reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Temat dnia > Oferta w formie elektronicznej

Oferta w formie elektronicznej

Przygotowujemy przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego. Czy możemy zastrzec w treści specyfikacji składanie ofert w postaci elektronicznej, czy istnieje możliwość zastosowania takiej formy?


W naszej ocenie elektroniczna forma postępowania pozwoli nam sprawiej przeprowadzić przetarg, a jednosześnie maksymalnie zwiększy konkurencję.

Zasadą jest, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej (art. 9 ust. 1 upzp). Jednym z wyjątków od powyższej zasady jest określona w art. 82 ust. 2 upzp możliwość składania oferty w postaci elektronicznej. W świetle tego przepisu, ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej albo, za zgodą zamawiającego, w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Podpis elektroniczny jest przy tym elementem koniecznym. Oferta wykonawcy stanowi bowiem jego oświadczenie woli w zakresie wykonania zamówienia i jako taka wymaga podpisu wykonawcy.

Analiza treści cytowanego art. 82 ust. 2 upzp daje jednak zamawiającemu możliwości zastrzeżenia w treści specyfikacji, iż jedyną formą składania ofert jest forma elektroniczna. Taka interpretacja byłaby sprzeczna z generalną zasadą wyrażoną w art. 7 ustawy, zgodnie z którą zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Nie wszyscy wykonawcy zainteresowani złożeniem oferty mają możliwość złożenia swojej oferty drogą elektroniczną.

W związku z tym zamawiający może dopuścić składanie ofert w postaci elektronicznej, o której mowa w art. 82 ust. 2 upzp, jednakże nie może zastrzec takiej formy jako jedynej. Wyjątkiem będą postępowania prowadzone w trybie licytacji elektronicznej. Z uwagi na charakter tej procedury wykonawca nie ma możliwości złożenia ofert w formie innej niż elektroniczna. Biorąc jednak pod uwagę powołane przez zamawiającego powody zastosowania formy elektronicznej, rozważyć należałoby zasadność skorzystania w tym postępowaniu z trybu licytacji elektronicznej. Tryb ten jest w tym przypadku dopuszczalny, o ile tylko wartość przedmiotu zamówienia jest mniejsza od tzw. progów unijnych.

Podstawa prawna

l Ustawa z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówien publicznych (j.t. Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163; ost.zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 560

reklama

Czytaj także

Źródło:

Samorzad.infor.pl
Czas pracy 2020. Planowanie, rozliczanie i ewidencja59.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Zentel

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama