pomoc dla rolników poszkodowanych przez powodzie i inne klęski żywiołowe


Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadziło szereg różnego rodzaju form pomocy dla rolników dotkniętych przez tegoroczne powodzie, obsunięcia ziemi i huragany.

Pieniądze dla rolników prowadzących dodatkową działalność gospodarczą

W dniu 24 sierpnia 2010 roku rusza nabór wniosków o wsparcie finansowe dla rolników prowadzących dodatkową działalność gospodarczą.

Wsparcie dla młodych rolników

Dobre wiadomości dla "młodych rolników". Od 17 sierpnia 2010 roku mogą oni składać w ARiMR wnioski o wsparcie.

Sporządzanie pism informacyjnych

W praktyce administracyjnej występują pisma, które mają na celu przekazanie informacji wytworzonej w toku pracy biurowej. Do obowiązków sekretarki należy sporządzanie takich pism. Ich skuteczność w dużej mierze zależy od formy i treści.

Jaki jest zakres ochrony wizerunku osoby?

Wizerunek osoby – a więc jej wygląd, podlega szczególnej ochronie prawnej. Wizerunek stanowi bowiem dobro osobiste, które chroni nie tylko kodeks cywilny, ale również ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Zmiana treści służebności gruntowej

Obciążenie nieruchomości służebnością gruntową – a więc prawem, które zezwala właścicielowi innej nieruchomości na korzystanie z naszej nieruchomości w określonym zakresie – nie oznacza jeszcze, że nasza nieruchomość będzie dożywotnio obciążona takim prawem. Ustawodawca przewidział bowiem okoliczności, które mogą spowodować zmianę treści służebności gruntowej.

Wysyłanie przesyłek i paczek pocztowych

Jednym z podstawowych zadań kancelarii i sekretariatów jest wysyłanie przesyłek. Przesyłki listowe, przesyłki na nośniku CD/DVD oraz paczki dostarczane są do odbiorców za pośrednictwem poczty i firm kurierskich. Jak przygotować przesyłkę do wysłania? Na co zwracać uwagę przy wyborze dostawcy usług pocztowych? Spróbujemy znaleźć odpowiedź na te pytania.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Na terenie naszego kraju funkcjonuje instytucja mająca za zadanie wypłacanie odszkodowań poszkodowanym i uprawnionym w sytuacjach, gdy szkodę spowoduje sprawca niezidentyfikowany lub nieubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, tj. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Skutki przyczynienia się poszkodowanego do powstania szkody

Na zakres odpowiedzialności zobowiązanego do naprawienia szkody wpływ wywiera zachowanie się poszkodowanego, którym przyczynił się on do jej powstania lub zwiększenia. Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania lub zwiększenia szkody, obowiązek jej naprawienia ulega odpowiedniemu zmniejszeniu stosownie do okoliczności, a zwłaszcza stopnia winy obu stron.

Spis inwentarza

Spis inwentarza to czynności zmierzająca do spisania przedmiotów wchodzących w skład spadku oraz ustalenia ich wartości.

Prawo do grobu

Grób to nie tylko miejsce spoczynku bliskiej nam osoby. Prawo do grobu może być również przedmiotem sporu sądowego. Sporny charakter tego prawa przysporzył orzecznictwu sądów wielu problemów z rozstrzygnięciem sporu co do miejsca pochówku.

Dziura w drodze - odpowiedzialność zarządcy

Dochodzenie odszkodowania od zarządcy drogi w wyniku uszkodzenia pojazdu na dziurze to temat medialnie modny. Większość poradników prasowych jednak znacząco upraszcza ten temat wskazując, że w zasadzie wykazanie wysokości szkody rozwiązuje problem.

Skarga konstytucyjna

Skarga konstytucyjna to środek prawny przewidziany w polskim prawie jako impuls do usuwania z systemu prawa norm prawnych niezgodnych z Konstytucją. Jest to jednak szczególny środek przysługujący każdemu, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone.

Skarga do Międzynarodowego Trybunału Praw Człowieka

Każdy obywatel Polski, w oparciu o Europejską Konwencję Praw Człowieka, ma możliwość złożenia indywidualnej skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, który powstał w 1998 roku, zastępując dotychczasową działalność Europejskiej Komisji Praw Człowieka.

Dowód osobisty i aktualizacja danych

Dowód osobisty muszą mieć obywatele polscy, którzy ukończyli osiemnasty rok życia. Również osoby, które ukończyły 15 lat, jeżeli pozostają w stosunku pracy lub nie zamieszkują wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajdują, albo nie pozostają pod władzą rodzicielską lub opieką.

Problemy z wypłacaniem zasiłków przez gminy

Od stycznia do gmin z wnioskami o wypłatę świadczeń zgłasza się o kilkanaście procent więcej zainteresowanych, niż dotychczas.

Prawo jazdy na quad i skuter

Na niektórych pojazdach mechanicznych można poruszać się po drogach publicznych bez prawa jazdy. Jednakże nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami ma na celu zmianę obecnego stanu.

Kto może być członkiem spółdzielni

Istnieją trzy możliwości zostania członkiem spółdzielni. Nowi członkowie przyjmowani są poprzez złożenie pisemnej deklaracji.

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich

Do Ombudsmana skargi na niewłaściwą działalność instytucji i organów Unii Europejskiej składać mogą jej obywatele.

Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów

Podpisana przez Prezydenta nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów zakłada m.in., że od 1 stycznia 2010 r. właściciele mieszkań, którzy zdecydują się je wynająć, zapłacą 8,5 proc. podatek ryczałtowy od przychodów z najmu.

Wezwanie przez ogran gminy

Organ administracji publicznej może wzywać osoby do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych.

Jak można uzyskać zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

Impreza masowa to impreza sportowa, artystyczna, rozrywkowa, na której może być obecne nie mniej niż 1000 osób w wypadku imprez na otwartym powietrzu i 300 osób w wypadku budynków.

Organizowanie zbiórki publicznej

Jeśli chcemy zorganizować zbiórkę publiczną, musimy wówczas ubiegać się o pozwolenie urzędu gminy. Prowadzenie zbiórki bez zezwolenia stanowi wykroczenie.

REKLAMA