Kategorie

VAT przy inwestycjach przekazywanych w trwały zarząd

Janina Fornalik
Doradca podatkowy, partner w spółce doradztwa podatkowego MDDP; doradztwem podatkowym zajmuje się od kilkunastu lat, poprzednio w międzynarodowych firmach doradczych; specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT, m.in. w działalności jednostek samorządu terytorialnego; doradza samorządom w kwestiach dotyczących rozliczania podatku VAT w bieżącej działalności, w zakresie realizowanych inwestycji oraz w ramach przekształceń, reprezentuje w postępowaniach podatkowych i sądowych; jest autorką licznych publikacji o tematyce prawnopodatkowej.
VAT przy inwestycjach przekazanych w trwały zarząd
Fotolia
Nierozstrzygnięta kwestia odrębności podatkowej samorządowych jednostek budżetowych powoduje, że organy skarbowe wciąż traktują je jak samodzielnych podatników. W jednym z najnowszych wyroków WSA sędziowie wskazali, że są w tej sprawie związani uchwałą NSA z 24 czerwca 2013 r. i dlatego uznali jednostki budżetowe za nieposiadające odrębności do celów podatkowych VAT.

Gmina ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług (VAT) naliczonego w związku z realizacją inwestycji, które są przekazywane w trwały zarząd gminnym jednostkom budżetowym i służą im do wykonywania czynności opodatkowanych VAT (art. 86 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; ustawa o VAT). Nawet przy założeniu, że jednostka budżetowa ma status odrębnego od gminy podatnika, występuje ona w takiej sytuacji w charakterze niesamodzielnym, a jednocześnie realizuje działania związane z czynnościami opodatkowanymi, które ciążą na gminie. Faktury wystawione na gminę w związku z wytworzonym majątkiem, który został przekazany do jednostki organizacyjnej, jaką jest jednostka budżetowa (np. ośrodek sportu i rekreacji; dalej: OSiR), umożliwią skorzystanie przez gminę z prawa do odliczenia. Jeżeli jednostka budżetowa nie jest samodzielnym podatnikiem, a jest to działalność w ramach struktury gminy, nie można mówić o czynnościach przekazania środka trwałego jednostce jako zwolnionych z VAT czy też niepodlegających opodatkowaniu, ponieważ nie ma odpłatności tych czynności. W konsekwencji, wykonywanie czynności opodatkowanej przez jednostkę budżetową (np. OSiR) jest czynnością opodatkowaną, tak jakby sama gmina ją wykonywała.

Takie stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 29 stycznia 2014 r. (sygn. akt III SA/Gl 1806/13).

Stan faktyczny

Zagadnienie odliczenia VAT przez gminę w związku z realizacją inwestycji przekazanych w trwały zarząd jednostkom budżetowym pojawiło się na tle następującego stanu faktycznego.

Gmina wystąpiła z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ustawy o VAT. We wniosku wskazała, że prowadzi liczne prace inwestycyjne, które wiążą się z ponoszeniem różnego rodzaju wydatków na wytworzenie, remonty lub modernizacje infrastruktury technicznej oraz budynków użyteczności publicznej (takich jak baseny, hale sportowe). Faktury związane z realizacją inwestycji są wystawiane na gminę. Po zakończeniu prac wytworzone mienie jest przekazywane przez gminę w trwały zarząd gminnym jednostkom budżetowym, które wykorzystują przekazane im obiekty do realizacji zadań powierzonych im przez gminę w zakresie:

1) czynności nakierowanych na zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, wykonywanych nieodpłatnie i pozostających poza zakresem opodatkowania VAT oraz

2) komercyjnej działalności gospodarczej, która jest realizowana odpłatnie na podstawie umów cywilnoprawnych i podlega opodatkowaniu VAT, np. bilety wstępu na basen czy imprezy organizowane w hali sportowo-widowiskowej pobierane przez OSiR.

Gminne jednostki budżetowe posiadają własne numery identyfikacji podatkowej oraz są zarejestrowane jako odrębni od gminy podatnicy VAT. Sprzedaż i VAT należny z tytułu czynności wykonywanych przez jednostki budżetowe są wykazywane w deklaracjach VAT składanych przez te jednostki.

Polecamy serwis: Finanse

Interpretacja Ministra Finansów

Reklama

We wniosku o wydanie interpretacji gmina zadała pytanie, czy przysługuje jej prawo do odliczenia VAT naliczonego w związku realizacją inwestycji, które są przekazywane w trwały zarząd gminnym jednostkom budżetowym i służą im do wykonywania działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu VAT. W opinii gminy, niezależnie od kwestii podmiotowości podatkowej jednostek budżetowych, faktycznie prowadzą one działalność na rzecz gminy i są z nią powiązane finansowo, organizacyjnie i personalnie. Specyfika strukturalna i ekonomiczna jednostek budżetowych nie powinna stać na przeszkodzie realizacji zasady neutralności VAT, a co za tym idzie, nie powinna wpływać na możliwość odliczenia przez gminę podatku naliczonego w związku z poniesionymi wydatkami inwestycyjnymi dotyczącymi infrastruktury przekazanej w trwały zarząd jednostce budżetowej. Ponadto trwały zarząd jest w przedmiotowej sytuacji czynnością niepodlegającą VAT.

W wydanej w tej sprawie indywidualnej interpretacji Minister Finansów uznał stanowisko gminy za nieprawidłowe. W uzasadnieniu stwierdził przede wszystkim, że gminne jednostki budżetowe są odrębnymi od gminy podatnikami VAT. Ponadto organ podatkowy przyjął, że przekazanie przez jednostkę samorządu terytorialnego nieruchomości w trwały zarząd odpłatnie jest czynnością zwolnioną z VAT (na podstawie § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług). Zaś nieodpłatne przekazanie w trwały zarząd nieruchomości jest czynnością niepodlegającą VAT. W konsekwencji, zdaniem Ministra Finansów, dokonane przez gminę wydatki na wytworzenie majątku nie są związane z czynnościami opodatkowanymi, a zatem nie jest spełniony podstawowy warunek odliczenia podatku naliczonego.

Wyrok WSA

Na interpretację gmina wniosła skargę do WSA, który nie zgodził się z argumentacją organu podatkowego i interpretację uchylił. W ustnym uzasadnieniu WSA powołał się na uchwałę siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 czerwca 2013 r. (sygn. akt I FPS 1/13), w której uznano, że jednostki budżetowe nie posiadają odrębności podatkowej dla celów VAT. Sąd wskazał, że jest tą uchwałą związany. Zaznaczył jednak, w związku z zapytaniem skierowanym w tej sprawie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS), że prawo do odliczenia VAT w omawianej sprawie przysługuje gminie nawet w przypadku, gdyby TS zajął odmienne stanowisko niż NSA w uchwale z 24 czerwca 2013 r. Wynika ono bowiem z zasady neutralności wielokrotnie podkreślanej w wyrokach unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Wyrok nie jest prawomocny.

Podstawy prawne

● art. 86 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054; ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1608)

● § 13 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 247; ost. zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 362)

Zobacz również: Status jednostek organizacyjnych nadal nierozstrzygnięty

Źródło: Gazeta Samorządu i Administracji
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Sektor publiczny
  1 sty 2000
  21 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zmiany w programie Aktywna tablica 2020-2024

  Aktywna tablica 2020-2024 - zmiany. Proponowane nowe rozwiązania dotyczą m.in. wprowadzenia nowego rodzaju sprzętu, który będzie można zakupić w ramach programu i rozszerzenia na kolejne lata (2021-2024) możliwości zakupu laptopów wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu. Trwają konsultacje społeczne, opinie można przesyłać do 9 lipca 2021 r.

  Do kiedy Spis Powszechny?

  Spis Powszechny – do kiedy trwa? Do kiedy można się spisać przez Internet? Czy każdy domownik musi się spisać osobno? Jakie kary grożą za brak udziału w spisie ludności i mieszkań w 2021 roku?

  Nieskuteczność systemów Compliance, systemów Whistleblowingu lub ochrony danych osobowych - przyczyny

  Nieskuteczność systemów. Czy da się zlikwidować ryzyko compliance lub ryzyko naruszenia danych osobowych? Jakie są powody pozorności lub nieskuteczności systemów?

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich

  Program Kangur - autobusy elektryczne dla gmin wiejskich. Dzięki wsparciu NFOŚiGW, w wysokości prawie 40 mln zł, autobusy elektryczne będą woziły dzieci do szkół w kolejnych 16 gminach.

  Czyste Powietrze - zmiany w programie, koniec dotacji na piece węglowe

  Czyste Powietrze - co się zmieni w programie? Do kiedy można jeszcze uzyskać dotację na piece węglowe?

  Pakiet psychologiczny – rekomendacje dla uczelni dotyczące pomocy studentom

  Pakiet psychologiczny. Na podstawie przekazanych przez uczelnie informacji na temat udzielanego w okresie epidemii wsparcia studentom, Ministerstwo Edukacji i Nauki opracowało poniższe zalecenia w zakresie zwiększenia pomocy psychologicznej.

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021

  Nauczyciel w Polsce - pasja czy zawód? Raport o statusie nauczycieli w Polsce 2021. Nauczyciel to zawód często oceniany. Ale czy doceniany? W raporcie zbadano, co myślą o nauczycielach rodzice, uczniowie, a także oni sami o swojej pracy.

  Domowa Opieka Medyczna - Pulsoksymetr i PulsoCare

  Domowa Opieka Medyczna to program mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów. Program wykorzystuje pulsoksymetr jako narzędzie diagnostyczne i aplikację PulsoCare do przekazywania i monitoringu danych.

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła

  CEEB - zadania gmin związane ze spisem źródeł ciepła. W jakim terminie gmina powinna wprowadzić dane do ewidencji? Ile czasu ma urzędnik na wprowadzenie danych z deklaracji do systemu? Czy każdy pracownik urzędu może wprowadzać dane do CEEB? Czy przewidziano finansowanie dla gmin?

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, deklaracja

  Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) - od kiedy, jak złożyć deklarację źródeł ciepła? Przedstawiamy najważniejsze informacje o nowym obowiązku, który będzie spoczywał na właścicielach i zarządcach budynków.

  CEEB - jakie kary za brak zgłoszenia do ewidencji źródeł ciepła?

  CEEB - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków rusza już 1 lipca 2021 roku. Oznacza to nowy obowiązek dla milionów Polaków, którzy będą musieli zgłosić, czym ogrzewają swoje domy. Jakie kary grożą za brak zgłoszenia?

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach - NFZ przyjmuje wnioski

  Szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach. Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia przyjmują od wtorku wnioski od aptek, które chcą przystąpić do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Nabór jest otwarty i ciągły, nie ma konkretnej daty jego zakończenia.

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć?

  Aplikacja mObywatel - co można w niej znaleźć? Już ponad 3 miliony Polaków korzysta z naszej aplikacji mObywatel, czyli cyfrowego portfela na dokumenty. Wkrótce trafi do niej Unijny Certyfikat COVID.

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały

  Tymczasowy profil zaufany będzie stały. 17 czerwca 2021 roku wejdą ważne zmiany dotyczące profilu zaufanego, szczególnie jego tymczasowej wersji. Co się zmieni?

  Kiedy wyniki matur 2021?

  Wyniki matur 2021 – kiedy? Jak i gdzie je sprawdzić? Przedstawiamy ważne informacje dla tysięcy tegorocznych maturzystów.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r.

  Profilaktyka 40 plus - badania od 1 lipca 2021 r. Minister zdrowia podpisał rozporządzenie zapowiedziane w programie Polski Ład. Z jakich badań będzie można skorzystać?

  Polski Ład: nowe miejsca pracy i infrastruktura mają rozwiązać problemy gmin

  Polski Ład to całościowe spojrzenie na problemy powiatów i gmin w całej Polsce. W ramach Polskiego Ładu budowane będą m.in. obiekty sportowe oraz infrastruktura drogowa, energetyczna, internetowa, kolejowa, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego i poprawią jakość życia - mówił premier Mateusz Morawiecki.

  Konrad Fijołek prezydentem Rzeszowa - wyniki wyborów

  Konrad Fijołek nowym prezydentem Rzeszowa - znamy już oficjalne wyniki wyborów. Kandydat popierany przez opozycję: PO, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050 wygrał w pierwszej turze. Ile głosów zdobyli poszczególni kandydaci?

  Kurator oświaty - jakie ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Kurator oświaty. Ministerstwo Edukacji i Nauki proponuje rozwiązania wzmacniające rolę kuratora oświaty. Jakie kurator ma mieć uprawnienia po zmianach?

  Lektury w szkole podstawowej – proponowane zmiany

  Lektury w szkole podstawowej – zmiany. Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało propozycję zmian w liście lektur szkolnych. Jakie książki zostaną usunięte z wykazu a jakie dodane?

  Lista lektur w liceum i technikum – proponowane zmiany

  Lektury w liceum i technikum – jakie zmiany proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki? Skreślone z wykazu lektur mają być m.in. wiersze Marcina Świetlickiego oraz „Mała apokalipsa” Tadeusza Konwickiego. Zamiast tego uczniowie mają czytać m.in. dzieła filozoficzne i egzystencjalne Jana Pawła II.

  Dopłaty z gmin za odpady, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody

  Dopłaty z gmin, maksymalna stawka opłaty od zużycia wody - szykują się spore zmiany w gospodarce odpadami. Co zawiera rządowy projekt zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

  Komunikacja w Compliance

  Komunikacja w Compliance. W najbliższym czasie sektor publiczny, ale i sektor prywatny (zwłaszcza duże i średnie przedsiębiorstwa) czeka wdrażanie systemów Compliance. Kluczem do udanego wdrożenia, a potem utrzymania systemów Compliance jest komunikacja.

  Leśna szkoła z klimatem - ruszają ekolekcje

  Leśna szkoła z klimatem to program opracowany we współpracy Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki, który służy inspirowaniu uczniów i nauczycieli do działań sprzyjających środowisku przyrodniczemu. W program zaangażowane są też Lasy Państwowe, które m.in. przygotowują służące grom plenerowym ścieżki i organizują prelekcje.

  Dzień Ojca - gra miejska "Przygoda z Tatą"

  Dzień Ojca - MRiPS zaprasza do zapisów na grę miejską "Przygoda z Tatą". Gra odbędzie się w Warszawie.