| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Organizacja > Prawo administracyjne > Załatwianie spraw w postępowaniu administracyjnym

Załatwianie spraw w postępowaniu administracyjnym

Załatwianie spraw w postępowaniu administracyjnym zostało uregulowane w kodeksie postępowania administracyjnego. Kodeks przewiduje trzy rodzaje terminów, w jakich należy załatwić określoną sprawę.

Załatwianie spraw - terminy

Organy administracji publicznej zobowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.

Niezwłocznie natomiast powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Za szczególnie skomplikowane problemy należy uznać te przypadki, w których występuje złożony stan faktyczny, wymagający przeprowadzenia bardzo wnikliwego postępowania dowodowego. Celem takiego postępowania jest rozwianie wszelkich wątpliwości.

W postępowaniu odwoławczym, załatwienie sprawy powinno nastąpić natomiast w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Zobacz serwis: Prawo administracyjne

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie wskazanym przepisami organ administracji publicznej jest zobowiązany zawiadomić strony:
• podając przyczyny zwłoki i
• wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

Niezałatwienie sprawy w terminie - zażalenie

Na niezałatwienie sprawy w terminie lub na przewlekłe prowadzenie postępowania stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia, a jeżeli nie ma takiego organu – wezwanie do usunięcia naruszenia prawa.

Organ wyższego stopnia uznając zażalenie za uzasadnione, wyznacza dodatkowy termin załatwienia sprawy oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających naruszaniu terminów załatwiania spraw w przyszłości. Organ stwierdza jednocześnie, czy niezałatwienie sprawy w terminie miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

Zobacz również nasze Forum.

Odpowiedzialność pracownika

Pracownik organu administracji publicznej, który z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie lub nie załatwił sprawy w dodatkowym terminie ustalonym, podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa.

Podstawa prawna:
• Ustawa z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 ze zm.).

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Zierke

Ekspert z zakresu prawa, biznesu i ekonomii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »