| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Oświata

Jak odpowiednie organy radzą sobie z przyznawaniem stypendium szkolnego

Aktualizacja: 13.01.2010

Przed wprowadzeniem nowych zasad przyznawania stypendiów szkolnych, obawiano się, że samorządowe kolegia odwoławcze zostaną zasypane dużą liczbą odwołań. Co sprawia gminom najwięcej kłopotów? Czy przepisy wymagają zmian? »

Jak wydać decyzję w sprawie stypendium, której nie podważy kolegium odwoławcze

Aktualizacja: 13.01.2010

Do 15 września uczniowie i rodzice mają czas na składanie wniosków o przyznanie stypendium szkolnego. Następnie organy gminy muszą rozpatrzyć wniosek i wydać decyzję. Dotychczasowa praktyka wskazuje, że wiele samorządów nie zawsze robi to zgodnie z przepisami prawa. »

Szkoła nie może zabronić używania telefonu komórkowego

Aktualizacja: 13.01.2010

Rodzice skarżą się, że rady pedagogiczne uchwalają całkowity zakaz korzystania z telefonu komórkowego na terenie szkoły. Resort edukacji twierdzi, że jest to sprzeczne z prawem. »

Skreślenie ucznia decyzją administracyjną

Aktualizacja: 13.01.2010

Dyrektor szkoły lub placówki publicznej albo niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej może, w drodze decyzji, skreślić z listy uczniów tylko osoby nieobjęte obowiązkiem szkolnym w wypadkach określonych w statucie szkoły lub placówki - stanowi art. 39 ust. 2 ustawy o systemie oświaty. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. »

Czy nauczyciel może przejść na emeryturę po 15 latach pracy

Aktualizacja: 13.01.2010

W sierpniu ukończę 55 lat. Udowodniłam 23 lata składkowe i nieskładkowe, w tym 17 lat pracy nauczycielskiej w pełnym wymiarze czasu pracy. Nie przystąpiłam do OFE. Czy będę mogła przejść na wcześniejszą emeryturę. Czy stosunek pracy w szkole będę mogła rozwiązać dopiero za dwa, trzy lata? »

We wrześniu uczniowie mogą nie mieć ubezpieczenia

Aktualizacja: 13.01.2010

Działających od września ubezpieczeń szkolnych nie można już będzie zawierać w październiku. Zmiany w prawie zmniejszą w tym roku możliwości wyboru towarzystwa ubezpieczającego uczniów. Dobrym rozwiązaniem jest przedłużenie o miesiąc obecnych umów i spokojne rozważenie oferty przez rodziców »

Jakie zadania w sprawach oświaty stoją przed samorządem województwa

Aktualizacja: 13.01.2010

Przy wykorzystaniu jakich środków finansowych samorząd województwa może realizować przypisane mu zadania w zakresie oświaty i edukacji? Jakie są podstawowe narzędzia wspierające samorząd województwa w realizacji zadań edukacyjnych? »

Spór o stypendia, dodatki stażowe i autonomię uczelni

Aktualizacja: 13.01.2010

Resort nauki kończy prace nad zmianą prawa o szkołach wyższych. Założenia do nowelizacji ustawy są zbyt ogólne i niespójne. Środowisko akademickie przygotowało własną propozycję zmian »

Nauczyciele nie muszą zwalniać się ze szkół

Aktualizacja: 13.01.2010

Nauczyciele, którzy do końca tego roku nabędą prawo do wcześniejszej emerytury bez względu na wiek, nie będą musieli w sierpniu odchodzić z pracy. »

Wynagrodzenie nauczyciela za pracę w dni wolne

Aktualizacja: 13.01.2010

Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizują zajęcia dydaktyczne, a nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy, obliczane jak za godzinę ponadwymiarową. »

Wójt może upoważnić dyrektora szkoły do decydowania o wynajmie sal

Aktualizacja: 13.01.2010

O tym, czy dyrektor szkoły może zawrzeć umowę najmu sal szkolnych, rozstrzyga treść konkretnego pełnomocnictwa udzielonego przez wójta. »

Zadania samorządu terytorialnego w działalności oświatowej

Aktualizacja: 13.01.2010

Jednym z najważniejszych zadań jednostki samorządu terytorialnego jako organu prowadzącego szkołę lub placówkę jest zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków nauki. Za zajęcia przewidziane w planie według programów ramowych prowadzone w określonych limitach godzinowych szkoła publiczna nie ma prawa pobierać żadnych opłat. Środki na ten cel powinny być przewidziane w budżecie samorządu. Zadaniem własnym gminy jest udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. »

Czy niż demograficzny zagrozi szkołom

Aktualizacja: 22.01.2010

Liczba miejsc przygotowana przez szkoły ponadgimnazialne przewyższa liczbę uczniów, którzy rzeczywiście rozpoczną naukę w klasach pierwszych. Czy może to skutkować zamykaniem szkół i zwalnianiem nauczycieli? »

Czy zmienione przepisy ułatwią życie w szkołach

Aktualizacja: 03.02.2010

Zmieniona ustawa o systemie oświaty jest istotna przede wszystkim dla dyrektorów szkół. Wprowadza bowiem dużo nowych i trudnych obowiązków. Minister edukacji przekonuje, że nowe przepisy oświatowe ułatwią wprowadzenie porządku w szkole. »

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »