| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Temat dnia

Jakie są zasady dziedziczenia majątku przez gminy

Aktualizacja: 12.01.2010

Gmina jako spadkobierca ustawowy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego dziedziczy jako jeden z ostatnich podmiotów. Po niej jest już tylko Skarb Państwa. Gmina jako spadkobierca ustawowy nie może odrzucić spadku, nie składa również oświadczenia o jego przyjęciu, a spadek uważa się za przyjęty z dobrodziejstwem inwentarza. »

Jak bronić się podczas postępowania przed GKO

Aktualizacja: 12.01.2010

Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych nie musi oznaczać, że obwiniony jest winny. W wielu przypadkach odpowiedni wybór obrony przed komisją może decydować o tym, czy obrona taka okaże się skuteczna. »

Jakie są przyczyny naruszania przepisów prawa zamówień publicznych

Aktualizacja: 12.01.2010

Na jakie najczęstsze naruszenie dyscypliny finansów publicznych wskazuje orzecznictwo RKO? Co mogłoby pomóc urzędnikom we właściwym stosowaniu przepisów prawa zamówień publicznych? »

Skargi obywateli mogą polepszać działanie administracji

Aktualizacja: 12.01.2010

Skargi na zaniedbania organów administracji publicznej lub nieprawidłowe wykonywanie zadań przez właściwe organy czy ich pracowników mogą, po odpowiednim ich zbadaniu i wyciągnięciu wniosków z zawartych w nich zarzutów, polepszyć działanie administracji publicznej. »

Uprawnienia organów publicznych przed sądami administracyjnymi

Aktualizacja: 12.01.2010

Organy publiczne w postępowaniu przed sądami administracyjnymi występują nie tylko jako autor kontrolowanej przez sąd decyzji czy innego aktu administracyjnego. Organ ten może występować przed sądem w charakterze wnioskodawcy w sprawach o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego. »

Jak przygotować przetarg na oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste

Aktualizacja: 12.01.2010

Co zrobić w przypadku, gdy wyłoniony w drodze przetargu nabywca nieruchomości nie zapłaci za nieruchomość? Czy przetarg jest zawsze możliwy (przepisy mówią o pierwszeństwie w nabyciu nieruchomości - kto w takim razie z niego korzysta? »

Zasady oddawania gruntów w użytkowanie wieczyste

Aktualizacja: 12.01.2010

Wykaz nieruchomości, które mają być oddane w użytkowanie wieczyste, musi być opublikowany w internecie. Możliwe jest zaliczenie przez użytkowników wieczystych wartości nakładów poniesionych na budowę poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej przy aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego. »

Rząd musi znaleźć sposób na dług

Aktualizacja: 12.01.2010

Wysokości 14,5 tys. zł. Relacja długu do produktu krajowego brutto w Polsce jest niższa niż na Węgrzech, ale ponad dwa razy wyższa niż w Irlandii. Gdyby dokończyć prywatyzację większości państwowych firm, nawet bez strategicznych, można zyskać 40-60 mld zł. »

Każda Ordynacja ma wady

Aktualizacja: 12.01.2010

Zmiana proporcjonalnego systemu wybierania posłów na Sejm wymaga nowelizacji konstytucji. Obecny system wyborczy faworyzuje partie polityczne i ich liderów, a nie samych kandydatów do parlamentu.  Większościowa Ordynacja ogranicza różnorodność partyjną, ale pozwala na identyfikację elektoratu z posłem. »

Radni i wójtowie będą musieli złożyć ponownie oświadczenia lustracyjne

Aktualizacja: 12.01.2010

Obowiązek złożenia oświadczeń lustracyjnych dotyczy m.in. wójtów i radnych. Do 14 grudnia wszystkim osobom podlegającym lustracji trzeba przesłać zawiadomienia o obowiązku ponownego złożenia oświadczenia lustracyjnego. Po doręczeniu zawiadomienia lustrowani mają obowiązek złożenia oświadczenia w ciągu trzech miesięcy. »

Przygotowanie samorządów do wykorzystania funduszy z RPO

Aktualizacja: 12.01.2010

Gminy i powiaty wsparcia finansowego dla przedsięwzięć o wartości kilku mln euro w pierwszej kolejności powinny szukać w 16 regionalnych programach operacyjnych. RPO zostały już zaakceptowane przez Komisję Europejską. Pierwsze terminy naboru wniosków o współfinansowanie będą ogłoszone na początku 2008 roku. »

Odwołania, skargi, petycje

Aktualizacja: 25.03.2010

Każdy ma prawo odwołania się od decyzji wydanej przez urząd w I instancji, chyba że ustawa w konkretnym przypadku wyłącza możliwość zakwestionowania danej decyzji. »

Jak i gdzie składać pisma

Aktualizacja: 12.01.2010

Postępowanie w indywidualnych sprawach zgłoszonych w administracji publicznej rozpoczyna się z chwilą złożenia w odpowiednim urzędzie podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) lub wniosku. W pewnych sytuacjach może ono rozpocząć się z urzędu. »

Jak gmina może uzyskać kredyt bankowy

Aktualizacja: 12.01.2010

Kredyt bankowy na sfinansowanie inwestycji komunalnej samorząd może pozyskać tylko w drodze przetargu. Bank może sfinansować wszystkie potrzeby gminy. »

Na co zwrócić uwagę biorąc kredyt dla samorządów

Aktualizacja: 12.01.2010

Czy procedura otrzymania kredytu bankowego przez jednostki samorządu terytorialnego jest czasochłonna i skomplikowana? Czy są tańsze kredyty oferowane przez banki ze środków funduszy i fundacji? Jakimi kryteriami samorządy powinny się kierować przy wyborze oferty kredytowej? »

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Compliance 2020

Eksperci portalu infor.pl

KANCELARIA PRAWNA radca prawny Adam Sobota

Ekspert z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »