| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Temat dnia > Szkolenie urzędników w gminach i powiatach za unijne pieniądze

Szkolenie urzędników w gminach i powiatach za unijne pieniądze

Z jakich programów operacyjnych będą pochodziły środki na szkolenia dla urzędników administracyjnych? Czy fundusze strukturalne mogą wspomóc administrację w zarządzaniu funduszami publicznymi? Czy pomoc w ramach PO Kapitał Ludzki będzie udzielana na inne cele niż szkolenia administracji?


Podnoszenie kompetencji i wiedzy urzędników w gminach i powiatach za unijne pieniądze

W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL) jest zaplanowana dotacja w wysokości ponad 610,8 mln euro. Pieniądze te są przeznaczone przede wszystkim dla jednostek administracji samorządowej. Dotowane będą przedsięwzięcia podnoszące kwalifikacje i kompetencje urzędników.

Samorządy wszystkich szczebli będą mogły otrzymać dofinansowanie z funduszy unijnych w latach 2007 - 2013 na realizację projektów podnoszących kompetencje urzędników. Terminy składania wniosków będą ogłoszone, jak zapowiada Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, w drugim półroczu 2007 r. Jest więc jeszcze trochę czas nad stworzenie dobrego projektu, który mógłby znaleźć uznanie w komisji przyjmującej i oceniającej wnioski o dofinansowanie. Do takich dotowanych przedsięwzięć i zadań należy: rozwój wiedzy urzędniczej, tworzenie pojedynczych punktów dostępu do urzędu, poprawa jakości świadczonych usług administracyjnych. Na te i inne podobne cele będzie przeznaczony tzw. priorytet V Dobre rządzenie w PO KL.

Cele i zadania

W ramach wspomnianego priorytetu będą wspierane m.in. projekty i zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz podniesienia jakości w pracy urzędniczej oraz na rzecz jakości świadczonych usług dla mieszkańców gminy albo powiatu.

Jednostki administracji publicznej otrzymają dotacje na realizację działań ukierunkowanych na wzmocnienie zdolności administracyjnych do tworzenia długofalowych strategii lub programów rozwojowych o zasięgu regionalnym i lokalnym. Dotowany będzie wzrost efektywności i funkcjonowania administracji, w szczególności lokalnego i regionalnego szczebla, przede wszystkim przez modernizację procesów zarządzania w administracji samorządowej. Chodzi tu o wdrożenie planowania zadaniowego.

Wspierana będzie modernizacja zarządzania przez cele, a także wdrożenie usprawnień zarządczych w poszczególnych gminach i powiatach.

Wspierane będą zadania zapewniające partnerski model współpracy administracji oraz partnerów społeczno-gospodarczych, w tym organizacji pozarządowych w zakresie realizacji zadań publicznych.

Potencjał administracyjny

W ramach realizacji m.in. zadań wynikających z PO KL na pomoc finansową mogą liczyć projekty podnoszące jakość oraz dostępności usług publicznych dla mieszkańców oraz poprawiające efektywności ich świadczenia.

Dotowane będą zadania takie jak np. szkolenia dla urzędników administracyjnych, których celem będzie wzmocnienie zdolności w zakresie opracowywania i wdrożenia polityk i programów, strategii i planów o zasięgu lokalnym i regionalnym.

Wspierane będą także projekty podnoszące kwalifikacje kadr zatrudnionych w administracji samorządowej, w szczególności poprzez opracowywanie standardów kompetencyjnych dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz szkolenia ogólne i specjalistyczne. Zwracana będzie także uwaga na zwiększenie poziomu kultury etycznej pracowników urzędów poprzez pomoc doradczą oraz promocję postaw etycznych. W tym przypadku będzie można otrzymać dofinansowanie kursów i szkoleń prowadzących do zdobycia wiedzy w kulturalnej obsłudze klientów urzędu.

Nie tylko wiedza

Oprócz projektów związanych z podnoszeniem wiedzy, dotowane będą przedsięwziecia, których celem będzie kształtowanie i wzmacnianie wśród urzędników postaw antykorupcyjnych.

Na dotacje mogą liczyć projekty poprawiające obsługę klienta w urzędzie i modernizację zarządzania, w tym tzw. system non - stop - shop. Będzie on polegać na tym, że mieszkaniec konkretnej gminy będzie mógł załatwić sprawy u jednego urzędnika.

Oprócz systemów zarządzania jakością ISO 9001: 2000, wspierane będą także systemy oceny poziomu funkcjonowania i rozwoju urzędu. Chodzi w tym przypadku przede wszystkim o organizacje oceny w ramach realizowanego obecnie w niektórych urzędach centralnych tzw. Powszechnego Modelu Samooceny - CAF. Model ten stosowany jest w niektórych urzędach centralnych.

UE będzie również dofinansowywać szkolenia skarbników i innych urzędników samorządu terytorialnego, którzy będą uczestniczyć bezpośrednio w przygotowywaniu i opracowywaniu zasad reformy finansów jednostek samorządu terytorialnego.

DEFINICJA POJĘĆ

ICT - system zawansowanych technologii, stosowany m.in. w informatyzacji urzędu.

Powszechny Model Samooceny (CAF) - polega na przeprowadzeniu szczegółowej wewnętrznej analizie funkcjonowania całego urzędu albo wydziału lub departamentu. I na podstawie tej analizy grupa osób rekomenduje, co należy w funkcjonowaniu urzędu poprawić, usprawnić, zmodernizować.

System non - stop - shop - pojedynczy punkt dostępu dla klienta urzędu. Klient w jednym miejscu będzie mógł załatwić wszystkie sprawy, jakie może załatwić w danym urzędzie, bez chodzenia od jednego do drugiego okienka lub pokoju.

URZĘDY I DZIAŁACZE SPOŁECZNI

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) dofinansowywane będą zadania i projekty polegające m.in. na:

n upowszechnianiu współpracy w zakresie uzgadniania zadań publicznych pomiędzy administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi oraz partnerami społeczno-gospodarczymi na terenie gminy lub powiatu.

n opracowywaniu i wdrażaniu programów z zakresu społecznego nadzoru nad przestrzeganiem zasad odpowiedzialności administracji publicznej wobec mieszkańców gminy, klientów urzędu.

n wzmocnianiu umiejętności tworzenia dobrego prawa miejscowego i jasnych oraz precyzyjnych zasad współpracy pomiędzy urzędem a mieszkańcami gminy lub powiatu oraz z organizacjami pozarządowymi.

n zwiększeniu udziału mieszkańców we współrządzeniu na szczeblu lokalnym i regionalnym.

ANDRZEJ OKRASIŃSKI

andrzej.okrasiński@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

n Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873 ze zm.).

n Ustawa z 6 grudnia o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. nr 227, poz. 1658).

Czytaj także

Autor:

Źródło:

GP

Zdjęcia


Alimenty. Jak szybko dostać pieniądze na dziecko8.94 zł

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »