REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Świadczenie odszkodowawcze dla żołnierza po zmianach w 2023 r. [Rozporządzenie z 18 października 2023 r.]

Świadczenie odszkodowawcze dla żołnierza po zmianach w 2024 r.
Świadczenie odszkodowawcze dla żołnierza po zmianach w 2024 r.
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Pojawiły się nowe przepisy o świadczeniu odszkodowawczym dla żołnierzy.

W rozporządzeniu MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z 18 października 2023 r. opublikowano wykaz chorób pozostających w związku ze służbą wojskową, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze.

REKLAMA

WYKAZ CHORÓB POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU ZE SZCZEGÓLNYMI WŁAŚCIWOŚCIAMI LUB WARUNKAMI SŁUŻBY WOJSKOWEJ

WYKAZ CHORÓB POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU ZE SZCZEGÓLNYMI WŁAŚCIWOŚCIAMI LUB WARUNKAMI SŁUŻBY WOJSKOWEJ, Z TYTUŁU KTÓRYCH PRZYSŁUGUJĄ ŚWIADCZENIA ODSZKODOWAWCZE OKREŚLONE W DZIALE XVI USTAWY Z DNIA 11 MARCA 2022 r. O OBRONIE OJCZYZNY

Lp.

Nazwa choroby pozostającej w związku

ze służbą wojskową

Szczególne właściwości lub warunki służby wojskowej powodujące powstanie choroby
1

Zatrucia ostre i przewlekłe substancjami chemicznymi oraz następstwa tych zatruć

Służba, w której istnieje narażenie na działanie szkodliwych dla zdrowia substancji chemicznych

2

Pylica płuc

Służba, w której istnieje narażenie na wdychanie pyłów mogących wywołać zwłóknienie tkanki płucnej

3

Przewlekłe choroby układu oddechowego powstałe w następstwie działania substancji: toksycznych, drażniących, uczulających (alergenów) lub czynników mechanicznych (nasilone wydechy)

Służba, w której istnieje narażenie na działanie substancji toksycznych lub drażniących, pyłów, par gazów, aerozoli

o właściwościach uczulających (alergenów), gra na instrumentach dętych

4

Choroby spowodowane działaniem promieniowania jonizującego

Służba, w której istnieje narażenie na działanie promieniowania jonizującego lub substancji promieniotwórczych

5

Trwałe uszkodzenie zdrowia w wyniku oddziaływania pola elektromagnetycznego wielkiej częstotliwości w zakresie mikrofal i dłuższych fal radiowych

Służba, w której istnieje narażenie na działanie pola elektromagnetycznego

z zakresu mikrofal i dłuższych fal radiowych

6

Trwałe skutki odmrożeń

Służba w warunkach działania ujemnych temperatur

7

Ostry zespół przegrzania i jego następstwa

Służba w warunkach działania znacznie podwyższonych temperatur

8

Zmiany w układzie nerwowym, naczyniowym i ruchowym wywołane działaniem drgań mechanicznych (zespół wibracyjny)

Służba, w której istnieje narażenie na działanie drgań mechanicznych (wibracje)

9

Przewlekłe choroby układu ruchu powstałe

w warunkach służby (pracy związanej

z wymuszoną pozycją ciała, nadmiernym przeciążeniem i mikrourazami: złamania powolne, zapalenie pochewek ścięgnistych i kaletek maziowych, uszkodzenia

i zwyrodnienia łąkotek, zmiany zapalne mięśni i przyczepów ścięgnistych, martwica kości nadgarstka i uszkodzenia krążka międzykręgowego, przeciążeniowe zmiany zwyrodnieniowe)

Służba w warunkach długotrwałego obciążenia ograniczonych grup mięśni, wymuszonej pozycji ciała lub narażających na częste powtarzające się mikrourazy albo powodujących ucisk na pnie nerwów, ruchy monotypowe wykonywane w szybkim tempie

10

Choroby narządu wzroku wywołane zawodowymi czynnikami fizycznymi lub chemicznymi.

Uwaga: zmiany wywołane działaniem promieniowania jonizującego kwalifikuje się według wiersza oznaczonego lp. 4

Służba, w której istnieje narażenie na działanie długotrwałego promieniowania podczerwonego, nadfioletowego, pola elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości, spójnego promieniowania świetlnego, generowanego przez układy laserowe, oraz na działanie drażniących substancji chemicznych

11

Trwały ubytek słuchu spowodowany hałasem, wyrażony podwyższeniem progu słuchu

Służba, w której istnieje długotrwałe narażenie na działanie hałasu przekraczające dopuszczalne normy

12

Przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat (guzki głosowe twarde, wtórne zmiany przerostowe fałdów głosowych, niedowład mięśni przywodzących i napinających fałdy głosowe z niedomykalnością tonacyjną głośni i trwałą dysfonią)

Służba związana z nadmiernym,

długotrwałym obciążeniem narządu głosu

13

Przewlekłe choroby skóry i błon śluzowych spowodowane warunkami pracy. Uwaga:

1) zmiany o charakterze złośliwym kwalifikuje się według wiersza oznaczonego lp. 14;

2) zmiany wywołane działaniem promieniowania jonizującego kwalifikuje się według wiersza oznaczonego lp. 4;

3) choroby zakaźne i inwazyjne (pasożytnicze) kwalifikuje się według wierszy oznaczonych lp. 18 lub lp. 19

Służba, w której występuje narażenie na styczność z substancjami drażniącymi lub uczulającymi

14

Nowotwory złośliwe, do powstania których przyczyniły się czynniki i warunki służby wojskowej, powstałe w następstwie styczności z czynnikami rakotwórczymi:

1) nowotwory skóry;

2) nowotwory dróg moczowych;

3) nowotwory układu oddechowego;

4) nowotwory przewodu pokarmowego;

5) choroby rozrostowe układu krwiotwórczego i chłonnego (niektóre typy białaczek, chłoniaki, szpiczak mnogi, zespoły mielodysplastyczne);

6) niektóre typy mięsaka;

7) międzybłoniak otrzewnej i opłucnej;

8) nowotwory układu wewnątrzwydzielniczego.

Uwaga: nowotwory powstałe w następstwie działania promieniowania jonizującego kwalifikuje się według wiersza oznaczonego lp. 4

Służba, w której występuje:

1) długotrwały kontakt z produktami suchej destylacji węgla, ropy naftowej, łupków bitumicznych oraz asfaltu;

2) długotrwały kontakt z benzenoaminami oraz ich pochodnymi, jak np. alfa- i betanaftyloamina, benzydyna;

3) narażenie na wdychanie substancji rakotwórczych;

4) narażenie na kontakt z patogenami odpowiedzialnymi za rozwój nowotworów złośliwych.


 

Uwaga: w przypadku nowotworów złośliwych powstałych w następstwie styczności z czynnikami rakotwórczymi, odnosi się to do czynników klasyfikowanych do kategorii 1

15

Choroby wywołane pracą w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu atmosferycznym oraz w warunkach działania znacznych przyspieszeń

Służba pełniona w warunkach podwyższonego lub obniżonego ciśnienia atmosferycznego, narażająca organizm na nagłe zmiany ciśnienia oraz działania znacznych przyspieszeń

16

Żylaki podudzi z trudno gojącymi się owrzodzeniami

Służba wymagająca długotrwałego przebywania w pozycji stojącej lub wymuszonej

17

Zaburzenia reaktywne oporne na leczenie:

1) zaburzenia stresowe pourazowe - PTSD;

2) psychozy reaktywne;

3) trwałe potraumatyczne zmiany osobowości.

Udokumentowane zaburzenia stresowo-pourazowe poparte dokumentacją służbową

i lekarską dotyczące powyższych schorzeń

Przeżycie traumatycznych wydarzeń lub sytuacji (oddziałujących krótko-lub długotrwale), w których wystąpiło bezpośrednie zagrożenie utraty życia lub zdrowia

18

Choroby zakaźne i inwazyjne z zakresu medycyny tropikalnej u osób przebywających w krajach egzotycznych:

1) choroby transmisyjne (przenoszone wektorowo);

2) choroby przenoszone drogą pokarmową;

3) choroby przenoszone drogą oddechową;

4) choroby przenoszone przez kontakt z zakażoną krwią;

5) choroby pasożytnicze i odzwierzęce;

6) choroby przenoszone drogą kontaktu z zanieczyszczoną wodą lub ziemią;

7) COVID-19


 


 

Służba poza granicami kraju, wymagająca bezpośredniego kontaktu ze środowiskiem lub materiałem zakaźnym

19

Choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa:

1) choroby transmisyjne (przenoszone wektorowo);

2) choroby przenoszone drogą pokarmową;

3) choroby przenoszone drogą oddechową;

4) choroby przenoszone przez kontakt z zakażoną krwią;

5) choroby pasożytnicze i odzwierzęce;

6) choroby przenoszone drogą kontaktu z zanieczyszczoną wodą lub ziemią;

7) COVID-19


 


 

Służba w kraju wymagająca bezpośredniego kontaktu ze środowiskiem lub materiałem zakaźnym (badania laboratoryjne, próbkobranie czynników BMR, wsparcie organów administracji publicznej)

 

Co to jest świadczenie odszkodowawcze dla żołnierza

REKLAMA

Świadczenia odszkodowawcze obejmują jednorazowe odszkodowanie przysługujące w razie wypadków lub chorób pozostających w związku ze służbą wojskową oraz odszkodowanie za przedmioty osobistego użytku utracone, całkowicie zniszczone lub uszkodzone wskutek wypadku pozostającego w związku ze służbą wojskową.

Świadczenia odszkodowawcze przysługują żołnierzowi, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku, albo wskutek choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej, zwanej dalej „chorobą”, jak również żołnierzowi, który poniósł szkodę majątkową wskutek wypadku, a także członkom rodziny żołnierza, który zmarł wskutek wypadku lub choroby.

Uszczerbek na zdrowiu, uważa się za:
1) stały – jeżeli powoduje upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy;
2) długotrwały – jeżeli powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy mogące ulec poprawie.

Kto ma jeszcze prawo do świadczenia odszkodowawczego

Świadczenia odszkodowawcze przysługują również żołnierzowi rezerwy, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Świadczenia odszkodowawcze przysługują żołnierzowi rezerwy, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku w okolicznościach wskazanych w art. 508 pkt 1 lit. c i d ustawy.

Świadczenia odszkodowawcze przysługują również:
1) osobom powołanym do odbycia czynnej służby wojskowej i zwolnionym z tej służby, które uległy wypadkowi w drodze z miejsca zamieszkania do jednostki wojskowej lub z powrotem do miejsca zamieszkania;
2) członkom rodzin osób zmarłych wskutek wypadku, o których mowa w pkt 1.

Świadczenia odszkodowawcze przysługują następującym członkom rodziny żołnierza:
1) małżonkowi, z wyjątkiem przypadku orzeczonej separacji;

2) dzieciom własnym, dzieciom współmałżonka, dzieciom przysposobionym oraz przyjętym na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnukom, rodzeństwu i innym dzieciom, w tym również w ramach rodziny zastępczej, spełniającym w dniu śmierci żołnierza warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej;
3) rodzicom, osobom przysposabiającym, macosze i ojczymowi:
a) żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową – jeżeli bezpośrednio przed powołaniem do czynnej służby wojskowej prowadzili z nimi wspólne gospodarstwo domowe lub znacząco przyczyniali się do ich utrzymania,
b) innych żołnierzy niż wymienieni w lit. a – jeżeli w dniu śmierci żołnierza prowadzili z nim wspólne gospodarstwo domowe lub jeżeli żołnierz bezpośrednio przed śmiercią znacząco przyczyniał się do ich utrzymania
– albo jeżeli ustalone zostało wyrokiem lub ugodą sądową prawo do alimentów ze strony tych żołnierzy.

Autopromocja

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Przyznanie świadczenia wspierającego – 32 obszary codziennego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej [rozporządzenie, test 32 czynności]

  Ocena 32 czynności związanych z obszarami codziennego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej.

  Jest rozporządzenie w sprawie ustalania poziomu potrzeby wsparcia. Dz.U. poz. 2581 [świadczenie wspierające, osoby niepełnosprawne, PDF]

  Rozporządzenie reguluje szczegóły przyznawania punktów osobom niepełnosprawnym przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

  Czy umowa o dożywocie wyklucza świadczenie pielęgnacyjne?

  Fakt istnienia umowy o dożywocie zawartej między osobą wymagającą opieki a jedną z osób wskazanych przez ustawodawcę jako ta, której potencjalnie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, nie ma wpływu na ocenę spełniania przez inną z tych osób przesłanek uprawniających do świadczenia pielęgnacyjnego. Taką tezę postawił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku. 

  MRiRW: lista firm importujących zboże z Ukrainy

  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi udostępnia listę firm importujących zboże z Ukrainy.

  REKLAMA

  Antysemityzm w Europie Zachodniej. Tysiące przypadków od 7 października 2023 r. Francja, Niemcy, Belgia

  Mnożą się doniesienia o wzroście liczby zdarzeń antysemickich we Francji, Niemczech, Belgii i innych państwach Europy Zachodniej po 7 października 2023 r., czyli od ostatniego ataku Hamasu na Izrael.

  D.Tusk o zmianach w traktatach UE: nic o was bez was; polska suwerenność nie jest zagrożona przez Brukselę czy Unię Europejską

  Między innymi po to starałem się o zwycięstwo w wyborach, żeby znowu Polska wpływała na decyzje Europy, a nie odwrotnie. To my będziemy rozstrzygać o tym, jakie będą kierunki zmian w Unii Europejskiej - powiedział lider KO Donald Tusk, pytany o zmiany w traktatach UE. Na pewno nic o was bez was - dodał.

  Zimno? Oto 5 sposobów na rozgrzanie organizmu

  Obecna aura i prognozy pogody coraz bardziej przypominają, że już za chwilę nadejdzie zima. Niskie temperatury będą towarzyszyć nam przez kilka najbliższych miesięcy i na pewno nieraz porządnie zmarzniemy. Warto poznać sprawdzone sposoby na rozgrzanie organizmu. 

  TSUE: zakaz noszenia symboli religijnych przez wszystkich pracowników administracji publicznej jest zgodny z prawem UE

  W dniu 28 listopada 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok, w którym uznał za zgodny z prawem Unii Europejskiej zakaz noszenia w miejscu pracy wszelkich widocznych symboli ujawniających przekonania światopoglądowe lub religijne, wydany przez administrację publiczną. Zdaniem TSUE taki zakaz nie jest dyskryminujący, jeżeli jest stosowany w sposób ogólny i bez rozróżnienia względem wszystkich pracowników tej administracji i ogranicza się do tego, co ściśle konieczne.

  REKLAMA

  Twój numer PESEL mógł zostać upubliczniony? Teraz możesz to bezpiecznie sprawdzić

  Obawiasz się, że Twoje dane mogły zostać upublicznione w związku z wyciekiem danych z systemu laboratoriów diagnostycznych ALAB? Możesz to sprawdzić na rządowej stronie "Bezpieczne dane". Najlepiej robić to regularnie. 

  W Polsce stosujemy 30 razy więcej antybiotyków niż innych krajach UE. Bakterie uodparniają się na antybiotyki. Naukowcy: infekcje bakteryjne będą zabijać więcej ludzi niż na nowotwory

  Jeśli nie podejmiemy żadnych działań, rosnąca oporność na antybiotyki będzie powodować 10 mln zgonów rocznie - ostrzegają eksperci. Polska jest jednym z krajów, które przodują w stosowaniu antybiotyków, w 2022 r. wykupiono w naszym kraju 45 mln opakowań tych leków – alarmują.

  REKLAMA