REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jakie świadczenia otrzyma Ukrainiec dzięki numerowi PESEL?

Jakie świadczenia otrzyma Ukrainiec dzięki numerowi PESEL?
Jakie świadczenia otrzyma Ukrainiec dzięki numerowi PESEL?
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Numer PESEL jest kluczowym elementem systemu wsparcia dla uchodźców z objętej wojną Ukrainy. Szereg uprawnień dla obywateli Ukrainy jest uzależnionych od posiadania tego numeru.

REKLAMA

Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł [art. 31 specustawy]

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 specustawy i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę. To rodzaj jednorazowego zasiłku. Jest przeznaczony na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Organem w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego jest wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce pobytu beneficjenta świadczenia.

Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta jednorazowego świadczenia pieniężnego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania jednorazowego świadczenia pieniężnego wymaga wydania decyzji. Jest to więc rozwiązanie znane gminom z przepisów o dodatku osłonowym.

WAŻNE

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, realizowanym przez gminy.

Jednorazowe świadczenie pieniężne i koszty jego obsługi są finansowane z budżetu państwa. Koszty obsługi wynoszą 2% kwoty przeznaczonej na wypłatę jednorazowego świadczenia.

Ośrodek pomocy społecznej, centrum usług społecznych albo inna jednostka organizacyjna gminy, do celów udzielania pomocy, przetwarza dane osób podane we wniosku o przyznanie świadczenia.

Świadczenie za zakwaterowanie i wyżywienie – brak obligatoryjnego numeru PESEL [art. 13 specustawy] 

Obywatel Ukrainy nie otrzyma bez numeru PESEL jednorazowego świadczenia 300 zł. Natomiast w przypadku drugiego najpopularniejszego na początku funkcjonowania specustawy świadczenia PESEL jest fakultatywny. Dlatego, że nie jest to świadczenie otrzymywane przez uchodźców. Chodzi o świadczenie dla osób pomagających w zakresie ich zakwaterowania i wyżywienia przez okres do 60 dni. Stawka wynosi 40 zł za dzień. Zarówno stawka dzienna jak i okres 60 dni mogą być zwiększone.

Świadczenie ma zrekompensować koszty jakie poniosła osoba pomagająca uciekinierom. Rekompensata nie jest traktowana jako dochód i dlatego jest zwolniona z podatku PIT.

Art. 13 ust. 4 pkt 2 i 4 specustawy stanowią, że wniosek o świadczenie za zakwaterowanie i wyżywienie zawiera:

  • PESEL lub NIP składającego wniosek;
  • imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL, jeżeli posiada;

PESEL lub NIP musi mieć obligatoryjnie osoba udzielająca zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy. Osoba ta musi przedstawić w urzędzie albo PESEL uciekiniera z Ukrainy albo informacje o rodzaju oraz numerze/serii dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.

PESEL w specustawie jako warunek podjęcia pracy [art. 22 specustawy]

REKLAMA

Obywatel Ukrainy jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie pobytu zgodnego z obowiązującymi przepisami, w przypadku gdy:
1) jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 specustawy lub
2) jest obywatelem Ukrainy przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
– jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy powiadomi w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu o powierzeniu wykonywania pracy temu obywatelowi.

W powiadomieniu należy przekazać do PUP numer PESEL – o ile został nadany. Tak więc w specustawie pojawia się zastrzeżenie „o ile został nadany”, z czego wynika, że specustawa nie uzależnia prawa do podjęcia pracy od posiadania numeru PESEL przez uchodźcę.

Obowiązek ten jednak można wyprowadzić z innych przepisów niż specustawa. Np. PESEL jest identyfikatorem podatkowym. Bez posiadania tego identyfikatora pracodawca nie będzie mógł wystawić PIT-11.

PESEL a działalność gospodarcza [art. 23 specustawy]

Obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie:

  1. specustawy lub
  2. ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 oraz z 2022 r. poz. 91 i 583)

- mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Polski na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Uprawnienie przysługuje pod warunkiem uzyskania przez obywatela Ukrainy numeru PESEL. Reguła ta dotyczy więc także obywateli Ukrainy, którzy są legalnie w Polsce na innej podstawie niż specustawa.

PESEL a dopłata do pobytu dziecka w żłobku [art. 26 specustawy]

PESEL jest niezbędny do otrzymania przez uchodźcę z Ukrainy dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Warunkiem jest zamieszkiwanie z dzieckiem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawą obniżenia opłaty jest art. 64c ust. 1 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Tak samo PESEL jest niezbędny w stosunku do:

1) świadczeń rodzinnych,

2) świadczenia wychowawczego,

3) świadczenia dobry start,

4) rodzinnego kapitału opiekuńczego, jeżeli zamieszkuje z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

PESEL a ustawa o pomocy społecznej [art. 29-30 specustawy]

Specustawa przyznaje obywatelom Ukrainy świadczenia pieniężne i niepieniężne, na zasadach i w trybie ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Oznacza to możliwość skorzystania np. z:

  • zasiłków: stałego, okresowego, celowy i specjalnego celowego;
  • usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy.

Ubiegając się o tego typu świadczenia wnioskodawca składa oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej. Jeżeli nie budzi ono wątpliwości, nie przeprowadza się wywiadu środowiskowego.

Jak uzyskać PESEL?

Wniosek o nadanie numer PESEL obywatele Ukrainy składają osobiście w siedzibie organu gminy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem, wypełnionym przez wnioskodawcę albo przez pracownika tego organu na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę. Organ gminy może realizować zadania z tym związane poza siedzibą urzędu gminy.

