reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Wiadomości > Bankowy Fundusz Gwarancyjny - zmiany 2019

Bankowy Fundusz Gwarancyjny - zmiany 2019

W dniu 12 lutego 2019 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw. Co się zmienia?

Przedmiotowa ustawa ma na celu dokonanie zmian w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1937, z późn. zm.), implementujących  dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2017/2399 z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającą dyrektywę Parlamentu i Rady 2014/59/UE w odniesieniu do stopnia uprzywilejowania niezabezpieczonych instrumentów dłużnych w hierarchii roszczeń w postępowaniu upadłościowym (OJ L 345 z 27.12.2017, str. 96) – dalej zwaną „dyrektywą BCH”. Ustawa ma również na celu realizację zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej wobec Komisji Europejskiej związanych z programem pomocowym dla spółdzielczych kas oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz usprawnienie obecnie już obowiązujących regulacji dotyczących przymusowej restrukturyzacji oraz systemu gwarantowania depozytów zawartych w ww. ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r.

W uchwalonej ustawie wprowadzono zmiany przedmiotowe, wśród których do najważniejszych należy zaliczyć:

  • wprowadzenie nowej definicji zobowiązań zabezpieczonych w ramach kategorii zobowiązań banków,
  • dokonanie korekty przepisów w sprawie nadania organom przymusowej restrukturyzacji (w tym Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu) możliwości żądania, aby instrumenty zaliczane do tzw. minimalnego wymogu dotyczącego funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych (w skrócie MREL) spełniały dodatkowe warunki (głównie w zakresie podporządkowania),
  • dokonanie korekty przepisów dotyczących procesu restrukturyzacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych przeprowadzanego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, w tym krzyżowego wykorzystania funduszy gwarancyjnych banków i kas,
  • dokonanie korekty przepisów dotyczących obowiązku wprowadzenia odpowiednich klauzul umownych do wszystkich zobowiązań, niezależnie od prawa właściwego dla umów, na podstawie których powstają,
  • systemowe wyłączenie banków hipotecznych z obowiązującego systemu gwarantowania depozytów, w związku z nieprowadzeniem działalności depozytowej, co w przypadku upadłości nie wpłynie na konieczność wypłaty środków gwarantowanych,
  • utworzenie instytucji pomostowej w celu usprawnienia restrukturyzacji banku zrzeszającego oraz zredukowanie ograniczeń związanych z zastosowaniem instrumentów przymusowej restrukturyzacji,
  • rozszerzenie zakresu polityki inwestycyjnej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, w zakresie możliwości lokowania wolnych środków w depozycie u Ministra Finansów,
  • wprowadzenie ochrony gwarancyjnej dla środków zgromadzonych na rachunkach bankowych dla rad rodziców działających w szkołach,
  • określenie zasady współpracy w zakresie terminowości pomiędzy instytucjami zapewniającymi stabilność systemu finansowego.

Zobacz: Prawo administracyjne

Ustawa wprowadza ponadto zmiany w 8 ustawach. W przeważającym zakresie zmiany te polegają na dostosowaniu dotychczas obowiązujących regulacji do nowych zasad wynikających z dokonania implementacji dyrektywy BCH. Ze zmian wprowadzonych uchwaloną ustawą w innych obowiązujących aktach należy wskazać na wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe czy w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne. W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe wprowadzono nowe kategorie należności podlegających zaspokojeniu z funduszy masy upadłości banków, tj. należności z tytułu obligacji oraz należności z tytułu zobowiązań podporządkowanych niezaliczanych do funduszy własnych banku. Z kolei w ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-rozliczeniowych dodane zostały regulacje dotyczące procesów restrukturyzacji podmiotów sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-rozliczeniowych, w ramach których stosowanym mechanizmem są przejęcia. Przykładowo zostały w tym zakresie wprowadzone regulacje dotyczące możliwości przejmowania kas również przez instytucje kredytowe. 

W zakresie przepisów przejściowych i dostosowujących ustawa stanowi, iż do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie uchwalonej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: https://www.prezydent.pl

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Compliance 2021

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Celichowscy Służewska-Woźnicka Spółka Partnerska Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama