| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Organizacja > Ustrój i jednostki > Nowe wzory oświadczeń majątkowych osób pełniących funkcje publiczne

Nowe wzory oświadczeń majątkowych osób pełniących funkcje publiczne

6 sierpnia weszło w życie nowe rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym. Rozporządzenie dotyczy oświadczeń składanych przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Rozporządzenie stanowi akt wykonawczy do ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. W świetle art. 10 tejże ustawy oświadczenia o stanie majątkowym składają następujące osoby:

- osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe,

- pracownicy urzędów państwowych, w tym członkowie korpusu służby cywilnej, zajmujący stanowiska kierownicze lub stanowiska równorzędne pod względem płacowym,

- inni członkowie korpusu służby cywilnej zatrudnieni w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

- dyrektor generalny Najwyższej Izby Kontroli oraz pracownicy Najwyższej Izby Kontroli nadzorujący lub wykonujący czynności kontrolne,

- Prezes i wiceprezesi oraz starsi radcowie i radcowie Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa,

- Przewodniczący i Zastępcy Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,

- pracownicy regionalnych izb obrachunkowych zajmujący stanowiska: prezesa, członka kolegium, naczelnika wydziału oraz inspektora do spraw kontroli,

-  pracownicy samorządowych kolegiów odwoławczych zajmujący stanowiska: przewodniczącego, jego zastępcy oraz etatowego członka kolegium,

-  pracownicy banków państwowych zajmujący stanowiska: prezesa, wiceprezesa, członka zarządu oraz skarbnika,

-  pracownicy przedsiębiorstw państwowych zajmujący stanowiska: dyrektora przedsiębiorstwa, jego zastępcy oraz głównego księgowego,

-  pracownicy jednoosobowych spółek Skarbu Państwa oraz spółek, w których udział Skarbu Państwa przekracza 50 proc. kapitału zakładowego lub 50 proc. liczby akcji, zajmujących stanowiska: prezesa, wiceprezesa i członka zarządu,

-  pracownicy agencji państwowych zajmujących stanowiska: prezesa, wiceprezesa, dyrektora zespołu, dyrektora oddziału terenowego i jego zastępcy - lub stanowiska równorzędne,

-  inne osoby pełniące funkcje publiczne, jeżeli ustawa szczególna tak stanowi.

Do wyżej wymienionych grup adresowany jest nowy akt prawny i zawarte w nim wzory oświadczeń:

- o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka,

- o zamiarze podjęcia lub o zmianie charakteru działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka,

- o stanie majątkowym.

Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym (Dz. U. Nr 150, poz. 890) zastąpiło akt prawny o analogicznym tytule wydany w 2003 r. Poprzedni akt błędnie zaliczał samorządowców do grona osób zobowiązanych do korzystania ze wzorów oświadczeń. Błędnie - ponieważ w 2003 r. wyłączono samorządowców z grupy osób zobowiązanych do składania oświadczeń przewidzianych ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

samorzad.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »