Kategorie

Leasing komunalny dla gmin i powiatów

Andrzej Okrasiński
DGP
Jednostki samorządu terytorialnego podobnie jak inne podmioty mogą być klientami firm leasingowych. Zamiast kupić, można wyleasingować np. środek komunikacji miejskiej, sprzęt biurowy, nawet oczyszczalnię.

Dowodem na większanie popularności leasingu wśród gmin i powiatów jest liczba ogłaszanych przez samorządy przetargów publicznych o finansowanie inwestycji poprzez leasing. Od grudnia 2006 r. do maja 2007 r. ogłoszono w Polsce ponad 100 przetargów, których przedmiotem było dostarczenie usługi finansowania, jaką jest leasing.

Cieszący się zainteresowaniem kredyt powoli ustępuje miejsca leasingowi, który np. jest mniej sformalizowany. Procedura zawarcia umowy leasingowej jest znacznie krótsza, niż ma to miejsce w przypadku kredytu.

Jeden lub dwa przetargi

Jednostka samorządu terytorialnego podobnie jak przy finansowaniu kredytem nabycia środka trwałego, tak i w przypadku nabycia przedmiotu w drodze leasingu musi zastosować przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.

Sposób pozyskania ruchomości albo nieruchomości przez podmiot zobowiązany do ogłoszenia przetargu, jakim jest m.in. samorząd, może odbywać się w różny sposób.

Zamawiający ma możliwość rozpisania przetargu na dostawę sprzętu wraz z finansowaniem poprzez leasing. W takiej sytuacji podstawą działania firmy leasingowej jest konsorcjum, zawiązane z dostawcą. Możliwe jest też ogłoszenie przez administrację samorządową dwóch odrębnych przetargów. Pierwszego na dostawę określonego sprzętu. Drugiego zaś na finansowanie leasingiem przedmiotu wybranego w pierwszym postępowaniu.

W sytuacji gdy jedynym kryterium oceny ofert jest cena, tylko drugi rodzaj konstrukcji nabycia sprzętu albo nieruchomości pozwala na wyodrębnienie dostawcy oferującego przedmiot za najniższą cenę. A następnie na wyłonienie finansującego, który proponuje najniższe koszty związane z leasingiem.

Co więcej, przepisy regulujące umowy leasingu wskazują, że finansujący nie odpowiada wobec korzystającego za wady rzeczy, za przydatność rzeczy do umówionego użytku. Rozpisanie dwóch przetargów odrębnie na dostawę sprzętu, odrębnie na finansowanie, powoduje, że rola finansującego i dostawcy jest wyraźnie wyodrębniona, a obowiązki i odpowiedzialność stron jasno określone.

Nadal wśród zarządów gmin jest mała wiedza, że istnieje pozabankowy sposób finansowania nabycia ruchomości i nieruchomości, jaką jest leasing.

Leasing komunalny, jak zapewniają leasingodawcy, będzie nabierał popularności, gdy zmieni się formuła partnerstwa publiczno-prywatnego.

Co można wyleasingować

W zasadzie prawie wszystko można nabyć, wykorzystując leasing komunalny. Instytucje leasingowe mogą zaoferować nabycie poprzez leasing takich nieruchomości jak budynek szkoły gminnej, przychodni zdrowia, budynek ośrodka kultury. Firma leasingowa finansuje w całości budowę tych nieruchomości i w wyniku postanowień umowy np. zarząd gminy płaci leasingodawcy, co miesiąc lub co kwartał tzw. czynsz leasingowy.

Istotą leasingu (we wszystkich formach) jest to, że leasingobiorca, czyli np. gmina, nie jest właścicielem nieruchomości (tak samo jest w leasingu ruchomości). Jest tylko użytkownikiem. Po okresie trwania umowy istnieje możliwość zakupu tej nieruchomości zazwyczaj za symboliczną cenę. Umowy leasingu nieruchomości są z reguły długotrwałe, co najmniej kilkunastoletnie. Można wyleasingować każdą nieruchomość podlegającą amortyzacji. Nie można w ten sposób nabyć działek inwestycyjnych ani wieczystego użytkowania gruntu.

Miasto może wyleasingować np. stację uzdatniania wody czy ciąg sieci kanalizacyjnej, podobnie jak to robią przedsiębiorstwa przy leasingu IT lub linii technologicznych.

Urząd gminy lub starosty na swoje potrzeby może wyleasingować sprzęt biurowy i komputery wraz z oprogramowaniem. Może nabyć w drodze leasingu komunalnego infrastrukturę do informatyzacji urzędu w ramach szerokiego udostępniania internetu mieszkańcom gminy i dostępu do dokumentów elektronicznych.

W ramach tzw. oferty CFM (car fleet management) można nabyć flotę samochodową, tj. kilka lub kilkanaście samochodów służbowych dla urzędu. Firma z tej branży zarządza taką grupą pojazdów w imieniu urzędu. Na barkach leasingodawcy spoczywa ubezpieczenie OC i AC kierowcy, serwis naprawczy włącznie ze zmianą sezonowego ogumienia.

6 KROKÓW

SFINANSOWANIA INWESTYCJI LEASINGEM

1. Potrzeby

Administracja samorządowa musi określić potrzeby inwestycyjne, które chce sfinansować w drodze leasingu.

2. Analiza

Należy przeanalizować, czy dla samorządu z powodów kosztowych bardziej opłaca się kredyt czy leasing. Należy wziąć pod uwagę kwestie podatkowe, proceduralne i rozłożenie kosztów w czasie.

3. Uchwała

Rada gminy, powiatu albo sejmik województwa muszą podjąć uchwałę o zadłużeniu się, celem sfinansowania konkretnej inwestycji.

4. Przetarg

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych należy odpowiednio skonstruować specyfikację istotnych warunków zamówienia. Następnie ogłosić przetarg publiczny.

5. Wybór

W ramach trybu przewidzianego przez procedury zamówień publicznych należy wybrać najkorzystniejszą ofertę.

6. Umowa

Po ostatecznych negocjacjach i uzgadnianiu zapisów treści postanowień zawieramy z firmą leasingową umowę.

Rozłożenie kosztów

Finansowanie jakiejkolwiek inwestycji w ramach leasingu komunalnego to przede wszystkim rozłożenie kosztów na co najmniej kilka lat. Jest to szczególnie korzystne przy inwestycjach infrastrukturalnych. Leasing jest sposobem finansowania przedsięwzięć, zaspokajających istotne potrzeby mieszkańców gminy, miasta lub powiatu.

Obecnie firmy mogą podjąć się sfinansowania prawie wszystkich projektów inwestycyjnych. Od kilku lat mogą także finansować inwestycje realizowane w ramach zagranicznych funduszy pomocowych, w tym programów unijnych. Przedsiębiorstwa leasingowe nie wymagają od samorządów (jak to jest w przypadku firm) opłat wstępnych. Mogą sfinansować koszty w wysokości 100 proc. wartości inwestycji. W przypadku kredytów z reguły trzeba mieć tzw. wkład własny wynoszący najczęściej 20 proc. Samorząd zaś spłaca zaciągnięte zadłużenie w ramach comiesięcznego lub cokwartalnego czynszu leasingowego. Częstotliwość spłaty i czas trwania umowy są negocjowane przed zawarciem umowy leasingu komunalnego.

Leasing zwrotny

Istotą leasingu zwrotnego jest np. nabycie nieruchomości od gminy przez leasingodawcę i następnie jej wyleasingowanie, tejże samej gminie już jako leasingobiorcy.

W większości przypadków, zarówno w leasingu zwrotnym, jak i innym występuje opcja wykupu przedmiotu leasingu.

Należy pamiętać, że w większości przypadków umowa leasingu komunalnego dotyczy przedmiotu leasingu o stosunkowo dużej wartości i z tego też powodu każda treść umowy jest zindywidualizowana i negocjowana. Nie ma jednej standardowej umowy, która mogłaby być zastosowana dla wszystkich samorządów. Z reguły zabezpieczeniem jest weksel in blanco. Jednak ostatnio występuje tendencja wśród firm leasingowych, by w umowach nie przyjmować żadnych zabezpieczeń. Po porostu, przedmiot umowy jest samym zabezpieczeniem. Samorząd jest najbardziej wiarygodnym klientem dla firm leasingowych, także z tego powodu, że jej dokumentacja, zanim trafi do leasingodawcy, najpierw podlega analizie Regionalnej Izby Obrachunkowej.

ANDRZEJ OKRASIŃSKI

andrzej.okrasinski@infor.pl

PODSTAWA PRAWNA

l Dział II Tytuł XVII ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

l Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. nr 164, poz. 1163 ze zm.).

Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  19 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Do kiedy Spis Powszechny?

  Spis Powszechny – do kiedy trwa? Do kiedy można się spisać przez Internet? Czy każdy domownik musi się spisać osobno? Jakie kary grożą za brak udziału w spisie ludności i mieszkań w 2021 roku?

  Nieskuteczność systemów Compliance, systemów Whistleblowingu lub ochrony danych osobowych - przyczyny

  Nieskuteczność systemów. Czy da się zlikwidować ryzyko compliance lub ryzyko naruszenia danych osobowych? Jakie są powody pozorności lub nieskuteczności systemów?

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich. Dzięki wsparciu NFOŚiGW, w wysokości prawie 40 mln zł, autobusy elektryczne będą woziły dzieci do szkół w kolejnych 16 gminach.

  Czyste Powietrze - zmiany w programie, koniec dotacji na piece węglowe

  Czyste Powietrze - co się zmieni w programie? Do kiedy można jeszcze uzyskać dotację na piece węglowe?

  Pakiet psychologiczny – rekomendacje dla uczelni dotyczące pomocy studentom

  Pakiet psychologiczny. Na podstawie przekazanych przez uczelnie informacji na temat udzielanego w okresie epidemii wsparcia studentom, Ministerstwo Edukacji i Nauki opracowało poniższe zalecenia w zakresie zwiększenia pomocy psychologicznej.

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021. Nauczyciel to zawód często oceniany. Ale czy doceniany? W raporcie zbadano, co myślą o nauczycielach rodzice, uczniowie, a także oni sami o swojej pracy.

  Domowa Opieka Medyczna - Pulsoksymetr i PulsoCare

  Domowa Opieka Medyczna to program mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów. Program wykorzystuje pulsoksymetr jako narzędzie diagnostyczne i aplikację PulsoCare do przekazywania i monitoringu danych.

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła. W jakim terminie gmina powinna wprowadzić dane do ewidencji? Ile czasu ma urzędnik na wprowadzenie danych z deklaracji do systemu? Czy każdy pracownik urzędu może wprowadzać dane do CEEB? Czy przewidziano finansowanie dla gmin?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, deklaracja

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, jak złożyć deklarację źródeł ciepła? Przedstawiamy najważniejsze informacje o nowym obowiązku, który będzie spoczywał na właścicielach i zarządcach budynków.

  CEEB - jakie kary za brak zgłoszenia do ewidencji źródeł ciepła?

  CEEB - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków rusza już 1 lipca 2021 roku. Oznacza to nowy obowiązek dla milionów Polaków, którzy będą musieli zgłosić, czym ogrzewają swoje domy. Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach - NFZ przyjmuje wnioski

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach. Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmują od wtorku wnioski od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Nabór jest otwarty i ciągły, nie ma konkretnej daty jego zakończenia.

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć?

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć? Już ponad 3 miliony Polaków korzysta z naszej aplikacji mObywatel, czyli cyfrowego portfela na dokumenty. Wkrótce trafi do niej Unijny Certyfikat COVID.

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały. 17 czerwca 2021 roku wejdą ważne zmiany dotyczące profilu zaufanego, szczególnie jego tymczasowej wersji. Co się zmieni?

  Kiedy wyniki matur 2021?

  Wyniki matur 2021 – kiedy? Jak i gdzie je sprawdzić? Przedstawiamy ważne informacje dla tysięcy tegorocznych maturzystów.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zapowiedziane w programie Polski Ład. Z jakich badań będzie można skorzystać?

  Polski Ład: nowe miejsca pracy i infrastruktura mają rozwiązać problemy gmin

  Polski Ład to całościowe spojrzenie na problemy powiatów i gmin w całej Polsce. W ramach Polskiego Ładu budowane będą m.in. obiekty sportowe oraz infrastruktura drogowa, energetyczna, internetowa, kolejowa, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego i poprawią jakość życia - mówił premier Mateusz Morawiecki.

  Konrad Fijołek prezydentem Rzeszowa - wyniki wyborów

  Konrad Fijołek nowym prezydentem Rzeszowa - znamy już oficjalne wyniki wyborów. Kandydat popierany przez opozycję: PO, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050 wygrał w pierwszej turze. Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci?

  Kurator oświaty - jakie ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Kurator oświaty. Ministerstwo Edukacji i Nauki proponuje rozwiązania wzmacniające rolę kuratora oświaty. Jakie kurator ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.

  Dopłaty z gmin za odpady, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody

  Dopłaty z gmin, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody - szykują się spore zmiany w gospodarce odpadami. Co zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

  Komunikacja w Compliance

  Komunikacja w Compliance. W najbliższym czasie sektor publiczny, ale i sektor prywatny (zwłaszcza duże i średnie przedsiębiorstwa) czeka wdrażanie systemów Compliance. Kluczem do udanego wdrożenia, a potem utrzymania systemów Compliance jest komunikacja.

  Leśna szkoła z klimatem - ruszają ekolekcje

  Leśna szkoła z klimatem to program opracowany we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, który służy inspirowaniu uczniów i nauczycieli do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu. W program zaangażowane są też Lasy Państwowe, które m.in. przygotowują służące grom plenerowym ścieżki i organizują prelekcje.

  Dzień Ojca - gra miejska "Przygoda z Tatą"

  Dzień Ojca - MRiPS zaprasza do zapisów na grę miejską "Przygoda z Tatą". Gra odbędzie się w Warszawie.

  Praca zdalna urzędników - ekwiwalent

  Praca zdalna urzędników - po zmianie przepisów pracodawca będzie musiał zagwarantować ekwiwalent. Czy wygasi to pracę zdalną urzędników?