Kategorie

Prasa

Większa odpowiedzialność prawna dziennikarzy, odmowa wykonania polecenia służbowego to tylko niektóre planowane zmiany w Prawie prasowym.
Zakres podmiotów, które muszą udzielić informacji publicznej prasie, jest szerszy niż w przypadku innych instytucji. Prasa może domagać się udzielenia informacji publicznej nie tylko od podmiotów, które są wprost wymienione w ustawie o dostępie do informacji publicznej, ale również na podstawie przepisów ustawy Prawo prasowe.