Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ekologiczny Kalendarz 2011 - marzec

dr Hanna Sztrantowicz
Dekada 2005  - 2015 r - „ Woda dla Życia”.

8 marca – Ogólnopolski Dzień Sterylizacji Zwierząt

Stowarzyszenie Obrońców Zwierząt „Arka” ogłosiło marzec miesiącem sterylizacji zwierząt. Dzień ten obchodzony będzie w tym roku po raz dziesiąty.

Sterylizacja zwierząt to inaczej ubezpłodnienie, czyli pozbawienie płodności. Akcja ta dotyczy zwierząt ( głównie psów i kotów) zarówno bezdomnych jak i zwierząt trzymanych w domach. Celem sterylizacji jest ograniczenie przypadkowego rozmnażania, kontrola narodzin, zapobieganie pogłębiania się zjawiska bezdomności, a również troska o zdrowie naszych  zwierząt. Sterylizacja zapobiega występowaniu wielu chorób w tym również nowotworowych.

Akcja w całej Polsce oparta jest o współpracę z lecznicami weterynaryjnymi, które bezpłatnie lub po promocyjnych cenach przeprowadzają zabiegi. Adresy lecznic z danego rejonu można uzyskać w urzędach gmin lub na stronach internetowych.

17 marca – Światowy Dzień Morza

Morza to akweny słonych wód, położone w pobliżu lądu, będące częścią oceanów, oddzielone od nich wyspami, podwodnymi progami, cieśninami.

Morza dzielą się na : otwarte/ pełne i terytorialne. Morza otwarte są przestrzenią nie podlegającą suwerenności żadnego państwa, a w związku z tym wszystkie państwa mogą z niej swobodnie korzystać (żegluga, przeloty). Korzystanie z otwartych mórz reguluje konwencja podpisana w 1958r. Morza terytorialne ( wody terytorialne) są to pasy wód morskich , przyległych do wybrzeża  i stanowią integralną część terytorium nabrzeżnego. Szerokość morza terytorialnego ustala dane państwo, jednostronną decyzją - zwykle jest to od 3 do 12 mil morskich. W Polsce jest to pas 12 mil. Za użytkowanie i czystość tych wód odpowiadają poszczególne państwa.

Gwałtownie wzrasta zanieczyszczenie zarówno wód terytorialnych jak też otwartych mórz. Wiele państw odprowadza odpady przemysłowe, ścieki bezpośrednio do własnych wód terytorialnych. Ponadto do mórz spływają zanieczyszczenia przenoszone przez rzeki. Najpoważniejszym jest jednak problem zatapiania na otwartych morzach odpadów, również radioaktywnych. Do roku 1989 powszechnym zwyczajem było również spalanie odpadów na otwartych akwenach. Obecnie wydano wiele ustaw zabraniających takich praktyk. Mimo to za specjalnym zezwoleniem różne firmy mogą wyrzucać na otwartym morzu swoje odpady.

Z powodu obecności szkodliwych substancji w morzach zamierają rośliny morskie takie jak np.: glony, które są producentami tlenu oraz pokarmem dla wielu zwierząt. Zmniejszenie ilości tlenu w morzu zakłóca dotkliwie naturalną równowagę. Skażenie mórz metalami ciężkimi, dioksynami, olejami z tankowców, powoduje poważne uszkodzenia i zwyrodnienia u zwierząt, głównie u ryb.

18 marca – Międzynarodowy Dzień Słońca

Dzień został ustanowiony w 2000 roku przez Amerykańską Agencję Kosmiczną NASA, w celu przybliżenia wiedzy o centralnej gwieździe Układu Słonecznego. Masa Słońca to 330 000 mas Ziemi, zaś średnica to 109 średnic Ziemi. Odległość Słońca od Ziemi zmienia  się od 147,1 ( w styczniu) do 152,1 mln km ( w czerwcu).Ze Słońca na Ziemię światło biegnie 499 s. Dostępna obserwacji część Słońca nosi nazwę atmosfery Słońca.

Słońce składa się głównie z wodoru i helu. Energię Słońca wytwarza cykl zachodzących w jego jądrze reakcji termojądrowych.

Aktywność Słońca wpływa na atmosferę Ziemi, powoduje prawdopodobnie zmiany klimatyczne, zmiany ekosystemów Ziemi.

Badania Słońca prowadzone są m.in. poprzez wysyłane satelity. Obecnie na jednym z nich zainstalowane są urządzenia skonstruowane w Polsce, przeznaczone do badania rozbłysków w koronie Słońca.

20 marca – Dzień Bez Mięsa

Dzień został ustanowiony w 1985 roku w Stanach Zjednoczonych, przez amerykańską pozarządową ekologiczną organizację. Organizacja ta działa na rzecz przestrzegania praw zwierząt.

Dzień bez mięsa to promocja dwóch idei. Pierwsza z nich to ograniczenie spożywania mięsa a zwiększenie spożywania warzyw i owoców, co zdecydowanie wpływa na stan zdrowia: zmniejsza nawet o 50 - 75% ilość nowotworów, pomaga eliminować nadciśnienie, zmniejsza zachorowalność na cukrzycę.

Druga idea tego dnia to zmniejszenie ilości zabijanych zwierząt, ograniczenie ich hodowli, walka o humanitarne postępowanie z hodowanymi zwierzętami.

Czytaj także: Obowiązek przedkładania sprawozdań przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej>>

21 marca – Dzień Wierzby

Wierzba występuje aż w 350 gatunkach, głównie w strefie umiarkowanej północnej półkuli. W Polsce występuje 25 gatunków drzew lub krzewów. Często rosną one na terenach podmokłych, wzdłuż rzek i potoków, sadzone są również przy drogach.

Wierzba należy do gatunków pionierskich, często pojawiają się jako pierwsze rośliny drzewiaste na terenach zdewastowanych. Wierzba ma wielorakie zastosowanie: jako surowiec koszykarski, na drewno opałowe (wierzba energetyczna – specjalne ekologiczne plantacje), do zadrzewień śródpolnych ( są remizami dla zwierząt głównie owadów) do obsadzania dróg i skarp, jako rośliny miododajne i lecznicze ( dostarczają związków salicylowych).

22 marca – Dzień Ochrony Bałtyku

Ustanowiony przez Komisję Helsińską w 1997 roku , jako element Światowego Dnia Wody , który także jest obchodzony w dniu 22 marca.

W 1974 roku państwa nadbałtyckie podpisały konwencję która reguluje kompleksowo ochronę środowiska morskiego oraz terenów nabrzeżnych. Konwencja obejmuje działania zapobiegające zanieczyszczeniom z lądu i statków, zakaz zatapiania odpadów i innych substancji oraz współpracę przy zwalczaniu zanieczyszczeń morza.

Szczególnie chronione przez Komisję Helsińską fragmenty polskiego wybrzeża to: Woliński Park Narodowy, Nadmorski Park Krajobrazowy, Mierzeje Helska i Wiślana, oraz Kępa Redłowska.

W 2000 r ratyfikowano konwencję ekologiczną podpisaną przez wszystkie państwa leżące nad Bałtykiem oraz podpisaną przez Europejską Wspólnotę.

Morze Bałtyckie jest częścią Oceanu Atlantyckiego o pow. 422 tys. km², średnia głębokość 56 m, maksymalna 459 m. Zasolenie w głównym basenie morza Bałtyckiego zależy od odległości od Atlantyku i jest najwyższe w części zachodniej 8-11 promili a najniższe we wschodniej 1-5 promili.

W wodach Bałtyku prowadzi się połowy węgorzy, śledzi, łososi, dorszy, płastug, szprotów. Na wybrzeżach rozwinął się przemysł stoczniowy i porty.

Morze Bałtyckie narażone jest na zanieczyszczenia pochodzące z przemysłu chemicznego, metalurgicznego, rolnictwa oraz z eksploatacji statków. Zanieczyszczenia chemiczne powodują zaburzenia kodu genetycznego wielu gatunków , co w znacznym stopniu morze zmieniać cały ekosystem.

22 marca – Międzynarodowy Dzień Wody

Akweny wodne pokrywają 70 proc. powierzchni Ziemi, z tego oceany gromadzą 97 proc.. Pozostałe 3 proc. wody naszej planety to woda słodka. Nie jest ona jednak w całości dostępna bo 2,997 proc. występuje w lodowcach. Tak więc przy ogromnych obszarach wodnych na Ziemi tylko 0,003 proc. wody wykorzystywane może być do celów gospodarczych. Źródłem jej są jeziora, rzeki, płytko przepływające wody gruntowe, wody wgłębne, para wodna w atmosferze i wilgoć ziemi.

Gdyby całą wodę na Ziemi reprezentowało 100 litrów to pitna woda, do której mamy dostęp, stanowiłaby tylko 0,003 litra tj. pół łyżeczki od herbaty.

Dodatkowym problemem jest nierównomierna zasobność w wody słodkie obszarów, problemy związane z zanieczyszczeniem wód lądowych, przegęszczenie obszarów mało zasobnych w wodę, marnotrawstwo wody w wielu procesach gospodarczych , brak programów wspierających retencję.

Polska należy do obszarów Europy słabo zasobnych w wodę. Na jednego mieszkańca w Polsce przypada ok. 1 600 m³, podczas gdy w Europie ok. 4 500 m. Zgodnie z analizą przygotowaną dla Ministerstwa Środowiska co najmniej do 2030 roku nasz kraj nie będzie zagrożony niedostatkiem wody. W Europie marnuje się ok. 30 proc. wody. Polska jest w czołówce państw marnotrawiących wodę, związane to jest ze starą infrastrukturą wodną, i złymi nawykami. Jednak wzrost cen wody wymusi jej oszczędzanie.

Czytaj także: Zadania jednostek samorządu terytorialnego w ochronie środowiska>>

23 marca – Światowy Dzień Meteorologii

Meteorologia jest nauką o zjawiskach i procesach fizycznych zachodzących w atmosferze ziemskiej. Wykorzystuje dane z obserwacji instrumentalnych i wizualnych dokonywanych na meteorologicznych stacjach.

Już w starożytności (ok. 3700 - 3300 p.n.e) w Chinach, Indiach czynione były próby regularnych obserwacji meteorologicznych. Najstarszymi dziennikami pogody są notatki Klaudiusza Ptolemeusza ze 171 dniami obserwacji z ok. 120 n.e.

Początki współczesnej meteorologii sięgają XVII w, kiedy zostały wynalezione pierwsze przyrządy (termometr 1641 r, barometr 1643 r), umożliwiające prowadzenie instrumentalnych obserwacji. Pod koniec XVIII w Palatyńskie Towarzystwo Meteorologiczne (Mannheim, Niemcy) zorganizowało międzynarodową sieć składającą się z 39 stacji. Ok. 1820 r Brands (Niemcy) opracował pierwszą mapę synoptyczną. W Warszawie od 1779 r rozpoczęły się systematyczne obserwacje pogody.

Na początku XX w oprócz obserwacji naziemnych zaczęto wykorzystywać  pomiary wykonywane podczas lotów balonami. Duży postęp w ostatnich latach był możliwy dzięki zastosowaniu m.in. radarów, automatycznych stacji, rakiet i sztucznych satelitów Ziemi, oraz maszyn cyfrowych (komputerów) umożliwiających opracowanie danych i stworzenie modeli.

Ważnym działem współczesnej meteorologii jest m. kosmiczna, wykorzystująca jako stacje obserwacyjne i pomiarowe sztuczne satelity Ziemi. Gromadzą one obrazy powłok chmur, pokrywy śnieżnej i zlodowacenia, mierzą pionowy rozkład temperatur, określają bilans cieplny atmosfery, śledzą ruchy mas powietrza.

Ważne znaczenie w rozwoju meteorologii ma współpraca międzynarodowa koordynowana przez Światową Organizację Meteorologiczną.

23 marca – Światowy Dzień Lasu

Las to zbiorowisko roślinne o warstwowej budowie, składające się z piętra drzew (drzewostan), krzewów (podszyt), ziół i krzewinek (runo leśne) oraz warstwy mchów i porostów. W naturalnych warunkach las jest najbardziej złożonym i trwałym ekosystemem, znajdującym się w stanie dynamicznej równowagi. Jest charakterystycznym biomem strefy klimatycznej subarktycznej, umiarkowanej, zwrotnikowej i podzwrotnikowej.

Ze względu na pochodzenie las może być naturalny (pierwotny np.: Puszcza Białowieska) lub powstały przy udziale człowieka.

Najważniejsze funkcje przyrodnicze lasu to: glebochronna i przeciwerozyjna (lasy na wydmach i stromych zboczach), hydrologiczna (retencja wody, poprawa bilansu wodnego, zmniejszenie częstotliwości powodzi), klimatyczna (złagodzenie amplitudy temperatur, zwiększenie wilgotności względnej powietrza), akustyczna (w naturalny sposób tłumią hałas). Ponadto las jest głównym producentem tlenu i filtrem dla zanieczyszczeń powietrza.

Począwszy od lat 70 XX w obserwuje się gwałtownie narastające zamieranie lasów w strefie umiarkowanej obszarów Europy i Ameryki Północnej.

Na wielu obszarach lasy są wyrąbywane dla celów gospodarczych: zamienianie terenów na pola uprawne, pozyskiwanie surowca energetycznego i budowlanego. Wielkie połacie lasów usuwane są pod duże inwestycje: drogi, rurociągi przesyłowe, wydobywanie surowców naturalnych. Kurcząca się w szybkim tempie powierzchnia lasów na kuli ziemskiej powoduje duże zmiany klimatyczne.   

dr Hanna Sztrantowicz

samorzad.infor.pl

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook w PREZENCIE
Źródło: Samorzad.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Czy jeden licznik na prąd wyklucza wypłatę dodatku węglowego dla dwóch rodzin?
  W domu z jednym piecem na węgiel mieszkają dwie rodziny. W domu jest tylko jeden licznik na prąd i wodę. Czy jeden licznik jest przeszkodą do otrzymania przed każdą z rodzin dodatku węglowego?
  Dyrektor szkoły karze ucznia pracami porządkowymi [ustawa o resocjalizacji z 9 czerwca 2022 r.]
  Od 1 września 2022 r. dyrektor szkoły nie będzie musiał zawiadamiać policji lub sądu rodzinnego o każdym przypadku popełnienia czynu karalnego przez ucznia. Zamiast tego, w przypadku drobnych wykroczeń, będzie mógł za zgodą rodziców sam zdecydować o rodzaju konsekwencji, jakie poniesie winowajca.
  MEiN: Nie będzie zmian w przepisach o dodatkach za trudne i uciążliwe warunki pracy dla pedagogów specjalnych
  Grupa posłów skierowała do resortu edukacji interpelację poselską w sprawie dodatków do wynagrodzenia nauczycieli pracujących w trudnych i uciążliwych warunkach. Parlamentarzyści zwrócili uwagę, że zmienione w maju 2022 roku Prawo oświatowe obliguje dyrektorów przedszkoli oraz szkół niebędących placówkami specjalnymi do obligatoryjnego zatrudnienia z dniem 1 września 2022 roku pedagogów specjalnych.
  Od 2023 r. zakaz wzywania petentów do urzędów? Sprawa ma być załatwiona emailem albo przez telefon
  Resort rozwoju i technologii przygotował projekt zmian w przepisach, dzięki którym obywatele nie będą musieli tak często jak obecnie stawiać się osobiście w urzędach - poinformował minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Dodał, że zmiany mają wejść od 2023 roku.
  Podwyżka cen węgla w sklepie internetowym PGG
  Polska Grupa Górnicza ujednoliciła od 16 sierpnia ceny sprzedaży poszczególnych sortymentów węgla opałowego we wszystkich kopalniach. Po zmianie średnia cena węgla opałowego wyniesie ok. 1,2 tys. zł za tonę wobec ok. 1 tys. zł/t dotychczas - podała spółka w komunikacie prasowym.
  Czy dodatek węglowy mogą otrzymać Ukraińcy?
  Czy dodatek węglowy może otrzymać uchodźca z Ukrainy, który wynajmuje mieszkanie ogrzewane węglem?
  Akademia budżetowa 2022
  Akademia budżetowa to cykl 4 szkoleń dedykowanych osobom zajmującym się rachunkowością oraz finansami w jednostkach sektora finansów publicznych m.in. w szkołach, przedszkolach, centrum usług wspólnych, ośrodkach pomocy społecznej, gminach, powiatach zatrudnionych na stanowiskach księgowych, inspektorów, referentów, sekretarzy oraz innych specjalistów. W ramach Akademii przybliżone zostaną najważniejsze zagadnienia z zakresu rachunkowości oraz sprawozdawczości obowiązujące i planowane od 2023 r.
  Kopalnia Budryk: dodatkowy węgiel „Orzech” dla odbiorców indywidualnych
  Jastrzębska Spółka Węglowa, która jest największym producentem węgla koksowego w UE, zwiększy produkcję węgla do celów energetycznych sortymentu orzech i rozpoczęła już jego sprzedaż w kopalni Budryk odbiorcom indywidualnym.
  Czy wójt może wydawać wytyczne dyrektorowi szkoły
  Sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek oświatowych nie jest uprawnieniem na tyle szerokim, aby dawało wójtowi prawo ingerowania w kompetencje dyrektorów szkół i przedszkoli.
  W jednym domu mieszkają dwie rodziny. Kto ma prawo do dodatku węglowego?
  Pytanie: Mieszkam z mężem i dzieckiem na parterze domu. Piętro jest zamieszkałe przez teścia i teściową. Obie rodziny żyją osobno w zakresie rachunków, zakupów. W domu jest piec na węgiel zgłoszony do CEEB. Dom należy do teściów. Kto ma prawo do dodatku węglowego?
  Prezydent podpisał nowelizację Karty Nauczyciela. Co się zmienia od 1 września 2022 r.?
  Nowelizacja Karty Nauczyciela wprowadza: 1) dwa stopnie awansu zawodowego: nauczyciela minowanego oraz nauczyciela dyplomowanego oraz 2) zmiany w wysokości tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli.
  Jak zmiany klimatu wpływają na nasze zdrowie? Tegoroczne fale upałów to zaledwie początek
  20 sierpnia 1897 roku brytyjski lekarz, Sir Ronalda Rossa odkrył, że za przenoszenie malarii odpowiedzialne są samice komarów. Niestety, zmiany klimatu, jakie obecnie obserwujemy, sprzyjają rozwojowi chorób przenoszonych właśnie przez wektory (m.in. komary i kleszcze), a ich zasięg występowania rozszerza się coraz bardziej na kraje Europy Północnej, powodując pojawianie się jednostek chorobowych, które dotychczas były kojarzone z obszarami tropikalnymi.
  Wniosek o dodatek węglowy trzeba złożyć do 30 listopada 2022 r.
  Aby otrzymać dodatek węglowy w wysokości 3000 zł, trzeba złożyć wniosek do gminy do 30 listopada. Gmina ma 30 dni na jego wypłatę.
  Nauka umiejętności strzeleckich w szkołach dopiero od 2024 r. [klasa VIII i klasa I w LO i technikum]
  Zmieniona podstawa programowa edukacji dla bezpieczeństwa w zakresie umiejętności strzeleckich z wykorzystaniem broni kulowej, pneumatycznej, replik broni strzeleckiej (ASG), strzelnic wirtualnych albo laserowych będzie realizowana począwszy od roku szkolnego 2024/2025, a w przypadku dostępności na terenie danego powiatu odpowiedniego sprzętu - nawet od kolejnego roku szkolnego.
  Pracownik socjalny może otrzymać nagrodę ministra za nowatorskie rozwiązania stosowane przy integrowaniu osób starszych
  Pracownik socjalny stosujący nowatorskie rozwiązania przy integrowaniu osób starszych i osób niepełnosprawnych w środowisku, umożliwiające ich uczestnictwo w życiu publicznym, zawodowym, kulturalnym, artystycznym, może otrzymać nagrodę ministra.
  4432,15 zł brutto dla początkującego nauczyciela. Podwyżka o 738,69 zł brutto. Nauczyciel kontraktowy zyska 332,41 zł brutto
  Od 1 września 2022 r. średnie wynagrodzenie nauczyciela początkującego będzie wynosiło 4 432,15 zł. To jest wzrost wynagrodzenia o 20 proc., czyli o 738,69 zł - powiedział w czwartek w Warszawie minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.
  Nowe zasady rekrutacji do szkół i przedszkoli [projekt rozporządzenia]
  Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało nowelizację przepisów dotyczącą zasad rekrutacji do szkół i przedszkoli. Zmiany uwzględniają m.in. wykreślenie z egzaminu ósmoklasisty czwartego przedmiotu obowiązkowego wybieranego spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.
  Wzór wniosku o dodatek węglowy [rozporządzenie]
  Ministerstwo Klimatu i Środowiska opublikowało projekt rozporządzenia z wzorem wniosku o wypłatę dodatku węglowego.
  Jakie są przedmioty w VII klasie w roku szkolnym 2022/2023?
  Jakie przedmioty dochodzą w klasie VII? W porównaniu do klasy VI uczniowie uczą się w klasie VII dodatkowo: drugiego języka obcego, chemii, fizyki, geografii, biologii, doradztwa zawodowego. Nie mają już zajęć z techniki.
  Jakie są przedmioty w klasie VI szkoły podstawowej w roku szkolnym 2022/2023?
  W klasie VI język polski, to 5 godzin tygodniowo. Matematyka - 4 godziny zajęć. Język angielski - 3 godziny.
  Wiceszef MEiN: Brakuje ponad 16 tys. nauczycieli
  Brakuje ponad 16 tys. nauczycieli, to blisko 4 tys. więcej niż w poprzednim roku.
  Rzecznik Finansowy: wzór wniosku o skorzystanie z wakacji kredytowych [Word]
  Rzecznik Finansowy opracował wniosek o o skorzystanie z wakacji kredytowych.
  Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego [PDF]
  Znany jest wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Opublikowano go w projekcie rozporządzenia. Wzór załączamy w formacie PDF i Word (.docx).
  Zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2023 r. [rozporządzenie z 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego]
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1) z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego.
  Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2023 r.
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty - Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1636