| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Sektor publiczny > Finanse > Budżet > Fundusz sołecki 2018 r. czeka na wnioski mieszkańców

Fundusz sołecki 2018 r. czeka na wnioski mieszkańców

Każde sołectwo, które chce skorzystać ze środków funduszu sołeckiego wyodrębnionego w przyszłorocznym budżecie gminy, to po pierwsze, powinno uchwalić wniosek, a po drugie, złożyć go wójtowi do 30 września br.

Fundusz sołecki to zagwarantowane w budżecie gminy pieniądze dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców terenów wiejskich. O wyodrębnieniu funduszu w budżecie decyduje rada gminy, podejmując stosowną uchwałę. Natomiast podstawę prawną funkcjonowania funduszu sołeckiego zawierają przepisy ustawy z 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (dalej: u.f.s.). Jak wynika z przepis ów tej ustawy uchwała rady gminy o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego w gminnym budżecie jest bezterminowa, co oznacza, że raz podjęta obowiązuje do czasu jej uchylenia (por. art. 2 ust. 1 - 4 u.f.s.).

Fundusz sołecki to pieniądze pochodzące z budżetu gminy, które są zarezerwowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. Jego wysokość zależy od ogólnego budżetu gminy oraz liczby mieszkańców w danym sołectwie, a wysokość środków dla poszczególnych sołectw oblicza się za pomocą określonego w art. 3 ust. 1 u.f.s. wzoru. Ustawodawca przyznał też radzie gminy prawo do podwyższenia funduszu ponad wynikającą z ustawy wysokość. Stosowna uchwała w tej sprawie powinna zapaść do 30 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym podwyższony fundusz sołecki ma obowiązywać. Natomiast obowiązkiem wójta jest przekazanie sołtysom - w terminie do 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy - informacji o 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy informacje o wysokości przypadających danemu sołectwu środków funduszu z podziałem na te, które zostały obliczone na podstawie ustawy oraz te, które wynikają z podjętej przez radę gminy uchwały w sprawie podwyższenia środków funduszu sołeckiego.

Środki przekazywane do dyspozycji sołectw w ramach funduszu sołeckiego są częścią finansów publicznych. Dlatego ich wydatkowanie musi podlegać wszystkim rygorom prawa, w tym określonym w przepisach ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej u.f.p.). Zgodnie z jej art. 44 ust. 3 i 4 wydatki publiczne (a więc i te realizowane z funduszu sołeckiego) powinny być dokonywane w sposób: celowy i oszczędny; w sposób umożliwiający terminową realizację zadań; w wysokościach i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Ponadto wydatkowanie środków z funduszu sołeckiego może się także wiązać z koniecznością przeprowadzenia procedur o udzielenie zamówienia publicznego. Dlatego warto pamiętać, że wszystkie wydatki z funduszu sołeckiego ponosi gmina. To na nią wystawiane są faktury, rachunki i zawierane umowy.

Przeczytaj w INFORLEX.PL Sektor publiczny cały artykuł:

Fundusz sołecki 2018 r. czeka na wnioski mieszkańców

W artykule omówiono najważniejsze kwestie związane funkcjonowaniem funduszu sołeckiego. 

Czytaj także

Narzędzia księgowego

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »