reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Rozwój i promocja > Fundusze unijne > Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki

Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki

Niebawem w części województw ruszą nabory wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Działania 7.3 "Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji ".

Cel działania 7.3 PO KL

Działanie 7.3 PO KL wspiera rozwój inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych i w ten sposób przyczynia się do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich.

Dofinansowanie uzyskać mogą następujące typy projektów:

- inicjatywy obejmujące działania o charakterze informacyjnym, szkoleniowym lub doradczym, których celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu członków społeczności lokalnych zagrożonych wykluczeniem społecznym lub społecznie wykluczonych;

- rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na poziomie lokalnym na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Premiowane i promowane mają być inicjatywy partnerskie - w których podmioty publiczne współpracują z organizacjami pozarządowymi na rzecz zapobiegania społecznemu wykluczeniu w środowiskach wiejskich i redukcji tego zjawiska.

Dominujące problemy mieszkańców wsi w obszarze integracji społecznej: 

-  niski poziom życia i zagrożenie wykluczeniem społecznym znacznie wyższe niż na terenach miejskich,

-  zamieszkiwanie na terenach nisko zurbanizowanych,

-  ubóstwo, dotykające w głównej mierze osoby bezrobotne z niskim poziomem wykształcenia,

-  problem marginalizacji społecznej, długotrwałego bezrobocia i braku kwalifikacji zawodowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy w znacznie większym stopniu dotyczy mieszkańców terenów wiejskich, gdzie świadomość rangi rozwoju kapitału ludzkiego jest niższa niż w przypadku mieszkańców miast,

-  niski stopień aktywności mieszkańców wsi w zakresie samoorganizacji i podejmowania inicjatyw na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

O dofinansowanie mogą ubiegać się: wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych)

Projekty ubiegające się o dofinansowanie mogą przewidywać korzyści dla:

-   osób niezatrudnionych, w wieku aktywności zawodowej (15 - 64 lata), zagrożonych wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z pózn. zm.), zamieszkujących gminy wiejskie, miejsko - wiejskie oraz miasta do 25 tys. mieszkańców,

-   osób zamieszkujących gminy wiejskie, miejsko - wiejskie oraz miasta do 25 tys. mieszkańców (pod warunkiem, że ich udział w projekcie jest niezbędny do poprawy sytuacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w ramach projektu),

reklama

Czytaj także

Autor:

Źródło:

Samorzad.infor.pl
Nowy JPK_VAT z deklaracją i ewidencją39.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2021

reklama

Eksperci portalu infor.pl

SmartConsulting S.K.A.

SmartConsulting S.K.A. jest częścią SmartGoup Division, grupy firm powiązanych personalnie i kapitałowo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama