reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Zadania > Gospodarka przestrzenna > Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (SUiKZP)

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (SUiKZP)

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP), to dokument sporządzany dla całego obszaru gminy, określający w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (dalej: UPZP) przewiduje, na poziomie gminy kilka instrumentów, które urzeczywistniają istniejące władztwo planistyczne gminy. Dwa z nich w pewien sposób podobne do siebie (przynajmniej w zakresie procedury w jakiej powstają), to:
• instytucja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (dalej: studium) oraz
• instytucja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dalej: plan miejscowy).

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – tryb ustalania

Tryb ustalania studium uregulowany jest w art. 9 ust. 1 UPZP oraz w art. 11 i 12 UPZP. Podstawowe obowiązki w tym zakresie zostały przypisane wójtowi, który wykonuje uchwałę rady gminy o przystąpieniu do sporządzania studium. Tryb postępowania wójta reguluje art. 11 UPZP. Artykuł ten wskazuje wyraźnie kolejność podejmowanych czynności.

W odniesieniu do trybu sporządzania planu miejscowego, właściwa procedura uregulowana została w art. 17 UPZP. Pomimo, że procedury te są podobne, to jednak należy wskazać, na pewne różnice pomiędzy procedurą uchwalania studium a procedurą uchwalania planu miejscowego.

Art. 17 pkt 13 stanowi, że wójt wprowadza zmiany do projektu planu miejscowego, wynikające z rozpatrzenia uwag, a następnie w niezbędnym zakresie ponawia uzgodnienia. Ustawodawca wyraźnie wskazuje tu, obowiązek ponowienia procedury w przypadku wprowadzenia zmian wynikających z rozpatrzonych uwag. Podobnie w art. 19 UPZP ustawodawca stanowi, że „jeżeli rada gminy stwierdzi konieczność dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie planu miejscowego, w tym także w wyniku uwzględnienia uwag do projektu planu - czynności, o których mowa w art. 17, ponawia się w zakresie niezbędnym do dokonania tych zmian”. 

Zobacz serwis: Gospodarka przestrzenna

W odniesieniu natomiast do projektu studium, brak jest takiego przepisu. Wydaje się, że wynika to z przemyślanej polityki legislacyjnej ustawodawcy. Studium nie jest aktem prawa miejscowego, a wytycza tylko ogólne, polityczne dyrektywy wiążące wyłącznie organy gminy. Stąd też, skoro ustawodawca nie wskazał wyraźnie potrzeby powtarzania procedury w odniesieniu do studium w przypadku uwzględnienia przez wójta uwag, a zrobił to w odniesieniu do procedury uchwalania planu miejscowego, to należy przyjąć, że nie zachodzi potrzeba powtarzania takiej procedury po uwzględnieniu uwag.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – wprowadzanie zmian

Ustawodawca nie przyznaje również wyraźnie kompetencji do zmiany projektu studium przez radę gminy, z wyjątkiem uwzględniania uwag, wcześniej nieuwzględnionych przez wójta. Taka kompetencja rady gminy istnieje na mocy art. 19 ust. 1 UPZP przy procedurze uchwalania planu miejscowego. Stąd też, kierując się zasadą legalizmu, oznaczającą że organy administracji publicznej mogą działać tylko wówczas i tylko w taki sposób na jaki prawo wyraźnie tym organom zezwala, należy uznać, że rada gminy (czy poszczególne komisje lub radni) nie mogą wnosić poprawek do projektu Studium, z wyjątkiem uwzględnianych uwag. 

Podziel się swoją wiedzą w tym zakresie na naszym Forum.

Podstawa prawna:
Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717).

Źródło: ADMINISTRACJA.MAC.GOV.PL

reklama

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2021

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Rogowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama