REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Znaczna liczba osób w postępowaniu administracyjnym - nowelizacja Kpa 2017 r.

Znaczna liczba osób w postępowaniu administracyjnym - nowelizacja Kpa 2017 r./ fot. Shutterstock
Znaczna liczba osób w postępowaniu administracyjnym - nowelizacja Kpa 2017 r./ fot. Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Nowy Kodeks postępowania administracyjnego ma zacząć obowiązywać 1 czerwca 2017 r. Jedną ze zmian mają być regulacje dotyczące postępowań ze znaczną liczbą osób. Co się zmieni w postępowaniu administracyjnym?

Nowelizacji KPA wprowadzi szczególne rozwiązania dotyczące postępowań z udziałem znacznej liczby osób.

REKLAMA

Dotychczasowa regulacja

REKLAMA

Najnowsza nowelizacja ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, która zacznie obowiązywać od dnia 1 czerwca 2017 roku wprowadza szczególne regulacje dotyczące postępowań z udziałem znacznej liczby osób. Związane są z tym zmiany w art. 49 KPA oraz dodanie do ustawy art. 49a-49b.

Zgodnie z obecnie obowiązującym art. 49 KPA strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi. W tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Przepis ten stanowi wyjątek od „podstawowych” zasad doręczenia pism w toku postępowania administracyjnego regulowanych w Rozdziale 8 Działu I KPA (art. 39-48).

Przykładem regulacji odsyłającej do stosowania przedmiotowego trybu zawiadomień jest art. 8 ustawy o gospodarce nieruchomościami zgodnie z którym jeżeli przy załatwianiu spraw, o których mowa w przepisach działu III (WYKONYWANIE, OGRANICZANIE LUB POZBAWIANIE PRAW DO NIERUCHOMOŚCI), nie istnieje możliwość zawiadomienia stron o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej ze względu na nieustalone adresy stron, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

REKLAMA

Jednocześnie art. 91 § 3 KPA stanowi obecnie, iż jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo, że oprócz wezwanych stron, uczestniczących w postępowaniu, mogą być jeszcze w sprawie inne strony, nieznane organowi administracji publicznej, należy ponadto o terminie, miejscu i przedmiocie rozprawy ogłosić w drodze obwieszczeń albo w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przedmiotowa forma doręczeń – stanowiąca istotne ułatwienie dla podmiotów prowadzących postępowanie – w dużo mniejszym stopniu w porównaniu w trybami „podstawowymi” chroni interesy adresatów podejmowanych czynności procesowych (por. J. Borkowski, Komentarz do art. 49 [w:] B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. XIII, Warszawa 2014, s. 282). Wymaga od nich zdecydowanie większej aktywności, w tym samodzielnego poszukiwania informacji o toczącym się postępowaniu administracyjnym

Proponowane zmiany

Zgodnie z uchwaloną nowelizacją jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Przepis ten przewiduje zatem trzy równorzędne sposoby zawiadomień, które mogą być stosowane rozłącznie lub łącznie. Wystarczy zatem skorzystanie jednego z powyższych sposobów, aby uznać prawidłowość działań organu prowadzącego postępowanie. Powyższe rozwiązanie budzić może uzasadnione wątpliwości. Organy prowadzące postępowania w różnych postępowaniach mogą stosować różne sposoby informowania o konkretnych czynnościach procesowych, kierując się w tym zakresie własnym uznaniem. Swoboda decyzyjna w tym zakresie – z uwagi na zasady ogólne postępowania administracyjnego – winna być natomiast ograniczona w poszczególnych postępowaniach. Organ decydując się na konkretny sposób przekazywania informacji stronom postępowania (np. za pomocą Biuletynu Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej) powinien czynić to konsekwentnie przez całe postępowania. Zastosowanie jednego ze sposobów działania w tym zakresie może bowiem u stron postępowania rodzić uzasadnione przeświadczenie, iż informacje o wszystkich dalszych czynnościach procesowych będą przekazywane w ten sam sposób.

Jednocześnie za wątpliwe uznać należy umożliwienie organowi zamieszczania informacji wyłącznie w trybie elektronicznym co uzasadniane jest przez projektodawców „poszerzeniem metod komunikacji elektronicznej organów administracji z obywatelami”. Dużo lepszy rozwiązaniem – zwłaszcza na początku obowiązywania nowych regulacji - wydaje się zobowiązanie organu do równoległego stosowania metod „tradycyjnych” i elektrycznych.

Nowelizacja przewiduje ponadto, iż dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Za istotną nowość w tym zakresie należy uznać art. 49a KPA. Zgodnie z tym przepisem poza przypadkami, o których mowa w art. 49, organ może dokonywać zawiadomienia o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej w formie, o której mowa w art. 49 § 1, jeżeli w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, zawiadomienie jest w takim przypadku skuteczne wobec stron, które zostały na piśmie uprzedzone o zamiarze zawiadamiania ich w określony sposób. Do zawiadomienia stosuje się przepis art. 49 § 2.

Tym samym w wyniku wejścia w życie znowelizowanych przepisów nie będzie koniecznym każdorazowe wskazywanie w przepisach szczególnych na możliwość zastosowania tego szczególnego trybu zawiadomień. Regulacja szczególna w tego typu przypadkach będzie mogła co najwyżej ograniczyć możliwość skorzystania z tej regulacji.

Należy przy tym podkreślić, iż pierwsze pismo w danej sprawie i tak będzie musiało być doręczone w trybie „podstawowym” do każdej ze stron postępowania, bez względu na ilość stron w danym postępowaniu.

Zobacz również: Prawo administracyjne

W uzasadnieniu ustawy nowelizującej wskazano jednocześnie, iż „Organ jest przy tym zobowiązany do wskazania konkretnego środka, z jakiego będzie korzystał, zawiadamiając stronę o dalszych czynnościach i decyzjach.”. Ponadto projektodawcy wskazali, iż „W związku z tym, że art. 49a odnosi się do postępowań wszelkiego rodzaju (o ile występuje w nich określona liczba stron), zachodzi potrzeba większej, co do zasady, ochrony interesów stron. Służy temu instytucja uprzedzenia na piśmie o zamiarze skorzystania z formy publicznego zawiadamiania.

Projektodawcy wskazali jednocześnie, iż „ „W przypadku gdy w przepisach szczególnych istnieć będzie podstawa do zastosowania formy zawiadamiania, o której mowa w art. 49 § 1, i jednocześnie w postępowaniu będzie brać udział więcej niż 20 stron, organ nie będzie zobowiązany do uprzedzenia na piśmie o zamiarze skorzystania z formy publicznego zawiadamiania, o ile nie będzie nakładał takiego obowiązku ww. przepis szczególny.”.

Jednocześnie zgodnie z art.  49b § 1 KPA w przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub art. 49a o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.

Jeżeli decyzja lub postanowienie, o których mowa w art.  49b § 1, nie mogą być udostępnione stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony.

Rozwiązania w tym zakresie zostały skorelowane Regulacja z zasadami przyjętymi w art. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r. poz. 1764, z późn. zm.).

Dodatkowo ustawa nowelizująca wprowadza zmianę w art. 91 § 3 KPA nadając mu brzmienie: „Jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo, że oprócz wezwanych stron, uczestniczących w postępowaniu, mogą być jeszcze w sprawie inne strony, nieznane organowi administracji publicznej, należy ponadto o terminie, miejscu i przedmiocie rozprawy ogłosić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.”.

Tym samym regulacja zawarta w tym przepisie została skorelowana z nowymi rozwiązaniami wprowadzonymi w art. 49 KPA.

Podsumowanie

Wprowadzane zmiany w Kodeksie postępowania administracyjnego z jednej strony usprawniać mają postępowanie administracyjne (zwłaszcza postępowanie z udziałem znacznej liczby osób), z drugiej zaś chronić interesy stron postępowania. Wypadkowa tych dwóch celów często bywa dość trudna do osiągnięcia. Czas pokaże czy rozwiązania w tym zakresie pozwolą skutecznie osiągnąć oba zakładane cele.

Maciej Kiełbus

prawnik, Partner, specjalizuje się w zakresie prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządowego

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna spółka komandytowa w Poznaniu

www.ziemski.com.pl

Artykuł pochodzi z Portalu: www.prawodlasamorzadu.pl

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Stopnie alarmowe na terenie całego kraju. Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia

  Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia wprowadzające stopnie alarmowe - 2. stopnia BRAVO i 2. stopnia BRAVO-CRP na terenie całego kraju oraz 2. stopnia BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej, mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

  Pobyt w szpitalu - jak się przygotować?

  Pobyt w szpitalu często wiąże się ze stresem. Czasem zmniejszyć go może odpowiednie przygotowanie i wiedza o tym, co jest potrzebne do przyjęcia do szpitala. Podpowiadamy w artykule. 

  Od 1 marca 2024 r. zmiana wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

  Jaka jest aktualna wysokość opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny? Kiedy pobierana jest taka opłata?

  Infolinia dla żołnierzy i ich rodzin uruchomiona - wsparcie psychologiczne

  29 lutego 2024 roku została uruchomiona bezpłatna i ogólnodostępna infolinia dla żołnierzy WP, pracowników resortu obrony narodowej oraz ich rodzin.

  REKLAMA

  29 lutego - Światowy Dzień Chorób Rzadkich. Ile ich jest na świecie?

  Dzień Chorób Rzadkich przypada na ostatni dzień lutego, data jest nieprzypadkowa. Na całym świecie 300 mln ludzi żyje z rzadkimi chorobami. 

  Jak pozbyć się mikroplastiku z wody? Prosty sposób

  Mikroplastik jest wszechobecny, niestety trafia także do pożywienia i wody. Chociaż na ten moment nie wiadomo dokładnie, jak wpływa na ludzki organizm, to wpływ ten z pewnością nie jest pozytywny. Naukowcy znaleźli sposób na pozbycie się mikroplastiku go z wody. 

  "Szczyt rolniczy" w Warszawie. Dziś premier spotkał się z protestującymi rolnikami

  Dziś w Warszawie miał miejsce "szczyt rolniczy". Premier Donald Tusk spotkał się z przedstawicielami protestujących rolników. Tematem rozmów jest m.in. kwestia napływu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. Rolnicy sprzeciwiają się również unijnej polityce Zielonego Ładu.

  Ustawa o dostępności w produktach i usługach od 28 czerwca 2025 roku

  Ustawa o zapewnieniu dostępności w produktach i usługach dla osób z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami ma wejść w życie dnia 28 czerwca 2025 roku. O jakie produkty i usługi chodzi ustawodawcy wdrażającemu unijną dyrektywę zwaną "Europejskim Aktem o Dostępności” (EAA)?

  REKLAMA

  Ekoschematy 2024 - rozporządzenie wprowadza zmiany od 15 marca

  Ekoschematy 2024 - oświadczenie zastąpi zdjęcia geotagowane. Jest projekt rozporządzenia dotyczącego zmian w dopłatach dla rolników w ramach ekoschematów. Zmiany wejdą w życie 15 marca 2024 roku.

  Co to jest transport sanitarny? Dla kogo jest bezpłatny?

  Pacjent, który nie może się samodzielnie poruszać, a chce udać się do przychodni lub szpitala, może skorzystać z transportu sanitarnego. Jak to się odbywa?

  REKLAMA