Kategorie

Kredyty preferencyjne w rolnictwie

inforCMS
1 maja 2007 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji,ustalające m.in.nowe zasady dofinansowania rolnikom kredytów preferencyjnych.

    Zgodnie z rozporządzeniem pomoc udzielona przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczona powinna być na:

1) realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej lub przetwórstwie produktów rolnych;
2) wznowienie produkcji na obszarach, gdzie szkody powstały w związku z klęskami żywiołowymi;
3) kształcenie mieszkańców wsi w szkołach wyższych;
4) zbiór, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt gospodarskich.

Pomoc Agencji przy realizacji inwestycji w gospodarstwach rolnych działach specjalnych produkcji rolnej lub przetwórstwie produktów rolnych polega na:

- stosowaniu dopłat do oprocentowania kredytów bankowych,
- częściowej spłacie kapitału kredytu bankowego przeznaczonego na sfinansowanie części kosztów inwestycji,
- udzielaniu gwarancji lub poręczeń spłaty kredytów bankowych udzielonych na sfinansowanie części kosztów inwestycji 

Ma ona na celu:

- poprawę efektywności produkcji (w szczególności zmniejszenie kosztów wytwarzania),
- lepsze wykorzystanie zasobów pracy,
- tworzenie bazy surowcowej upraw roślin energetycznych,
- poprawę jakości i promocję produktów rolnych,
- zwiększenie dostosowania do potrzeb rynku oferty towarowej i usługowej,
- poprawę wymagań w zakresie ochrony środowiska, dobrostanu zwierząt,
- poprawę struktury agrarnej.

Natomiast przy wznowienie produkcji na obszarach, gdzie szkody powstały w związku z klęskami żywiołowymi, pomoc polega na:
- stosowaniu dopłat udzielonych na sfinansowanie kosztów wznowienia produkcji oraz kosztów odtworzenia środków trwałych po klęskach,
- udzielaniu gwarancji lub poręczeń spłaty kredytów bankowych udzielonych na sfinansowanie tych kosztów.

Warunkiem udzielenia pomocy na realizację inwestycji jest dołączenie przez kredytobiorcę do wniosku o udzielenie kredytu bankowego planu inwestycji, natomiast pomoc na wznowienie produkcji uzależniona jest od dołączenia do wniosku o udzielenie kredytu bankowego opinii właściwego wojewody zawierającej określenie zakresu i wysokości szkód oszacowanych przez komisję powołaną przez tego wojewodę.

Maksymalne kwoty kredytów bankowych nie mogą być wyższe niż:
 
- 80 % wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne i wynosić więcej niż 4 mln zł (90% jeżeli jest to gospodarstwo rodzinne lub 95 % tzw. osadnictwo   rodzinne),
- 70 % wartości nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej niż 8 mln zł – w przypadku działów specjalnych produkcji rolnej, 
- 70 % wartości nakładów inwestycyjnych i wynosić więcej niż 16 mln zł – w przypadku przetwórstwa produktów rolnych.
Uprzywilejowane są tutaj kredyty „klęskowe”, przy których nie jest wymagany wkład własny. Wartość takiego kredytu nie może być jednak wyższa niż wielkość szkód w uprawach rolnych i zwierzętach gospodarskich czy wartość odtworzeniowa zniszczonych środków trwałych. 

    Okres kredytowania waha się w zależności od wybranej linii kredytowej między od 4 do 20 lat. Oprocentowanie kredytów bankowych nie może wynosić więcej niż 1,5 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski w stosunku rocznym. Zasadniczo kredytobiorca zobowiązany jest do zapłaty połowy oprocentowania, przy czym nie mnie niż 2 %. Jednakże oprocentowanie płacone przez kredytobiorcę obniża się o 50 % i zwiększa się dopłaty płacone przez Agencję, jeżeli kredyty bankowe zostały udzielone na:
 
- zakup gruntów rolnych mający na celu powiększenie gospodarstwa rolnego, utworzenie nowego gospodarstwa rolnego, utworzenie gospodarstwa rodzinnego,
- utworzenie lub urządzenie gospodarstwa rolnego przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia,
- sfinansowanie części kosztów inwestycji realizowanych przez grupy producentów rolnych, inwestycji wprowadzających nowe technologie produkcji zapewniające wysoką jakość produktu, inwestycji objętych programami branżowymi, zaakceptowanymi przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi,  kosztów wznowienia produkcji oraz kosztów odtworzenia środków trwałych po klęskach żywiołowych.


ŁUKASZ TROCHIMIUK
lukasz.trochimiuk@infor.pl


PODSTAWA PRAWNA - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji (Dz.U. nr 77, poz. 514).
Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: Samorzad.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  1 sie 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kiedy gmina może wprowadzić uchwałę ograniczenia emisji hałasu

  Uchwały o ograniczeniu emisji hałasu nie można uchwalić tylko na podstawie skarg mieszkańców. Niezbędne są badania określające poziom hałasu. Przy czym wprowadzenia ograniczeń nie uzasadnia incydentalne naruszenie norm emisji hałasu.

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień

  Program „Rosnąca odporność” dla gmin i mobilne punkty szczepień w oparciu o urzędy wojewódzkie to nowe programy, których uruchomienie zapowiada rząd.

  Premia dla lekarza POZ za szczepienie

  Lekarz POZ otrzyma premię finansową za zwiększenie tempa szczepień i liczby zaszczepionych pacjentów w poradni.

  Nadzór nad dyrektorami - planowane zmiany

  Projektowane przepisy, mające zwiększyć kontrolę nad szkołami, zostały złagodzone. Co z dyrektorami?

  Powodzie - czy możemy przygotować się na nadchodzące zalania?

  W momencie wystąpienia sytuacji kryzysowej praktyczne możliwości zabezpieczenia przed jej skutkami są bardzo ograniczone. Jakie mamy możliwości ograniczenia zagrożenia powodziowego?

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu socjalnym przewiduje przygotowany przez MRiPS projekt nowelizacji. Co się zmieni?

  Społeczne Agencje Najmu - korzyści podatkowe dla właścicieli

  Od 23 lipca 2021 r. obowiązują przepisy pozwalające tworzyć tzw. Społeczne Agencje Najmu (SAN). Ich zadaniem jest dzierżawa lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych od ich właścicieli oraz wynajmowanie ich osobom fizycznym wskazanym przez gminę. Właściciele takich mieszkań i budynków będą korzystać ze zwolnień podatkowych w podatku dochodowym i VAT.

  Zasady odwołania od wyników egzaminu maturalnego 2021

  Odwołania od wyników egzaminu maturalnego. Niecałe trzy tygodnie temu maturzyści poznali wyniki egzaminów dojrzałości. Niektórzy mają wątpliwości, czy ich praca została poprawnie sprawdzona, i wnioskują o wgląd do niej oraz wyższe noty.

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli

  Kontrole zwolnień lekarskich nauczycieli - zgodnie z projektem nowelizacji prawa oświatowego autorstwa MEiN ministerstwo co kwartał będzie przekazywało do ZUS szczegółowe informacje dotyczące nauczycieli przebywających m.in. na zwolnieniach lekarskich, urlopach zdrowotnych oraz macierzyńskich.

  Nauka stacjonarna w szkołach od 1 września 2021 r.

  Nauka stacjonarna w szkołach - minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapowiedział, że trwają przygotowania do powrotu uczniów do szkół od 1 września 2021 r.

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot?

  Historia XX i XXI wieku - od kiedy nowy przedmiot zapowiedziany w Polskim Ładzie? Co obejmie?

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - możliwość zwiększenia liczby godzin

  Dodatkowe zajęcia wspomagające - większa liczba dzieci będzie mogła skorzystać z dodatkowych lekcji. MEiN przygotowało zmianę przepisów w tym zakresie.

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? - wytyczne dla uczelni

  Nauka zdalna czy stacjonarna w roku akademickim 2021/2022? Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wytyczne dla uczelni.

  Compliance - cykl Deminga

  Compliance - każdy system powinien działać w cyklu Deminga i zawsze należy monitorować ryzyka. Niestety często brakuje na to zasobów lub woli najwyższego kierownictwa.

  Transakcja zakupu nieruchomości na rzecz gminy

  Zakup nieruchomości na rzecz gminy. W ramach działalności gospodarczej gmina może nabywać prawa do nieruchomości na wolnym rynku - w trybie czynności cywilnoprawnych. W takich transakcjach istotne są kompetencje organów gminy. Wójt jest uprawniony do dokonywania czynności związanych z nabyciem nieruchomości. Działa jednak z zachowaniem zasad prawidłowej gospodarki i w ramach wytyczonych przez radę gminy.

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - co zawiera?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) już działa. Wyjaśniamy, jakie informacje zawiera ten ważny rejestr. Warto również wspomnieć o obowiązkach właścicieli budynków związanych z CEEB.

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania?

  Loteria szczepionkowa - kiedy losowania? Wciąż można zarejestrować się w Loterii Narodowego Programu Szczepień i wziąć udział w kolejnych losowaniach nagród.

  Wakacje 2021 w Europie - zasady podróżowania, paszport covidowy, testy

  Wakacje 2021 w Europie w czasach koronawirusa - jakie zasady obowiązują podróżnych? W większości krajów trzeba pokazać paszport covidowy lub wynik testu na COVID-19.

  Aspekty środowiskowe w nowym prawie zamówień publicznych

  Zrównoważone zamówienia to taki sposób organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, który uwzględnia aspekty środowiskowe lub społeczne, co przekłada się na charakter udzielanego zamówienia, przy jednoczesnym zapewnieniu celowego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. W pojęciu tym mieszczą się więc zarówno tzw. „zielone”, jak również społeczne zamówienia publiczne.

  Cyfryzacja usług a cyberbezpieczeństwo w sektorze publicznym

  W ostatnich latach można obserwować postępującą cyfryzację usług, również w sektorze publicznym. O ile załatwianie spraw urzędowych online jest dla obywateli ogromną wygodą, o tyle zasadne w tym kontekście jest pytanie – jak właściwie zadbać o bezpieczeństwo przetwarzanych danych?

  Karta Lokalizacji Podróżnego - jak wypełnić?

  Kartę Lokalizacji Podróżnego musi wypełnić każdy przylatujący do Polski. Czym jest? Jak wypełnić Kartę Lokalizacji Pasażera?

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej

  Karta Lokalizacji Podróżnego w formie elektronicznej od soboty zastąpi karty papierowe. Kto musi wypełnić Kartę Lokalizacji Podróżnego?

  Loteria szczepionkowa - ochrona danych uczestników

  Loteria szczepionkowa - jak chronione są dane osobowe uczestników Loterii Narodowego Programu Szczepień? Czy dane medyczne są bezpieczne?

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych

  Loteria szczepionkowa - lista wygranych. Są już pierwsi zwycięzcy w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Gdzie sprawdzić listę wygranych nagród? Kiedy kolejne losowania?

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną

  Wypadek przy pracy urzędnika świadczącego pracę zdalną. Jak prawidłowo sporządzić protokół powypadkowy?