REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Prawo blokuje rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego

Agnieszka Jezierska

REKLAMA

REKLAMA

Choć ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym została uchwalona ponad dwa lata temu, to dotąd na jej podstawie nie została zrealizowana żadna inwestycja. Największą przeszkodą wciąż są bariery formalnoprawne.

Mankamenty ustawy z 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP) nie są jedyną, choć wymienianą zgodnie przez wszystkich, przeszkodą w realizacji przedsięwzięć publicznych z udziałem partnera prywatnego. Obie strony chętniej korzystają bowiem z alternatywnych i tańszych metod, które dopuszcza polski system prawny.

REKLAMA

REKLAMA

Niemniej na pytanie, czy taka ustawa jest nam potrzebna, z pewnością należy odpowiedzieć twierdząco. Dotyczy to jednak tylko sytuacji, gdy zamierzamy realizować duże i kosztowne projekty. Natomiast przy przedsięwzięciach poniżej 10 milionów złotych jej stosowanie mija się z celem. Samorządy chcą bowiem w sposób tani, prosty i szybki przeprowadzać inwestycje we współpracy z partnerem prywatnym. Tego, jak widać, nie gwarantuje im ustawa.

Jednak wykorzystania formuły PPP nie można rozpatrywać jedynie przez pryzmat kosztów i czasu realizacji projektów. Trzeba również zastanowić się, czy samorządy są przygotowane i mają odpowiednie zaplecze prawno-eksperckie, które obsłuży inwestycję. Jego kosztów nie da się zredukować do zera. A na gotowe wzorce umów trzeba będzie z pewnością jeszcze długo poczekać.

Jednak ci, którzy są zdeterminowani, by zrealizować przedsięwzięcie na podstawie przepisów wspomnianej ustawy, natrafią obecnie na poważne bariery formalnoprawne. Jedną z nich jest problem zamieszczenia ogłoszenia o planowanym przedsięwzięciu w Biuletynie Zamówień Publicznych i Biuletynie Informacji Publicznej. Dotychczasowe formularze nie zawierają rubryk umożliwiających ogłoszenie zamiaru realizacji projektu na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego. Z kolei nieogłoszenie informacji o zamiarze realizacji przedsięwzięcia w formule PPP skutkuje nieważnością umowy o PPP z mocy prawa.

REKLAMA

Kolejnym mankamentem, tym razem dla partnera publicznego, jest konieczność przeprowadzania przed podjęciem decyzji o dopuszczeniu partnera prywatnego do współpracy czasochłonnych i kosztownych analiz. Obowiązek ten w przypadku mniejszych projektów jest szczególnie uciążliwy i może stanowić realną barierę ich realizacji.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przedsiębiorcy oczekują z kolei na projekty pilotażowe. Ich brak na pewno jest jedną z przyczyn opóźniających rozwój PPP. Według środowiska biznesowego, odpowiedzialność finansowa za przeprowadzenie takich przedsięwzięć, zwłaszcza pionierskich, powinna spocząć na barkach władzy. Przedstawiciele firm powołują przy tym przykład rządu w Czechach, który sponsoruje tego typu projekty. Podkreślają, że jeśli państwo nie weźmie na siebie części ryzyka, nowelizacje ustawy nic nie zmienią.

 

Przyszłość inwestycji w formule PPP w Polsce w dużej mierze zależeć będzie od podmiotów publicznych. Przeprowadzenie pierwszego projektu przez stronę publiczną na podstawie ustawy o PPP stanowić będzie przełom w realizacji tego typu inwestycji. Na drodze do osiągnięcia tego sukcesu pomagają instytucje i inne szczytne inicjatywy.

JEDNYM ZDANIEM

- Dla uruchomienia ustawy wystarczy zmiana filozofii aktów wykonawczych - to głównie one blokują rozwój PPP.

prof. Michał Kulesza - z Kancelarii Baker & McKenzie

Pierwsze próby wsparcia

W Polsce działają już dwie instytucje o charakterze non profit, których celem jest pomoc w upowszechnieniu współpracy między władzą publiczną a sektorem prywatnym w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Jedną z nich jest Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, który zajmuje się propagowaniem wzorów takiej współpracy.

- W realizacji swojej misji współpracujemy z Ministerstwem Gospodarki. W ubiegłym roku na jego zlecenie opracowaliśmy pierwsze w Polsce wytyczne dotyczące nawiązywania PPP. Natomiast z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej wydaliśmy wspólnie 4 specjalistyczne wydawnictwa poświęcone PPP - tłumaczy Hubert Drabik, prezes Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. - Obecnie prowadzimy nowatorski program o nazwie Samorządowa Akademia PPP. Jest to ogólnopolski program edukacyjno-doradczy adresowany do jednostek samorządu terytorialnego. Uczestnicy tego programu będą mogli zdobyć nową, unikatową i praktyczną wiedzę z zakresu PPP - dodaje.

Instytut powołał także do życia Izbę Podmiotów Prywatnych, aby promować konkretne projekty wśród potencjalnych inwestorów prywatnych zainteresowanych tą formą współpracy z sektorem publicznym. Instytut współpracuje również z wieloma renomowanymi instytucjami finansowymi, kancelariami prawnymi i organizacjami wspierającymi PPP w innych krajach.

W swojej działalności organizacja nastawiona jest również na partnerską współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego. Oferuje im pomoc techniczną we wdrażaniu przedsięwzięć typu PPP.

- Samorządy często zwracają się do nas z pytaniem o możliwość połączenia środków unijnych z innymi zewnętrznymi źródłami finansowania, w tym udziałem strony prywatnej. W każdym jednak przypadku najważniejszym zadaniem organizacji jest takie przygotowanie projektu, by jego realizacja w jak najmniejszym stopniu obciążała budżet inwestycyjny jednostki samorządu i jednocześnie zapewniała wysoką jakość usług i infrastruktury. Dzięki konsultacji projektów z sektorem prywatnym Instytut proponuje realne rozwiązania bazujące na oczekiwaniu rynku tak, aby samorząd nie brnął w kosztowne procedury i opracowania, jeśli nie ma wysokiego prawdopodobieństwa zainteresowania ofertą samorządu ze strony sektora prywatnego - wyjaśnia Hubert Drabik.

Instytut PPP ma na swoim koncie kilka sukcesów. Nie są to jednak inwestycje realizowane na podstawie ustawy o PPP, lecz z wykorzystaniem innych rozwiązań prawnych. Niemniej w Pszowie inwestycja ratusza jest już na etapie przetargu, w Rubinie została przygotowana dokumentacja finansowa na budowę basenu, a w Słupsku i Lublinie, dzięki staraniom Instytutu, przedsięwzięcia o charakterze sportowym mają szansę otrzymać wsparcie finansowe z UE.

 

Inną instytucją działającą na rzecz rozwoju PPP w Polsce jest Krajowy Instytut Rozwoju PPP. Jego misją jest zwiększenie szans rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego, organizacji gospodarczych oraz polskich i zagranicznych przedsiębiorstw poprzez udzielanie wszechstronnej pomocy związanej z projektowaniem i obsługą procesów inwestycyjnych. Ponadto Instytut prowadzi obecnie działalność edukacyjną w zakresie PPP.

- PPP to złożona metoda dostarczania usług publicznych przez sektor prywatny. Dlatego należy rozpatrywać ją w sposób wszechstronny - tłumaczy Rafał Cieślak, członek Zarządu Krajowego Instytutu Rozwoju PPP

Upowszechnianiu idei PPP ma służyć również inna nowa inicjatywa Instytutu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego - wydawanie bezpłatnego czasopisma „Forum PPP”. W marcu 2008 r. ukazał się pierwszy jego numer. W całości jest on poświęcony w możliwościom, jakie dla rozwoju Polski niesie współpraca administracji samorządowej i rządowej z sektorem prywatnym przy realizacji zadań publicznych.

Z pewnością do rozwoju PPP przyczynić się może organizowany przez firmę Investment Suport konkurs „Dobre praktyki PPP” mający upowszechniać wdrażanie PPP i wspierać realizację takich projektów. Zwycięzcy w nagrodę otrzymują bowiem wsparcie kancelarii prawnych i firm doradczych w postaci przygotowania wymaganych ustawowo analiz. O pierwszych efektach tych działań można przeczytać więcej w wywiadzie z Agatą Kozłowską opublikowanym na str. VI-VI oraz artykule „Inwestycja z partnerem prywatnym bez wykorzystania ustawy o PPP” zamieszczonym na str. VIII-X.

Konkurs „Dobre Praktyki PPP” jest przedsięwzięciem niekomercyjnym, wspieranym przez organizacje z sektora publicznego, pozarządowego i prywatnego.

Mogą w nim startować wszystkie podmioty publiczne w rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, zwłaszcza jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki.

JEDNYM ZDANIEM

- Rozwój PPP w Polsce mogą hamować próby realizacji przez stronę publiczną tą metodą takich zadań, które ze względu na swój charakter i wielkość nie są interesujące dla partnerów prywatnych, którzy z założenia angażują się w projekty pozwalające na osiągnięcie oczekiwanej stopy zwrotu z inwestycji.

Marzena Rytel, wicedyrektor w dziale usług doradczych w PricewaterhouseCoopers

- Złe zapisy ustawowe i inne łatwiejsze metody realizacji współpracy z sektorem prywatnym ograniczają stosowanie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

 

Andrzej Porawski, dyrektor Biura Związku Miast Polskich

- Nie najlepszy - jeszcze do niedawna - klimat polityczno-gospodarczy wokół PPP, brak pilotażowych projektów na poziomie samorządowym, zbyt restrykcyjne przepisy prawne oraz często spotykane opory przed zatrudnianiem profesjonalnych doradców, co wydaje się niezbędne przy tego typu projektach, to główne bariery realizacji inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Paweł Piłatkowski, dyrektor Depfa Bank w Polsce

Poprawianie prawa

Ułatwienie realizacji przedsięwzięć w formule PPP miał też spowodować przyjęty przez rząd w 31 lipca 2007 r. projekt nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Najważniejszą zmianą miało być ograniczenie zakresu sporządzania uciążliwych analiz przez partnera publicznego. Planowano, by przy inwestycjach o wartości do 211 tys. euro analizy miały charakter uproszczony i odnosiły się tylko do najważniejszych rodzajów ryzyka związanego z realizacją przedsięwzięcia. Jednak Sejm nie zdążył zająć się tym projektem przed swoim rozwiązaniem.

Obecna władza nie zdecydowała się jednak na wykorzystanie istniejącego projektu nowelizacji, lecz postanowiła przygotować własne propozycje zmian. Ministerstwo Gospodarki pracuje właśnie nad projektem nowej ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, który znajduje się w międzyresortowej grupie roboczej. Obecnie jest także konsultowany m.in. z władzami lokalnymi i organizacjami pracodawców.

- Nowa ustawa powinna uwzględniać potrzeby najbardziej zainteresowanych realizacją PPP, a więc samorządów i środowiska biznesowego - wyjaśnia Grzegorz Lang, zastępca dyrektora Departamentu Regulacji Gospodarczej w Ministerstwie Gospodarki. - Chcemy zlikwidować istniejące w obecnej ustawie sformalizowane i trudne analizy finansowe, które stanowią barierę w przeprowadzaniu inwestycji w formule PPP. Ponadto planujemy wyraźnie ułatwić dofinansowywanie tego typu współpracy z funduszy europejskich - dodaje. Zapowiada przy tym usunięcie niepotrzebnych, biurokratycznych obowiązków utrudniających współpracę przedsiębiorców z samorządem.

JEDNYM ZDANIEM

- Największymi barierami w realizacji projektów PPP są brak doświadczenia i strach przed nieznanym.

Piotr Sołtyski, kierownik projektu Hochtief PPP Solutions

Kolejna inicjatywa

Brak realizacji inwestycji w formule PPP przy wykorzystaniu ustawy zmobilizował środowisko biznesowe i rząd do założenia nowej organizacji wspierającej projekty PPP.

I tak od października 2007 r. realizowany jest projekt utworzenia Centrum PPP jako niezależnej instytucji obywatelskiej zorganizowanej przez podmioty, które jej najbardziej potrzebują. Zadecydowano, że ma to być przedsięwzięcie realizowane wspólnie przez stronę publiczną i prywatną. Idea założenia instytucji ma poparcie wicepremiera Waldemara Pawlaka i wiceministra gospodarki, Adama Szejnfelda. Wraz z PKPP Lewiatan w budowę Centrum zaangażowało się kilkadziesiąt instytucji, m.in. inne organizacje pracodawców, firmy doradcze, banki, kancelarie prawnicze i organizacje samorządowe. Inicjatorzy chcą, aby była to instytucja podobna do tych, jakie działają w wielu krajach europejskich, m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Czechach.

- Celem działania Centrum PPP będzie ułatwienie stosowania PPP w Polsce poprzez tworzenie warunków skracających czas przygotowywania projektów, obniżanie kosztów przygotowań projektów, promocje idei i wiedzy o PPP - tłumaczy Irena Herbst, ekspert PKPP Lewiatan, była wiceminister gospodarki. Centrum stawia także na promocję inwestycji realizowanych z udziałem instytucji publicznych i prywatnych oraz rozwiązywanie w ten sposób najbardziej palących potrzeb infrastrukturalnych, takich jak drogi, autostrady, sieć kolejowa, lotniska, infrastruktura lokalna, dla służby zdrowia itp.

Centrum ma odblokować bariery hamujące inwestycje PPP w Polsce poprzez zbieranie i upowszechnianie doświadczeń z tych krajów, gdzie PPP rozwija się bez przeszkód. Podstawowym zadaniem Centrum będzie opracowywanie standardów umów i procedur, monitorowanie przedsięwzięć PPP, przygotowywanie propozycji zmian regulacyjnych.

- Zastanawiamy się jednak, czy nie nadać Centrum formy fundacji zamiast stowarzyszenia - mówi Irena Herbst.

Ważne jest to, że Centrum planuje rozpocząć swoje działania od przygotowywania standardów i wzorców umów, które powinny pomóc w przyspieszeniu realizacji inwestycji w formule PPP. Rząd chce te inicjatywy Centrum wesprzeć finansowo, a Europejski Bank Inwestycyjny zapowiedział pomoc techniczną.

 

Pierwsze badania wśród samorządów

To ważne deklaracje, bowiem władze publiczne decydują się na podjęcie inwestycji w formule PPP tylko w określonych warunkach.

Dzięki prowadzonym przez dr Agnieszkę Kopańską z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego badaniom „PPP jako sposób realizacji zadań publicznych w Polsce na poziomie lokalnym (...)” można wyróżnić trzy ważne grupy czynników, które stanowią impuls dla tworzenia PPP.

Po pierwsze, musi zaistnieć wyraźny kryzys finansów publicznych wymuszający na publicznych władzach poszukiwanie pozabudżetowych sposobów realizacji ich zadań. Po drugie, konieczny jest również lider. Na poziomie lokalnym są nim władze samorządowe, zaś na centralnym - rząd. Po trzecie, niezbędne jest właściwe środowisko prawno-instytucjonalne przełamujące wątpliwości i opory, a za jego tworzenie odpowiedzialny jest przede wszystkim rząd.

- Wprawdzie potrzeby finansowe, szczególnie inwestycyjne, polskich samorządów są ogromne, to jednak fakt dostępności środków pomocowych z UE powoduje, że inne rozwiązania tych potrzeb są mniej pożądane. Dodatkowo UE wprawdzie wydaje się promować PPP, jednak brak jest wyraźnych wytycznych, w jaki sposób może być to realizowane - mówi A. Kopańska. - Dotychczas w Polsce z wykorzystaniem przepisów ustawy o PPP nie powstało żadne partnerstwo, a tylko kilka samorządów otworzyło przetargi na przygotowanie analiz niezbędnych do ustawowego PPP - dodaje.

Specjalne prawo o PPP nie jest konieczne dla stosowania partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Ustawa o gospodarce komunalnej z 20 grudnia 1996 r. wyraźnie wskazuje, że samorządy mogą powierzać wykonywanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej osobom fizycznym, prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, w drodze umowy, na zasadach ogólnych. Wiele samorządów prowadzi już na tej podstawie współpracę z podmiotami prywatnymi.

- W badanej próbie gmin i miast na prawach powiatu, najczęściej, bo w około 30 procentach samorządów, były to kontrakty usługowe - a więc zlecanie na okres kilku lat wykonywania usług publicznych podmiotom prywatnym w zamian za określone wynagrodzenie - tłumaczy A. Kopańska.

A to, co samorządy dokładnie sądzą o PPP, prezentujemy na wykresach pochodzących z badań A. Kopańskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

Agnieszka Jezierska

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: Samorzad.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Infolinia dla żołnierzy i ich rodzin uruchomiona - wsparcie psychologiczne

  29 lutego 2024 roku została uruchomiona bezpłatna i ogólnodostępna infolinia dla żołnierzy WP, pracowników resortu obrony narodowej oraz ich rodzin.

  29 lutego - Światowy Dzień Chorób Rzadkich. Ile ich jest na świecie?

  Dzień Chorób Rzadkich przypada na ostatni dzień lutego, data jest nieprzypadkowa. Na całym świecie 300 mln ludzi żyje z rzadkimi chorobami. 

  Jak pozbyć się mikroplastiku z wody? Prosty sposób

  Mikroplastik jest wszechobecny, niestety trafia także do pożywienia i wody. Chociaż na ten moment nie wiadomo dokładnie, jak wpływa na ludzki organizm, to wpływ ten z pewnością nie jest pozytywny. Naukowcy znaleźli sposób na pozbycie się mikroplastiku go z wody. 

  "Szczyt rolniczy" w Warszawie. Dziś premier spotkał się z protestującymi rolnikami

  Dziś w Warszawie miał miejsce "szczyt rolniczy". Premier Donald Tusk spotkał się z przedstawicielami protestujących rolników. Tematem rozmów jest m.in. kwestia napływu produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. Rolnicy sprzeciwiają się również unijnej polityce Zielonego Ładu.

  REKLAMA

  Ustawa o dostępności w produktach i usługach od 28 czerwca 2025 roku

  Ustawa o zapewnieniu dostępności w produktach i usługach dla osób z niepełnosprawnościami i ze szczególnymi potrzebami ma wejść w życie dnia 28 czerwca 2025 roku. O jakie produkty i usługi chodzi ustawodawcy wdrażającemu unijną dyrektywę zwaną "Europejskim Aktem o Dostępności” (EAA)?

  Ekoschematy 2024 - rozporządzenie wprowadza zmiany od 15 marca

  Ekoschematy 2024 - oświadczenie zastąpi zdjęcia geotagowane. Jest projekt rozporządzenia dotyczącego zmian w dopłatach dla rolników w ramach ekoschematów. Zmiany wejdą w życie 15 marca 2024 roku.

  Co to jest transport sanitarny? Dla kogo jest bezpłatny?

  Pacjent, który nie może się samodzielnie poruszać, a chce udać się do przychodni lub szpitala, może skorzystać z transportu sanitarnego. Jak to się odbywa?

  Podwyżki o 30%-33% z kłopotem dla nauczycieli. Samorządy chcą pieniędzy na dodatki. MEN wyda interpretację?

  Samorządowcy pytają ministerstwo edukacji o zasady wypłaty wyrównań dla nauczycieli. Czy min. edukacji Barbara Nowacka wyjaśni zasady postępowania?

  REKLAMA

  Wywiad Ukrainy: Rosja nasila operację dezinformacyjną Majdan-3; punkt kulminacyjny w marcu-maju 2024 roku

  Rosja nasila operację informacyjną Majdan-3 w celu wywołania konfliktów wewnętrznych w Ukrainie oraz krajach ją popierających, by następnie uderzyć i pokonać wojska ukraińskie na wschodzie – ostrzegł prezydencki komitet ds. wywiadu w Kijowie.

  Znasz portal Diety NFZ? Korzysta z niego już prawie 870 tys. osób

  Portal diety.nfz.gov.pl to baza bezpłatnych przepisów na zdrowe i proste w przygotowaniu dania do samodzielnego przygotowania. Narodowy Fundusz Zdrowia podał, że z planów żywieniowych korzysta już blisko 870 tys. osób. 

  REKLAMA