reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Zadania > Środowisko > Sposób mierzenia pnia drzewa w protokole pokontrolnym

Sposób mierzenia pnia drzewa w protokole pokontrolnym

Czy należy wskazać w protokole pokontrolnym sposób mierzenia pnia drzewa, jako podstawy nałożenia kary za usunięcie drzew bez wymaganego zezwolenia?

W myśl art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późń. zm.) wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia. Zgodnie z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy, karę ustala się, (z zastrzeżeniem ust. 5), w wysokości trzykrotnej opłaty za usunięcie drzew i krzewów ustalonej na podstawie art. 85 ust. 4 pkt 1, ust. 5 i 6. Minister właściwy do spraw środowiska w terminie do 31 października każdego roku, ogłasza w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor POLSKI " wysokość stawek, o których mowa w ust. 1 art. 85 ustawy.

W oparciu o art. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu nakładania administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie terenów zieleni, zadrzewień albo drzew lub krzewów (Dz. U. z 2004 r. Nr 219 poz. 2229 z późń. zm.) administracyjną karę pieniężną nakłada się po stwierdzeniu usunięcia drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia lub po zniszczeniu terenów zieleni, zadrzewienia, drzewa lub krzewu oraz po przeprowadzeniu oględzin, z których sporządza się protokół.

Zobacz również: Usunięcie drzewa zagrażającego życiu a zezwolenie

Protokół, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) wskazanie miejsca oględzin;

2) datę oględzin;

3) imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe sporządzającego protokół oraz uczestników oględzin;

4) ustalenia merytoryczne - dane dotyczące:

  • rodzaju i gatunku usuniętego lub zniszczonego drzewa,
  • obwodu pnia drzewa lub wielkości powierzchni pokrytej krzewami albo wielkości zniszczonych terenów zieleni,
  • daty usunięcia lub zniszczenia,
  • przyczyny usunięcia lub zniszczenia;

5) dane osobowe posiadacza nieruchomości;

6) dane osobowe sprawcy usunięcia lub zniszczenia, jeżeli jest to możliwe do ustalenia w trakcie sporządzania protokołu;

7) podpisy uczestników oględzin (art. 2 ust. 2 rozporządzenia).

Zgodnie z art. 2 ust. 3 tego rozporządzenia wydając decyzję o nałożeniu administracyjnej kary pieniężnej, uwzględnia się ustalenia zawarte w protokole.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 8 października 2014 r., sygn. akt: II SA/Wr 539/14 (LEX nr 1551413) stwierdził, iż: „stosownie do treści art. 85 ust. 1. opłatę za usunięcie drzew ustala się na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia oraz rodzaju i gatunku drzewa. Stawki opłat za usuwanie drzew nie mogą przekraczać za jeden centymetr obwodu pnia mierzonego na wysokości 130 cm. Wprawdzie normodawca w protokole nie nakazuje wprost wpisania sposobu mierzenia pnia, ale wymóg ten wynika wprost z ustawy, czyli aktu wyższego rzędu, zatem musi być zachowany. Jest to tym bardziej istotne, że mamy do czynienia z administracyjną karą, zatem okoliczności deliktu muszą ponad wszelką wątpliwość uzasadniać nałożenie sankcji. Inaczej mówiąc kluczowe znaczenie dla prawidłowego rozpoznania sprawy mają ustalenia faktyczne, tylko bowiem przy prawidłowo ustalonym stanie faktycznym zgodnym z rzeczywistym, określić można obowiązki stron.”

Wynika z powyższego, iż organ w protokole pokontrolnym musi wskazać sposób mierzenia pnia drzewa. Jeżeli tego nie zrobi, to decyzja wydana na podstawie takiego protokołu, będzie wadliwa, albowiem wydana będzie wbrew art. 7 kpa, na podstawie którego organ administracji publicznej zobowiązany jest do wyczerpującego zbadania całości okoliczności faktycznych sprawy.

Autor: Przemysław Naworol - aplikant adwokacki

Polecamy serwis: Środowisko

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Ekspert:

Samorządowy Serwis Prawny

Serwis Kancelarii Ślązak, Zapiór i Wspólnicy dla jednostek samorządu terytorialnego

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Sposób mierzenia pnia drzewa w protokole pokontrolnym/ Fot. Fotolia
Sposób mierzenia pnia drzewa w protokole pokontrolnym/ Fot. Fotolia

Compliance 360° w firmie (PDF)59.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Eugenia Jabłokow

Radca prawny- ekspert w dziedzinie postępowania spadkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama