| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Zadania > Oświata > Jak odwołać dyrektora szkoły?

Jak odwołać dyrektora szkoły?

Przyczyny odwołania nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w szkole są ściśle określone przepisami prawa. Pozbawiony funkcji dyrektor szkoły może kwestionować w sądzie administracyjnym legalność aktu o odwołaniu. Gdy zarzuty okażą się uzasadnione, może on domagać się w sądzie pracy wypłacenia mu odszkodowania. Artykuł dotyczy dyrektora, który przed powierzeniem mu tej funkcji był zatrudniony w tej szkole.

Dyrektora szkoły wybiera, w drodze konkursu, organ prowadzący daną placówkę, czyli wójt (burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu lub zarząd województwa. Stanowisko to w zasadzie można powierzyć nauczycielowi – mianowanemu lub dyplomowanemu. Jeżeli nauczyciel ten przed objęciem stanowiska był zatrudniony w danej szkole, to powierzenie mu funkcji kierowniczej nie powoduje nawiązania z nim stosunku pracy. W takim przypadku dochodzi jedynie do zmiany jego treści. Gdy natomiast nie był zatrudniony w danej szkole, to zawiera się z nauczycielem umowę na czas określony na okres powierzenia funkcji.

Stanowisko dyrektora powierza się na 5 lat szkolnych. Tylko w uzasadnionych przypadkach okres ten można skrócić, jednak nie mniej niż do jednego roku szkolnego. Zasada ta wynika z art. 36a ust. 13 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (dalej: ustawa o systemie oświaty). Ma ona zapewnić stabilność zatrudnienia na kierowniczym stanowisku. Gdy jednak organ prowadzący podejmie decyzję o odwołaniu dyrektora szkoły wcześniej, to dyrektorowi przysługują określone środki prawne, które w zależności od charakteru żądania wnosi do sądu administracyjnego lub do sądu pracy.

Zobacz: Ocena pracy dyrektora szkoły 2017 r.

Zasady powoływania i odwoływania dyrektora szkoły nie zmienią się od 1 września 2017 r. wraz z wejściem w życie ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (dalej: ustawa – Prawo oświatowe). Przepisy ustawy o systemie oświaty w tym zakresie zostały bez większych modyfikacji przeniesione do ustawy – Prawo oświatowe. Od 1 września 2017 r. tryb i przesłanki odwołania będą regulowane w art. 66 ustawy – Prawo oświatowe. Jedyna różnica pomiędzy art. 38 ustawy o systemie oświaty i art. 66 ustawy – Prawo oświatowe jest taka, że wydłużony został termin (z 5 do 21 dni) na przedstawienie opinii przez kuratora oświaty dotyczącej odwołania dyrektora szkoły w przypadkach szczególnie uzasadnionych.

Powody odwołania dyrektora szkoły

Przepisem, który gwarantuje pełnienie funkcji dyrektora przez pełną kadencję, jest art. 38 ustawy o systemie oświaty. Określa on wyczerpującą listę przyczyn odwołania nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w szkole. Tym samym wykluczone jest odwoływanie umotywowane w jakikolwiek inny sposób lub dokonane w innym trybie niż ten, który wynika z art. 38 ustawy o systemie oświaty (wyrok WSA w Warszawie z 19 marca 2012 r., sygn. akt II SA/Wa 2217/11). Ustalenie tej listy ma wyeliminować arbitralne rozstrzygnięcia kadrowe organu prowadzącego szkołę. W katalogu przyczyn są te, które obligatoryjnie prowadzą do odwołania (za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia), albo powody fakultatywne, które mogą powodować podjęcie decyzji organu prowadzącego o odwołaniu w trybie natychmiastowym w trakcie roku szkolnego.

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

mgr inż. Adam Górski

Ekspert ds. Elektroenergetyki oraz Systemów i sieci komputerowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »