reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Zadania > Bezpieczeństwo > Rewolucyjne zmiany w przepisach dotyczących broni palnej już od 14 grudnia 2019 r.

Rewolucyjne zmiany w przepisach dotyczących broni palnej już od 14 grudnia 2019 r.

W dniu 25 czerwca 2019 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 16 maja 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Zmiany wchodzą w życie 14 grudnia 2019 r.

Nadrzędnym celem ustawy jest implementacja przepisów:

  1. dyrektywy Rady 91/477/EWG z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (Dz. Urz. UE L 256 z 13.09.1991), zmienionej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/51/WE z dnia 21 maja 2008 r. (Dz. Urz. UE L179/5 z 8.7.2008) oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2017 r. (Dz. Urz. UE L 137/22 z 24.5.2017);
  2. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/28/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. Urz. UE L. 96 z 29.03.2014, str. 1).

Ponadto, ustawodawca wprowadził normy służące stosowaniu dwóch rozporządzeń:

  1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 258/2012 z dnia 14 marca 2012 r. wdrażającego art. 10 Protokołu Narodów Zjednoczonych przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej (protokół NZ w sprawie broni palnej), oraz ustanawiającego zezwolenia na wywóz i środki dotyczące przywozu i tranzytu dla broni palnej, jej części i komponentów oraz amunicji (Dz. Urz. UE L 94 z 30.03.2012, str. 1);
  2. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2403 z dnia 15 grudnia 2015 r. ustanawiającego wspólne wytyczne dotyczące norm i technik pozbawiania broni cech użytkowych w celu zagwarantowania, że broń pozbawiona cech użytkowych trwale nie nadaje się do użytku (Dz. Urz. UE L. 333 z 19.12.2015, str. 62), zmienionego rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2018/337 z dnia 5 marca 2018 r. (Dz. Urz. UE L 202 z 05.03.2018, str. 56).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/51/WE z dnia 21 maja 2008 r. oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/853 z 17 maja 2017 r., zmieniające dyrektywę Rady 91/477/EWG z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej obowiązek wprowadzenia systemu śledzenia historii każdej jednostki broni palnej począwszy od jej wytworzenia lub importu, przez kolejnych posiadaczy, aż do faktycznego jej zniszczenia. System prowadzony w formie skomputeryzowanego systemu rejestracji danych o każdej broni palnej ma zagwarantować upoważnionym organom dostęp do systemów rejestracji danych, w których zapisane i przechowane będą informacje o typie, marce, modelu, kalibrze, numerze seryjnym, nazwie i adresie dostawcy oraz osobie nabywającej lub posiadającej broń. Administratorem systemu będzie minister właściwy do spraw wewnętrznych. Na mocy dyrektywy wprowadzony został również jednolity sposób oznakowania broni palnej oraz jej istotnych części, który jest uznawany w obrocie na obszarze Unii Europejskiej, podczas ich wytwarzania oraz importu z krajów spoza Wspólnoty.

Zobacz: Bezpieczeństwo

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 258/2012 określa zasady dotyczące zezwoleń na wywóz oraz środków dotyczących przewozu i tranzytu w odniesieniu do broni palnej, jej części i istotnych części oraz amunicji w celu wdrożenia art. 10 Protokołu Narodów Zjednoczonych przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej.

Z kolei rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2403 ustanawia wspólne wytyczne dotyczące norm i technik pozbawiania broni cech użytkowych w celu zagwarantowania, że broń pozbawiona cech użytkowych trwale nie nadaje się do użytku.

Poza wyżej opisanymi rozwiązaniami wynikającymi z konieczności implementowania przepisów Unii Europejskiej, ustawa zasadniczo utrwala dotychczasowy stan prawny obowiązujący w regulowanej przez nią sferze działalności gospodarczej. Ustawa przejmuje większość regulacji dotychczas obowiązującej ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, dokonując głównie zmian o charakterze porządkującym i doprecyzowującym przepisy.

  Ustawa wchodzi w życie zasadniczo po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów, które wchodzą w życie z dniem 14 grudnia 2019 r.

Źródło: https://www.prezydent.pl

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Kaźmierczak

Radca prawny, ekspert w dziedzinie cywilnego postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama