Kategorie

Pomoc.gov.pl - propozycja Forum-od Nowa

Forum Od-nowa
Organizacja non-profit
Pomoc finansowa udzielana przez państwo
Pomoc finansowa udzielana przez państwo
ShutterStock
Portal pomoc.gov.pl umożliwi polskim podatnikom dostęp do informacji o sposobie wykorzystywania części ich pieniędzy. Stworzyć i administrować stroną pomoc.gov.pl powinien Minister Finansów.

Koncepcja portalu pomoc.gov.pl

Państwo powinno założyć i zapewnić stały dostęp do miejsca, w którym publikowane byłyby na bieżąco dane jednostkowe o różnych formach pomocy finansowej przez nie udzielanej. Pomoc ta trafia do niektórych obywateli i organizacji, ale na poziomie struktur państwa w ich finansowaniu uczestniczy każdy podatnik, nie czerpiąc z tego korzyści. Proces redystrybucji dokonywanej przez państwo powinien być poddany społecznej kontroli. Portal umożliwi polskim podatnikom dostęp do informacji o sposobie wykorzystywania części ich pieniędzy.

Szeroka definicja pomocy

Dla kompletności danych zamieszczanych na portalu kluczowe znaczenie ma definicja pomocy. Przy aktualnej wielości form powinna koncentrować się na rzeczywistej treści ekonomicznej (zasada przewagi treści nad formą) świadczenia finansowego. Może więc dotyczyć zarówno wypływu środków finansowych, jak i środków należnych. Pomocą będzie:
1) Każda płatność lub jej obietnica, która nie wiąże się ze świadczeniem zwrotnym dla biorcy lub jej efekt nie jest mierzalny w kategoriach korzyści dla obywateli. Przykładem będą wydatki publiczne realizowane w formie zasiłków stałych, zasiłków rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, zasiłków dla bezrobotnych, dodatków wiejskich dla nauczycieli czy dopłat do oprocentowania kredytów. Do zamieszczenia na portalu kwalifikować się będą również dotacje na dofinansowanie działalności podmiotu niepublicznego. W tej kategorii zawierają się „subtelne” formy pomocy (np. tzw. dofinansowania, umowy sponsorskie), choć prawo może ich nie nazywać dotacjami. Obietnicą płatności jest udzielona gwarancja i poręczenie lub świadczenie o zbliżonym charakterze. Przekazanie środków z tego tytułu będzie już płatnością. Wystarczy, żeby środki były przyznane biorcy, ale nie musi ich otrzymać fizycznie, aby można było o nim mówić jako o beneficjencie.
2) Pożyczka lub inne świadczenie o zbliżonym charakterze niezależnie od poziomu oprocentowania. Pożyczka w części, w jakiej została umorzona, nabiera cech płatności, o której mowa w pkt 1.
3) Dochód, z którego zrezygnowano. Chodzi tu o wszelkie należności (przede wszystkim na rzecz JSFP), które umorzono. Z sytuacją pomocy będziemy mieli do czynienia nawet wtedy, gdy realizacja dochodu była mało prawdopodobna lub niemożliwa, a umorzenie podyktował ważny interes publiczny lub interes podatnika.

Zobacz również: Dodatki mieszkaniowe. Wysokość dodatku

Ze względu na swoją odmienną funkcję i sposób finansowania z definicji powinny być wyłączone renty i emerytury w ramach systemu ubezpieczeń społecznych. Nie dotyczyłaby również pomocy w obrębie sektora finansów publicznych (np. dotacji z budżetu państwa dla gminy). Liczy się bowiem sytuacja, kiedy pomoc przynosi korzyści podmiotom spoza sektora finansów publicznych (osobom fizycznym, stowarzyszeniom etc.).

Udzielający pomocy

Obowiązek wprowadzania na bieżąco informacji do portalu miałaby każda jednostka:
1) zaliczana do sektora finansów publicznych,
2) wymieniona w regulacji art. 3 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, która oddaje złożoność organizacyjną, własnościową i finansową struktur państwa lub
3) inna niż określona w pkt 1 lub pkt 2, jeżeli na jej zlecenie, w imieniu lub z upoważnienia udziela pomocy (np. fundacja przekazująca stypendia finansowane ze środków publicznych). Tam, gdzie zadanie jest realizowane na podstawie umowy, jednostka, o której mowa w pkt 1 lub pkt 2, powinna zagwarantować realizację tego obowiązku w tej umowie.

Udzielającego pomocy będzie (poza nazwą) identyfikować także numer REGON lub KRS.

Podyskutuj: Forum

Biorca pomocy

Potencjalny krąg beneficjentów jest bardzo szeroki. Na portalu będą zamieszczane informacje o pomocy udzielonej osobom fizycznym, w tym prowadzącym działalność gospodarczą, z zachowaniem ich niezbędnej anonimowości. Nie pojawi się imię i nazwisko takiej osoby. Dane o miejscu zamieszkania zostaną podane tylko w zakresie województwa. Numer PESEL będzie ujawniany jedynie w postaci dwóch pierwszych liczb, pokazujących rok urodzenia. Ponieważ pomoc mogą również otrzymywać organizacje, np. przedsiębiorstwa, fundacje i stowarzyszenia, pod ich nazwą na portalu będzie zamieszczany numer KRS. Zgodnie z wcześniej sformułowaną propozycją, za biorców pomocy nie będą uznawane JSFP. Równocześnie, dzięki definicji udzielającego pomocy, będzie widoczne wsparcie udzielane podmiotom zależnym przez JSFP, jak również pomoc udzielona pomiędzy organizacjami, które związane są z sektorem finansów publicznych, ale pozostają poza jego obrębem.

Konstrukcja i funkcjonowanie portalu

Reklama

Stworzyć i administrować stroną pomoc.gov.pl powinien Minister Finansów. Dane będą na bieżąco wprowadzane przez każdą jednostkę udzielającą pomocy według wcześniej skatalogowanych najpowszechniejszych form wsparcia. Ich słownik może być stopniowo uzupełniany dzięki zakresowi danych prezentowanych na stronie.

Portal będzie automatycznie grupował dane dotyczące tego samego beneficjenta, by pokazywać, z jakich form pomocy państwa skorzystał. Informacje prezentowane będą zgodnie ze stanem aktualnym i rokiem, którego dotyczą. Na ostatniej stronie zamieszczony został możliwy schemat przedstawiania podstawowych danych zawartych w spisie pomocy.

Dodatkową rolę informacyjną spełniać będą podsumowania i statystyki, np. ile łącznie podmiotów skorzystało z pomocy, w jakiej formie i na jaką kwotę. Strona powinna umożliwiać tworzenie własnych zestawień, jak chociażby liczby osób z danego rocznika, którym przekazano określone świadczenie pomocy społecznej.

Ocena

Strona dostarczy również konkretnego narzędzia do stopniowego porządkowania różnych form pomocy w sektorze publicznym i ich ewidencjonowania, dokładnie wskazując dawców i biorców. Pracowników, którzy decydują o udzielaniu wsparcia, może wspomagać (lub alarmować) informacja o wielości i rodzaju świadczeń, jakie dotychczas otrzymała dana osoba lub organizacja. Należy jednak liczyć się z tym, że pojawi się zarzut nałożenia na nich dodatkowego obowiązku wprowadzania danych. Jednak, czy w kontekście dziesiątek zbędnych czynności sprawozdawczych podatnicy nie zasługują przede wszystkim na informacje o pomocy udzielanej przez państwo z ich pieniędzy? Oddalić można również zarzut o naznaczeniu beneficjentów: dane osób fizycznych będą ukryte. Nie dotyczy to jednak organizacji, które – przeciwnie do osób – nie mogą znaleźć się „w trudnej sytuacji życiowej”. Z drugiej strony, może pojawić się problem odwrotny, tj., że ukrywa się pewne informacje o osobach fizycznych (imię i nazwisko oraz miejscowość zamieszkania). Chodzi tu o rezygnację z ujawnianych obecnie przez JST i administrację skarbową danych osób, którym udzielono ulg w podatkach. Dzięki portalowi prezentowana będzie jednak całość informacji dotyczących osób fizycznych objętych pomocą w sposób chroniący ich prywatność, a nie tylko fragmentaryczna informacja o ulgach podatkowych.

Polecamy serwis: Opieka społeczna

Poszerzaj swoją wiedzę z naszym programem >>
INFORLEX Plan kont – program dla księgowych jednostek budżetowych
INFORLEX Plan kont – program dla księgowych jednostek budżetowych
Tylko teraz
Źródło: Własne
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  29 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Premia dla lekarza POZ za szczepienie

  Lekarz POZ otrzyma premię finansową za zwiększenie tempa szczepień i liczby zaszczepionych pacjentów w poradni.

  Nadzór nad dyrektorami - planowane zmiany

  Projektowane przepisy, mające zwiększyć kontrolę nad szkołami, zostały złagodzone. Co z dyrektorami?

  Powodzie - czy możemy przygotować się na nadchodzące zalania?

  W momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej praktyczne możliwości zabezpieczenia przed jej skutkami są bardzo ograniczone. Jakie mamy możliwości ograniczenia zagrożenia powodziowego?

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym przewiduje przygotowany przez MRiPS projekt nowelizacji. Co się zmieni?

  Społeczne Agencje Najmu - korzyści podatkowe dla właścicieli

  Od 23 lipca 2021 r. obowiązują przepisy pozwalające tworzyć tzw. Społeczne Agencje Najmu (SAN). Ich zadaniem jest dzierżawa lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowanie ich osobom fizycznym wskazanym przez gminę. Właściciele takich mieszkań i budynków będą korzystać ze zwolnień podatkowych w podatku dochodowym i VAT.

  Zasady odwołania od wyników egzaminu maturalnego 2021

  Odwołania od wyników egzaminu maturalnego. Niecałe trzy tygodnie temu maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Niektórzy mają wątpliwości, czy ich praca została poprawnie sprawdzona, i wnioskują o wgląd do niej oraz wyższe noty.

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli - zgodnie z projektem nowelizacji prawa oświatowego autorstwa MEiN ministerstwo co kwartał będzie przekazywało do ZUS szczegółowe informacje dotyczące nauczycieli przebywających m.in. na zwolnieniach lekarskich, urlopach zdrowotnych oraz macierzyńskich.

  Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września 2021 r.

  Nauka stacjonarna w szkołach - minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że trwają przygotowania do powrotu uczniów do szkół od 1 września 2021 r.

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot?

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot zapowiedziany w Polskim Ładzie? Co obejmie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - możliwość zwiększenia liczby godzin

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - większa liczba dzieci będzie mogła skorzystać z dodatkowych lekcji. MEiN przygotowało zmianę przepisów w tym zakresie.

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? - wytyczne dla uczelni

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne dla uczelni.

  Compliance - cykl Deminga

  Compliance - każdy system powinien działać w cyklu Deminga i zawsze należy monitorować ryzyka. Niestety często brakuje na to zasobów lub woli najwyższego kierownictwa.

  Transakcja zakupu nieruchomości na rzecz gminy

  Zakup nieruchomości na rzecz gminy. W ramach działalności gospodarczej gmina może nabywać prawa do nieruchomości na wolnym rynku - w trybie czynności cywilnoprawnych. W takich transakcjach istotne są kompetencje organów gminy. Wójt jest uprawniony do dokonywania czynności związanych z nabyciem nieruchomości. Działa jednak z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki i w ramach wytyczonych przez radę gminy.

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - co zawiera?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) już działa. Wyjaśniamy, jakie informacje zawiera ten ważny rejestr. Warto również wspomnieć o obowiązkach właścicieli budynków związanych z CEEB.

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania?

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania? Wciąż można zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień i wziąć udział w kolejnych losowaniach nagród.

  Wakacje 2021 w Europie - zasady podróżowania, paszport covidowy, testy

  Wakacje 2021 w Europie w czasach koronawirusa - jakie zasady obowiązują podróżnych? W większości krajów trzeba pokazać paszport covidowy lub wynik testu na COVID-19.

  Aspekty środowiskowe w nowym prawie zamówień publicznych

  Zrównoważone zamówienia to taki sposób organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, który uwzględnia aspekty środowiskowe lub społeczne, co przekłada się na charakter udzielanego zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W pojęciu tym mieszczą się więc zarówno tzw. „zielone”, jak również społeczne zamówienia publiczne.

  Cyfryzacja usług a cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym

  W ostatnich latach można obserwować postępującą cyfryzację usług, również w sektorze publicznym. O ile załatwianie spraw urzędowych online jest dla obywateli ogromną wygodą, o tyle zasadne w tym kontekście jest pytanie – jak właściwie zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych?

  Karta Lokalizacji Podróżnego - jak wypełnić?

  Kartę Lokalizacji Podróżnego musi wypełnić każdy przylatujący do Polski. Czym jest? Jak wypełnić Kartę Lokalizacji Pasażera?

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej od soboty zastąpi karty papierowe. Kto musi wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego?

  Loteria szczepionkowa - ochrona danych uczestników

  Loteria szczepionkowa - jak chronione są dane osobowe uczestników Loterii Narodowego Programu Szczepień? Czy dane medyczne są bezpieczne?

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych. Są już pierwsi zwycięzcy w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Gdzie sprawdzić listę wygranych nagród? Kiedy kolejne losowania?

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną. Jak prawidłowo sporządzić protokół powypadkowy?

  Szczepienia dzieci w wieku 5-12 lat - od kiedy?

  Szczepienia dzieci w wieku 5-12 lat - od kiedy? Jest to niezwykle istotna kwestia pod kątem roku szkolnego i bezproblemowego powrotu dzieci do szkół.

  Compliance - od czego zacząć wdrożenie systemu?

  Compliance - od czego należy zacząć wdrożenie systemu w organizacji? Coraz więcej podmiotów z sektora prywatnego oraz z sektora publicznego rozumie, że posiadanie systemów Compliance jest niezbędne, by podmiot mógł bezpiecznie funkcjonować lub się rozwijać.