REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Masz małe dziecko. Przelicz, czy otrzymasz dodatkowe 3000 zł. Potrzebny jest wniosek od 26 kwietnia do 17 maja 2023 r.

Tomasz Król
prawnik - prawo sektora publicznego, prawo cywilne, gospodarcze, prawo administracyjne, podatki
Masz małe dziecko. Przelicz, czy otrzymasz dodatkowe 3000 zł. Potrzebny jest wniosek od 26 kwietnia do 17 maja 2023 r.
Masz małe dziecko. Przelicz, czy otrzymasz dodatkowe 3000 zł. Potrzebny jest wniosek od 26 kwietnia do 17 maja 2023 r.
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Od 26 kwietnia 2023 r. zmieniono zasady wypłacania zasiłków macierzyńskiego i rodzicielskiego. Osoby, które korzystają z nich na starych zasadach mogą złożyć wniosek, który - w zależności od stanu faktycznego - może dać wyższe świadczenia. Eksperci szacują, że dla niektórych osób korzyść to nawet 1600-3000 złotych. 

Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej omawiamy nowe zasady i przedstawiamy pismo Ministerstwa Rodziny, a w drugiej wyjaśnienia ZUS.

REKLAMA

Nowe zasady zasiłków macierzyńskich w 2023 r.

Od 26 kwietnia mamy nowe zasady wypłaty zasiłków macierzyńskich. Uwzględniają to, że ojciec może skorzystać z nowości w postaci 9 tygodni urlopu rodzicielskiego.

Mamy następujące możliwości: 

A. JEDEN WNIOSEK DLA URLOPU MACIERZYŃSKIEGO ORAZ URLOPU RODZICIELSKIEGO

Zasiłki wynoszą w typowej sytuacji:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

1) matka: 81,5 % podstawy wymiaru za cały okres

2) ojciec: 70 % podstawy wymiaru za okres 9 tygodni nieprzenoszalnego urlopu rodzicielskiego

B. DWA WNIOSKI:

1) Wniosek tylko o zasiłek macierzyński -  100% podstawy wymiaru

2) Wniosek tylko o zasiłek za okres urlopu rodzicielskiego - 70% podstawy wymiaru.

Co z osobami, które pobierają zasiłki na starych zasadach?

W zależności od sytuacji faktycznej:

 1. Matka ma zasiłek w wysokości 80 % podstawy wymiaru. Od 26 kwietnia może go zwiększyć do 81,5 % podstawy wymiaru. Ale musi złożyć w tej sprawie wniosek.
 2. Matka pobiera zasiłek w wysokości 60 % podstawy wymiaru. Po złożeniu wniosku zasiłek będzie wynosił 70% tej podstawy.
 3. Osoby, które korzystały z zasiłków macierzyńskiego od 2 sierpnia 2022 r. do 26 kwietnia 2023 r., czyli przed wejściem nowych przepisów w życie, mają prawo do dodatkowych 9 tygodni urlopu rodzicielskiego. Otrzymają więc zasiłek za 9 tygodni w wysokości 70% podstawy wymiaru.

Więcej przykładów korzystnych zmian dla rodziców, jakie można uzyskać odpowiednim wnioskiem w publikacji DGP: 

Urlopy macierzyński i rodzicielski. Stare zasiłki w nowej wysokości, ale na wniosek 

Joanna Śliwińska 

W publikacji tej nasi czytelnicy znajdą wyjaśnienie poszczególnych fragmentów stanowisko Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z 11 kwietnia 2023 r. w sprawie wypłaty zasiłku macierzyńskiego w okresie przejściowym - wydane dla DGP:

Treść pisma Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z 11 kwietnia 2023 r. dla DGP:

REKLAMA

PYTANIE NR 1 DGP: Jak należy w praktyce stosować art. 39 ustawy z 9 marca 2023 r. nowelizującej kodeks pracy? Zgodnie z treścią tego artykułu ubezpieczonemu (dla uproszczenia przyjmijmy, że chodzi pracownicę/pracownika) pobierającemu na 26 kwietnia 2023 r. zasiłek macierzyński należy się zasiłek w nowej wysokości, o ile ubezpieczony złoży w tej sprawie wniosek. Czy w związku z tym oznacza to, że gdyby pracownik taki wniosek złożył, należy:

ubezpieczonej pobierającej zasiłek w wysokości 80 proc. podstawy wymiaru (na podstawie tzw. długiego wniosku) podnieść zasiłek do wysokości 81,5 proc. podstawy wymiaru, niezależnie od tego, czy znajduje się w okresie urlopu macierzyńskiego czy rodzicielskiego?

ubezpieczonej/ubezpieczonemu pobierającemu zasiłek za okres urlopu rodzicielskiego w wysokości 60 proc. podstawy wymiaru ten zasiłek podnieść do wysokości 70 proc. podstawy wymiaru?

ubezpieczonej/ubezpieczonemu pobierającemu zasiłek za okres pierwszych 6/8/3 tygodni urlopu rodzicielskiego w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru ten zasiłek obniżyć do wysokości 70 proc. podstawy wymiaru?

REKLAMA

ODPOWIEDŹ NR 1 MRIPS: (…) Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 641) ubezpieczony, który w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy pobiera zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego, ma prawo do zasiłku macierzyńskiego w nowej wysokości. W tym celu ubezpieczony powinien złożyć wniosek w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Natomiast jeżeli ubezpieczony nie złoży takiego wniosku, będzie korzystał z zasiłku macierzyńskiego na zasadach dotychczasowych, tj. w niezmienionej wysokości.

Należy podkreślić, że rozwiązanie zawarte w tym przepisie jest elastyczne i ma na celu umożliwienie ubezpieczonemu wyboru korzystania z zasiłku macierzyńskiego w nowej albo dotychczasowej wysokości. Każdy ubezpieczony, w zależności od indywidualnej sytuacji, może dokonać oceny, który wariant jest korzystniejszy dla niego i jego rodziny i w zależności od tego dokonać wyboru, czy złożyć wniosek w celu ustalenia nowej wysokości zasiłku macierzyńskiego, czy też pozostać przy wypłacie zasiłku w niezmienionej wysokości.

W związku z powyższym, gdyby pracownik taki wniosek złożył:

• ubezpieczonej pobierającej zasiłek macierzyński w wysokości 80 proc. podstawy wymiaru (na podstawie tzw. długiego wniosku) należy podnieść zasiłek do wysokości 81,5 proc. podstawy wymiaru, niezależnie od tego, czy znajduje się w okresie urlopu macierzyńskiego czy rodzicielskiego;

• ubezpieczonej/ubezpieczonemu pobierającemu zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego w wysokości 60 proc. podstawy wymiaru należy ten zasiłek podnieść do wysokości 70 proc. podstawy wymiaru,

• ubezpieczonej/ubezpieczonemu pobierającemu zasiłek za okres pierwszych 6/8/3 tygodni urlopu rodzicielskiego w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru, zasiłek będzie przysługiwał w wysokości 70 proc. podstawy wymiaru. Jednakże w tym przypadku za pozostały okres urlopu rodzicielskiego zasiłek macierzyński będzie przysługiwał również w wysokości 70 proc., zamiast dotychczasowej wysokości wynoszącej 60 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

PYTANIE NR 2 DGP: Jak należy postąpić w przypadku, gdy pracownica, która w dniu wejścia w życie nowych przepisów pobiera zasiłek za okres urlopu macierzyńskiego w wysokości 100 proc., nie złożyła wniosku o dostosowanie wysokości zasiłków? Czy to oznacza, że gdy ona lub ojciec dziecka zdecydują się wykorzystać następnie urlop rodzicielski, zasiłek za ten urlop jest im wypłacany na starych zasadach, tj. w wysokości 100/60 proc. podstawy wymiaru, czy może z uwagi na to, że zmienia się rodzaj urlopu, należy już wypłacać zasiłek w wysokości 70 proc. podstawy wymiaru?

ODPOWIEDŹ NR 2 MRIPS: (…) W przedstawionym przypadku ubezpieczona w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 641) pobiera zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Ubezpieczona nie złożyła wniosku, o którym mowa w art. 39 ust. 2 powołanej ustawy. Jeżeli jednak w takim przypadku wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego zostanie złożony, gdy będą obowiązywały już nowe przepisy, zasiłek za ten okres będzie przysługiwał w wysokości 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

PODSTAWA PRAWNA

ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 641)

Art. 39. 1. Ubezpieczony, który w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy pobiera zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami ustawy zmienianej w art. 1 jako okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego, ma prawo do zasiłku macierzyńskiego w wysokości określonej w ustawie zmienianej w art. 11 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2. W celu ustalenia nowej wysokości zasiłku ubezpieczony składa wniosek w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
3. Zasiłek macierzyński w zmienionej wysokości przysługuje przez okres od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do końca okresu odpowiadającego okresowi urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego.
4. Jeżeli ubezpieczony nie złoży wniosku, o którym mowa w ust. 2, korzysta z zasiłku macierzyńskiego na zasadach dotychczasowych.
Art. 40. 1. Do ubezpieczonego, który przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy złożył wniosek o zasiłek macierzyński za okres ustalony przepisami ustawy zmienianej w art. 1 jako okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego, ale nie rozpoczął pobierania tego zasiłku w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 11 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2. W celu ustalenia prawa do zasiłku na podstawie ustawy zmienianej w art. 11 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą ubezpieczony składa ponownie wniosek w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 
3. Jeżeli ubezpieczony nie złoży ponownie wniosku, o którym mowa w ust. 2, korzysta z zasiłku macierzyńskiego zgodnie z wnioskiem złożonym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 41. Ubezpieczony, który w okresie od dnia 2 sierpnia 2022 r. do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy miał prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego albo jego części lub wykorzystał zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego albo jego części udzielonego na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 11 w brzmieniu dotychczasowym, ma prawo do zasiłku macierzyńskiego za części urlopu rodzicielskiego na zasadach określonych w art. 34 i art. 35 w wysokości określonej w ustawie zmienianej w art. 11 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Zmiany w zasiłkach od 26 kwietnia 2023 roku - wyjaśnienia ZUS

W związku ze zmianami w Kodeksie pracy od 26 kwietnia zmieniają się przepisy dotyczące zasiłku macierzyńskiego i chorobowego.

1. Zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego przysługuje dłużej

1.1 Kiedy urodzisz albo przyjmiesz dziecko na wychowanie

Zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego przysługuje za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlop rodzicielskiego. Ponieważ okres urlopu się wydłużył, dłuższy jest też czas, przez który przysługuje zasiłek.

Poniższa tabela pokazuje, jaka jest zależność między długością wypłaty zasiłku macierzyńskiego a liczbą dzieci urodzonych przy jednym porodzie lub przyjętych na wychowanie.

Przez ile czasu jest wypłacany zasiłek macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiegoLiczba dzieci urodzonych przy jednym porodzie lub przyjętych na wychowanie
41 tygodni1
43 tygodnie2 lub więcej
38 tygodniw szczególnych warunkach opisanych niżej

Zasiłek jest wypłacany przez 38 tygodni, gdy:

 • rodzina zastępcza (niezawodowa) przyjmie na wychowanie dziecko do lat 7 (lub do 10 lat, jeśli dziecko ma odroczony obowiązek szkolny),
 • osoba ubezpieczona przyjmie na wychowanie dziecko do lat 14 i złoży wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka.

1.2 Kiedy urodzisz albo przyjmiesz na wychowanie dziecko mające zaświadczenie, o którym mowa w ustawie „Za życiem”

Przez ile czasu jest wypłacany zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego w związku z ustawą „Za życiem”Liczba dzieci urodzonych przy jednym porodzie lub  przyjętych na wychowanie
65 tygodni1
67 tygodni2 lub więcej
62 tygodniew szczególnych warunkach opisanych niżej

Zasiłek jest wypłacany przez 62 tygodnie, gdy:

 • rodzina zastępcza (niezawodowa) przyjmie na wychowanie dziecko do lat 7 (lub do 10 lat, jeśli dziecko ma odroczony obowiązek szkolny),
 • osoba ubezpieczona przyjmie na wychowanie dziecko do lat 14 i złoży wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka.

Więcej o zaświadczeniu na podstawie ustawy „Za życiem”

Ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu dziecka, które powstały w okresie prenatalnym lub w czasie porodu (opisane w art. 4 ust. 2 pkt 2–4 ustawy), stwierdza w zaświadczeniu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego ze specjalizacją drugiego stopnia lub tytułem specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej (art. 4 ust. 3 ustawy).

Aby otrzymać zasiłek macierzyński na opisanych warunkach, musisz złożyć oświadczenie, że dziecko ma takie zaświadczenie (o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy „Za życiem”).

Ważne! 
Ze wskazanego wymiaru urlopu rodzicielskiego każdemu z pracowników – rodziców dziecka - przysługuje wyłączne prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego. Tego prawa nie można przenieść na drugiego z rodziców. Skorzystanie z urlopu rodzicielskiego w wymiarze co najmniej 9 tygodni oznacza wykorzystanie przez pracownika – rodzica dziecka urlopu z wymienionej części urlopu.

Oznacza to, że rodzice mogą się dzielić wymiarem zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego (odpowiednio np. 32, 34 tygodnie) na dotychczasowych zasadach. Pozostałe 9 tygodni urlopu – może wykorzystać tylko jedno z ubezpieczonych rodziców.

Jeżeli na przykład jako matka wykorzystasz 32 tygodnie urlopu, to dodatkowe 9 tygodni może wykorzystać tylko ojciec dziecka. Jeżeli rodzice podzielą się urlopem tak, że np. matka wykorzysta 20 tygodni urlopu, ojcu przysługuje 21 tygodni urlopu.

2. Jaka jest wysokość zasiłku macierzyńskiego

Jeżeli złożysz wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze (tzw. długi wniosek) do 21 dni po porodzie albo przyjęciu dziecka na wychowanie, zasiłek będzie wynosił  81,5 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Długi wniosek o zasiłek macierzyński nie może dotyczyć 9 tygodni urlopu rodzicielskiego dla drugiego z rodziców. Za tą część urlopu zasiłek zawsze wynosi 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Jeżeli nie wykorzystasz ani jednego dnia zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego  w wysokości 81,5 proc. w pierwszym roku życia dziecka (na podstawie długiego wniosku), będzie Ci przysługiwać jednorazowe wyrównanie zasiłku do 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku. Jednorazowe wyrównanie będzie wypłacane na Twój wniosek. W takiej sytuacji zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego wyniesie 70 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

3. Na jakich zasadach wypłacamy zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego

Z zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego można skorzystać jednorazowo albo może być podzielony maksymalnie na 5 dowolnych części. Ostatnia część urlopu może przypadać najpóźniej do końca roku, w którym dziecko skończy 6 lat, a w przypadku dziecka przyjętego na wychowanie odpowiednio 7, 10 i 14 lat.

4. Ile wynosi zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego

Skraca się okres, w którym można skorzystać z urlopu macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego.

Jako ubezpieczony ojciec dziecka masz prawo do 2 tygodni zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu ojcowskiego. Musisz je wykorzystać do:

 • dnia, w którym dziecko skończy 12 miesięcy, albo
 • dnia, w którym minie 12 miesięcy od uprawomocnienia się postanowienia o przysposobieniu dziecka, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym dziecko skończy 14 lat.

5. Co w okresie przejściowym

5.1 Kiedy pobierasz zasiłek macierzyński na dzień 26 kwietnia 2023 r.

Osoba ubezpieczona, która na 26 kwietnia 2023 r. pobiera zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego, ma prawo do zasiłku na nowych zasadach.

Aby otrzymać zasiłek w nowej wysokości, złóż wniosek między 26 kwietnia a 17 maja 2023 r. Jeżeli tego nie zrobisz, będziesz otrzymywać zasiłek w dotychczasowej wysokości.

Zasiłek macierzyński w zmienionej wysokości przysługuje od 26 kwietnia 2023 r. do końca urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego.

5.2 Masz już złożony wniosek o zasiłek, ale jeszcze go nie pobierasz

Osoba ubezpieczona, która przed 26 kwietnia 2023 r. złożyła wniosek o zasiłek macierzyński, ale na 26 kwietnia 2023 r. jeszcze go nie pobiera,  może skorzystać z zasiłku macierzyńskiego w nowej wysokości.

Aby otrzymać zasiłek w nowej wysokości, złóż wniosek między 26 kwietnia a 17 maja 2023 r. Jeżeli tego nie zrobisz, będziesz otrzymywać zasiłek w wysokości, która została ustalona  na podstawie wniosku złożonego przed 26 kwietnia 2023 r.

5.3 Byłaś lub byłeś uprawiony do zasiłku macierzyńskiego lub jego części od 2 sierpnia 2022 r. do 25 kwietnia 2023 r.

Osoba ubezpieczona, która od 2 sierpnia 2022 r. do 25 kwietnia 2023 r. (włącznie) była uprawniona (korzystała) z zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego albo jego części – udzielonego na podstawie Kodeksu pracy – ma prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego w nowym wymiarze (szczegółowe zasady określają art. 34 i 35 ustawy zmieniającej).

Dodatkowe wyjaśnienia

Zgodnie z art. 34 ust. 1–3 ustawy zmieniającej pracownik, który w okresie od 2 sierpnia 2022 r. do 26 kwietnia 2023 r. miał prawo do urlopu rodzicielskiego albo jego części lub korzystał z urlopu rodzicielskiego albo jego części udzielonego na podstawie przepisów Kodeksu pracy w brzmieniu dotychczasowym, ma prawo do skorzystania z urlopu rodzicielskiego w wymiarze określonym w art. 1821a i art. 183 ustawy zmieniającej w art. 1 w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą. Wobec tego pracownika stosuje się art. 1821a § 4 i 5 Kodeksu pracy w nowym brzmieniu. Części urlopu rodzicielskiego, o której mowa w art. 1821a § 4 i 5 Kodeks pracy, udziela się na zasadach określonych w zmienionych przepisach Kodeksu pracy.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 – 3 ustawy zmieniającej pracownik – rodzic dziecka mającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy „Za życiem”, który w okresie od 2 sierpnia 2022 r. do 26 kwietnia 2023 r. miał prawo do urlopu rodzicielskiego albo jego części lub korzystał z urlopu rodzicielskiego albo jego części udzielonego na podstawie przepisów Kodeksu pracy w brzmieniu dotychczasowym, ma prawo do skorzystania z części urlopu rodzicielskiego, którego długość jest różnicą między wymiarem urlopu rodzicielskiego określonym w art. 1821a § 2 Kodeks pracy w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą a wymiarem urlopu określonym w art. 1821a § 1 Kodeksu pracy w brzmieniu dotychczasowym. Tej części urlopu rodzicielskiego udziela się na zasadach określonych w Kodeksie pracy w nowym brzmieniu.

Wniosek o zasiłek

Podstawą do ustalenia zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego jest wniosek o zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego oraz pozostałe niezbędne dokumenty.

5.4 Kiedy pobierasz zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego

Ubezpieczony ojciec wychowujący dziecko w dniu 26 kwietnia 2023 r. ma prawo do urlopu ojcowskiego na dotychczasowych zasadach, jednak najpóźniej do:

 • dnia, w którym dziecko skończy 24 miesiące albo
 • dnia, w którym miną 24 miesiące od uprawomocnienia się postanowienia o przysposobieniu dziecka, jednak nie dłużej niż do dnia, w którym dziecko skończy 14 lat.

6. Zmieniły się formularze wniosków o zasiłek

W związku z nowymi przepisami zmieniają się niektóre formularze stanowiące podstawę do wypłaty zasiłku macierzyńskiego (ZUR, ZAM, Z-15a, Z-15b, ZAS-24, Z-3a, ZAS-5, Znp-7).

Nowe wzory formularzy są dostępne na www.zus.pl od 26 kwietnia 2023 r., natomiast na PUE ZUS – będą dostępne w maju 2023 roku.

7. Nie masz prawa do zasiłku chorobowego za okres urlopu opiekuńczego

Po zmianie przepisów pracownicy mają prawo do 5 dni urlopu opiekuńczego w ciągu roku kalendarzowego. Urlop przysługuje na zapewnienie osobistej opieki lub wsparcia członkowi rodziny albo osobie mieszkającej w tym samym gospodarstwie domowym, jeśli wymaga tego z poważnych względów medycznych.

Za okres niezdolności do pracy czasie urlopu opiekuńczego nie przysługuje zasiłek chorobowy. Ta sama zasada dotyczy świadczenia rehabilitacyjnego i zasiłku opiekuńczego.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2023 r. poz. 641 (zwana „ustawą zmieniającą”).
 2. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Dz.U. z 2022 r. poz. 1732, z późn. zm. (zwana „ustawą zasiłkową”).
 3. Ustawa z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, Dz.U. z 2022 r. poz. 1510, z późn. zm. (zwana „Kodeksem pracy”).
 4. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, Dz.U. z 2020 r. poz. 1329, z późn. zm. (zwana „ustawą „Za życiem””).

Materiały dodatkowe

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(8)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • K
  2023-04-24 11:59:39
  TEN WNIOSEK SKŁADA SIĘ DO PRACODAWCY CZY DO ZUS?
  3
 • Mm
  2023-04-24 21:33:15
  A co z osobami które pobierają macierzyński ten wyjątkowy (1000) co z nimi ?
  0
 • Mm
  2023-04-25 09:56:55
  Witam byłam na zasiłku macierzyńskim od 13 grudnia 2021 do 12 grudnia 2022 czy ja również mam prawo dotyk dodatkowych 9 tygodni
  1
  pokażodpowiedzi (1)
 • Angela...
  2023-04-25 10:16:49
  A co z zasiłkami z mops jestem na macierzyńskim i dostaje tylko 1000zł co miesiąc na dziecko
  0
 • Mama
  2023-04-26 06:26:03
  Od 18 lutego do teraz jestem na urlopie macierzyńskim w związku z czym pobieram zasiłek macierzyński. Czy należy mi się dodatkowe 9 tyg urlopu rodzicielskiego?
  0
 • Rozczarowany
  2023-04-25 09:51:24
  Co z matkami które przed urodzeniem pracowały na umowach śmieciowych.Takim osobom nic się nie należy,bo pracodawca może zatrudniać na różnych etatach.Przy takich umowach nawet z Pośredniaka nic się nie należy i jamk takie Matki mają żyć.Czy ktoś w tym rządzie PiS myśli o takich osobach, gdzie jest ta prorodzinna i przy tych cenach żyć z jednej wypłaty.Nie ma komu dopilnować, ważne że Wam się kasa zgadza a reszta niech się buja!!! Może się ktoś z rządu Kaczyńskiego zamieni,teraz wielka feta przed wyborami i wielkie obiecanki a głupiemu...i to ma być radość? Rozczarowany
  0
  pokażodpowiedzi (1)
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Są już wypłaty podwyżek 30-33% dla nauczycieli - informuje Lublin, Kalisz, Rzeszów, Biała Podlaska, Brwinów, Hrubieszów. Samorządy nie czekały do końca kwietnia

Rozpoczęła się długo wyczekiwana wypłata podwyżek dla nauczycieli. 1 marca wyższe wynagrodzenie otrzymali nauczyciele z Lublina i Koszalina. Również mniejsze gminy uruchamiają wyższe przelewy.

Stopnie alarmowe na terenie całego kraju. Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia

Premier Donald Tusk podpisał zarządzenia wprowadzające stopnie alarmowe - 2. stopnia BRAVO i 2. stopnia BRAVO-CRP na terenie całego kraju oraz 2. stopnia BRAVO wobec polskiej infrastruktury energetycznej, mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Pobyt w szpitalu - jak się przygotować?

Pobyt w szpitalu często wiąże się ze stresem. Czasem zmniejszyć go może odpowiednie przygotowanie i wiedza o tym, co jest potrzebne do przyjęcia do szpitala. Podpowiadamy w artykule. 

Od 1 marca 2024 r. zmiana wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

Jaka jest aktualna wysokość opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny? Kiedy pobierana jest taka opłata?

REKLAMA

Infolinia dla żołnierzy i ich rodzin uruchomiona - wsparcie psychologiczne

29 lutego 2024 roku została uruchomiona bezpłatna i ogólnodostępna infolinia dla żołnierzy WP, pracowników resortu obrony narodowej oraz ich rodzin.

29 lutego - Światowy Dzień Chorób Rzadkich. Ile ich jest na świecie?

Dzień Chorób Rzadkich przypada na ostatni dzień lutego, data jest nieprzypadkowa. Na całym świecie 300 mln ludzi żyje z rzadkimi chorobami. 

Jak pozbyć się mikroplastiku z wody? Prosty sposób

Mikroplastik jest wszechobecny, niestety trafia także do pożywienia i wody. Chociaż na ten moment nie wiadomo dokładnie, jak wpływa na ludzki organizm, to wpływ ten z pewnością nie jest pozytywny. Naukowcy znaleźli sposób na pozbycie się mikroplastiku go z wody. 

"Szczyt rolniczy" w Warszawie. Dziś premier spotkał się z protestującymi rolnikami

Dziś w Warszawie miał miejsce "szczyt rolniczy". Premier Donald Tusk spotkał się z przedstawicielami protestujących rolników. Tematem rozmów jest m.in. kwestia napływu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. Rolnicy sprzeciwiają się również unijnej polityce Zielonego Ładu.

REKLAMA

Ustawa o dostępności w produktach i usługach od 28 czerwca 2025 roku

Ustawa o zapewnieniu dostępności w produktach i usługach dla osób z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami ma wejść w życie dnia 28 czerwca 2025 roku. O jakie produkty i usługi chodzi ustawodawcy wdrażającemu unijną dyrektywę zwaną "Europejskim Aktem o Dostępności” (EAA)?

Ekoschematy 2024 - rozporządzenie wprowadza zmiany od 15 marca

Ekoschematy 2024 - oświadczenie zastąpi zdjęcia geotagowane. Jest projekt rozporządzenia dotyczącego zmian w dopłatach dla rolników w ramach ekoschematów. Zmiany wejdą w życie 15 marca 2024 roku.

REKLAMA