Minister właściwy do spraw informatyzacji może nieodpłatnie przekazać gminom zakupiony sprzęt na potrzeby realizacji zadań.

Organ gminy może zapewnić obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Polski uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 specustawy, możliwość nieodpłatnego wykonania fotografii dołączanej do wniosku o nadanie numer PESEL. Zadanie to jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

Istotnym elementem procesu przyjmowania wniosków o nadanie numeru PESEL jest pobranie odcisków palców wnioskodawców. Procedurę gminy znają z wydawania dowodów osobistych.

Odcisków palców nie pobiera się od osoby:

1) która nie ukończyła 12. roku życia;

2) od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców;

3) od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

Organ gminy odmawia w drodze decyzji nadania numeru PESEL, w przypadku gdy:

1) fotografia załączona do wniosku nie spełnia wymagań określonych w art. 29 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych;

2) nie zostały pobrane odciski palców, z wyjątkiem ww. przypadków, kiedy nie ma takiego wymogu;

3) potwierdzenie tożsamości nastąpiło na podstawie oświadczenia, a w wyniku weryfikacji, że w rejestrze zamieszczono serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Sektor publiczny
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Rekordowa liczba pasażerów z lotniska Chopina

Ponad 2 mln odprawionych w ciągu miesiąca pasażerów. To rekord, który padł w czerwcu na lotnisku Chopina. Z szacunków wynika, ze w całym roku ta liczba będzie wynosić 20 mln. 

Darmowe potańcówki w Warszawie

Wracają potańcówki na Grochowskiej. Od 12 lipca mieszkańcy dzielnicy Praga-Południe i okolic będą mogli tańczyć do muzyki z różnych stron świata. 

Koncert życzeń związków nauczycielskich: 500 zł dodatku za wychowawstwo, 15% lub 20% podwyżki w 2025 roku, 4 dni urlopu na żądanie, zmiany w zastępstwach, odprawach, godzinach ponadwymiarowych i inne postulaty

Związek Nauczycielstwa Polskiego i  Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" wystosowały 10 lipca 2024 r. odrębne pisma do Ministerstwa Edukacji Narodowej zawierające obszerne listy spraw wymagających pilnego uregulowania. Są to odpowiedzi na ustalenia grupy roboczej ds. wynagradzania nauczycieli z 26 czerwca br. działającej w ramach Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli. Czego domagają się związkowcy?

Mięsak. Poznaj objawy tego nowotworu

Mięsak to rzadki nowotwór. Stanowi około 1% wszystkich nowotworów u dorosłych i około 15% u dzieci. Lipiec to miesiąc poświęcony budowaniu świadomości na temat mięsaków. Warto wiedzieć, czym są te nowotwory, jakie dają objawy i jak ważna jest szybka diagnoza. 

REKLAMA

Czy warto iść na tradycyjne studia w 2024 roku? Gdzie zdobyć praktyczne umiejętności przydatne w pracy?

Dziś coraz więcej osób kwestionuje sens tradycyjnego modelu akademickiego, który koncentruje się głównie na zdobywaniu wiedzy teoretycznej, bez jednoczesnego zapewnienia praktycznych umiejętności przydatnych na rynku pracy. Także rosnące koszty edukacji oraz obawy o przyszłe zatrudnienie skłaniają młodych ludzi do poszukiwania alternatywnych ścieżek rozwoju zawodowego, takich jak kursy, szkolenia praktyczne czy praca zdalna. Czy warto zatem jeszcze iść na tradycyjne studia?

Dyrektor CKE: Będą zmiany w maturach i egzaminie ósmoklasisty w 2025 r. Rok szkolny 2024/2025: Odchudzona o 20% podstawa programowa

Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik w rozmowie z Polską Agencją Prasową udzielił informacji odnośnie zmian w maturach i egzaminie ósmoklasisty wynikających z uszczuplenia podstawy programowej od roku szkolnego 2024/2025. Najwięcej zmian ma być na egzaminie maturalnym z języka polskiego, tak pisemnym, jak i ustnym, np. znacznie skrócona zostanie lista pytań jawnych.

Min. Sikorski: kilka tysięcy osób w Polsce zgłosiło się do Legionu Ukraińskiego. Polska zapewnia sprzęt i szkolenie

Kilka tysięcy osób zarejestrowało się już w Polsce, aby dołączyć do Legionu Ukraińskiego, czyli nowej ukraińskiej ochotniczej jednostki wojskowej - poinformował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas Forum Publicznego NATO, zorganizowanego przy okazji szczytu tej organizacji w Waszyngtonie.

Od piątku utrudnienia w Warszawie

W piątek kierowcy w stolicy napotkają utrudnienia na Wale Miedzeszyńskim i moście Poniatowskiego. 

REKLAMA

Poprawka matury w sierpniu 2024

Kiedy jest poprawka matury w sierpniu 2024 roku? Kiedy jest poprawkowa matura pisemna, a kiedy ustna? Co trzeba zrobić, aby przystąpić do terminu poprawkowego? Wyników można spodziewać się we wtorek 10 września 2024 r.

Siedem wsi w Polsce stanie się miastem od początku 2025 roku. Wiemy już które

Od 1 stycznia 2025 r. roku w Polsce przybędzie siedem miast. Tak wynika z założeń projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany siedziby władz gminy, które zostały opublikowane 9 lipca 2024 r. w wykazie prac legislacyjnych rządu. Nastąpi też 7 zmian dotyczących ustalenia granic gmin i 11 zmian dotyczących ustalenia granic miast.

REKLAMA