| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Temat dnia > Na jakie wsparcie finansowe mogą liczyć gminy wiejskie

Na jakie wsparcie finansowe mogą liczyć gminy wiejskie

Jakie projekty zgłaszane przez samorządy wiejskie będą mogły być dofinansowane w ramach programów operacyjnych? Czy z PO Infrastruktura i Środowisko gminy wiejskie będą mogły otrzymać dotacje? Co to jest linia demarkacyjna?


Programy operacyjne w ramach polityki spójności, które najbardziej będą się przyczyniać do realizacji jednego z celów Narodowej Strategii Spójności, jakim jest wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich, to przede wszystkim 16 regionalnych programów operacyjnych, a także PO Infrastruktura i Środowisko oraz PO Kapitał Ludzki.

Pod względem wsparcia lokalnej infrastruktury największe możliwości dają RPO.

Szczegółowe opisy osi priorytetowych lub ich projekty znajdują się na stronach internetowych poszczególnych Instytucji Zarządzających RPO (urzędów marszałkowskich). Dokumenty te określają typy projektów, rodzaje beneficjentów, wielkość wsparcia itp. dla każdego z działań przewidzianych w RPO. Link do strony MRR dotyczący poszczególnych RPO to:

http://www.mrr.gov.pl/ProgramyOperacyjne+200-;2013/regionalne/

Program Infrastruktura i Środowisko koncentruje się na największych projektach o charakterze ponadregionalnym, jednak także w tym programie istnieje potencjalna możliwość ubiegania się o wsparcie przez gminy wiejskie. Będą mogły się ubiegać o dofinansowanie m.in. w zakresie:

• wodno-ściekowej, o ile gmina jest częścią większej aglomeracji,

• ochrony przyrody, zwłaszcza jeśli na terenie gminy znajdują się obszary chronione,

• odnawialnych źródeł energii.

Ponadto niektóre rodzaje infrastruktury w gminach wiejskich będą mogły uzyskać wsparcie ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dla zapobiegania podwójnemu finansowaniu projektów opracowany został dokument pod nazwą Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej. Dokument ten identyfikuje szczegółowe kryteria (wartość projektu, rodzaj beneficjenta lub lokalizacja przedsięwzięcia) wskazujące możliwość realizacji projektów w danym programie operacyjnym.

Linia demarkacyjna pomoże beneficjentom określić, w jakim programie operacyjnym jest możliwość dofinansowania konkretnej inwestycji (np. czy dany projekt gminy wiejskiej dotyczący gospodarki wodno-ściekowej może ubiegać się o wsparcie w ramach RPO czy PROW).

Linia demarkacyjna zamieszczona jest na stronie internetowej MRR pod adresem http://www.mrr. gov.pl/ProgramyOperacyjne+200-;2013/Linia+demarkacyjna/

Zakres dokumentów wymaganych do złożenia razem z wnioskiem o dofinansowanie określa instytucja zarządzająca danym programem operacyjnym. Wszystkie wymagane dokumenty składane przez wnioskodawców (w tym studium wykonalności) podlegać będą ocenie zarówno formalnej, jak i merytorycznej, zatem ich jakość będzie miała wpływ na otrzymanie dofinansowania. Wszelkie informacje na temat wzoru wniosku oraz wymaganych załączników udzielane są przez instytucje zarządzające, aktualne informacje znajdują się m.in. na ich stronach internetowych.

W 2008 roku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego planuje wspólnie z urzędami marszałkowskimi stworzenie systemu informacji nt. funduszy europejskich na lata 2007-2013. Będzie on opierał się na wykorzystaniu już istniejących punktów informacyjnych działających w strukturach poszczególnych urzędów, tak by potencjalni beneficjenci mogli w jednym miejscu uzyskać pełną informację o możliwościach skorzystania z funduszy unijnych dostępnych na terenie danego województwa.


Stanisław Krakowski

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

 

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Bem & Wspólnicy

Kancelaria radców prawnych specjalizująca się w prawie medycznym, prawie pracy, prawie rodzinnym oraz prawie nieruchomości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »