reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama

Temat dnia

Można stracić nieruchomość bez stosownego odszkodowania

Aktualizacja: 12.01.2010

Decyzja o lokalizacji drogi, której nadano tryb natychmiastowej wykonalności, uprawnia do natychmiastowego przejęcia nieruchomości przez zarządcę drogi. Ustalenie wysokości odszkodowania następuje później. »

Samorządy nie mogą naruszać konkurencji na rynku

Aktualizacja: 12.01.2010

Samorządowcy powinni pamiętać, że przy tworzeniu prawa miejscowego nie wolno nadużywać pozycji dominującej polegającej m.in. na bezpośrednim lub pośrednim narzucaniu nieuczciwych cen, w tym cen nadmiernie wygórowanych. Gminy nie mogą również zawierać porozumień ograniczających konkurencję. Za złamanie przepisów ustawy samorządom grożą kary finansowe. »

Samorządy nie będą musiały uchwalać planów zagospodarowania

Aktualizacja: 12.01.2010

Najnowsza propozycja Ministerstwa Infrastruktury zakłada, że gminy zamiast miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego będą przyjmowały tylko ogólne standardy zabudowy. »

Jak nowe przepisy dotyczące nieruchomości wpłynęły na funkcjonowanie samorządów

Aktualizacja: 12.01.2010

Jakie są możliwości dostosowania prawa miejscowego do nowych zasad określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami? Jakie problemy dla jednostek samorządu wiążą się z obowiązkiem ujawnienia w księgach wieczystej prawa własności nieruchomości? »

Nowe zasady zbywania gruntów samorządowych

Aktualizacja: 12.01.2010

Obowiązkiem organu wykonawczego każdej jednostki samorządu terytorialnego jest sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Co do zasady nieruchomości należące do samorządów mogą być sprzedawane w drodze przetargu. Jednak pod pewnymi warunkami, jak np. sprzedaż gruntów pod budownictwo mieszkaniowe, może to nastąpić bez przetargu. »

Jak skutecznie wykorzystać zabytki do turystycznej promocji gminy

Aktualizacja: 27.05.2010

Każda gmina powinna w ramach swojej strategii rozwoju wykorzystywać miejscowe zabytki do promocji turystycznej. Pieniądze na odrestaurowanie zabytków mogą pochodzić m.in. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wojewódzkich konserwatorów zabytków, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz odpowiednich funduszy wojewódzkich. »

Jak można sfinansować inwestycje turystyczne w gminie

Aktualizacja: 12.01.2010

Jakie są możliwości sfinansowania inwestycji, które mają na celu przyciągnięcie turystów? Jaka jest rola samorządu lokalnego w tego rodzaju przedsięwzięciach? »

Jakie są różnice między poszczególnymi rodzajami zamówień

Aktualizacja: 12.01.2010

Jak należy obliczać dopuszczalną wartość zamówienia dodatkowego na podstawie wartości zamówienia podstawowego? Jakie okoliczności mogą uzasadniać udzielanie zamówień dodatkowych i uzupełniających? »

Kiedy możliwe są zamówienia dodatkowe i uzupełniające

Aktualizacja: 25.03.2010

Zamawiający może udzielić zamówienia dodatkowego tylko dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych. Łącznie zamówienia dodatkowe nie mogą przekraczać 50 proc. wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający w specyfikacji powinien zamieścić informację o możliwości wystąpienia zamówień uzupełniających. »

Innowacyjność to wdrożenie nowości w praktyce

Aktualizacja: 12.01.2010

Według Unii Europejskiej, innowacyjność oznacza wdrożenie nowości w praktyce. Takie rozumienie tego pojęcia jest kluczem do ubiegania się o środki na działania innowacyjne. »

Ubezpieczenie działalności samorządu terytorialnego

Aktualizacja: 12.01.2010

Samorządy muszą zmodyfikować stosowane klauzule w zawartych przez siebie ubezpieczeniach lub wręcz wprowadzić nowe. Władze samorządu powinny też pamiętać o pracownikach, którzy, jeśli wyrządzą szkodę, mogą spotkać się z koniecznością zaspokojenia roszczeń firm ubezpieczeniowych. »

Jakie nowe klauzule mogą wprowadzić samorządy

Aktualizacja: 12.01.2010

Jakie zasady obowiązują obecnie przy wypłacie odszkodowania? Jak można modyfikować zasady wypłaty odszkodowania za pomocą klauzul? Jak można zmodyfikować postanowienia dotyczące obowiązków informowania przez gminy ubezpieczyciela o okolicznościach mogących wpływać na odpowiedzialność z tytułu polisy? »

Które zapisy warunków ubezpieczenia trzeba doprecyzować

Aktualizacja: 12.01.2010

Jakie nowe ryzyka z mocy prawa zostały objęte ochroną ubezpieczeniową? Jak należy uregulować sprawę ochrony ubezpieczeniowej mimo braku opłacenia składki w terminie? »

Za prywatny grunt pod drogę publiczną należy wypłacić odszkodowanie

Aktualizacja: 25.03.2010

Rekordowe w historii spraw przeciwko Polsce odszkodowanie, bo wynoszące aż 247 tys. euro, zasądził Trybunał w Strasburgu na rzecz prywatnych właścicieli, którzy musieli na własny koszt wybudować i utrzymywać na swojej nieruchomości ogólnodostępną drogę. »

Likwidacja kuratoriów utrudni nadzór nad szkołami

Aktualizacja: 25.03.2010

Minister Katarzyna Hall chce zreorganizować kuratoria oświaty. Zmiany mogą prowadzić do likwidacji obecnej formy nadzoru nad szkołami. Pracę może stracić ponad dwa i pół tysiąca osób. »

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Łazowa

Konsultant projektów rekrutacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama