Kategorie

Prawie miliard złotych na rozwój turystyki

Mariusz Jendra
inforCMS
W latach 2007-2013 samorządy będą mogły ubiegać się o środki na rozwój turystyki w wysokości prawie 1 mld euro. Alokacja ta znajduje się przede wszystkim w 16 regionalnych programach operacyjnych oraz w Programie Innowacyjna Gospodarka oraz Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej. Polski rząd oraz samorządy, wykorzystując dofinansowanie unijne, przeznaczą na rozwój turystyki ok. 5,2 mld zł (1,3 mld euro) do roku 2015.

Wschodniej (PORPW). Polski rząd oraz samorządy, wykorzystując dofinansowanie unijne, przeznaczą na rozwój turystyki ok. 5,2 mld zł (1,3 mld euro) do roku 2015.

W latach 2007-2013 Polska może skorzystać z ponad 67 mld euro pomocy z Unii Europejskiej. Część tej puli przeznaczona jest dla sektora turystyki. Dotacje te dostępne są zarówno z regionalnych, jak i krajowych programów operacyjnych.

Środki z Regionalnych Programów Operacyjnych

Reklama

W przypadku programów regionalnych to zarządy województw podejmują decyzję, jaką część środków, przeznaczą na wspieranie turystyki. - Łącznie na turystykę we wszystkich szesnastu regionalnych programach operacyjnych zarezerwowano ok. 797 mln euro, co stanowi blisko 5% całości dostępnych środków w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych - powiedziała Hanna Jahns, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

Największą kwotę przeznaczy województwo mazowieckie - ponad 75,9 mln euro, następne w kolejności jest woj. podlaskie - ponad 74,8 mln euro i woj. lubelskie ponad 65,3 mln euro. Wynika z tego, że właśnie te regiony upatrują sektor turystyki jako narzędzie przyszłego rozwoju gospodarczego. Najmniejsze fundusze na promocję turystyczną zamierzają natomiast przeznaczyć regiony: opolski i podkarpacki - po ok. 17 mln euro do końca 2013 r.

Pieniądze z regionalnych programów operacyjnych mogą być przeznaczone m.in. na:

• budowę, rozbudowę i modernizację bazy noclegowej,

• inwestycje w zakresie bazy gastronomicznej,

• turystykę uzdrowiskową, sportową i rekreacyjną,

• renowację i adaptację obiektów dziedzictwa kulturowego, które mają jednocześnie potencjał turystyczny, czyli mogą pełnić funkcje noclegowe i gastronomiczne,

• zagospodarowanie oraz oznakowanie szlaków i atrakcji turystycznych, w tym ścieżek rowerowych,

• wspieranie promocji i informacji turystycznej - LOT-y i ROT-y mogą otrzymać wsparcie na promocję turystyki.

O dotacje z regionalnych programów operacyjnych będą mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, a także jednostki im podległe, organizacje pozarządowe, fundacje i stowarzyszenia non-profit działające na rzecz sektora turystycznego.

Środki z „Innowacyjnej Gospodarki”

Dotacje unijne na turystykę znajdują się również w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, w ramach którego realizowany będzie priorytet „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym”. Przewidziano w nim dwa działania:

1. Działanie 6.3 Promocja walorów turystycznych Polski,

2. Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym.

W Działaniu 6.3 beneficjentem systemowym jest Polska Organizacja Turystyczna. Celem strategicznym tej pomocy jest wzmocnienie konkurencyjności gospodarki poprzez promocję Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie. Składane projekty mogą dotyczyć m.in.:

• prowadzenia badań ruchu turystycznego oraz badań opinii turystów o Polsce (oraz przygotowywanie i dystrybucja ich wyników),

• organizacji kampanii produktowych, w tym: organizacji seminariów, warsztatów, wyjazdów studyjnych dla przedstawicieli mediów i przedstawicieli branży turystycznej.

Polska Organizacja Turystyczna będzie mogła otrzymać nawet 30 mln euro na realizowane przez siebie projekty promocyjne.

Zakończył się natomiast (20 maja br.) nabór wniosków na Działanie 6.4. Miało ono na celu dofinansowanie unikatowych przedsięwzięć turystycznych, które mają tworzyć wspólną ofertę z organizacją Mistrzostw Euro 2012. Minimalna wartość zgłaszanego projektu mogła wynosić 10 mln euro, a do rozdysponowania przeznaczono kwotę 138 mln euro. Więcej o Działaniu 6.4 pisaliśmy w nr 10. „GSiA” (artykuł: Dotacje na regionalne inwestycje turystyczne EURO 2012).

Trasy rowerowe na „Ścianie Wschodniej”

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej zawiera ponad 55 mln euro na działania rozwijające turystykę. W priorytecie V „Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego w oparciu o warunki naturalne” realizowane będą dwa działania:

1. Działanie V.1 Promowanie zrównoważonego rozwoju turystyki,

2. Działanie V.2 Trasy rowerowe.

Celami tych dwóch działań są stworzenie wspólnej oferty turystycznej dla pięciu wschodnich regionów oraz ochrona miejsc cennych przyrodniczo (przed nieskoordynowanym ruchem turystycznym).

Typy projektów, jakie mogą uzyskać dofinansowanie z Działania V.1, to m.in.:

• opracowanie studium uwarunkowań atrakcyjności turystycznej (w tym analizy segmentów turystyki oraz typów turystów odgrywających kluczową rolę w regionalnych gospodarkach makroregionu),

• promocja Polski Wschodniej jako miejsca aktywnego wypoczynku.

Łączna kwota unijnych dotacji w Działaniu V.1 wynosi 5 mln euro, beneficjentem jest Polska Organizacja Turystyczna.

Reklama

Znacznie szersze pole do wspierania turystyki oferuje Działanie V.2 Trasy rowerowe. Przewiduje ono realizację kompleksowej budowy (wytyczenie, budowa i oznakowanie) ścieżek rowerowych dla pięciu województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Alokacja dla tego działania wynosi aż 50 mln euro.

Beneficjentami budowy ścieżek i tras rowerowych mogą być: jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, instytucja zarządzająca programem.

 

Dotychczasowe środki unijne na turystykę

Rozliczenie funduszy unijnych przeznaczonych na lata 2004-2006 wskazuje, że Polska turystyka zasilona została kwotą ok. 900 mln zł. W kraju realizowanych jest (lub zostało zrealizowanych) ok. 2,8 tys. projektów inwestycyjnych ściśle związanych z rozwojem turystyki. Z tego najwięcej środków trafiło do woj. śląskiego, gdzie realizowanych jest 180 projektów o wartości dofinansowania z funduszy strukturalnych na kwotę 100,9 mln zł. Równie wysokie wsparcie jest udziałem inwestycji realizowanych w województwach: mazowieckim (9281 projektów o wartości dofinansowania 85,5 mln zł) i warmińsko-mazurskim (171 projektów na kwotę 76,1 mln zł dofinansowania z UE).

Natomiast najwięcej projektów realizowanych jest w województwach: lubelskim (305), mazowieckim (281) oraz zachodniopomorskim (281).

Z danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wynika, że największym beneficjentem funduszy strukturalnych były w latach 2004-2006 jednostki samorządu terytorialnego (86%). Inwestycje turystyczne realizowały też m.in. instytucje kultury 5%, rolnicy 4%, organizacje pozarządowe 3% oraz kościoły i związki wyznaniowe 2%.

DOCHODY Z TURYSTYKI WEDŁUG POT

Polska Organizacja Turystyczna poinformowała, że turystyka wypracowuje ok. 6% krajowego PKB. - Umiejętnie promując turystykę, możemy dojść, podobnie jak to jest w innych krajach zachodnich, do poziomu 8-10% PKB - uważa Rafał Szmytke, prezes POT. Obecnie w kraju działa już 16 regionalnych organizacji turystycznych, tzw. ROT-ów (po jednej w każdym województwie) oraz 120 lokalnych organizacji turystycznych, tzw. LOT-ów, promujących lokalne atrakcje i produkty.

5 KROKÓW

JAK OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA TURYSTYCZNEGO:

1. Plan albo studium

Gmina przy staraniu się o dotacje unijne powinna posiadać aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

2. Zdefiniowane potrzeby

Podczas dyskusji z przedstawicielami branży turystycznej, instytucjami turystycznymi i kulturalnymi należy określić, jakie przedsięwzięcia trzeba zrealizować, by zbudować potencjał turystyczny gminy.

3. Plan

Trzeba stworzyć plan rozwoju ruchu turystycznego albo wpisać go w strategię rozwoju lokalnego.

4. Finanse

Po zdefiniowaniu potrzeb w zakresie rozwoju turystyki należy znaleźć źródło sfinansowania projektu, może być to kredyt, pożyczka, emisja obligacji komunalnych. Dotacje mają charakter refundacji kosztów.

5. Projekt i wniosek

Na podstawie przeprowadzonej dyskusji z przedsiębiorcami i organizacjami turystycznymi należy stworzyć projekt. Trzeba też przygotować wniosek o dofinansowanie.

Andrzej Okrasiński

Z DZIAŁANIA V.2 TRASY ROWEROWE SFINANSOWAĆ MOŻNA:

• budowę i oznakowanie ścieżek rowerowych o utwardzonej nawierzchni (głównie na terenie miast),

• wytyczanie i oznakowanie tras rowerowych na terenie pozamiejskim,

• budowę i montaż podstawowej infrastruktury, tj. stojaków na rowery, wiat postojowych, wiat widokowych itp. oraz innych urządzeń niezbędnych do zapewnienia bezpiecznego przejazdu po trasach i ścieżkach.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

Kliknij aby zobaczyć ilustrację.

 

Mariusz Jendra

Źródło: Samorzad.infor.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  16 cze 2021
  Zakres dat:

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021. Nauczyciel to zawód często oceniany. Ale czy doceniany? W raporcie zbadano, co myślą o nauczycielach rodzice, uczniowie, a także oni sami o swojej pracy.

  Domowa Opieka Medyczna - Pulsoksymetr i PulsoCare

  Domowa Opieka Medyczna to program mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów. Program wykorzystuje pulsoksymetr jako narzędzie diagnostyczne i aplikację PulsoCare do przekazywania i monitoringu danych.

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła. W jakim terminie gmina powinna wprowadzić dane do ewidencji? Ile czasu ma urzędnik na wprowadzenie danych z deklaracji do systemu? Czy każdy pracownik urzędu może wprowadzać dane do CEEB? Czy przewidziano finansowanie dla gmin?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, deklaracja

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, jak złożyć deklarację źródeł ciepła? Przedstawiamy najważniejsze informacje o nowym obowiązku, który będzie spoczywał na właścicielach i zarządcach budynków.

  CEEB - jakie kary za brak zgłoszenia do ewidencji źródeł ciepła?

  CEEB - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków rusza już 1 lipca 2021 roku. Oznacza to nowy obowiązek dla milionów Polaków, którzy będą musieli zgłosić, czym ogrzewają swoje domy. Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach - NFZ przyjmuje wnioski

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach. Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmują od wtorku wnioski od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Nabór jest otwarty i ciągły, nie ma konkretnej daty jego zakończenia.

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć?

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć? Już ponad 3 miliony Polaków korzysta z naszej aplikacji mObywatel, czyli cyfrowego portfela na dokumenty. Wkrótce trafi do niej Unijny Certyfikat COVID.

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały. 17 czerwca 2021 roku wejdą ważne zmiany dotyczące profilu zaufanego, szczególnie jego tymczasowej wersji. Co się zmieni?

  Kiedy wyniki matur 2021?

  Wyniki matur 2021 – kiedy? Jak i gdzie je sprawdzić? Przedstawiamy ważne informacje dla tysięcy tegorocznych maturzystów.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zapowiedziane w programie Polski Ład. Z jakich badań będzie można skorzystać?

  Polski Ład: nowe miejsca pracy i infrastruktura mają rozwiązać problemy gmin

  Polski Ład to całościowe spojrzenie na problemy powiatów i gmin w całej Polsce. W ramach Polskiego Ładu budowane będą m.in. obiekty sportowe oraz infrastruktura drogowa, energetyczna, internetowa, kolejowa, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego i poprawią jakość życia - mówił premier Mateusz Morawiecki.

  Konrad Fijołek prezydentem Rzeszowa - wyniki wyborów

  Konrad Fijołek nowym prezydentem Rzeszowa - znamy już oficjalne wyniki wyborów. Kandydat popierany przez opozycję: PO, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050 wygrał w pierwszej turze. Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci?

  Kurator oświaty - jakie ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Kurator oświaty. Ministerstwo Edukacji i Nauki proponuje rozwiązania wzmacniające rolę kuratora oświaty. Jakie kurator ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.

  Dopłaty z gmin za odpady, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody

  Dopłaty z gmin, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody - szykują się spore zmiany w gospodarce odpadami. Co zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

  Komunikacja w Compliance

  Komunikacja w Compliance. W najbliższym czasie sektor publiczny, ale i sektor prywatny (zwłaszcza duże i średnie przedsiębiorstwa) czeka wdrażanie systemów Compliance. Kluczem do udanego wdrożenia, a potem utrzymania systemów Compliance jest komunikacja.

  Leśna szkoła z klimatem - ruszają ekolekcje

  Leśna szkoła z klimatem to program opracowany we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, który służy inspirowaniu uczniów i nauczycieli do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu. W program zaangażowane są też Lasy Państwowe, które m.in. przygotowują służące grom plenerowym ścieżki i organizują prelekcje.

  Dzień Ojca - gra miejska "Przygoda z Tatą"

  Dzień Ojca - MRiPS zaprasza do zapisów na grę miejską "Przygoda z Tatą". Gra odbędzie się w Warszawie.

  Praca zdalna urzędników - ekwiwalent

  Praca zdalna urzędników - po zmianie przepisów pracodawca będzie musiał zagwarantować ekwiwalent. Czy wygasi to pracę zdalną urzędników?

  Obowiązek zgłoszenia, czym ogrzewamy domy od 1 lipca 2021 r.

  Obowiązek zgłoszenia czym ogrzewamy domy - 1 lipca 2021 roku rusza zbieranie danych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Do kiedy będzie trzeba zgłosić urządzenia? Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Euro 2021: Narodowa Strefa Kibica na mecz Polski z Hiszpanią

  Euro 2021 - Strefa Kibica na Stadionie Narodowym. 19 czerwca 2021 roku na Stadionie Narodowym będzie można oglądać mecz reprezentacji Polski z Hiszpanią na Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej. Jakie będą zasady? Ile osób będzie mogło wejść na stadion?

  MEiN proponuje zmiany w liście lektur

  Zmiany w liście lektur - Ministerstwo Edukacji i Nauki rozpoczyna konsultacje społeczne. Potrwają do 8 lipca.

  Narodowy Spis Powszechny - jak powinni się spisać studenci?

  Narodowy Spis Powszechny - studenci mogą nie mieć świadomości, że ciąży na nich obowiązek spisowy. Nigdy nie brali udziału w spisie - ostatni był 10 lat temu, gdy byli jeszcze dziećmi. Mogą też myśleć, że zrobią to za nich rodzice lub dom studencki. Najlepiej jednak wziąć odpowiedzialność we własne ręce i spisać się samodzielnie! Tym bardziej, jeśli nie mieszka się z rodzicami lub w akademiku.

  Strajk Pielęgniarek: Czujemy się oszukane przez rząd [PODCAST]

  11 manifestacji w centralnych miejscach miast wojewódzkich, 4000 uczestników: pielęgniarki, pielęgniarze, położne - tak wyglądał strajk ostrzegawczy pielęgniarek i położnych. Czy będzie strajk generalny? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.