reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Temat dnia > Prawa i obowiązki głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych

Prawa i obowiązki głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych

Organizacja pracy służb finansowo-księgowych jednostki sektora finansów publicznych spoczywa bezpośrednio na głównym księgowym. Od jego kwalifikacji i doświadczenia zależy przygotowanie jednostki i jej pracowników do właściwej realizacji nałożonych zadań.

1) rzetelne (gdy dokonane w nich zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty),

2) bezbłędne (jeżeli wprowadzono do nich kompletnie i poprawnie wszystkie zakwalifikowane do zaksięgowania w danym miesiącu dowody księgowe, zapewniono ciągłość zapisów oraz bezbłędność działania stosowanych procedur obliczeniowych),

3) sprawdzalne (gdy umożliwiają stwierdzenie poprawności dokonanych w nich zapisów, stanów oraz działania stosowanych procedur obliczeniowych),

4) bieżące (jeżeli pochodzące z nich informacje umożliwiają sporządzenie w terminie obowiązujących jednostkę sprawozdań finansowych i innych sprawozdań, w tym deklaracji podatkowych oraz dokonanie rozliczeń finansowych, zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej są sporządzane przynajmniej za poszczególne okresy sprawozdawcze, nie rzadziej niż na koniec miesiąca, w terminie obowiązujących jednostkę sprawozdań, a za rok obrotowy – nie później niż do 85 dnia po dniu bilansowym, ujęcie wpłat i wypłat gotówką, czekami i wekslami obcymi oraz obrotu detalicznego i gastronomii następuje w tym samym dniu, w którym zostały dokonane).

Rola ksiąg pomocniczych jest często niedoceniana i traktowana „po macoszemu” w polityce rachunkowości jednostek. Właściwie prowadzona ewidencja analityczna, uwzględniająca specyfikę i potrzeby jednostki, może jednak przysporzyć jej korzyści, ułatwiając wykonanie niezbędnych prac, a także ograniczając możliwość wystąpienia potencjalnych błędów i omyłek.

Kolejny obszar obowiązków związanych z głównym księgowym toinwentaryzacja. Celem inwentaryzacji jest ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów. Inwentaryzacja obejmuje swym zakresem zarówno spis z natury składników majątku rzeczowego i środków pieniężnych, jak też i uzgodnienie sald aktywów i pasywów, ich wycenę oraz rozliczenie ewentualnych różnic w stosunku do stanu ewidencyjnego. Rozliczenie różnic polega również na rozliczeniu osób odpowiedzialnych materialnie za powierzone im składniki majątku. Istotą procesu inwentaryzacji jest więc urealnienie prowadzonej ewidencji, a przez to rzetelne ustalenie wyniku finansowego. Inwentaryzacja ma szczególne znaczenie w większych jednostkach, gdzie możliwość występowania pomyłek i nieprawidłowości jest także większa, a inwentaryzacja stanowi dodatkowy element kontroli. Rola głównego księgowego w procesie inwentaryzacji polega głównie na udziale w spisie z natury aktywów pieniężnych, uzyskaniu potwierdzenia od banków i kontrahentów prawidłowości stanów wykazanych w księgach rachunkowych, porównaniu danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami oraz wyjaśnieniu i rozliczeniu ewentualnych różnic. Należy podkreślić, że zaniechanie przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji albo przeprowadzenie lub rozliczenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z przepisami uor, w myśl przepisów ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Aktualizacja: 11.03.2010

Autor:

Źródło:

Samorzad.infor.pl
INFORLEX Plan kont – program dla księgowych jednostek budżetowych199.00 zł
reklama

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Stasiewski

Doradca podatkowy, biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama