reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Gospodarka przestrzenna

Jakie problemy wiążą się z postępowaniem wywłaszczeniowym

Aktualizacja: 04.02.2010

Jakie mogą być przyczyny zablokowania inwestycji w związku z koniecznością przeprowadzenia procesu wywłaszczenia nieruchomości? Jak zmiana wartości nieruchomości wpływa na określenie wartości wywłaszczanej nieruchomości? »

Brak obowiązku zawiadamiania organu

Aktualizacja: 04.02.2010

Jeśli w decyzji o pozwoleniu na budowę został wykreślony obowiązek zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy i uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, inwestor nie ma obowiązku oddawania budowy do użytkowania. »

Oddanie budynku do użytkowania

Aktualizacja: 04.02.2010

Przepisy prawa budowlanego precyzyjnie określają przypadki, kiedy po zakończeniu robót budowlanych inwestor jest zobowiązany zwrócić się do powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego z wnioskiem o przeprowadzenie odpowiedniego postępowania administracyjnego w tej sprawie. »

Obowiązek zwrotu niewykorzystanego gruntu

Aktualizacja: 04.02.2010

Jeżeli wywłaszczona nieruchomość nie zostanie wykorzystana na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu, to organ nią władający ma obowiązek jej zwrotu nie tylko poprzedniemu właścicielowi i jego spadkobiercom, ale także użytkownikowi wieczystemu. Niedopuszczalne jest uzależnienie zwrotu od tego, czy nieruchomość może być zagospodarowana lub czy przylega do nieruchomości osoby żądającej jej zwrotu. »

Użytkownik wieczysty ma prawo do zwrotu gruntu niewykorzystanego na cel publiczny

Aktualizacja: 04.02.2010

Zasada zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, a niewykorzystanej na cel publiczny, ma rangę konstytucyjną. Użytkownicy wieczyści wywłaszczonych nieruchomości mają prawo dochodzić ich zwrotu. »

Prace budowlane i ochrona zabytków

Aktualizacja: 04.02.2010

Na roboty budowlane przy zabytku oraz prace budowlane w ich otoczeniu konieczne jest pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków. Pozwolenia takie wydaje się na wniosek osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do korzystania z zabytkowej nieruchomości. Rejestr zabytków, dla obiektów znajdujących się na terenie województwa, prowadzi wojewódzki konserwator zabytków. »

W jaki sposób można przekształcić grunt rolny w działkę budowlaną

Aktualizacja: 09.02.2010

Ze względu na niższe ceny, wiele osób zdecydowało się na zakup gruntu rolnego z zamiarem przeznaczenia go pod budownictwo mieszkaniowe. Aby było to możliwe, trzeba załatwić różne formalności, które wymagają znajomości przepisów, a przede wszystkim cierpliwości. »

Krajowa Rada za powrotem spółdzielczej własności lokali

Aktualizacja: 13.01.2010

Krajowa Rada przygotowała projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach. Walne zebrania zastąpią zgromadzenia przedstawicieli członków. Powrót do spółdzielczej własności lokali to krok wstecz - uważają prawnicy. »

Zasady zbywania gruntów należących do gminy

Aktualizacja: 04.02.2010

Rada gminy nie może w uchwalonych przez siebie zasadach nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości pominąć obowiązku wyrażenia na określoną czynność zgody, jeśli zgody takiej wymaga stosowny przepis ustawy o gospodarce nieruchomościami. »

Gminy chcą automatycznego odrolnienia gruntów

Aktualizacja: 16.02.2010

Wszystkie grunty przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod inwestycje powinny być odrolnione z mocy prawa - uważają samorządowcy. Ich zdaniem dzisiejsze procedury odrolniania gruntów są zbyt długotrwałe i kosztowne, co odstrasza wielu inwestorów i hamuje rozwój gmin, tak jak np. w Wodzisławiu Śląskim. »

Więcej osób będzie mogło zalegalizować budynki

Aktualizacja: 04.02.2010

Inwestorzy nie mają obowiązku dostarczenia w postępowaniu legalizacyjnym decyzji o warunkach zabudowy. Zdaniem ekspertów, zwiększy się liczba legalizowanych budynków. Osoby, które otrzymały nakaz rozbiórki z powodu braku decyzji o warunkach zabudowy, mogą żądać wznowienia postępowania. »

Czy gminę obowiązuje termin

Aktualizacja: 31.03.2010

Kilka miesięcy temu kupiłem grunt rolny i chcę go przekształcić w działkę budowlaną. Złożyłem więc w gminie wniosek o zmianę w tym zakresie planu zagospodarowania przestrzennego. Do tej pory gmina nic nie zrobiła w tej sprawie. Czy jest jakiś termin, w ciągu którego powinna dokonać stosownych zmian? »

Samorządy nie będą musiały uchwalać planów zagospodarowania

Aktualizacja: 03.02.2010

Najnowsza propozycja Ministerstwa Infrastruktury zakłada, że gminy zamiast miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego będą przyjmowały tylko ogólne standardy zabudowy. »

Będzie więcej gruntów pod inwestycje w budownictwie

Aktualizacja: 16.02.2010

Agencja Nieruchomości Rolnych straci prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży gruntów rolnych o powierzchni poniżej 1 ha. Takie rozwiązanie zwolni grunty pod inwestycje w budownictwie. »

Gminy nie mogą żądać zwrotu udzielonej bonifikaty

Aktualizacja: 13.01.2010

Gminy domagają się zwrotu bonifikat przy sprzedaży mieszkań w ciągu pięciu lat od ich nabycia, mimo że uzyskane pieniądze przeznaczono na cele mieszkaniowe. Jest to sprzeczne z ustawą. »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Skuteczne cv

Przygotowujemy do zmiany pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama