Kategorie

Gminie przysługuje prawo strony w postępowaniu administracyjnym

W sprawach ustalenia przez Ministra Środowiska opłat eksploatacyjnych z tytułu wydobywania kopalin, gminy, na których terenie znajduje się przedsiębiorstwo wydobywające kopaliny, mają nie tylko interes faktyczny, ale i prawny. W takim postępowaniu administracyjnym, a następnie i sądowoadministracyjnym gminie przysługują prawa strony.

wyrok z 8 lutego 2007 r.

sygn. akt II GSK 240/06


STAN FAKTYCZNY

Minister środowiska, rozpoznając (po wyroku kasacyjnym NSA z dnia 29 maja 2002 r., sygn. II SA 656/02) wnioski czterech gmin o ponowne rozpoznanie spraw, w których wydał decyzje ustalające wysokość opłat eksploatacyjnych, ponoszonych przez przedsiębiorcę z tytułu wydobycia kopalin (kopaliny rudy miedzi), umorzył postępowania odwoławcze. W uzasadnieniach tych decyzji organ stwierdził, że postępowanie zainicjowane przez gminy należy umorzyć, ponieważ organy tychże gmin nie są stronami postępowań w sprawie wymierzania opłat eksploatacyjnych. Posiadają jedynie interes faktyczny w uzyskaniu najwyższych wpływów z tychże opłat, a nie interes prawny, uzasadniający przypisanie im statusu strony w postępowaniu administracyjnym.

Prokurator okręgowy zaskarżył powyższe decyzje, podnosząc, że organ wadliwie przyjął, iż brak było wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy pochodzącego od uprawnionego podmiotu, podczas gdy w postępowaniu udział swój zgłosił i uczestniczył w nim prokurator. Po połączeniu spraw do wspólnego rozpoznania WSA w Warszawie postanowieniem z dnia 12 sierpnia 2004 r.(sygn. akt 6 II SA 1801/03) odrzucił skargi ze względu na niewniesienie ich w 30-dniowym terminie. NSA wyrokiem z dnia 5 maja 2005 r. (sygn. akt II GSK 12/05) uchylił to postanowienie, podkreślając, iż aby wymagać od prokuratora zachowania terminu do wniesienia skargi do sądu administracyjnego przewidzianego dla strony postępowania, trzeba wykazać, że brał on udział w tym postępowaniu administracyjnym, w którym wydano decyzję zaskarżoną następnie przez prokuratora do sądu administracyjnego. W sprawie niniejszej prokuratora obowiązuje sześciomiesięczny termin do wniesienia skargi, przewidziany dla prokuratora, a nie termin 30-dniowy, przewidziany dla strony.

Po ponownym rozpoznaniu sprawy WSA w Warszawie zaskarżonym w niniejszej sprawie wyrokiem z dnia 29 marca 2006 r., sygn. akt VI SA/Wa 2401/05 oddalił skargi prokuratora okręgowego w Legnicy na decyzje ministra środowiska z dnia 18 listopada 2002 r. w przedmiocie umorzenia postępowań odwoławczych w sprawie ustalenia opłaty eksploatacyjnej.

W uzasadnieniu sąd I instancji wskazał, że NSA w wyroku z dnia 29 maja 2002 r. uchylając decyzje ministra środowiska nie odniósł się do kwestii procesowych, poprzedzających merytoryczne rozpatrzenie sprawy. Orzeczenie to zostało uchylone przez NSA, zaś sprawa przekazana do ponownego rozpatrzenia przez WSA w Warszawie, wyrokiem z dnia 8 lutego 2007 r., sygn. II GSK 240/06.

Z UZASADNIENIA

W ocenie NSA należało na wstępie stwierdzić, że w przypadku utrzymania w mocy zaskarżonego wyroku WSA w Warszawie w obrocie prawnym pozostałyby decyzje wadliwe, ustalające zaniżone opłaty eksploatacyjne od ilości rudy miedzi, zamiast od koncentratu miedzi (i to pomimo wyrażenia w tej sprawie poglądu prawnego przez NSA, tj. w wyroku z dnia 29 maja 2002 r., sygn. akt II SA 656/02).

W tej sytuacji nie zachodzi potrzeba odniesienia się do pozostałych zarzutów skargi kasacyjnej, gdyż już wyżej opisana wada wyroku sądu I instancji pociąga za sobą konieczność jego uchylenia. Nie jest tym bardziej możliwa ocena przez NSA na obecnym etapie postępowania zasadności zarzutów skargi kasacyjnej, dotyczących naruszenia przepisów prawa materialnego. Rozstrzygnięcie sądu I instancji obejmowało zakresem kontroli legalność zaskarżonej decyzji, w której minister środowiska nie rozstrzygał niniejszej sprawy merytorycznie - wbrew zaleceniom zawartym w wyroku NSA - tylko umorzył postępowania odwoławcze.


OPINIA

MICHAŁ FOLCHOLC

asystent sędziego NSA

Na tle postępowań o ustalenie opłat eksploatacyjnych, o których jest mowa w art. 84 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, w orzecznictwie NSA zarysował się problem z rozgraniczaniem interesu faktycznego i interesu prawnego gmin, które zgłaszały swój udział w takich sprawach. W omawianym wyroku NSA podtrzymał swoje wcześniejsze stanowisko, iż nawet w istniejącym przed 1 stycznia 2006 r. stanie prawnym okoliczność, że wpływy z opłat eksploatacyjnych stanowiły część budżetów tzw. gmin górniczych, przesądzała o istnieniu ich interesu prawnego, a nie tylko interesu faktycznego.

Pozornie problem możliwości działania gmin górniczych w postępowaniach o wymierzenie opłat eksploatacyjnych stracił na swojej aktualności wraz z nowelizacją ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, która zaczęła obowiązywać od dnia 1 stycznia 2006 r. Ustawodawca wprowadził wówczas do art. 84 wskazanej ustawy ustęp 10 a), który stanowi wprost, iż w postępowaniu w sprawie wydania decyzji gmina może uczestniczyć na prawach strony. Wydaje się jednak, iż omawiany wyrok nie traci przez to na aktualności, albowiem w jego świetle otwarte pozostaje pytanie o możliwość występowania przez gminy górnicze z wnioskami o dokonanie nadzwyczajnej weryfikacji decyzji administracyjnych, wydawanych w przedmiocie ustalenia opłat eksploatacyjnych w sytuacji, w których gminy były pozbawiane przez organ możliwości uczestnictwa i realizacji swoich praw.

Niejako na marginesie warto zwrócić także uwagę, iż zdaniem NSA, nawet gdy ocena legitymacji czynnej gmin w danej sprawie sądowoadministracyjnej nie była ekspressis verbis wyrażona w dotychczas wydawanych wyrokach kasacyjnych, to nie może być to rozumiane w taki sposób, że organ - przy ponownym rozpatrywaniu sprawy - zamiast wydać orzeczenie uwzględniające zapatrywanie a meritii sądu, umorzy postępowanie odwoławcze, powołując się przy tym na zagadnienia procesowe, które - jego zdaniem - nie zostało przez sąd administracyjny dostrzeżone.

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  15 cze 2021
  Zakres dat:

  Kiedy wyniki matur 2021?

  Wyniki matur 2021 – kiedy? Jak i gdzie je sprawdzić? Przedstawiamy ważne informacje dla tysięcy tegorocznych maturzystów.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zapowiedziane w programie Polski Ład. Z jakich badań będzie można skorzystać?

  Polski Ład: nowe miejsca pracy i infrastruktura mają rozwiązać problemy gmin

  Polski Ład to całościowe spojrzenie na problemy powiatów i gmin w całej Polsce. W ramach Polskiego Ładu budowane będą m.in. obiekty sportowe oraz infrastruktura drogowa, energetyczna, internetowa, kolejowa, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego i poprawią jakość życia - mówił premier Mateusz Morawiecki.

  Konrad Fijołek prezydentem Rzeszowa - wyniki wyborów

  Konrad Fijołek nowym prezydentem Rzeszowa - znamy już oficjalne wyniki wyborów. Kandydat popierany przez opozycję: PO, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050 wygrał w pierwszej turze. Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci?

  Kurator oświaty - jakie ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Kurator oświaty. Ministerstwo Edukacji i Nauki proponuje rozwiązania wzmacniające rolę kuratora oświaty. Jakie kurator ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.

  Dopłaty z gmin za odpady, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody

  Dopłaty z gmin, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody - szykują się spore zmiany w gospodarce odpadami. Co zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

  Komunikacja w Compliance

  Komunikacja w Compliance. W najbliższym czasie sektor publiczny, ale i sektor prywatny (zwłaszcza duże i średnie przedsiębiorstwa) czeka wdrażanie systemów Compliance. Kluczem do udanego wdrożenia, a potem utrzymania systemów Compliance jest komunikacja.

  Leśna szkoła z klimatem - ruszają ekolekcje

  Leśna szkoła z klimatem to program opracowany we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, który służy inspirowaniu uczniów i nauczycieli do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu. W program zaangażowane są też Lasy Państwowe, które m.in. przygotowują służące grom plenerowym ścieżki i organizują prelekcje.

  Dzień Ojca - gra miejska "Przygoda z Tatą"

  Dzień Ojca - MRiPS zaprasza do zapisów na grę miejską "Przygoda z Tatą". Gra odbędzie się w Warszawie.

  Praca zdalna urzędników - ekwiwalent

  Praca zdalna urzędników - po zmianie przepisów pracodawca będzie musiał zagwarantować ekwiwalent. Czy wygasi to pracę zdalną urzędników?

  Obowiązek zgłoszenia, czym ogrzewamy domy od 1 lipca 2021 r.

  Obowiązek zgłoszenia czym ogrzewamy domy - 1 lipca 2021 roku rusza zbieranie danych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Do kiedy będzie trzeba zgłosić urządzenia? Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Euro 2021: Narodowa Strefa Kibica na mecz Polski z Hiszpanią

  Euro 2021 - Strefa Kibica na Stadionie Narodowym. 19 czerwca 2021 roku na Stadionie Narodowym będzie można oglądać mecz reprezentacji Polski z Hiszpanią na Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej. Jakie będą zasady? Ile osób będzie mogło wejść na stadion?

  MEiN proponuje zmiany w liście lektur

  Zmiany w liście lektur - Ministerstwo Edukacji i Nauki rozpoczyna konsultacje społeczne. Potrwają do 8 lipca.

  Narodowy Spis Powszechny - jak powinni się spisać studenci?

  Narodowy Spis Powszechny - studenci mogą nie mieć świadomości, że ciąży na nich obowiązek spisowy. Nigdy nie brali udziału w spisie - ostatni był 10 lat temu, gdy byli jeszcze dziećmi. Mogą też myśleć, że zrobią to za nich rodzice lub dom studencki. Najlepiej jednak wziąć odpowiedzialność we własne ręce i spisać się samodzielnie! Tym bardziej, jeśli nie mieszka się z rodzicami lub w akademiku.

  Strajk Pielęgniarek: Czujemy się oszukane przez rząd [PODCAST]

  11 manifestacji w centralnych miejscach miast wojewódzkich, 4000 uczestników: pielęgniarki, pielęgniarze, położne - tak wyglądał strajk ostrzegawczy pielęgniarek i położnych. Czy będzie strajk generalny? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

  Do kiedy wystawienie ocen 2021?

  Do kiedy wystawienie ocen 2021? Ile czasu mają uczniowie na poprawienie ocen końcowych? Kiedy jest zakończenie roku szkolnego?

  Polski Ład: czy stracą seniorzy i osoby wymagające opieki?

  Polski Ład: czy stracą seniorzy i osoby wymagające opieki? W ramach Polskiego Ładu rząd przedstawił plan 10 ustaw do przygotowania w ciągu 100 najbliższych dni. W pakiecie tym niemal nie przewidziano działań zawartych w części „Złota jesień życia”. Wyjątkiem są emerytury bez podatku, ale ta planowana zmiana, bez równoległych korekt w innych obszarach wsparcia, niesie również skutki uboczne dla części osób starszych – zwłaszcza niesprawnych, wymagających opieki i ich rodzin.

  Praca zdalna w urzędach – czerwiec 2021 r.

  Praca zdalna w urzędach – do kiedy przedłużona? Jak długo będzie ograniczona praca urzędów? Jaka jest dopuszczalna liczba osób (interesantów) w urzędzie w czerwcu 2021 roku?

  Certyfikat COVID na telefonie

  Certyfikat COVID na telefonie - od kiedy? Odpowiadamy na pytania - gdzie go teraz szukać i kiedy paszport covidowy pojawi się w aplikacji mObywatel.

  Szczepienia na COVID-19 młodzieży w wieku 12-15 lat od 7 czerwca 2021

  Szczepienia na COVID-19 młodzieży w wieku 12-15 lat ruszyły. Jak młodzież może zapisać się na szczepienie? Czy konieczna jest zgoda i obecność rodziców?

  Czyste Powietrze - zachęty dla gmin, dodatkowe terminy

  Czyste Powietrze - zachęty dla gmin, dodatkowe terminy. Do 15 czerwca 2021 r. jest czas na zgłoszenia nowych gmin do programu „Czyste Powietrze”, a do 15 lipca br. wydłużono termin podpisywania porozumień i aneksów przez gminy, które już wcześniej wyraziły chęć skorzystania z finansowych bonusów.

  Paszport covidowy - co daje, jak wygląda?

  Paszport covidowy - co daje, jak wygląda? Przedstawiamy najważniejsze informacje o unijnym certyfikacie COVID.

  Zgromadzenia spontaniczne - zniesienie zakazu prawdopodobne pod koniec czerwca

  Zgromadzenia spontaniczne - zniesienie zakazu prawdopodobne pod koniec czerwca - poinformował w poniedziałek szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk. Wtedy planowane jest kolejne luzowanie obostrzeń dotyczących COVID-19.