reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Wiadomości > Bankowy Fundusz Gwarancyjny - zmiany 2019

Bankowy Fundusz Gwarancyjny - zmiany 2019

W dniu 12 lutego 2019 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw. Co się zmienia?

Przedmiotowa ustawa ma na celu dokonanie zmian w ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1937, z późn. zm.), implementujących  dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2017/2399 z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającą dyrektywę Parlamentu i Rady 2014/59/UE w odniesieniu do stopnia uprzywilejowania niezabezpieczonych instrumentów dłużnych w hierarchii roszczeń w postępowaniu upadłościowym (OJ L 345 z 27.12.2017, str. 96) – dalej zwaną „dyrektywą BCH”. Ustawa ma również na celu realizację zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej wobec Komisji Europejskiej związanych z programem pomocowym dla spółdzielczych kas oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz usprawnienie obecnie już obowiązujących regulacji dotyczących przymusowej restrukturyzacji oraz systemu gwarantowania depozytów zawartych w ww. ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r.

W uchwalonej ustawie wprowadzono zmiany przedmiotowe, wśród których do najważniejszych należy zaliczyć:

  • wprowadzenie nowej definicji zobowiązań zabezpieczonych w ramach kategorii zobowiązań banków,
  • dokonanie korekty przepisów w sprawie nadania organom przymusowej restrukturyzacji (w tym Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu) możliwości żądania, aby instrumenty zaliczane do tzw. minimalnego wymogu dotyczącego funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych (w skrócie MREL) spełniały dodatkowe warunki (głównie w zakresie podporządkowania),
  • dokonanie korekty przepisów dotyczących procesu restrukturyzacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych przeprowadzanego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, w tym krzyżowego wykorzystania funduszy gwarancyjnych banków i kas,
  • dokonanie korekty przepisów dotyczących obowiązku wprowadzenia odpowiednich klauzul umownych do wszystkich zobowiązań, niezależnie od prawa właściwego dla umów, na podstawie których powstają,
  • systemowe wyłączenie banków hipotecznych z obowiązującego systemu gwarantowania depozytów, w związku z nieprowadzeniem działalności depozytowej, co w przypadku upadłości nie wpłynie na konieczność wypłaty środków gwarantowanych,
  • utworzenie instytucji pomostowej w celu usprawnienia restrukturyzacji banku zrzeszającego oraz zredukowanie ograniczeń związanych z zastosowaniem instrumentów przymusowej restrukturyzacji,
  • rozszerzenie zakresu polityki inwestycyjnej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, w zakresie możliwości lokowania wolnych środków w depozycie u Ministra Finansów,
  • wprowadzenie ochrony gwarancyjnej dla środków zgromadzonych na rachunkach bankowych dla rad rodziców działających w szkołach,
  • określenie zasady współpracy w zakresie terminowości pomiędzy instytucjami zapewniającymi stabilność systemu finansowego.

Zobacz: Prawo administracyjne

Ustawa wprowadza ponadto zmiany w 8 ustawach. W przeważającym zakresie zmiany te polegają na dostosowaniu dotychczas obowiązujących regulacji do nowych zasad wynikających z dokonania implementacji dyrektywy BCH. Ze zmian wprowadzonych uchwaloną ustawą w innych obowiązujących aktach należy wskazać na wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe czy w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne. W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe wprowadzono nowe kategorie należności podlegających zaspokojeniu z funduszy masy upadłości banków, tj. należności z tytułu obligacji oraz należności z tytułu zobowiązań podporządkowanych niezaliczanych do funduszy własnych banku. Z kolei w ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-rozliczeniowych dodane zostały regulacje dotyczące procesów restrukturyzacji podmiotów sektora spółdzielczych kas oszczędnościowo-rozliczeniowych, w ramach których stosowanym mechanizmem są przejęcia. Przykładowo zostały w tym zakresie wprowadzone regulacje dotyczące możliwości przejmowania kas również przez instytucje kredytowe. 

W zakresie przepisów przejściowych i dostosowujących ustawa stanowi, iż do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie uchwalonej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: https://www.prezydent.pl

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia księgowego

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Compliance 2020

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Premiere Design

Architektura Wnętrz

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama