Kategorie

Szkolenie urzędników w gminach i powiatach za unijne pieniądze

Andrzej Okrasiński
inforCMS
Z jakich programów operacyjnych będą pochodziły środki na szkolenia dla urzędników administracyjnych? Czy fundusze strukturalne mogą wspomóc administrację w zarządzaniu funduszami publicznymi? Czy pomoc w ramach PO Kapitał Ludzki będzie udzielana na inne cele niż szkolenia administracji?


Podnoszenie kompetencji i wiedzy urzędników w gminach i powiatach za unijne pieniądze

W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL) jest zaplanowana dotacja w wysokości ponad 610,8 mln euro. Pieniądze te są przeznaczone przede wszystkim dla jednostek administracji samorządowej. Dotowane będą przedsięwzięcia podnoszące kwalifikacje i kompetencje urzędników.

Samorządy wszystkich szczebli będą mogły otrzymać dofinansowanie z funduszy unijnych w latach 2007 - 2013 na realizację projektów podnoszących kompetencje urzędników. Terminy składania wniosków będą ogłoszone, jak zapowiada Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, w drugim półroczu 2007 r. Jest więc jeszcze trochę czas nad stworzenie dobrego projektu, który mógłby znaleźć uznanie w komisji przyjmującej i oceniającej wnioski o dofinansowanie. Do takich dotowanych przedsięwzięć i zadań należy: rozwój wiedzy urzędniczej, tworzenie pojedynczych punktów dostępu do urzędu, poprawa jakości świadczonych usług administracyjnych. Na te i inne podobne cele będzie przeznaczony tzw. priorytet V Dobre rządzenie w PO KL.

Cele i zadania

W ramach wspomnianego priorytetu będą wspierane m.in. projekty i zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz podniesienia jakości w pracy urzędniczej oraz na rzecz jakości świadczonych usług dla mieszkańców gminy albo powiatu.

Jednostki administracji publicznej otrzymają dotacje na realizację działań ukierunkowanych na wzmocnienie zdolności administracyjnych do tworzenia długofalowych strategii lub programów rozwojowych o zasięgu regionalnym i lokalnym. Dotowany będzie wzrost efektywności i funkcjonowania administracji, w szczególności lokalnego i regionalnego szczebla, przede wszystkim przez modernizację procesów zarządzania w administracji samorządowej. Chodzi tu o wdrożenie planowania zadaniowego.

Wspierana będzie modernizacja zarządzania przez cele, a także wdrożenie usprawnień zarządczych w poszczególnych gminach i powiatach.

Wspierane będą zadania zapewniające partnerski model współpracy administracji oraz partnerów społeczno-gospodarczych, w tym organizacji pozarządowych w zakresie realizacji zadań publicznych.

Potencjał administracyjny

W ramach realizacji m.in. zadań wynikających z PO KL na pomoc finansową mogą liczyć projekty podnoszące jakość oraz dostępności usług publicznych dla mieszkańców oraz poprawiające efektywności ich świadczenia.

Dotowane będą zadania takie jak np. szkolenia dla urzędników administracyjnych, których celem będzie wzmocnienie zdolności w zakresie opracowywania i wdrożenia polityk i programów, strategii i planów o zasięgu lokalnym i regionalnym.

Wspierane będą także projekty podnoszące kwalifikacje kadr zatrudnionych w administracji samorządowej, w szczególności poprzez opracowywanie standardów kompetencyjnych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz szkolenia ogólne i specjalistyczne. Zwracana będzie także uwaga na zwiększenie poziomu kultury etycznej pracowników urzędów poprzez pomoc doradczą oraz promocję postaw etycznych. W tym przypadku będzie można otrzymać dofinansowanie kursów i szkoleń prowadzących do zdobycia wiedzy w kulturalnej obsłudze klientów urzędu.

Nie tylko wiedza

Oprócz projektów związanych z podnoszeniem wiedzy, dotowane będą przedsięwziecia, których celem będzie kształtowanie i wzmacnianie wśród urzędników postaw antykorupcyjnych.

Na dotacje mogą liczyć projekty poprawiające obsługę klienta w urzędzie i modernizację zarządzania, w tym tzw. system non - stop - shop. Będzie on polegać na tym, że mieszkaniec konkretnej gminy będzie mógł załatwić sprawy u jednego urzędnika.

Oprócz systemów zarządzania jakością ISO 9001: 2000, wspierane będą także systemy oceny poziomu funkcjonowania i rozwoju urzędu. Chodzi w tym przypadku przede wszystkim o organizacje oceny w ramach realizowanego obecnie w niektórych urzędach centralnych tzw. Powszechnego Modelu Samooceny - CAF. Model ten stosowany jest w niektórych urzędach centralnych.

UE będzie również dofinansowywać szkolenia skarbników i innych urzędników samorządu terytorialnego, którzy będą uczestniczyć bezpośrednio w przygotowywaniu i opracowywaniu zasad reformy finansów jednostek samorządu terytorialnego.

DEFINICJA POJĘĆ

ICT - system zawansowanych technologii, stosowany m.in. w informatyzacji urzędu.

Powszechny Model Samooceny (CAF) - polega na przeprowadzeniu szczegółowej wewnętrznej analizie funkcjonowania całego urzędu albo wydziału lub departamentu. I na podstawie tej analizy grupa osób rekomenduje, co należy w funkcjonowaniu urzędu poprawić, usprawnić, zmodernizować.

System non - stop - shop - pojedynczy punkt dostępu dla klienta urzędu. Klient w jednym miejscu będzie mógł załatwić wszystkie sprawy, jakie może załatwić w danym urzędzie, bez chodzenia od jednego do drugiego okienka lub pokoju.

URZĘDY I DZIAŁACZE SPOŁECZNI

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) dofinansowywane będą zadania i projekty polegające m.in. na:

n upowszechnianiu współpracy w zakresie uzgadniania zadań publicznych pomiędzy administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi oraz partnerami społeczno-gospodarczymi na terenie gminy lub powiatu.

n opracowywaniu i wdrażaniu programów z zakresu społecznego nadzoru nad przestrzeganiem zasad odpowiedzialności administracji publicznej wobec mieszkańców gminy, klientów urzędu.

n wzmocnianiu umiejętności tworzenia dobrego prawa miejscowego i jasnych oraz precyzyjnych zasad współpracy pomiędzy urzędem a mieszkańcami gminy lub powiatu oraz z organizacjami pozarządowymi.

n zwiększeniu udziału mieszkańców we współrządzeniu na szczeblu lokalnym i regionalnym.

ANDRZEJ OKRASIŃSKI

andrzej.okrasiński@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

n Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 ze zm.).

n Ustawa z 6 grudnia o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. nr 227, poz. 1658).

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  1 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kiedy gmina może wprowadzić uchwałę ograniczenia emisji hałasu

  Uchwały o ograniczeniu emisji hałasu nie można uchwalić tylko na podstawie skarg mieszkańców. Niezbędne są badania określające poziom hałasu. Przy czym wprowadzenia ograniczeń nie uzasadnia incydentalne naruszenie norm emisji hałasu.

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień w oparciu o urzędy wojewódzkie to nowe programy, których uruchomienie zapowiada rząd.

  Premia dla lekarza POZ za szczepienie

  Lekarz POZ otrzyma premię finansową za zwiększenie tempa szczepień i liczby zaszczepionych pacjentów w poradni.

  Nadzór nad dyrektorami - planowane zmiany

  Projektowane przepisy, mające zwiększyć kontrolę nad szkołami, zostały złagodzone. Co z dyrektorami?

  Powodzie - czy możemy przygotować się na nadchodzące zalania?

  W momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej praktyczne możliwości zabezpieczenia przed jej skutkami są bardzo ograniczone. Jakie mamy możliwości ograniczenia zagrożenia powodziowego?

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym przewiduje przygotowany przez MRiPS projekt nowelizacji. Co się zmieni?

  Społeczne Agencje Najmu - korzyści podatkowe dla właścicieli

  Od 23 lipca 2021 r. obowiązują przepisy pozwalające tworzyć tzw. Społeczne Agencje Najmu (SAN). Ich zadaniem jest dzierżawa lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowanie ich osobom fizycznym wskazanym przez gminę. Właściciele takich mieszkań i budynków będą korzystać ze zwolnień podatkowych w podatku dochodowym i VAT.

  Zasady odwołania od wyników egzaminu maturalnego 2021

  Odwołania od wyników egzaminu maturalnego. Niecałe trzy tygodnie temu maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Niektórzy mają wątpliwości, czy ich praca została poprawnie sprawdzona, i wnioskują o wgląd do niej oraz wyższe noty.

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli - zgodnie z projektem nowelizacji prawa oświatowego autorstwa MEiN ministerstwo co kwartał będzie przekazywało do ZUS szczegółowe informacje dotyczące nauczycieli przebywających m.in. na zwolnieniach lekarskich, urlopach zdrowotnych oraz macierzyńskich.

  Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września 2021 r.

  Nauka stacjonarna w szkołach - minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że trwają przygotowania do powrotu uczniów do szkół od 1 września 2021 r.

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot?

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot zapowiedziany w Polskim Ładzie? Co obejmie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - możliwość zwiększenia liczby godzin

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - większa liczba dzieci będzie mogła skorzystać z dodatkowych lekcji. MEiN przygotowało zmianę przepisów w tym zakresie.

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? - wytyczne dla uczelni

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne dla uczelni.

  Compliance - cykl Deminga

  Compliance - każdy system powinien działać w cyklu Deminga i zawsze należy monitorować ryzyka. Niestety często brakuje na to zasobów lub woli najwyższego kierownictwa.

  Transakcja zakupu nieruchomości na rzecz gminy

  Zakup nieruchomości na rzecz gminy. W ramach działalności gospodarczej gmina może nabywać prawa do nieruchomości na wolnym rynku - w trybie czynności cywilnoprawnych. W takich transakcjach istotne są kompetencje organów gminy. Wójt jest uprawniony do dokonywania czynności związanych z nabyciem nieruchomości. Działa jednak z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki i w ramach wytyczonych przez radę gminy.

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - co zawiera?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) już działa. Wyjaśniamy, jakie informacje zawiera ten ważny rejestr. Warto również wspomnieć o obowiązkach właścicieli budynków związanych z CEEB.

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania?

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania? Wciąż można zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień i wziąć udział w kolejnych losowaniach nagród.

  Wakacje 2021 w Europie - zasady podróżowania, paszport covidowy, testy

  Wakacje 2021 w Europie w czasach koronawirusa - jakie zasady obowiązują podróżnych? W większości krajów trzeba pokazać paszport covidowy lub wynik testu na COVID-19.

  Aspekty środowiskowe w nowym prawie zamówień publicznych

  Zrównoważone zamówienia to taki sposób organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, który uwzględnia aspekty środowiskowe lub społeczne, co przekłada się na charakter udzielanego zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W pojęciu tym mieszczą się więc zarówno tzw. „zielone”, jak również społeczne zamówienia publiczne.

  Cyfryzacja usług a cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym

  W ostatnich latach można obserwować postępującą cyfryzację usług, również w sektorze publicznym. O ile załatwianie spraw urzędowych online jest dla obywateli ogromną wygodą, o tyle zasadne w tym kontekście jest pytanie – jak właściwie zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych?

  Karta Lokalizacji Podróżnego - jak wypełnić?

  Kartę Lokalizacji Podróżnego musi wypełnić każdy przylatujący do Polski. Czym jest? Jak wypełnić Kartę Lokalizacji Pasażera?

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej od soboty zastąpi karty papierowe. Kto musi wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego?

  Loteria szczepionkowa - ochrona danych uczestników

  Loteria szczepionkowa - jak chronione są dane osobowe uczestników Loterii Narodowego Programu Szczepień? Czy dane medyczne są bezpieczne?

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych. Są już pierwsi zwycięzcy w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Gdzie sprawdzić listę wygranych nagród? Kiedy kolejne losowania?

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną. Jak prawidłowo sporządzić protokół powypadkowy?