Kategorie

Prawo budowlane - zmiany od 2014 r.?

Dagmara Kafar
Budowa, prawo budowanel
ShutterStock
Zgodnie z informacjami podanymi na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, zapowiadane zmiany do Prawa budowlanego powinny wejść w życie pod koniec 2013 roku. Wliczając opóźnienie, które już wynosi ok. dwóch miesięcy, bardziej realnym terminem wprowadzenia zmian staje się pierwszy kwartał przyszłego 2014 roku. Jakie są propozycje zmian?

Rewolucja w Prawie budowlanym

Rada Ministrów przyjęła długo oczekiwany projekt założeń do nowelizacji Prawa budowlanego. Zgodnie z harmonogramem, nowe przepisy wejdą w życie w ostatnim kwartale 2013 roku. Założenia mają w pełni korespondować z tworzonym właśnie kodeksem budowlanym.

Polecamy: Przewodnik po zmianach przepisów 2014/2015

Zgodnie z obowiązującą definicją legalną, budynek mieszkalny jednorodzinny to „budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku”. Rocznie w Polsce wydaje się ponad 220 tys. pozwoleń na budowę, z czego niemal 70% kończy się oddaniem obiektu do użytku. Około połowy tej liczby stanowią domy jednorodzinne. Jak wynika z danych przygotowanych przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, ok. 48 tys. postępowań rocznie prowadzonych jest dla obiektów, których oddziaływanie zamyka się w granicach obszaru wniosku, a więc są to postępowania administracyjne o ograniczonym do inwestora kręgu stron. Dlatego też w pierwszej kolejności przedmiotem zainteresowania autorów nowelizacji stało się ułatwienie inwestowania w zakresie właśnie tego rodzaju obiektów – nieoddziaływających na tereny sąsiednie, a są to głównie wolno stojące domy jednorodzinne.

Zobacz również: Decyzja o warunkach zabudowy

Przyjęty przez rząd 23 lipca 2013 r. projekt założeń nowelizacji Prawa budowlanego uwzględnia również wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 20 kwietnia 2011 r. (sygn. akt Kp 7/09). Sędziowie wypowiedzieli się wówczas na temat niezgodności z Konstytucją RP opracowanej w sejmowej Komisji „Przyjazne państwo”, nowelizacji Prawa budowlanego, która przewidywała zniesienie obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę. Trybunał uznał wówczas m.in. za niekonstytucyjny brak zabezpieczenia interesu osób trzecich.

Zakres zmian

Proponowana obecnie przez rząd nowelizacja Prawa budowlanego obejmie więc zasady realizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z towarzyszącą zabudową gospodarczą i garażami o obszarze oddziaływania zamykającym się w granicach działki objętej zainwestowaniem (niekwalifikujących się do konieczności uzyskiwania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych lub przeprowadzenia którejś z procedur środowiskowych). Realizacja takiego obiektu wymagać będzie od uczestników procesu inwestycyjnego dokonania następujących czynności:

1) inwestor:

● zlecenie uprawnionemu projektantowi wykonania projektu budowlanego,

● umieszczenie tablicy informacyjnej na temat planowanej inwestycji w miejscu jej realizacji lub doręczenie właścicielom (użytkownikom wieczystym, zarządcom) nieruchomości sąsiednich zawiadomień o planowanej inwestycji,

● zgłoszenie robót budowlanych

– uchybienie tym zasadom kwalifikowane będzie jako samowola budowlana, co uruchomi znane już z obecnych przepisów postępowania przed organem nadzoru budowlanego;

2) uprawniony projektant – sporządzenie projektu budowlanego, określającego obszar oddziaływania obiektu, przy czym projekt ten nie będzie musiał zawierać warunków technicznych przełączenia i uzgodnień gestorów sieci, a także zarządcy drogi powiatowej i gminnej o możliwości skomunikowania terenu inwestycji (uzyskanie tych uzgodnień i opinii, choć niekontrolowane przez organ architektoniczno-budowlany, będzie nadal niezbędne w celu uniknięcia problemów na etapie zgłoszenia do użytkowania obiektu, czynności te pozostaną w sferze dobrych praktyk projektowych, a ich zaniechanie może jedynie uruchomić postępowania z powództwa cywilnego inwestora);

● organ administracji architektoniczno-budowlanej:

● przyjęcie zgłoszenia,

● umieszczenie informacji na temat zgłoszeń na stronie internetowej BIP,

● ewentualne wyrażenie sprzeciwu w drodze decyzji administracyjnej, nakazującej uzyskanie pozwolenia na budowę (np. w efekcie skutecznego wniosku osoby trzeciej, że planowana inwestycja naruszy jej interes prawny) lub

● wysłanie pisma informującego osobę trzecią o braku naruszenia jej interesu prawnego (samo pismo lub bezczynność organu będą zaskarżalne do sądu administracyjnego), lub

● niepodjęcie żadnych działań, czyli tzw. milcząca zgoda, w terminie 30 dni oraz ewentualnie wydanie na żądanie inwestora zaświadczenia w tym względzie;

3) osoba trzecia:

● śledzenie tablic informacyjnych umieszczanych w sąsiedztwie, ewentualnie pokwitowanie odbioru pisemnego zawiadomienia inwestora,

● pisemny wniosek o uznanie, że projektowana inwestycja narusza interes prawny w terminie 14 dni od daty ukazania się informacji o planowanej inwestycji w BIP.

Polecamy: Forum

Reklama

Nowelizacja zapowiada wprowadzenie do obiegu prawnego, oprócz „decyzji ostatecznej”, pojęcia „decyzja podlegająca wykonaniu” jako podstawy rozpoczęcia robót budowlanych w sytuacji, gdy inwestor jest jedyną stroną postępowania o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę.

Weryfikacja kompletności wniosków oraz dokonanych zgłoszeń (z projektem budowlanym lub bez) na mocy nowych przepisów będzie dokonywana w terminie 14 dni od daty ich złożenia do organu.

Zakres nowelizacji dotyczyć będzie również etapu rozpoczęcia oraz zgłoszenia zakończenia robót budowlanych oraz uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie obiektów.

Zlikwiduje ona m.in. konieczność zawiadamiania organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót, po którym obecnie następuje siedmiodniowy okres oczekiwania, zanim inwestor nabędzie prawo do rozpoczęcia robót. Rozszerzona zostanie grupa obiektów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Będą to: warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, garaże (do pięciu stanowisk włącznie), obiekty magazynowe, budynki kolejowe, place składowe, postojowe i parkingi, a także stawy rybne. Założenia do nowelizacji prawa budowlanego zapowiadają również zmiany w rozporządzeniach wykonawczych.

Termin wejścia w życie nowych przepisów

Reklama

Zgodnie z informacjami podanymi na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji, zapowiadane zmiany do Prawa budowlanego powinny wejść w życie pod koniec 2013 roku. Wliczając opóźnienie, które już wynosi ok. dwóch miesięcy, bardziej realnym terminem wprowadzenia zmian staje się pierwszy kwartał przyszłego roku.

Szacuje się, że nowe przepisy przyniosą realne i odczuwalne ułatwienia w inwestowaniu dzięki likwidacji czterech procedur oraz przewidywanemu skróceniu czasu oczekiwania na pozwolenie na budowę. Należy jedynie wyrazić żal, że zapowiadane zmiany nie dotyczą szeroko krytykowanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydawanych w sytuacji braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. To przecież właśnie w tych ułomnych prawnie postępowaniach, a, niestety, wciąż powszechnych ze względu na pokrycie planami jedynie jednej czwartej powierzchni kraju, należy doszukiwać się prawdziwych „wąskich gardeł” inwestowania.

Najważniejsze propozycje zmian

Projekt założeń do nowelizacji Prawa budowlanego można przedstawić w następujących grupach tematycznych:

1. Zgłoszenie z projektem budowlanym zamiast pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego o ograniczonym do terenu inwestycji oddziaływaniu.

2. Projekt budowlany nie musi zawierać warunków i uzgodnień gestorów sieci infrastruktury technicznej oraz zarządcy drogi powiatowej i gminnej.

3. Wezwanie inwestora do uzupełnienia braków formalnych wniosku lub zgłoszenia musi nastąpić w terminie 14 dni.

4. Rozpoczęcie budowy na podstawie decyzji podlegającej wykonaniu, a nie wyłącznie decyzji ostatecznej.

5. Likwidacja obowiązku zgłoszenia zamierzonego terminu rozpoczęcia robót budowlanych.

6. Zgłoszenie zakończenia robót budowlanych w miejsce konieczności uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie dla większej liczby obiektów.

7. Rejestr zgłoszeń publicznie dostępny na stronie internetowej BIP organu administracji architektoniczno-budowlanej.

8. Nowelizacja rozporządzeń.

Polecamy serwis: Gospodarka przestrzenna

Poznaj pierwszą w Polsce Platformę Rachunkowości Budżetowej przygotowaną z myślą o księgowych w budżecie.
Skorzystaj z bezpłatnego dostępu przez 30 dni! Szczegóły promocji znajdziesz na www.inforrb.pl

Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  20 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Do kiedy Spis Powszechny?

  Spis Powszechny – do kiedy trwa? Do kiedy można się spisać przez Internet? Czy każdy domownik musi się spisać osobno? Jakie kary grożą za brak udziału w spisie ludności i mieszkań w 2021 roku?

  Nieskuteczność systemów Compliance, systemów Whistleblowingu lub ochrony danych osobowych - przyczyny

  Nieskuteczność systemów. Czy da się zlikwidować ryzyko compliance lub ryzyko naruszenia danych osobowych? Jakie są powody pozorności lub nieskuteczności systemów?

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich. Dzięki wsparciu NFOŚiGW, w wysokości prawie 40 mln zł, autobusy elektryczne będą woziły dzieci do szkół w kolejnych 16 gminach.

  Czyste Powietrze - zmiany w programie, koniec dotacji na piece węglowe

  Czyste Powietrze - co się zmieni w programie? Do kiedy można jeszcze uzyskać dotację na piece węglowe?

  Pakiet psychologiczny – rekomendacje dla uczelni dotyczące pomocy studentom

  Pakiet psychologiczny. Na podstawie przekazanych przez uczelnie informacji na temat udzielanego w okresie epidemii wsparcia studentom, Ministerstwo Edukacji i Nauki opracowało poniższe zalecenia w zakresie zwiększenia pomocy psychologicznej.

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021. Nauczyciel to zawód często oceniany. Ale czy doceniany? W raporcie zbadano, co myślą o nauczycielach rodzice, uczniowie, a także oni sami o swojej pracy.

  Domowa Opieka Medyczna - Pulsoksymetr i PulsoCare

  Domowa Opieka Medyczna to program mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów. Program wykorzystuje pulsoksymetr jako narzędzie diagnostyczne i aplikację PulsoCare do przekazywania i monitoringu danych.

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła. W jakim terminie gmina powinna wprowadzić dane do ewidencji? Ile czasu ma urzędnik na wprowadzenie danych z deklaracji do systemu? Czy każdy pracownik urzędu może wprowadzać dane do CEEB? Czy przewidziano finansowanie dla gmin?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, deklaracja

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, jak złożyć deklarację źródeł ciepła? Przedstawiamy najważniejsze informacje o nowym obowiązku, który będzie spoczywał na właścicielach i zarządcach budynków.

  CEEB - jakie kary za brak zgłoszenia do ewidencji źródeł ciepła?

  CEEB - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków rusza już 1 lipca 2021 roku. Oznacza to nowy obowiązek dla milionów Polaków, którzy będą musieli zgłosić, czym ogrzewają swoje domy. Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach - NFZ przyjmuje wnioski

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach. Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmują od wtorku wnioski od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Nabór jest otwarty i ciągły, nie ma konkretnej daty jego zakończenia.

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć?

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć? Już ponad 3 miliony Polaków korzysta z naszej aplikacji mObywatel, czyli cyfrowego portfela na dokumenty. Wkrótce trafi do niej Unijny Certyfikat COVID.

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały. 17 czerwca 2021 roku wejdą ważne zmiany dotyczące profilu zaufanego, szczególnie jego tymczasowej wersji. Co się zmieni?

  Kiedy wyniki matur 2021?

  Wyniki matur 2021 – kiedy? Jak i gdzie je sprawdzić? Przedstawiamy ważne informacje dla tysięcy tegorocznych maturzystów.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zapowiedziane w programie Polski Ład. Z jakich badań będzie można skorzystać?

  Polski Ład: nowe miejsca pracy i infrastruktura mają rozwiązać problemy gmin

  Polski Ład to całościowe spojrzenie na problemy powiatów i gmin w całej Polsce. W ramach Polskiego Ładu budowane będą m.in. obiekty sportowe oraz infrastruktura drogowa, energetyczna, internetowa, kolejowa, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego i poprawią jakość życia - mówił premier Mateusz Morawiecki.

  Konrad Fijołek prezydentem Rzeszowa - wyniki wyborów

  Konrad Fijołek nowym prezydentem Rzeszowa - znamy już oficjalne wyniki wyborów. Kandydat popierany przez opozycję: PO, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050 wygrał w pierwszej turze. Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci?

  Kurator oświaty - jakie ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Kurator oświaty. Ministerstwo Edukacji i Nauki proponuje rozwiązania wzmacniające rolę kuratora oświaty. Jakie kurator ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.

  Dopłaty z gmin za odpady, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody

  Dopłaty z gmin, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody - szykują się spore zmiany w gospodarce odpadami. Co zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

  Komunikacja w Compliance

  Komunikacja w Compliance. W najbliższym czasie sektor publiczny, ale i sektor prywatny (zwłaszcza duże i średnie przedsiębiorstwa) czeka wdrażanie systemów Compliance. Kluczem do udanego wdrożenia, a potem utrzymania systemów Compliance jest komunikacja.

  Leśna szkoła z klimatem - ruszają ekolekcje

  Leśna szkoła z klimatem to program opracowany we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, który służy inspirowaniu uczniów i nauczycieli do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu. W program zaangażowane są też Lasy Państwowe, które m.in. przygotowują służące grom plenerowym ścieżki i organizują prelekcje.

  Dzień Ojca - gra miejska "Przygoda z Tatą"

  Dzień Ojca - MRiPS zaprasza do zapisów na grę miejską "Przygoda z Tatą". Gra odbędzie się w Warszawie.

  Praca zdalna urzędników - ekwiwalent

  Praca zdalna urzędników - po zmianie przepisów pracodawca będzie musiał zagwarantować ekwiwalent. Czy wygasi to pracę zdalną urzędników?